EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2571

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2571/2001 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, για τον καθορισμό του ύψους της ενίσχυσης μεταφοράς και της κατ' αποκοπή πριμοδότησης για ορισμένα αλιευτικά προϊόντα κατά την αλιευτική περίοδο 2002

OJ L 344, 28.12.2001, p. 45–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2571/oj

32001R2571

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2571/2001 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, για τον καθορισμό του ύψους της ενίσχυσης μεταφοράς και της κατ' αποκοπή πριμοδότησης για ορισμένα αλιευτικά προϊόντα κατά την αλιευτική περίοδο 2002

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 344 της 28/12/2001 σ. 0045 - 0046


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2571/2001 της Επιτροπής

της 20ής Δεκεμβρίου 2001

για τον καθορισμό του ύψους της ενίσχυσης μεταφοράς και της κατ' αποκοπή πριμοδότησης για ορισμένα αλιευτικά προϊόντα κατά την αλιευτική περίοδο 2002

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1999, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας(1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 939/2001 της Επιτροπής(2),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2814/2000 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2000, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου σχετικά με τη χορήγηση της ενίσχυσης μεταφοράς για ορισμένα προϊόντα της αλιείας(3), και ιδίως το άρθρο 5,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 939/2001 της Επιτροπής, της 14ης Μαΐου 2001, για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση κατ' αποκοπή ενίσχυσης για ορισμένα προϊόντα της αλιείας, και ιδίως το άρθρο 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 104/2000 προβλέπει ενισχύσεις για τις ποσότητες ορισμένων νωπών προϊόντων που αποσύρθηκαν από την αγορά και οι οποίες είτε μεταποιήθηκαν με σκοπό τη σταθεροποίησή τους και αποθεματοποιήθηκαν, είτε κονσερβοποιήθηκαν.

(2) Στόχος των ανωτέρω ενισχύσεων είναι να παρακινήσουν σε ικανοποιητικό βαθμό τις οργανώσεις παραγωγών να μεταποιήσουν ή συντηρήσουν προϊόντα που έχουν αποσυρθεί από την αγορά και να αποφευχθεί η καταστροφή τους.

(3) Το ύψος της ενίσχυσης πρέπει να καθοριστεί κατά τρόπο ώστε να μην διαταραχθεί η ισορροπία της αγοράς των εν λόγω προϊόντων και να μην στρεβλωθούν οι όροι ανταγωνισμού.

(4) Το ποσό των ενισχύσεων δεν πρέπει να υπερβεί τις τεχνικές και χρηματοοικονομικές δαπάνες οι οποίες αφορούν τις εργασίες που είναι αναγκαίες για τη σταθεροποίηση και την αποθήκευση, οι οποίες διαπιστώθηκαν στην Κοινότητα στη διάρκεια της αλιευτικής περιόδου που προηγήθηκε εκείνης για την οποία λαμβάνονται τα παρόντα μέτρα.

(5) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης προϊόντων αλιείας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για την αλιευτική περίοδο 2002, το ύψος της ενίσχυσης μεταφοράς την οποία αναφέρει το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 104/2000 και το ύψος της καταποκοπή ενίσχυσης την οποία αναφέρει το άρθρο 24 παράγραφος 4 του ιδίου κανονισμού καθορίζονται όπως εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2002.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2001.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 17 της 21.1.2000, σ. 22.

(2) ΕΕ L 132 της 15.5.2001, σ. 10.

(3) ΕΕ L 326 της 22.12.2000, σ. 34.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ύψος της ενίσχυσης μεταφοράς για τα προϊόντα του παραρτήματος Ι σημεία Α και Β, καθώς και για τις γλώσσες (Solea spp) του παραρτήματος Ι σημείο Γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

2. Ύψος της ενίσχυσης μεταφοράς για τα προϊόντα του παραρτήματος Ι σημείο Ε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

3. Ύψος της κατ' αποκοπή πριμοδότησης για τα προϊόντα του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Top