EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0086

Οδηγία 2002/86/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Νοεμβρίου 2002, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/101/ΕΚ όσον αφορά την ημερομηνία, από την πάροδο της οποίας και μετά απαγορεύεται το εμπόριο προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με την οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

OJ L 305, 7.11.2002, p. 19–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 254 - 254
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 254 - 254
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 254 - 254
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 254 - 254
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 254 - 254
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 254 - 254
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 254 - 254
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 254 - 254
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 254 - 254
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 009 P. 82 - 82
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 009 P. 82 - 82
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 001 P. 127 - 127

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/86/oj

32002L0086

Οδηγία 2002/86/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Νοεμβρίου 2002, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/101/ΕΚ όσον αφορά την ημερομηνία, από την πάροδο της οποίας και μετά απαγορεύεται το εμπόριο προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με την οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 305 της 07/11/2002 σ. 0019 - 0019


Οδηγία 2002/86/ΕΚ της Επιτροπής

της 6ης Νοεμβρίου 2002

για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/101/ΕΚ όσον αφορά την ημερομηνία, από την πάροδο της οποίας και μετά απαγορεύεται το εμπόριο προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με την οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

την οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων(1), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/101/EΚ της Επιτροπής(2), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο, πρώτη περίπτωση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Οι διατάξεις της οδηγίας 2001/101/ΕΚ για την επισήμανση των προϊόντων που περιέχουν κρέας εφαρμόζονται μόνον από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας μεταφοράς της εν λόγω οδηγίας από τα κράτη μέλη στα εθνικά τους δίκαια.

(2) Κατόπιν της έγκρισης ορισμού του όρου "κρέας" για τους σκοπούς της επισήμανσης, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει να τροποποιήσουν σημαντικά την επισήμανση των εν λόγω προϊόντων, ιδίως όσον αφορά τον κατάλογο των συστατικών και, ενδεχομένως, την περιεκτικότητα σε κρέας.

(3) Λόγω της ποικιλότητας αυτών των προϊόντων στην αγορά και του πλήθους των ενδιαφερόμενων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, πρέπει να προβλεφθεί επαρκής μεταβατική περίοδος για τη συμμόρφωση της επισήμανσης των εν λόγω προϊόντων προς τις διατάξεις της οδηγίας 2001/101/ΕΚ.

(4) Πρέπει επίσης να παρασχεθεί στις επιχειρήσεις η δυνατότητα να διαθέσουν στην αγορά τα προϊόντα τα οποία είχαν επισημανθεί πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και των οποίων η επισήμανση δεν συμμορφώνεται προς τις προαναφερόμενες διατάξεις.

(5) Κατά συνέπεια, η οδηγία 2001/101/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 2 της οδηγίας 2001/101/ΕΚ αντικαθίσταται ως ακολούθως: "Άρθρο 2

1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν το εμπόριο προϊόντων που συμμορφώνονται με την οδηγία 2000/13/EΚ από την 1η Ιανουαρίου 2003.

2. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν, από την 1η Ιουλίου 2003, το εμπόριο προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με την οδηγία 2000/13/EΚ.

Ωστόσο, επιτρέπεται το εμπόριο προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με την οδηγία 2000/13/EΚ και είχαν επισημανθεί πριν από την 1η Ιουλίου 2003, μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων."

Άρθρο 2

Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 6 Νοεμβρίου 2002.

Για την Επιτροπή

David Byrne

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 109 της 6.5.2000, σ. 29.

(2) ΕΕ L 310 της 28.11.2001, σ. 19.

Top