Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1928

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1928/2001 της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2001, για καθορισμό της ανώτατης τιμής αγοράς και των ποσοτήτων βοείου κρέατος που αγοράζονται στην παρέμβαση με το 275ο μερικό διαγωνισμό που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των γενικών μέτρων παρεμβάσεως σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89

OJ L 261, 29.9.2001, p. 63–64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1928/oj

32001R1928

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1928/2001 της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2001, για καθορισμό της ανώτατης τιμής αγοράς και των ποσοτήτων βοείου κρέατος που αγοράζονται στην παρέμβαση με το 275ο μερικό διαγωνισμό που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των γενικών μέτρων παρεμβάσεως σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 261 της 29/09/2001 σ. 0063 - 0064


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1928/2001 της Επιτροπής

της 28ης Σεπτεμβρίου 2001

για καθορισμό της ανώτατης τιμής αγοράς και των ποσοτήτων βοείου κρέατος που αγοράζονται στην παρέμβαση με το 275ο μερικό διαγωνισμό που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των γενικών μέτρων παρεμβάσεως σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1512/2001(2), και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 8,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2000 της Επιτροπής, της 15ης Μαρτίου 2000, περί λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τα καθεστώτα αγοράς στη δημόσια παρέμβαση στον τομέα του βοείου κρέατος(3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1564/2001(4), θεσπίζει τους κανόνες αγοράς στη δημόσια παρέμβαση. Σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού, άνοιξε διαγωνισμός με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την αγορά βοείου κρέατος με διαγωνισμό(5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1853/2001(6).

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2000, καθορίστηκε μια ανώτατη τιμή αγοράς για την ποιότητα R3, κατά περίπτωση, για κάθε μερικό διαγωνισμό, λαμβανομένων υπόψη των προσφορών που υποβλήθηκαν, αφετέρου δε, με βάση την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου, μπορεί να αποφασιστεί να μην δοθεί συνέχεια στον διαγωνισμό. Σύμφωνα με το άρθρο 36 του ιδίου κανονισμού, λαμβάνονται υπόψη οι προσφορές που είναι κατώτερες ή ίσες με την εν λόγω ανώτατη τιμή χωρίς εντούτοις να υπερβαίνει τη μέση τιμή της εθνικής ή περιφερειακής αγοράς αυξημένη κατά το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1209/2001 της Επιτροπής της 20ής Ιουνίου 2001 για παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 562/2000 για λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τα καθεστώτα αγοράς στη δημόσια παρέμβαση στον τομέα του βοείου κρέατος(7) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1496/2001(8).

(3) Μετά από εξέταση των υποβληθεισών προσφορών για το 275ο μερικό διαγωνισμό και λαμβανομένων υπόψη, σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, των απαιτήσεων για λογική στήριξη της αγοράς, καθώς και της εποχιακής εξέλιξης των σφαγών και των τιμών, θα πρέπει να καθοριστεί η ανώτατη τιμή αγοράς καθώς και οι ποσότητες που μπορούν να γίνουν αποδεκτές στην παρέμβαση.

(4) Με το άρθρο 1 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1209/2001 άνοιξε ομοίως η δυνατότητα δημόσιας παρέμβασης για τα σφάγια ή ημιμόρια σφαγίων ισχνών βοοειδών, θεσπίζοντας ειδικούς κανόνες συμπληρωματικούς προς εκείνους που προβλέπονται για την παρέμβαση άλλων προϊόντων. Μετά από εξέταση των προσφορών που υποβλήθηκαν, αποφασίστηκε να μην δοθεί συνέχεια στον εν λόγω διαγωνισμό.

(5) Συνεκτιμώντας την εξέλιξη των γεγονότων, επιβάλλεται η άμεση έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(6) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης βοείου κρέατος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο 275ο μερικό διαγωνισμό που ανοίχθηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89:

α) για την κατηγορία Α:

- η μέγιστη τιμή αγοράς καθορίζεται σε 218,00 EUR/100 kg σφαγίων ή ημιμορίων σφαγίων της κατηγορίας R3,

- η μέγιστη αποδεκτή ποσότητα σφαγίων, ημιμορίων σφαγίων και πρόσθετων τεταρτημορίων καθορίζεται σε 2894 t.

β) για την κατηγορία C:

- η μέγιστη τιμή αγοράς καθορίζεται σε 223,00 EUR/100 kg σφαγίων ή ημιμορίων σφαγίων της κατηγορίας R3,

- η μέγιστη αποδεκτή ποσότητα σφαγίων, ημιμορίων σφαγίων και πρόσθετων τεταρτημορίων καθορίζεται σε 1563 t.

γ) για τα σφάγια ή ημημόρια σφαγίων ισχνών βοοειδών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1209/2001, δεν δίνεται συνέχεια στον διαγωνισμό.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 29 Σεπτεμβρίου 2001.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2001.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21.

(2) ΕΕ L 201 της 26.7.2001, σ. 1.

(3) ΕΕ L 68 της 16.3.2000, σ. 22.

(4) ΕΕ L 208 της 1.8.2001, σ. 14.

(5) ΕΕ L 159 της 10.6.1989, σ. 36.

(6) ΕΕ L 253 της 21.9.2001, σ. 19.

(7) ΕΕ L 165 της 21.6.2001, σ. 15.

(8) ΕΕ L 197 της 21.7.2001, σ. 3.

Top