Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0659

2002/659/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 19ης Αυγούστου 2002, για την επιλεξιμότητα των δαπανών που θα πραγματοποιηθούν από ορισμένα κράτη μέλη κατά το 2002 για τη συλλογή και διαχείριση των δεδομένων που χρειάζονται κατά την άσκηση της κοινής αλιευτικής πολιτικής [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2002) 3080]

OJ L 224, 21.8.2002, p. 54–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/659/oj

32002D0659

2002/659/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 19ης Αυγούστου 2002, για την επιλεξιμότητα των δαπανών που θα πραγματοποιηθούν από ορισμένα κράτη μέλη κατά το 2002 για τη συλλογή και διαχείριση των δεδομένων που χρειάζονται κατά την άσκηση της κοινής αλιευτικής πολιτικής [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2002) 3080]

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 224 της 21/08/2002 σ. 0054 - 0057


Απόφαση της Επιτροπής

της 19ης Αυγούστου 2002

για την επιλεξιμότητα των δαπανών που θα πραγματοποιηθούν από ορισμένα κράτη μέλη κατά το 2002 για τη συλλογή και διαχείριση των δεδομένων που χρειάζονται κατά την άσκηση της κοινής αλιευτικής πολιτικής

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2002) 3080]

(2002/659/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την απόφαση 2000/439/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί χρηματοδοτικής συνδρομής της Κοινότητας στις δαπάνες των κρατών μελών για τη συλλογή δεδομένων και για τη χρηματοδότηση μελετών και πιλοτικών σχεδίων άσκησης της κοινής αλιευτικής πολιτικής(1), η οποία θεσπίζει το πλαίσιο για τη χρηματοδότηση κατά την περίοδο 2002-2006, και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 2000/439/ΕΚ, η Επιτροπή, με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη, αποφασίζει κάθε έτος για την επιλεξιμότητα των προβλεπόμενων από τα κράτη μέλη δαπανών και για το ποσό της χρηματοδοτικής συμμετοχής της Κοινότητας κατά το επόμενο έτος.

(2) Η Επιτροπή έχει λάβει πενταετή προγράμματα από το Βέλγιο, τη Δανία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, την Πορτογαλία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, στα οποία περιγράφονται τα δεδομένα που οι χώρες αυτές προτίθενται να συγκεντρώσουν στο διάστημα μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2002 και 31ης Δεκεμβρίου 2006, κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1543/2000 του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί κοινοτικού πλαισίου συλλογής και διαχείρισης των αλιευτικών δεδομένων άσκησης της κοινής αλιευτικής πολιτικής(2). Οι χώρες αυτές υπέβαλαν επίσης αιτήσεις για χρηματοδοτική συμμετοχή στις δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 4 της απόφασης 2000/439/ΕΚ.

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1639/2001 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2001, για τον καθορισμό των στοιχειωδών και εκτεταμένων κοινοτικών προγραμμάτων για τη συλλογή δεδομένων στον τομέα της αλιείας και για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1543/2000 του Συμβουλίου(3), η Επιτροπή εξέτασε τα εθνικά προγράμματα των κρατών μελών για το 2002 και αξιολόγησε την επιλεξιμότητα των δαπανών βάσει των προγραμμάτων αυτών. Μια πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί στα οικεία κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) της απόφασης 2000/439/ΕΚ, βάσει της αξιολόγησης αυτής.

(4) Μια δεύτερη δόση θα καταβληθεί το 2003, μετά την υποβολή και αποδοχή από την Επιτροπή δημοσιονομικής και τεχνικής έκθεσης δραστηριότητας, στην οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς η υλοποίηση των στόχων που είχαν τεθεί κατά την εκπόνηση του στοιχειώδους και του εκτεταμένου προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) της απόφασης 2000/439/ΕΚ και του άρθρου 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1639/2001.

(5) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η παρούσα απόφαση θεσπίζει για το 2002 το ποσό των επιλέξιμων δαπανών για κάθε κράτος μέλος, καθώς και τα ποσοστά της κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής για τη συλλογή και διαχείριση των δεδομένων που χρειάζονται για την άσκηση της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Άρθρο 2

Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν για τη συλλογή και διαχείριση των δεδομένων που χρειάζονται για την άσκηση της κοινής αλιευτικής πολιτικής, οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα Ι, δικαιούνται χρηματοδοτικής συνδρομής ύψους μέχρι 50 % των επιλέξιμων δαπανών στο πλαίσιο του στοιχειώδους προγράμματος.

Άρθρο 3

Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν για τη συλλογή και διαχείριση των δεδομένων που χρειάζονται για την άσκηση της κοινής αλιευτικής πολιτικής, οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ, δικαιούνται χρηματοδοτικής συνδρομής ύψους μέχρι 35 % των επιλέξιμων δαπανών στο πλαίσιο του εκτεταμένου προγράμματος.

Άρθρο 4

1. Η Κοινότητα καταβάλλει μια πρώτη δόση ύψους 50 % της χρηματοδοτικής συνδρομής που καθορίζεται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ.

2. Μια δεύτερη δόση θα καταβληθεί το 2003, μετά την παραλαβή και αποδοχή της δημοσιονομικής και τεχνικής έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) της απόφασης 2000/439/ΕΚ.

Άρθρο 5

1. Η συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ, η οποία χρησιμοποιείται για να υπολογίζονται τα ποσά που είναι επιλέξιμα βάσει της παρούσας απόφασης, είναι εκείνη που ίσχυε τον Αύγουστο του 2001.

2. Οι δηλώσεις δαπανών και οι αιτήσεις προκαταβολών σε εθνικό νόμισμα, οι οποίες διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στο τρίτο στάδιο της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, μετατρέπονται σε ευρώ με την ισοτιμία που ισχύει για το μήνα κατά τον οποίο οι εν λόγω δηλώσεις και αιτήσεις φθάνουν στην Επιτροπή.

Άρθρο 6

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο του Βελγίου, στο Βασίλειο της Δανίας, στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, στην Ελληνική Δημοκρατία, στο Βασίλειο της Ισπανίας, στη Γαλλική Δημοκρατία, στην Ιρλανδία, στην Ιταλική Δημοκρατία, στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών, στην Πορτογαλική Δημοκρατία, στη Δημοκρατία της Φινλανδίας, στο Βασίλειο της Σουηδίας και στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας.

Βρυξέλλες, 19 Αυγούστου 2002.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 176 της 15.7.2000, σ. 42.

(2) ΕΕ L 176 της 15.7.2001, σ. 1.

(3) ΕΕ L 222 της 17.8.2001, σ. 53.

ANEXO I/BILAG I/ANHANG I/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I/ANNEX I/ANNEXE I/ALLEGATO I/BIJLAGE I/ANEXO I/LIITE I/BILAGA I

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ANEXO II/BILAG II/ANHANG II/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/ANNEX II/ANNEXE II/ALLEGATO II/BIJLAGE II/ANEXO II/LIITE II/BILAGA II

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Top