Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1452

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1452/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2001, περί ειδικών μέτρων, όσον αφορά ορισμένα γεωργικά προϊόντα, υπέρ των Υπερπόντιων Γαλλικών Διαμερισμάτων, και για την τροποποίηση της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ καθώς και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 525/77 και (ΕΟΚ) αριθ. 3763/91 (Poseidom)

OJ L 198, 21.7.2001, p. 11–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 033 P. 134 - 148
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 033 P. 134 - 148
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 033 P. 134 - 148
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 033 P. 134 - 148
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 033 P. 134 - 148
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 033 P. 134 - 148
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 033 P. 134 - 148
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 033 P. 134 - 148
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 033 P. 134 - 148
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 038 P. 150 - 164
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 038 P. 150 - 164

No longer in force, Date of end of validity: 14/02/2006; καταργήθηκε από 32006R0247

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1452/oj

32001R1452

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1452/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2001, περί ειδικών μέτρων, όσον αφορά ορισμένα γεωργικά προϊόντα, υπέρ των Υπερπόντιων Γαλλικών Διαμερισμάτων, και για την τροποποίηση της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ καθώς και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 525/77 και (ΕΟΚ) αριθ. 3763/91 (Poseidom)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 198 της 21/07/2001 σ. 0011 - 0025


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1452/2001 του Συμβουλίου

της 28ης Ιουνίου 2001

περί ειδικών μέτρων, όσον αφορά ορισμένα γεωργικά προϊόντα, υπέρ των Υπερπόντιων Γαλλικών Διαμερισμάτων, και για την τροποποίηση της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ καθώς και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 525/77 και (ΕΟΚ) αριθ. 3763/91 (Poseidom)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 36, 37 και 299 παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το Συμβούλιο θέσπισε, με την απόφαση 89/687/ΕΟΚ(2), πρόγραμμα ειδικών μέτρων ανταποκρινόμενων στον απομακρυσμένο και νησιωτικό χαρακτήρα των Γαλλικών Υπερπόντιων Διαμερισμάτων (Poseidom), το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής της Κοινότητας υπέρ των εξόχως απόκεντρων περιφερειών· το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί να διευκολύνει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των εν λόγω περιοχών και να τους επιτρέψει να εκμεταλλευθούν τα πλεονεκτήματα της ενιαίας αγοράς, της οποίας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα, ενώ αντικειμενικοί παράγοντες τις τοποθετούν σε ξεχωριστή θέση από γεωγραφικής και οικονομικής άποψης· το πρόγραμμα υπενθυμίζει την εφαρμογή της ΚΓΠ στις ανωτέρω περιοχές και προβλέπει τη θέσπιση ειδικών μέτρων· το πρόγραμμα προβλέπει ιδίως μέτρα που προορίζονται να βελτιώσουν τις συνθήκες παραγωγής και εμπορίας γεωργικών προϊόντων των ΥΓΔ και να αμβλύνουν τις επιδράσεις από την κατ' εξαίρεση γεωγραφική τους θέση και από τα προβλήματά τους, όπως αναγνωρίζονται με το άρθρο 299 παράγραφος 2 της συνθήκης.

(2) Η κατ' εξαίρεση γεωγραφική θέση των ΥΓΔ, σε σχέση με τις πηγές εφοδιασμού με προϊόντα ουσιαστικής σημασίας, για τη μεταποίηση και υπό μορφή γεωργικών εισροών, επιβάλλει στις περιοχές αυτές πρόσθετο κόστος διακίνησης. Εξάλλου, αντικειμενικοί παράγοντες συνδεόμενοι με τον νησιωτικό και εξόχως απόκεντρο χαρακτήρα, δημιουργούν στους επιχειρηματικούς φορείς και στους παραγωγούς των ΥΓΔ πρόσθετα προβλήματα που πλήττουν σοβαρώς τις δραστηριότητές τους. Τούτο συμβαίνει όσον αφορά ιδιαίτερα τον εφοδιασμό με σιτηρά, η παραγωγή των οποίων στα ΥΓΔ είναι ως επί το πλείστον ανύπαρκτη και δεν μπορεί να αναπτυχθεί σε μεγάλη κλίμακα, καθιστώντας τα έτσι εξαρτημένα από εξωτερικές πηγές εφοδιασμού· τα μειονεκτήματα αυτά μπορούν να αμβλυνθούν με τη μείωση της τιμής των εν λόγω ουσιαστικής σημασίας προϊόντων. Τοιουτοτρόπως, είναι σκόπιμο να καθιερωθεί ειδικό καθεστώς εφοδιασμού, ώστε να κατοχυρωθεί η τροφοδότηση των ΥΓΔ από την τοπική παραγωγή και προκειμένου να αντισταθμιστεί το πρόσθετο κόστος λόγω του απομακρυσμένου, νησιωτικού και εξόχως απόκεντρου χαρακτήρα των ΥΓΔ.

