EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2422

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2422/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, σχετικά με κοινοτικό πρόγραμμα επισήμανσης ενεργειακής απόδοσης για γραφειακό εξοπλισμό

OJ L 332, 15.12.2001, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 027 P. 132 - 137
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 027 P. 132 - 137
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 027 P. 132 - 137
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 027 P. 132 - 137
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 027 P. 132 - 137
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 027 P. 132 - 137
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 027 P. 132 - 137
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 027 P. 132 - 137
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 027 P. 132 - 137

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2008; καταργήθηκε από 32008R0106

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2422/oj

32001R2422

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2422/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, σχετικά με κοινοτικό πρόγραμμα επισήμανσης ενεργειακής απόδοσης για γραφειακό εξοπλισμό

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 332 της 15/12/2001 σ. 0001 - 0006


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2422/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 6ης Νοεμβρίου 2001

σχετικά με κοινοτικό πρόγραμμα επισήμανσης ενεργειακής απόδοσης για γραφειακό εξοπλισμό

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης(3),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1) Ο γραφειακός εξοπλισμός έχει μεγάλο μερίδιο στην συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Τα πιο αποτελεσματικά μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τον εν λόγω εξοπλισμό είναι η μείωση της κατανάλωσης στην κατάσταση ετοιμότητας, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Μαΐου 1999 σχετικά με τις απώλειες ενέργειας στη φάση αναμονής των ειδών καταναλωτικού ηλεκτρικού εξοπλισμού. Τα διάφορα μοντέλα που είναι διαθέσιμα στην κοινοτική αγορά έχουν πολύ διαφορετικά επίπεδα κατανάλωσης σε κατάσταση ετοιμότητας.

(2) Ωστόσο υπάρχουν και άλλα μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης του εν λόγω εξοπλισμού, όπως η διακοπή της τροφοδοσίας του όταν δεν χρειάζεται και εφόσον δεν θίγονται οι λειτουργίες του. Η Επιτροπή πρέπει να εξακριβώσει ποια είναι τα κατάλληλα μέτρα ούτως ώστε να εκμεταλλευθεί και αυτήν την δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας.

(3) Είναι σημαντική η προώθηση μέτρων που αποσκοπούν στην ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(4) Είναι ευκταίο να συντονιστούν οι εθνικές πρωτοβουλίες ενεργειακής επισήμανσης για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στη βιομηχανία και στο εμπόριο.

(5) Είναι σκόπιμο να ληφθεί ως βάση ένα υψηλό επίπεδο προστασίας στις προτάσεις για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών στα θέματα της υγείας, της ασφάλειας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της προστασίας των καταναλωτών. Ο παρών κανονισμός συμβάλλει σε υψηλό επίπεδο προστασίας τόσο για το περιβάλλον όσο και για τον καταναλωτή, επιδιώκοντας τη σημαντική βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης αυτού του εξοπλισμού.

(6) Δεδομένου ότι οι στόχοι της προτεινομένης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη και μπορούν συνεπώς, να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Κοινότητας, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(7) Επιπλέον, το άρθρο 174 της συνθήκης επιτάσσει την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και τη συνεπή και ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων, στόχοι που συγκαταλέγονται στους στόχους της κοινοτικής πολιτικής για το περιβάλλον. Η παραγωγή και η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προκαλούν το 30 % της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ανθρώπινης προέλευσης και συμμετέχουν κατά περίπου 35 % στην πρωτογενή ενεργειακή κατανάλωση στην Κοινότητα. Τα ποσοστά αυτά αυξάνονται και οι απώλειες ενέργειας του ηλεκτρικού εξοπλισμού όταν είναι σε κατάσταση ετοιμότητας είναι το 10 % της κατανάλωσής του.

(8) Περαιτέρω, με την έκδοση της απόφασης 89/364/ΕΚ του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 1989 για τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος δράσης για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας κατά τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας(4) ετέθη ο διπλός στόχος να ενθαρρυνθούν οι καταναλωτές να επιλέγουν ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμό με υψηλό επίπεδο ηλεκτρικής απόδοσης και να βελτιωθεί η αποδοτικότητα των συσκευών και του εξοπλισμού. Απαιτούνται περαιτέρω βήματα για τη βελτίωση της ενημέρωσης των καταναλωτών.

