EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0004

Οδηγία 2002/4/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2002, περί της εγγραφής σε μητρώα των μονάδων στις οποίες διατηρούνται όρνιθες ωοπαραγωγής που καλύπτονται από την οδηγία 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου

OJ L 30, 31.1.2002, p. 44–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 035 P. 117 - 119
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 035 P. 117 - 119
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 035 P. 117 - 119
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 035 P. 117 - 119
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 035 P. 117 - 119
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 035 P. 117 - 119
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 035 P. 117 - 119
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 035 P. 117 - 119
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 035 P. 117 - 119
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 042 P. 3 - 5
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 042 P. 3 - 5
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018 P. 139 - 141

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/4/oj

32002L0004

Οδηγία 2002/4/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2002, περί της εγγραφής σε μητρώα των μονάδων στις οποίες διατηρούνται όρνιθες ωοπαραγωγής που καλύπτονται από την οδηγία 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 030 της 31/01/2002 σ. 0044 - 0046


Οδηγία 2002/4/ΕΚ της Επιτροπής

της 30ής Ιανουαρίου 2002

περί της εγγραφής σε μητρώα των μονάδων στις οποίες διατηρούνται όρνιθες ωοπαραγωγής που καλύπτονται από την οδηγία 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 1999, περί των στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων(1), και ιδίως το άρθρο 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η οδηγία 1999/74/ΕΚ ορίζει ειδικές απαιτήσεις για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων σε διάφορα συστήματα εκτροφής, επιτρέπει δε στα κράτη μέλη να επιλέγουν το (τα) πλέον ενδεδειγμένο(-α) σύστημα (συστήματα).

(2) Το άρθρο 7 της οδηγίας 1999/74/ΕΚ επιβάλλει, για κάθε μονάδα καλυπτόμενη από το πεδίο εφαρμογής αυτής της οδηγίας, να καταχωρείται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους με την απόδοση διακριτικού αριθμού βάσει του οποίου θα προσδιορίζεται η προέλευση των ωών που διατίθενται στην αγορά για ανθρώπινη κατανάλωση.

(3) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1907/90 του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με ορισμένες προδιαγραφές για τα αυγά(2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 5/2001(3), καθιστά υποχρεωτική τη σφράγιση των αυγών με κωδικό που αντιστοιχεί στο διακριτικό αριθμό του παραγωγού και επιτρέπει την ταυτοποίηση της μεθόδου εκτροφής.

(4) Οι μέθοδοι εκτροφής ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1247/91 της Επιτροπής, της 15ης Μαΐου 1991, περί λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1907/90 σχετικά με ορισμένες προδιαγραφές εμπορίας για τα αυγά(4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1651/2001(5), και επίσης στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1991, περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής(6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2491/2001 της Επιτροπής(7), όσον αφορά το βιολογικό τρόπο παραγωγής.

(5) Η εγγραφή των μονάδων σε μητρώα, με διακριτικούς αριθμούς, αποτελεί προϋπόθεση για την ανίχνευση της προέλευσης των ωών που διατίθενται στην αγορά για ανθρώπινη κατανάλωση.

(6) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

1. Τα κράτη μέλη:

α) θεσπίζουν σύστημα για την εγγραφή σε μητρώα κάθε μονάδας παραγωγής (στο εξής αποκαλούμενη μονάδα) η οποία καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 1999/74/ΕΚ, διαθέτοντας σε αυτήν διακριτικό αριθμό σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας·

β) διασφαλίζουν ότι για κάθε ανωτέρω μονάδα παρέχονται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους τουλάχιστον οι πληροφορίες που παρατίθενται στο σημείο 1 του παραρτήματος, εντός προθεσμίας που καθορίζεται από το κράτος μέλος· η ημερομηνία αυτή θα πρέπει να επιτρέπει επαρκή χρόνο για την καταχώρηση των υπόψη μονάδων σύμφωνα με το στοιχείο γ)·

γ) διασφαλίζουν την καταχώρηση κάθε μονάδας για την οποία παρέχονται, έως την ημερομηνία που προσδιορίζεται κατ' εφαρμογή του ανωτέρω στοιχείου β), οι απαιτούμενες πληροφορίες, και ότι διατίθεται σε αυτή διακριτικός αριθμός έως τις 31 Μαΐου 2003.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, από την 1η Ιουνίου 2003:

α) να μη μπορεί να συνεχισθεί η χρησιμοποίηση μονάδας για την οποία δεν έχουν παρασχεθεί, εντός της προσδιοριζόμενης προθεσμίας, οι πληροφορίες που απαιτούνται κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 στοιχείο β)· και