(3) Για το σκοπό αυτό, κατά παρέκκλιση του άρθρου 23 της συνθήκης, είναι ενδεδειγμένο να απαλλαγούν οι εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων από τρίτες χώρες από τους επιβαλλόμενους εισαγωγικούς δασμούς.

(4) Προκειμένου να επιτευχθεί πράγματι ο στόχος της μείωσης των τιμών στα ΥΓΔ και να αντιμετωπιστεί το πρόσθετο κόστος, λόγω του απομακρυσμένου, νησιωτικού και εξόχως απόκεντρου χαρακτήρα τους, συγχρόνως δε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα των κοινοτικών προϊόντων, θα πρέπει να χορηγηθούν ενισχύσεις στα ΥΓΔ για την προμήθεια κοινοτικών προϊόντων· οι ενισχύσεις αυτές συνεκτιμούν το επιπλέον κόστος διακίνησης προς τα ΥΓΔ και τις τιμές που ισχύουν κατά την εξαγωγή προς τις τρίτες χώρες και, προκειμένου περί γεωργικών εισροών ή προϊόντων προοριζόμενων για μεταποίηση, το πρόσθετο κόστος λόγω του νησιωτικού και εξόχως απόκεντρου χαρακτήρα.

(5) Επειδή οι ποσότητες που αποτελούν το αντικείμενο του ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού περιορίζονται στις ανάγκες εφοδιασμού των ΥΓΔ, το σύστημα αυτό δεν βλάπτει την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς· επιπλέον, τα οικονομικά πλεονεκτήματα του ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού δεν θα πρέπει να δημιουργούν εκτροπές του εμπορίου για τα οικεία προϊόντα· θα πρέπει, ως εκ τούτου, να απαγορευθεί η εκ νέου αποστολή ή η επανεξαγωγή των προϊόντων αυτών από τα ΥΓ· πάντως, η απαγόρευση αυτή δεν αφορά τις ροές των συναλλαγών μεταξύ των ΥΓΔ. Υπό ορισμένους όρους, σε περίπτωση μεταποίησης, η απαγόρευση αυτή δεν εφαρμόζεται ούτε στις εξαγωγές που πραγματοποιούνται προς τρίτες χώρες προκειμένου να τονωθεί το περιφερειακό εμπόριο, ούτε στις παραδοσιακές εξαγωγές προς την υπόλοιπη Κοινότητα.

(6) Τα οικονομικά οφέλη από το ειδικό καθεστώς εφοδιασμού θα πρέπει να αντανακλώνται στο επίπεδο του κόστους παραγωγής έως το στάδιο του τελικού χρήστη· ως εκ τούτου, είναι ενδεδειγμένο, αφενός, να εξαρτηθεί η χορήγηση των ενισχύσεων από την πραγματική αντανάκλασή τους στο κόστος παραγωγής και, αφετέρου, να τεθούν σε εφαρμογή οι αναγκαίοι έλεγχοι.

(7) Στη Γουιάνα, λόγω των πρόσφατων εξελίξεων της γεωργίας, καθιερώθηκε, με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3763/91(3), ένα μέτρο με προορισμό την ανάπτυξη της ορυζοκαλλιέργειας· το μέτρο αυτό έληξε στο τέλος της περιόδου εμπορίας 1996· επειδή το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δεν υπέβαλε καμία αίτηση παράτασής του, το μέτρο αυτό καταργήθηκε· εφαρμόζεται ένα μέτρο με προορισμό τη διάθεση και την εμπορία ενός μέρους της τοπικής παραγωγής στη Γουαδελούπη, στη Μαρτινίκα και στην υπόλοιπη Κοινότητα· επειδή δεν μπορεί να καταναλωθεί επιτόπου το σύνολο της τοπικής παραγωγής, οι δε δυνατότητες διάθεσης και το εφικτό της επιτόπιας αποθεματοποίησης είναι πολύ περιορισμένα, θα πρέπει να συνεχισθεί το μέτρο αυτό το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για την ισορροπία του τοπικού κυκλώματος, υπό τις ίδιες συνθήκες με εκείνες που προβλέπονται στις σημερινές ρυθμίσεις.