(9) Στο πρωτόκολλο UNFCCC που συνήφθη στο Κιότο στις 10 Δεκεμβρίου 1997 συμφωνήθηκε η μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου για την Κοινότητα κατά 8 % στην περίοδο 2008-2012 το αργότερο. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, απαιτείται η λήψη αυστηρότερων μέτρων για τη μείωση των εκπομπών CO2 εντός της Κοινότητας.

(10) Επιπλέον, η απόφαση αριθ. 2179/98 (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1998 περί αναθεωρήσεως του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με την πολιτική και τη δράση για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη "Στόχος η αειφορία"(5), θέτει ως κύρια προτεραιότητα για την ολοκλήρωση των περιβαλλοντικών προδιαγραφών σε σχέση με την ενέργεια την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης των διαφόρων συσκευών.

(11) Στο ψήφισμα του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 1998 για την ενεργειακή απόδοση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα(6) ζητείται να αυξηθεί η χρήση της επισήμανσης στις συσκευές και στον εξοπλισμό.

(12) Είναι ευκταίο να συντονιστούν οι προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης, οι επισημάνσεις και οι μέθοδοι δοκιμής όπου κρίνεται αναγκαίο.

(13) Στην αγορά προσφέρεται γραφειακός εξοπλισμός με υψηλή ενεργειακή απόδοση ο οποίος κοστίζει ελάχιστα ή και καθόλου ακριβότερα και του οποίου το πρόσθετο κόστος μπορεί να αποσβεσθεί λόγω της εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα· συνεπώς οι στόχοι της εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας και μείωσης του CO2 μπορούν να επιτευχθούν στον τομέα αυτό με ελάχιστο κόστος και χωρίς να ζημιώνονται οι καταναλωτές και η βιομηχανία.

(14) Η εμπορία γραφειακού εξοπλισμού διεξάγεται σε παγκόσμια κλίμακα. Η συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για το συντονισμό των προγραμμάτων επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης για τον γραφειακό εξοπλισμό θα διευκολύνει το διεθνές εμπόριο και την προστασία του περιβάλλοντος όσον αφορά αυτόν τον εξοπλισμό. Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στην εφαρμογή της εν λόγω Συμφωνίας στην Κοινότητα.

(15) Για να επηρεάσει τις απαιτήσεις της επισήμανσης "Energy Star", η οποία χρησιμοποιείται παγκοσμίως, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα πρέπει να συμμετάσχει στο οικείο πρόγραμμα και στην σύνταξη των απαραίτητων τεχνικών προδιαγραφών· ωστόσο θα πρέπει να γίνονται τακτικές επανεξετάσεις από την Επιτροπή ώστε να εξακριβώνεται αν τα τεχνικά κριτήρια είναι αρκετά φιλόδοξα και αν ικανοποιούν επαρκώς τις επιδιώξεις της Κοινότητας.

(16) Απαιτείται ένα αποτελεσματικό σύστημα επιβολής, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή του προγράμματος επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης για γραφειακό εξοπλισμό και να παρέχονται εγγυήσεις για δίκαιες συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ των παραγωγών και για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

(17) Ο παρών κανονισμός αφορά μόνο τον γραφειακό εξοπλισμό.

(18) Η οδηγία 92/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 1992 για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων των οικιακών συσκευών με την επισήμανση και την παροχή ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα(7) δεν αποτελεί την καταλληλότερη νομοθετική πράξη για τον γραφειακό εξοπλισμό. Το οικονομικότερο μέσο, για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης του γραφειακού εξοπλισμού είναι ένα εθελοντικό πρόγραμμα επισήμανσης.

(19) Είναι αναγκαίο να ανατεθεί σε έναν κατάλληλο φορέα, το Γραφείο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για το Εnergy Star (ECESB), το έργο της συμβολής στη θέσπιση και στην αναθεώρηση των τεχνικών προδιαγραφών, έτσι ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματική και ουδέτερη εφαρμογή του συστήματος. Το ΕCESB θα πρέπει να αποτελείται από εθνικούς αντιπροσώπους.

