Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1921

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1921/2001 της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2001, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου όσον αφορά τα ελάχιστα πρότυπα για τις αναθεωρήσεις του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2602/2000 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 261, 29.9.2001, p. 49–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 001 P. 311 - 313
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 001 P. 254 - 256
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 001 P. 254 - 256
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 83 - 85

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1921/oj

32001R1921

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1921/2001 της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2001, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου όσον αφορά τα ελάχιστα πρότυπα για τις αναθεωρήσεις του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2602/2000 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 261 της 29/09/2001 σ. 0049 - 0051


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1921/2001 της Επιτροπής

της 28ης Σεπτεμβρίου 2001

σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου όσον αφορά τα ελάχιστα πρότυπα για τις αναθεωρήσεις του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2602/2000

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 1995, σχετικά με τους εναρμονισμένους δείκτες τιμών καταναλωτή(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1617/1999 της Επιτροπής(2), και ιδίως το άρθρο 4 σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παράγραφος 3,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95, κάθε κράτος μέλος υποχρεούται να παράγει έναν εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ), αρχής γενομένης με το δείκτη του Ιανουαρίου 1997.

(2) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εξασφαλιστεί ένας υψηλός βαθμός αξιοπιστίας του ΕνΔΤΚ ο οποίος μπορεί να υποστηριχθεί από το στόχο του περιορισμού, σε δεδομένο πλαίσιο, του αριθμού αναθεωρήσεων του ΕνΔΤΚ στον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό.

(3) Είναι γενικώς παραδεκτό ότι το μέσο ετήσιο, το ετήσιο και το μηνιαίο ποσοστό μεταβολής των ΕνΔΤΚ είναι σημαντικά για τη μέτρηση του πληθωρισμού, και ειδικότερα για την αξιολόγηση της σύγκλισης των τιμών και την ενημέρωση της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

(4) Οι μεταβολές στο σύστημα των εθνικών ή εναρμονισμένων κανόνων αποτελούν έγκυρους λόγους για αναθεωρήσεις των ΕνΔΤΚ στο βαθμό κατά τον οποίο εξασφαλίζουν ή βελτιώνουν τη συγκρισιμότητα, την αξιοπιστία ή την καταλληλότητα των EvΔTK. Οι μεταβολές στο σύστημα των εναρμονισμένων κανόνων δεν θα πρέπει να απαιτούν αναθεωρήσεις, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη στο πλαίσιο ιδιαίτερων μέτρων εφαρμογής.

(5) Το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2602/2000 της Επιτροπής, της 17ης Νοεμβρίου 2000, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου όσον αφορά τα ελάχιστα πρότυπα για την αντιμετώπιση των μειώσεων τιμών στον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή(4) χρειάζεται να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6) Οι αναθεωρήσεις λόγω σφαλμάτων ή λόγω νέων ή βελτιωμένων βασικών πληροφοριών αποτελούν έγκυρους λόγους για αναθεωρήσεις των ΕνΔΤΚ επειδή βελτιώνουν τη συγκρισιμότητα, την αξιοπιστία ή την καταλληλότητά τους.

(7) Υπάρχει σημαντικό περιθώριο για διαδικαστικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την αναθεώρηση της σειράς δεικτών. Είναι απαραίτητο ένα σύνολο εναρμονισμένων κανόνων προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι προκύπτοντες ΕνΔΤΚ θα πληρούν την απαίτηση συγκρισιμότητας του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95· θα βελτιώσει επίσης την αξιοπιστία και την καταλληλότητά τους.

(8) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής στατιστικού προγράμματος η οποία συστάθηκε με την απόφαση 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου(5),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στόχος

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τις σημαντικές συνέπειες των μέτρων εφαρμογής στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 και να θεσπίσει εναρμονισμένους κανόνες σχετικά με τις αναθεωρήσεις των ΕνΔΤΚ, οι οποίοι να είναι συνεκτικοί με τα εν λόγω μέτρα και επαρκείς ώστε να εξασφαλίσουν τη συγκρισιμότητα, αξιοπιστία και καταλληλότητά τους.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) ως "αναθεώρηση" νοείται μια εκ των υστέρων μεταβολή σε μια σειρά ΕνΔΤΚ, επίπεδο δεικτών, ποσοστό μεταβολής ή στάθμισης, που γνωστοποιήθηκε δημοσίως μέσω εντύπων ή ηλεκτρονικών μέσων μαζικής επικοινωνίας από την Επιτροπή (Eurostat) και που επηρεάζει τα αποτελέσματα κατά ένα δεκαδικό ψηφίο·

β) ως "σφάλμα" νοείται μια ακούσια παραβίαση ενός καθιερωμένου κανόνα που επηρεάζει τουλάχιστον μία σειρά EvΔΤΚ·

γ) ως "προσωρινό" αποτέλεσμα νοείται ένα αποτέλεσμα το οποίο, λόγω αναθεώρησης, αναμένεται να οριστικοποιηθεί σε επόμενο μήνα.