(8) Θα πρέπει να στηριχθούν οι παραδοσιακές δραστηριότητες όσον αφορά την κτηνοτροφία, ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της τοπικής κατανάλωσης των ΥΓΔ· για το σκοπό αυτό, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις των κοινών οργανώσεων αγορών σε θέματα περιορισμού της παραγωγής, ώστε να ληφθούν υπόψη ο βαθμός ανάπτυξης και οι ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες παραγωγής που είναι εντελώς διαφορετικές από εκείνες που επικρατούν στην υπόλοιπη Κοινότητα· ο στόχος αυτός μπορεί να επιδιωχθεί, κατά τρόπο συμπληρωματικό, με τη χρηματοδότηση προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης που περιλαμβάνουν την αγορά ζώων αναπαραγωγής καθαρόαιμης φυλής, μέσω της αγοράς εμπορικών φυλών πλέον προσαρμοσμένων στις τοπικές περιστάσεις, μέσω της χορήγησης συμπληρωματικών ενισχύσεων στην πριμοδότηση στη θηλάζουσα αγελάδα και στην πριμοδότηση στη σφαγή και, εφόσον χρειάζεται, μέσω της δυνατότητας εισαγωγής από τρίτες χώρες αρσενικών βοοειδών που προορίζονται για πάχυνση, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, επίσης, με την παρέκκλιση από την εφαρμογή των όρων εισαγωγής ζώων και ζωοτροφών.

(9) Θα πρέπει να θεραπευθούν οι κακές συνθήκες εφοδιασμού της τοπικής αγοράς των ΥΧΕ σε νωπά γαλακτοκομικά προϊόντα, ο οποίος εξασφαλίζεται επί του παρόντος, κατά κύριο λόγο, από εισαγόμενα προϊόντα·ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί, αφενός, με τη συνέχιση της αναπτυξιακής βοήθειας στην παραγωγή αγελαδινού γάλακτος, εντός των ορίων των τοπικών καταναλωτικών αναγκών που εκτιμώνται σε τακτικά χρονικά διαστήματα στα πλαίσια ισολογισμού, και, αφετέρου, με την μη εφαρμογή του καθεστώτος συμπληρωματικής εισφοράς που βαρύνει τους παραγωγούς αγελαδινού γάλακτος, που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3950/92(4)· πράγματι, οι κακές συνθήκες εφοδιασμού που χαρακτηρίζουν αυτές τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, οι εντελώς διαφορετικές από εκείνες που επικρατούν στην υπόλοιπη Κοινότητα, καθώς και η ανάγκη παροχής κινήτρων για την ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής, δικαιολογούν αυτή την παρέκκλιση.

(10) Καθιερώθηκε μεταβατικά, για την περίοδο 1996-2000, μια κοινοτική συμβολή στη χρηματοδότηση περιφερειακών προγραμμάτων για τη Μαρτινίκα και τη Ρεϋνιόν, υπέρ των δραστηριοτήτων παραγωγής και εμπορίας τοπικών προϊόντων στους τομείς της κτηνοτροφίας και των γαλακτοκομικών προϊόντων· τα ποσοστά κάλυψης των τοπικών αναγκών είναι ακόμη χαμηλά, για τους συγκεκριμένους τομείς· η ικανότητα των κυκλωμάτων ως προς τη χάραξη και την πραγμάτωση στρατηγικών προσαρμοσμένων στις τοπικές παραμέτρους οικονομικής ανάπτυξης, χωροταξικού σχεδιασμού της παραγωγής και επαγγελματικής οργάνωσης των παραγόντων, επηρεάζει την ικανότητα αποτελεσματικής κινητοποίησης της κοινοτικής στήριξης· θα πρέπει να συνεχισθεί η στήριξη αυτή, προσωρινά, για να κατοχυρωθεί η ενδυνάμωση της παραγωγής ενός σύγχρονου και ποιοτικώς ανώτερου κλάδου· καθιερώνεται η αρχή της επέκτασης της διάταξης αυτής στη Γουιάνα και στη Γουαδελούπη, στο μέτρο που συγκροτούνται τοπικώς διακλαδικοί επαγγελματικοί σύνδεσμοι.