(20) Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η συνέπεια και ο συντονισμός του προγράμματος επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης του γραφειακού εξοπλισμού με τις προτεραιότητες της κοινοτικής πολιτικής και με άλλα κοινοτικά συστήματα επισήμανσης ή πιστοποίησης της ποιότητας, όπως αυτά που θεσπίζονται με την οδηγία του Συμβουλίου 92/75/ΕΟΚ και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 2000 περί αναθεωρημένου κοινοτικού συστήματος απονομής οικολογικού σήματος(8).

(21) Είναι ευκταίος ο συντονισμός μεταξύ του κοινοτικού προγράμματος Εnergy Star και άλλων εθελοντικών συστημάτων ενεργειακής επισήμανσης γραφειακού εξοπλισμού στη Κοινότητα, ώστε να μην δημιουργείται σύγχυση στους καταναλωτές και να μην υπάρξουν στρεβλώσεις στην αγορά.

(22) Είναι αναγκαίο να εξασφαλίζεται η διαφάνεια κατά την εφαρμογή του συστήματος και η συνέπεια με αντίστοιχα διεθνή πρότυπα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης και της συμμετοχής στο σύστημα κατασκευαστών και εξαγωγέων από εξωκοινοτικές χώρες,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στόχοι

Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται οι κανόνες για το κοινοτικό πρόγραμμα επισήμανσης ενεργειακής απόδοσης γραφειακού εξοπλισμού (εφεξής "πρόγραμμα Εnergy Star"), όπως ορίζεται στη συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με τον συντονισμό των προγραμμάτων επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης για γραφειακό εξοπλισμό (εφεξής "η συμφωνία"). Η συμμετοχή στο πρόγραμμα Εnergy Star είναι εθελοντική.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις ομάδες προϊόντων γραφειακού εξοπλισμού που ορίζονται στο Παράρτημα Γ της συμφωνίας, με την επιφύλαξη τυχόν τροποποιήσεών του σύμφωνα με το άρθρο Χ της συμφωνίας.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοείται ως:

(α) "κοινό λογότυπο": το σήμα που εμφαίνεται στο παράρτημα,

(β) "συμμετέχοντες στο πρόγραμμα": κατασκευαστές, συναρμολογητές, εξαγωγείς, εισαγωγείς, πωλητές και άλλοι φορείς που δεσμεύονται να προωθήσουν πιστοποιημένα ενεργειακώς αποδοτικά προϊόντα γραφειακού εξοπλισμού, τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές του προγράμματος Εnergy Star και οι οποίοι έχουν επιλέξει τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Εnergy Star καταχωριζόμενοι από την Επιτροπή,

(γ) "προδιαγραφές": οι απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης και επιδόσεων, περιλαμβανομένων των μεθόδων δοκιμών που χρησιμοποιούνται για να αποφασισθεί αν ο οικείος εξοπλισμός είναι κατάλληλος να λάβει το κοινό λογότυπο του ενεργειακά αποδοτικού γραφειακού εξοπλισμού.

Άρθρο 4

Γενικές αρχές

1. Το πρόγραμμα Εnergy Star συντονίζεται καταλλήλως με άλλες κοινοτικές ρυθμίσεις επισήμανσης ή πιστοποίησης της ποιότητας, καθώς και με άλλα συστήματα, όπως το κοινοτικό σύστημα απονομής οικολογικού σήματος, που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 880/92, και η ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων των οικιακών συσκευών με την επισήμανση και την παροχή ομοιόμορφων πληροφοριών, που θεσπίστηκε με την οδηγία 92/75/ΕΟΚ.

2. Το κοινό λογότυπο μπορούν να χρησιμοποιούν οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα και άλλοι φορείς στα δικά τους προϊόντα γραφειακού εξοπλισμού και στην σχετική διαφήμιση.