β) να μην αρχίσει να χρησιμοποιείται καμιά νέα μονάδα πριν από την ολοκλήρωση της καταχώρησης και λήψης του διακριτικού αριθμού.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το μητρώο μονάδων που συγκροτείται κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 είναι προσπελάσιμο στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους για τους σκοπούς ανίχνευσης και προέλευσης των ωών τα οποία διατίθενται στην αγορά για ανθρώπινη κατανάλωση.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στην αρμόδια αρχή κοινοποιούνται αμελλητί οι αλλαγές όσον αφορά τα εγγεγραμμένα στοιχεία, το δε μητρώο επικαιροποιείται αμέσως μόλις παραληφθούν οι εν λόγω πληροφορίες.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία έως τις 31 Μαρτίου 2003. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν πάραυτα στην Επιτροπή το περιεχόμενο των διατάξεων αυτών.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2002.

Για την Επιτροπή

David Byrne

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 203 της 3.8.1999, σ. 53.

(2) ΕΕ L 173 της 6.7.1990, σ. 5.

(3) ΕΕ L 2 της 5.1.2001, σ. 1.

(4) ΕΕ L 121 της 16.5.1991, σ. 11.

(5) ΕΕ L 220 της 15.8.2001, σ. 5.

(6) ΕΕ L 198 της 22.7.1991, σ. 1.

(7) ΕΕ L 337 της 20.12.2001, σ. 9.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι ορισμοί του άρθρου 2 της οδηγίας 1999/74/ΕΚ εφαρμόζονται κατά περίπτωση.

1. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΜΗΤΡΩΑ

Για κάθε μονάδα καταχωρούνται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

- μονάδα:

- ονομασία της μονάδας,

- διεύθυνση,

- φυσικό πρόσωπο υπεύθυνο για τις όρνιθες ωοπαραγωγής (στο εξής: πτηνοτρόφος):

- ονομασία,

- διεύθυνση,

- αριθμός(-οί) εγγραφής άλλης(-ων) μονάδας(-ων) καλυπτόμενης(-ων) από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 1999/74/ΕΚ, που λειτουργεί(-ούν) με τον ίδιο πτηνοτρόφο ή είναι ιδιοκτησίας του,

- ιδιοκτήτης της μονάδας, αν είναι διαφορετικός από τον πτηνοτρόφο:

- ονομασία,

- διεύθυνση,

- αριθμός(-οί) εγγραφής άλλης(-ων) μονάδας(-ων) καλυπτόμενης(-ων) από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 1999/74/ΕΚ, που λειτουργεί(-ούν) με τον ίδιο ιδιοκτήτη ή είναι ιδιοκτησίας του,

- περαιτέρω πληροφορίες για τη μονάδα:

- μέθοδος (μέθοδοι) εκτροφής σύμφωνα με τους ορισμούς που αναφέρονται στο κατωτέρω σημείο 2.1,

- μέγιστη δυναμικότητα της μονάδας σε αριθμό ταυτοχρόνως παρόντων πτηνών· αν χρησιμοποιούνται διαφορετικές μέθοδοι εκτροφής, να δοθεί επιπλέον ο μέγιστος αριθμός ταυτοχρόνως παρόντων πτηνών ανά μέθοδο εκτροφής.

2. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Ο διακριτικός αριθμός απαρτίζεται από ψηφίο το οποίο συμβολίζει τη μέθοδο εκτροφής που προσδιορίζεται σύμφωνα με το σημείο 2.1, ακολουθούμενο από τον κωδικό του κράτους μέλους σύμφωνα με το σημείο 2.2 και αριθμό ταυτοποίησης ο οποίος ορίζεται από το κράτος μέλος στο οποίο ευρίσκεται η μονάδα.

2.1. Κωδικός για τη μέθοδο εκτροφής

Οι χρησιμοποιούμενες στη μονάδα εκτροφής, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1274/91, όπως τροποποιήθηκε, συμβολίζονται από τον ακόλουθο κωδικό:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Η μέθοδος εκτροφής που χρησιμοποιείται σε μονάδες οι οποίες παράγουν υπό τους προδιαγραφόμενους στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 όρους συμβολίζονται από:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

2.2. Κωδικός για το κράτος μέλος εγγραφής σε μητρώο

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

2.3. Ταυτοποίηση της μονάδας

Έκαστο κράτος μέλος εφαρμόζει σύστημα απόδοσης ενός μοναδικού αριθμού σε κάθε μονάδα εγγραφόμενης στο μητρώο, που μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς της παρούσας οδηγίας, υπό τον όρο ότι εξασφαλίζεται η ταυτοποίηση της μονάδας.

Τα κράτη μέλη μπορούν να προσθέτουν και άλλους χαρακτήρες στον αριθμό ταυτοποίησης, όπως για την ταυτοποίηση μεμονωμένων κοπαδιών που διατηρούνται σε χωριστά κτίρια μιας μονάδας.

Top