(11) Στον τομέα των οπωροκηπευτικών, καθώς και στον τομέα της φυτοκομίας και της ανθοκομίας, έχουν καθιερωθεί μέτρα με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικότητας των εκμεταλλεύσεων και της ποιότητας των προϊόντων, τη διάρθρωση των κυκλωμάτων, την ανάπτυξη μεταποιημένων τοπικών προϊόντων και τη διατήρηση ορισμένων παραδοσιακών παραγόμενων ειδών (βανίλλη, αιθέρια έλαια κ.λπ.), υπέρ της τοπικής εμπορίας των εν λόγω προϊόντων, της μεταποίησης και της διάθεσής τους στο εξωτερικό εμπόριο· δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά επέτρεψαν την έναρξη ενδυνάμωσης της ανταγωνιστικότητας της τοπικής παραγωγής έναντι του εξωτερικού ανταγωνισμού σε ελπιδοφόρες αγορές, την καλύτερη ανταπόκριση στις προσδοκίες των καταναλωτών και των νέων κυκλωμάτων διανομής και την εδραίωση της αξιοποίησης των προϊόντων αυτών στην υπόλοιπη Κοινότητα, θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες αυτές.

(12) Με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 525/77(5), θεσπίστηκε καθεστώς ενίσχυσης στην παραγωγή κονσερβών ανανά, το οποίο εφαρμόστηκε μόνο στη Μαρτινίκα. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων του καθεστώτος αυτού και της περιοχής παραγωγής, είναι σκόπιμο, μεριμνώντας για τη νομοθετική και διοικητική εναρμόνιση, να ενταχθεί το καθεστώς αυτό στον παρόντα κανονισμό και, προς τούτο, να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 525/77. Η διατήρηση του κυκλώματος του ανανά μπορεί να κατοχυρωθεί μόνο με την κινητοποίηση όλων των παραγόντων του κλάδου. Η παραγωγή ανανά αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική καλλιέργεια για τη Μαρτινίκα, από οικονομικής και κοινωνικής άποψης. Η παραγωγή αυτή έχει υψηλό κόστος και τα προϊόντα από τη μεταποίηση της παραγωγής πλήττονται από τον ανταγωνισμό από τρίτες χώρες. Θα πρέπει να συνεχισθεί η στήριξη της μεταποιητικής δραστηριότητας, να υπάρξει φροντίδα για τη διατήρηση των μικρού μεγέθους των εκμεταλλεύσεων, να κατοχυρωθεί ο εφοδιασμός του βιομηχανικού δυναμικού, να ενδυναμωθεί ο ρόλος των οργανώσεων παραγωγών, ενώ, μεσοπρόθεσμα, θα δοθεί η δυνατότητα προσανατολισμού της παραγωγής προς μία καλύτερη αξιοποίηση και, κατά περίπτωση, προς την αγορά των νωπών προϊόντων.

(13) Ο τομέας του ζαχαροκάλαμου είναι ουσιαστικής σημασίας για την οικονομία των ΥΓΔ. Τα μειονεκτήματα των ΥΓΔ παραμένουν σοβαρά (απομάκρυνση, νησιωτικός και εξόχως απόκεντρος χαρακτήρας, δύσβατο και ορεινό ανάγλυφο του εδάφους, μικρό μέγεθος και διασπορά των εκμεταλλεύσεων, περιορισμένος αριθμός εργοστασίων, υψηλό κόστος τοπικής μεταφοράς, δυσχερείς συνθήκες πρόσβασης από πλευράς οδικού δικτύου) και συνεπάγονται επιπλέον κόστος. Υπάρχουν επίσης ιδιαίτερα μειονεκτήματα έναντι της τευτλοπαραγωγής στην ηπειρωτική Ευρώπη, ιδίως όσον αφορά τη συλλογή του ζαχαροκάλαμου. Για να κατοχυρωθεί η ορθή ανάπτυξη του κλάδου και να αμβλυνθούν οι δυσκολίες αυτές, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε να αντισταθμιστεί εν μέρει το πρόσθετο κόστος όσον αφορά τη μεταφορά του ζαχαροκάλαμου από τον αγρό στα κέντρα παραλαβής.