3. Τα προϊόντα γραφειακού εξοπλισμού στα οποία έχει χορηγηθεί το κοινό λογότυπο από την "Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ" (U.S. EPA) θεωρείται ότι ανταποκρίνονται στον παρόντα κανονισμό, εκτός εάν υπάρχουν στοιχεία περί του αντιθέτου.

4. Με επιφύλαξη των κοινοτικών κανόνων όσον αφορά την αξιολόγηση και τη σήμανση της συμμόρφωσης ή/και των διεθνών συμφωνιών που συνάπτει η Κοινότητα με τρίτες χώρες σχετικά με την πρόσβαση στην κοινοτική αγορά, τα προϊόντα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και διακινούνται στην κοινοτική αγορά μπορούν να δοκιμάζονται από την Επιτροπή ή από τα κράτη μέλη προκειμένου να ελέγχεται η συμμόρφωσή τους προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 5

Εγγραφή Συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα

1. Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα υποβάλλονται στην Επιτροπή.

2. Η αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα γίνεται δεκτή από την Επιτροπή, αφού διαπιστωθεί ότι ο υποψήφιος αποδέχεται την κατευθυντήρια γραμμή για τη χρήση του λογοτύπου που περιέχεται στο παράρτημα Β της συμφωνίας. Η Επιτροπή δημοσιεύει επικαιροποιημένο κατάλογο των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα και τον κοινοποιεί τακτικά στα κράτη μέλη.

Άρθρο 6

Προβολή και ενημέρωση

1. Η Επιτροπή καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να ενθαρρύνει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τα μέλη του ΕCESB, τη χρήση του κοινού λογοτύπου προβαίνοντας στις δέουσες ενέργειες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των καταναλωτών, των προμηθευτών, των εμπόρων λιανικής πώλησης και του κοινού.

2. Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε οι καταναλωτές και οι άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς να γνωρίζουν και να έχουν πρόσβαση σε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Εnergy Star, κάνοντας χρήση όλων των δυνατών μέσων που διαθέτει η Κοινότητα.

3. Προκειμένου να τονωθεί η αγορά προϊόντων γραφειακού εξοπλισμού που θα φέρουν το κοινό λογότυπο, η Επιτροπή και άλλα όργανα της Κοινότητας, καθώς και οι δημόσιες αρχές σε εθνικό επίπεδο πρέπει, με την επιφύλαξη του κοινοτικού και εθνικού δικαίου και οικονομικών κριτηρίων, να ενθαρρύνουν τη χρήση προδιαγραφών ενεργειακής απόδοσης που θα είναι τουλάχιστον εξίσου αυστηρές με τις προδιαγραφές Εnergy Star, όταν καθορίζουν τις απαιτήσεις τους για τα προϊόντα γραφειακού εξοπλισμού.

Άρθρο 7

Άλλα εθελοντικά συστήματα ενεργειακής επισήμανσης

1. Τα υφιστάμενα και τα νέα εθελοντικά συστήματα ενεργειακής επισήμανσης γραφειακού εξοπλισμού στην Κοινότητα, μπορούν να συνυπάρχουν με το πρόγραμμα Εnergy Star.

2. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν τον αναγκαίο συντονισμό μεταξύ του προγράμματος Εnergy Star και των εθνικών συστημάτων και άλλων συστημάτων επισήμανσης στην Κοινότητα ή στα κράτη μέλη.

Άρθρο 8

Γραφείο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για το Εnergy Star

1. Η Επιτροπή ιδρύει Γραφείο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για το Εnergy Star ("ECESB") αποτελούμενο από εθνικούς αντιπροσώπους που αναφέρονται στο άρθρο 9 καθώς και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Το ΕCESB παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματος Εnergy Star στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρέχει, εάν απαιτείται, συμβουλές και αρωγή στην Επιτροπή ώστε να της επιτρέψει να λειτουργήσει ως Διαχειριστικός Φορέας.

2. Ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και στη συνέχεια ετησίως, το ΕCESB συντάσσει έκθεση για το μερίδιο της αγοράς που έχουν τα προϊόντα με το κοινό λογότυπο και για τη διαθέσιμη τεχνολογία μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης.

3. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι το ΕCESB τηρεί, όσο είναι δυνατό στα πλαίσια της λειτουργίας του και για κάθε ομάδα προϊόντων γραφειακού εξοπλισμού, την ισόρροπη εκπροσώπηση όλων των ενδιαφερομένων μερών που έχουν σχέση με την εν λόγω ομάδα προϊόντων, όπως οι κατασκευαστές, οι έμποροι λιανικής πώλησης, οι εισαγωγείς, οι ομάδες προστασίας του περιβάλλοντος και οι οργανώσεις καταναλωτών.

4. Ο εσωτερικός κανονισμός του ΕCESB καταρτίζεται από την Επιτροπή, η οποία λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των αντιπροσώπων των κρατών μελών στο ΕCESB.

5. Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τις δραστηριότητες του ΕCESB.

Άρθρο 9

Εθνικοί αντιπρόσωποι

Κάθε κράτος μέλος ορίζει, αναλόγως των περιστάσεων, τα πρόσωπα, τους εθνικούς εμπειρογνώμονες σε θέματα ενεργειακής πολιτικής ή τις αρχές ("εθνικοί αντιπρόσωποι") που είναι αρμόδιοι για τη διεξαγωγή των εργασιών που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό. Σε περίπτωση ορισμού πλειόνων εθνικών αντιπροσώπων, το κράτος μέλος καθορίζει τις αντίστοιχες εξουσίες καθενός και τους οικείους όρους συντονισμού.

Άρθρο 10

Πρόγραμμα εργασίας

Σύμφωνα με τους στόχους που παρατίθενται στο άρθρο 1, η Επιτροπή καταρτίζει πρόγραμμα εργασίας εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού και το προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, ύστερα από διαβούλευση με το ΕCESB. Το πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει τη στρατηγική για την ανάπτυξη του προγράμματος Εnergy Star, η οποία καταρτίζει για τα επόμενα τρία έτη:

- τους στόχους του προγράμματος Εnergy Star σε κοινοτικό επίπεδο όσον αφορά τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, επιδιώκοντας ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή και του περιβάλλοντος, και τη διείσδυση στην αγορά,

- ενδεικτικό κατάλογο προϊόντων γραφειακού εξοπλισμού που πρέπει να υπαχθούν κατά προτεραιότητα στο πρόγραμμα Εnergy Star,

- σχέδια προτάσεων για εκστρατείες ενημέρωσης και προβολής καθώς και για άλλες αναγκαίες ενέργειες,

- προτάσεις συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ του προγράμματος Εnergy Star και άλλων εθελοντικών συστημάτων ενεργειακής επισήμανσης στα κράτη μέλη.

Το πρόγραμμα εργασίας αναθεωρείται σε περιοδική βάση. Για πρώτη φορά αναθεωρείται το αργότερο δώδεκα μήνες μετά την υποβολή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και στη συνέχεια ανά δωδεκάμηνο.

Άρθρο 11

Προπαρασκευαστικές διαδικασίες για την αναθεώρηση των τεχνικών κριτηρίων

Με σκοπό την προετοιμασία της αναθεώρησης των προδιαγραφών και των ομάδων προϊόντων γραφειακού εξοπλισμού που ορίζονται στο Παράρτημα Γ της συμφωνίας, και πριν από την υποβολή σχεδίου πρότασης ή την απάντηση στην U.S. EPA σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη συμφωνία και από την απόφαση 2001/469/ΕΚ του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2001, για την, εξ ονόματος της Κοινότητος, σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για το συντονισμό των προγραμμάτων επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης για τον γραφειακό εξοπλισμό(9), πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα:

1. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το ΕCESB να προβεί σε συστάσεις για την αναθεώρηση της συμφωνίας. Το ΕCESB δύναται επίσης να προβεί σε συστάσεις προς την Επιτροπή με δική του πρωτοβουλία.

2. Η Επιτροπή συμβουλεύεται το ΕCESB όποτε λαμβάνει πρόταση αναθεώρησης της συμφωνίας από την U.S. EPA.