Άρθρο 3

Δυνατότητα αναθεώρησης

1. Οι σειρές ΕνΔΤΚ που δημοσιεύονται επισήμως μπορούν να αναθεωρούνται.

2. Οι αναθεωρήσεις οποιασδήποτε σειράς ΕνΔΤΚ, εκτός από εκείνες που γίνονται με βάση τα άρθρα 4, 5 ή 9 του παρόντος κανονισμού, οφείλουν να εγκρίνονται προηγουμένως από την Επιτροπή (Eurostat). Η έκταση και το χρονοδιάγραμμά τους συντονίζονται με την Επιτροπή (Eurostat).

Άρθρο 4

Σφάλματα

1. Τα σφάλματα διορθώνονται και οι συνεπαγόμενες αναθεωρήσεις εφαρμόζονται χωρίς περιττές καθυστερήσεις.

2. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη παρέχουν, με δική τους πρωτοβουλία, στην Επιτροπή (Eurostat) πληροφορίες στο βαθμό λεπτομέρειας που απαιτείται προκειμένου να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος των αναθεωρήσεων στη σχετική σειρά ΕνΔΤΚ πριν πραγματοποιηθούν οι εν λόγω αναθεωρήσεις λόγω σφαλμάτων. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν, επίσης, την Επιτροπή (Eurostat) σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει για την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Άρθρο 5

Νέες ή βελτιωμένες πληροφορίες

Οι αναθεωρήσεις λόγω νέων ή βελτιωμένων βασικών πληροφοριών τις οποίες τα κράτη μέλη κρίνουν απαραίτητες προκειμένου να βελτιωθεί η ακρίβεια ενός ΕνΔΤΚ πραγματοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή (Eurostat) δεν έχει αντιρρήσεις όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησής τους.

Άρθρο 6

Μεταβολές στο σύστημα εναρμονισμένων κανόνων

Εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη:

1. οι μεταβολές στο σύστημα εναρμονισμένων κανόνων δεν απαιτούν αναθεωρήσεις·

2. οι αλλαγές στους ορισμούς, τις μεθόδους ή τις πρακτικές που προκύπτουν από το κανονιστικό πλαίσιο των ΕνΔΤΚ θα παραγάγουν αποτελέσματα με τον δείκτη του Ιανουαρίου κάθε έτους σε όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη·

3. ο αντίκτυπος οποιασδήποτε από τις μεταβολές αυτές αξιολογείται για τους δώδεκα μήνες που αρχίζουν με το δείκτη του Ιανουαρίου, κατά τον οποίο θα παραγάγουν αποτελέσματα οι μεταβολές·

4. εάν οι μεταβολές είναι πιθανόν να επηρεάσουν το μέσο ετήσιο ποσοστό μεταβολής του δείκτη όλων των ειδών στη δωδεκάμηνη περίοδο μετά τη μεταβολή κατά τουλάχιστον το ένα δέκατο μιας ποσοστιαίας μονάδας, τότε ο αντίκτυπος στον δείκτη όλων των ειδών εκτιμάται για καθέναν από τους δώδεκα μήνες·

5. όταν, επιπλέον, οποιοσδήποτε δείκτης τμήματος, ομάδας ή κλάσης της COICOP/ΕνΔΤΚ είναι πιθανόν να επηρεαστεί αντιστοίχως κατά τουλάχιστον τρία, τέσσερα ή πέντε δέκατα μιας ποσοστιαίας μονάδας που υπολογίζεται με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 4, ο αντίκτυπος στη σχετική σειρά δεικτών εκτιμάται για καθέναν από τους δώδεκα μήνες.