(14) Το ρούμι συνιστά προϊόν του οποίου η οικονομική σημασία και οι εμπορικές διέξοδοι είναι ουσιαστικές για τα ΥΓΔ· η προοδευτική κατάργηση ορισμένων πλεονεκτημάτων που παραχωρούνται σήμερα στην εν λόγω παραγωγή, θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στο επίπεδο εισοδήματος των οικείων παραγωγών· θα πρέπει ιδίως να συνεχισθούν τα μέτρα στήριξης της καλλιέργειας του ζαχαροκάλαμου και της απευθείας μεταποίησής του σε ρούμι γεωργικής παραγωγής και σε σιρόπι ζάχαρης, ώστε τα μέτρα αυτά να επηρεάσουν θετικά τη διαιώνιση της παραγωγής ζαχαροκάλαμου που παραδίδεται στα ζαχαρουργεία, τα οποία θα μπορούν έτσι να προβλέψουν και να εξορθολογίσουν τις επενδύσεις στα μέσα παραγωγής τους, να συμβάλλουν στην αμοιβή του καλλιεργητή και να τον παροτρύνουν να βελτιώσει τον παραγωγικό του εξοπλισμό ώστε να εξασφαλίσει την απόδοση και την ποιότητα του παραδιδόμενου ζαχαροκάλαμου.

(15) Θα πρέπει να ενθαρρυνθούν οι γεωργικοί παραγωγοί των ΥΓΔ ώστε να προμηθεύουν προϊόντα ποιότητας και να διευκολύνουν την εμπορία τους· από την άποψη αυτή, μπορεί να αποβεί χρήσιμη η χρησιμοποίηση του γραφικού συμβόλου που έχει καθιερωθεί από την Κοινότητα, για τον σκοπό αυτό.

(16) Η φυτοϋγειονομική κατάσταση της γεωργικής παραγωγής των ΥΓΔ αντιμετωπίζει ειδικές δυσκολίες που οφείλονται στις κλιματολογικές συνθήκες καθώς και στην ανεπάρκεια των μέσων αντιμετώπισης που χρησιμοποιούνται μέχρι στιγμής στα διαμερίσματα αυτά· έχει επομένως σημασία να εφαρμοσθούν προγράμματα καταπολέμησης των παθογόνων οργανισμών, μεταξύ άλλων με βιολογικές μεθόδους, και να καθοριστεί η χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας για την υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων.

(17) Ο κανονισμός (EK) αριθ. 1257/1999(6), καθορίζει τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης τα οποία θα ήταν δυνατόν να αποτελέσουν το αντικείμενο κοινοτικής στήριξης και τους όρους για την επίτευξη της στήριξης αυτής.

(18) Ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων που συνδέονται με τον απομακρυσμένο και νησιωτικό χαρακτήρα των ΥΓΔ και τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των γεωργικών τους προϊόντων.

(19) Οι διαρθρώσεις ορισμένων γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας που ευρίσκονται στα ΥΓΔ είναι σοβαρότατα ανεπαρκείς και αντιμετωπίζουν ειδικές δυσκολίες· συνεπώς, είναι σκόπιμη η παρέκκλιση, για ορισμένους τύπους επενδύσεων, από τις διατάξεις που περιορίζουν ή δεν επιτρέπουν την παροχή ορισμένων ενισχύσεων διαρθρωτικού χαρακτήρα που προβλέπονται από τον κανονισμό (EK) αριθ. 1257/1999.

(20) Το άρθρο 29 παράγραφος 3 του κανονισμού (EK) αριθ. 1257/1999 περιορίζει τη χορήγηση στήριξης στη δασοκομία στα δάση και στις δασωμένες επιφάνειες, οι οποίες αποτελούν ιδιοκτησία ιδιωτών ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή ενώσεών τους. Η ευρεία πλειονότητα δασών και δασωμένων επιφανειών, κείμενων στο έδαφος των ΥΓΔ, αποτελούν την ιδιοκτησία δημόσιων αρχών άλλων από τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπό τις συνθήκες αυτές, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ευελιξία των όρων των προβλεπόμενων στο εν λόγω άρθρο.