3. Όταν το ΕCESB δίνει τη γνώμη του στην Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των μελετών σκοπιμότητας και των μελετών της αγοράς, καθώς και την υπάρχουσα τεχνολογία για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Η Επιτροπή λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη το στόχο, ο οποίος αναλύεται στην έκθεση του ΕCESB κατ' άρθρο 8 παράγραφος 2, να καθορισθούν τεχνικές προδιαγραφές υψηλού επιπέδου, σε σχέση με τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος, για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Άρθρο 12

Παρακολούθηση της αγοράς και έλεγχος καταχρήσεων

1. Το κοινό λογότυπο χρησιμοποιείται μόνο σε προϊόντα που καλύπτονται από τη συμφωνία και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές χρήσης του λογοτύπου που περιέχονται στο παράρτημα Β της συμφωνίας.

2. Απαγορεύεται κάθε ψευδής ή παραπλανητική διαφήμιση ή η χρήση κάθε σήματος ή λογοτύπου που είναι δυνατό να οδηγήσει σε σύγχυση σε σχέση με το κοινό λογότυπο που εισάγεται με τον παρόντα κανονισμό.

3. Η Επιτροπή διασφαλίζει την ορθή χρήση του κοινού λογοτύπου, λαμβάνοντας μέτρα ή συντονίζοντας τις ενέργειες που περιγράφονται στο άρθρο VIII, παράγραφοι 2, 3 και 4 της συμφωνίας. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού στο έδαφός τους και ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή. Τα κράτη μέλη δύνανται να κοινοποιούν στην Επιτροπή στοιχεία για τη μη συμμόρφωση των Συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα και άλλων φορέων, προκειμένου αυτή να λάβει αρχικά μέτρα.

Άρθρο 13

Εφαρμογή

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή εντός 12 μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν για τη συμμόρφωσή τους προς αυτόν.

Άρθρο 14

Αναθεώρηση

Πριν τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας συζητήσουν την ανανέωσή της σύμφωνα με το άρθρο XII αυτής, η Επιτροπή αξιολογεί το πρόγραμμα Εnergy Star υπό το πρίσμα της κτηθείσας εμπειρίας κατά την εφαρμογή του.

Η Επιτροπή, έως τις 15 Ιανουαρίου 2005, καταρτίζει και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση παρακολούθησης της ενεργειακής απόδοσης του γραφειακού εξοπλισμού στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η έκθεση θα περιλαμβάνει αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος Εnergy Star και προτάσεις, εφόσον χρειάζεται, συμπληρωματικών μέτρων για το πρόγραμμα. Στην έκθεση θα εξετάζονται τα αποτελέσματα του διαλόγου μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ και ιδίως αν οι προδιαγραφές του προγράμματος Εnergy Star παράγουν επαρκή αποτελέσματα.

Άρθρο 15

Τελικές διατάξεις

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τριακοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 6 Νοεμβρίου 2001.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Πρόεδρος

N. Fontaine

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

D. Reynders

(1) ΕΕ C 150 Ε της 30.5.2000, σ. 73 και ΕΕ C 180 Ε της 26.6.2001, σ. 262.

(2) ΕΕ C 204 της 18.7.2000, σ. 18.

(3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 2001 (ΕΕ C 267 της 21.9.2001, σ. 49), κοινή θέση του Συμβουλίου της 31ης Μαΐου 2001 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2001.

(4) ΕΕ L 157 της 9.6.1989, σ. 32.

(5) ΕΕ L 275 της 10.10.1998, σ. 1.

(6) ΕΕ C 394 της 17.12.1998, σ. 1.

(7) ΕΕ L 297 της 13.10.1992, σ. 16.

(8) ΕΕ L 237 της 21.9.2000, σ. 1.

(9) ΕΕ L 172 της 26.6.2001, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΝΕRGY STAR

Ασπρόμαυρο λογότυπο

>PIC FILE= "L_2001332EL.000602.TIF">

Έγχρωμο λογότυπο

>PIC FILE= "L_2001332EL.000603.TIF">

Top