Άρθρο 7

Εκτιμήσεις του αντίκτυπου

1. Για τις εκτιμήσεις στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 6 παράγραφοι 4 και 5 του παρόντος κανονισμού χρησιμοποιείται η καλύτερη διαθέσιμη μεθοδολογία με καλή σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας. Οι εκτιμήσεις αυτές διαβιβάζονται στην Επιτροπή (Eurostat) το αργότερο με τους ΕνΔΤΚ με τους οποίους σχετίζονται. Συμπεριλαμβάνεται περιγραφή της μεθόδου εκτίμησης και κατάλληλα σχόλια σχετικά με την ακρίβεια των εκτιμήσεων.

2. Οι εκτιμήσεις συγκρίνουν τα ετήσια ποσοστά μεταβολής του ΕνΔΤΚ και τους σχετικούς υποδείκτες με έναν δείκτη ο οποίος δεν λαμβάνει υπόψη τις μεταβολές των ορισμών, μεθόδων ή πρακτικών.

3. Οι εκτιμήσεις στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 6 παράγραφοι 4 και 5 δημοσιοποιούνται με κατάλληλες σημειώσεις σχετικά με την ποιότητα. Οι εκτιμήσεις αυτές δεν αντικαθιστούν τον επίσημο ΕνΔΤΚ.

Άρθρο 8

Ανακοίνωση των αναθεωρήσεων

1. Στις επίσημες σειρές ΕνΔΤΚ που ανακοινώνονται από την Επιτροπή (Eurostat), σημειώνονται οι αναθεωρήσεις. Σημειώνονται ως αναθεωρηθείσες οι πρωτογενείς ή παράγωγες σειρές τα αποτελέσματα των οποίων, κατόπιν αναθεώρησης, μεταβλήθηκαν στο ανακοινωθέν επίπεδο λεπτομέρειας. Οι ενδείξεις αναθεώρησης τίθενται επ' ευκαιρία της ανακοίνωσης των αναθεωρηθεισών σειρών και αφαιρούνται τον επόμενο μήνα.

2. Οι αναθεωρήσεις του δείκτη όλων των ειδών, εκτός από εκείνες των προσωρινών αποτελεσμάτων, δημοσιοποιούνται μαζί με σχετική επεξήγηση, σε στενή συνεργασία μεταξύ του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους και της Επιτροπής (Eurostat).

Άρθρο 9

Προσωρινό αποτέλεσμα

Όταν ένας δείκτης δημοσιεύεται ως προσωρινός, οριστικοποιείται στη δημοσίευση του μήνα που ακολουθεί.

Άρθρο 10

Ελεγχος της ποιότητας

Σε περίπτωση αναθεώρησης για λόγους διαφορετικούς από εκείνους που προβλέπονται στα άρθρα 4 ή 9, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή (Eurostat), εφόσον του ζητηθεί, πληροφορίες στο επίπεδο λεπτομέρειας που απαιτείται προκειμένου να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος στις σχετικές σειρές ΕνΔΤΚ και να αποδειχθεί ότι οι αναθεωρήσεις είναι σύμφωνες με τα πρότυπα των ΕνΔΤΚ.

Άρθρο 11

Τροποποίηση

Το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2602/2000 όσον αφορά τα ελάχιστα πρότυπα για την αντιμετώπιση των μειώσεων τιμών στον ΕνΔΤΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "Όπου η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού επηρεάζει το ετήσιο ποσοστό μεταβολής [m/(m-12] του δείκτη όλων των ειδών κατά περισσότερο από το ένα δέκατο μιας ποσοστιαίας μονάδας σε σύγκριση με έναν δείκτη ο οποίος δεν λαμβάνει υπόψη τις μειώσεις τιμών, οι σχετικές σειρές δεικτών θα αναθεωρούνται αναλόγως."

Άρθρο 12

Εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός θα εφαρμοστεί από τα κράτη μέλη τον Δεκέμβριο του 2001 και θα παραγάγει αποτελέσματα με τον δείκτη του Ιανουαρίου 2002.

Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 20ή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2001.

Για την Επιτροπή

Pedro Solbes Mira

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 257 της 27.10.1995, σ. 1.

(2) ΕΕ L 192 της 24.7.1999, σ. 9.

(3) ΕΕ C 244 της 1.9.2001, σ. 5.

(4) ΕΕ L 300 της 29.11.2000, σ. 16.

(5) ΕΕ L 181 της 28.6.1989, σ. 47.

Top