(21) Η χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας για τρία από τα συνοδευτικά μέτρα, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 35 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999, μπορεί, στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, να ανέρχεται μέχρι το 85 % του συνολικού επιλέξιμου κόστους. Αντιθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 2 τρίτη περίπτωση του ιδίου κανονισμού, η χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας για γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα, τα οποία αποτελούν το τέταρτο συνοδευτικό μέτρο, περιορίζεται στο 75 % για όλες τις ζώνες του στόχου 1. Λόγω της σπουδαιότητας που αποδίδεται στο γεωργοπεριβάλλον, στα πλαίσια της γεωργικής ανάπτυξης, θα πρέπει το ποσοστό χρηματοδοτικής συμμετοχής της Κοινότητας να εναρμονισθεί για το σύνολο των συνοδευτικών μέτρων υπέρ των εξόχως απόκεντρων περιοχών.

(22) Σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999(7), κάθε σχέδιο, κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, επιχειρησιακό πρόγραμμα και ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού καλύπτει περίοδο επτά ετών, η δε περίοδος προγραμματισμού αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2000. Χάριν συνοχής και προκειμένου να αποφευχθούν οι δυσμενείς διακρίσεις μεταξύ δικαιούχων του ιδίου προγράμματος, οι παρεκκλίσεις που προβλέπει ο παρών κανονισμός πρέπει να μπορούν να εφαρμόζονται, κατ' εξαίρεση, σε όλη αυτή την περίοδο προγραμματισμού.

(23) Προκειμένου να αμβλυνθούν τα ιδιαίτερα προβλήματα που χαρακτηρίζουν τη γεωργική παραγωγή στα ΥΓΔ, τα οποία συνδέονται με την απομάκρυνση, τον νησιωτικό και εξόχως απόκεντρο χαρακτήρα, το μικρό μέγεθος έκτασης, το ανάγλυφο του εδάφους, το κλίμα και την οικονομική εξάρτηση από ένα μικρό αριθμό προϊόντων, μπορεί να προβλεφθεί παρέκκλιση από τη σταθερή πολιτική της Επιτροπής να μην επιτρέπει κρατικές ενισχύσεις λειτουργίας στον τομέα της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, υπαγόμενων στο παράρτημα Ι της συνθήκης.

(24) Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα θέσπισης μεταβατικών κανόνων για τη διευκόλυνση της μετάβασης από το καθεστώς που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3763/91 του Συμβουλίου, καθώς και από το καθεστώς που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 525/77, στο νέο καθεστώς που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό και να εξασφαλισθεί η απαραίτητη συνέχεια, σε περίπτωση παράτασης των ισχυόντων μέτρων.

(25) Ενδείκνυται να θεσπιστούν τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(8),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ειδικά μέτρα, όσον αφορά ορισμένα γεωργικά προϊόντα, με σκοπό την άμβλυνση των συνεπειών της απομάκρυνσης και του νησιωτικού και εξόχως απόκεντρου χαρακτήρα των Υπερπόντιων Γαλλικών Διαμερισμάτων (ΥΓΔ).

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

Άρθρο 2

1. Καθιερώνεται ειδικό καθεστώς εφοδιασμού για τα απαριθμούμενα στο παράρτημα Ι γεωργικά προϊόντα, τα οποία είναι ουσιαστικής σημασίας στα ΥΓΔ για την κατανάλωση από τον άνθρωπο, τη μεταποίηση και ως γεωργικές εισροές.

2. Οι ετήσιες ανάγκες εφοδιασμού, σχετικά με τα απαριθμούμενα στο παράρτημα Ι προϊόντα, ποσοτικοποιούνται σε ισοζύγιο προβλέψεων. Αντικείμενο χωριστού ισοζυγίου προβλέψεων αποτελεί η εκτίμηση των αναγκών των βιομηχανιών μεταποίησης ή συσκευασίας προϊόντων με προορισμό την τοπική αγορά, προς εξαγωγή, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, προς τις τρίτες χώρες ή παραδοσιακή αποστολή προς την υπόλοιπη Κοινότητα.

Άρθρο 3

1. Κανένας δασμός δεν επιβάλλεται κατά την απευθείας εισαγωγή στα ΥΓΔ προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο του ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού, καταγωγής τρίτων χωρών, εντός του ορίου των ποσοτήτων που καθορίζονται στο ισοζύγιο εφοδιασμού.

2. Για να κατοχυρωθεί η ικανοποίηση των αναγκών που ανακύπτουν σύμφωνα με το άρθρο 2 από πλευράς ποσότητας, τιμής και ποιότητας, και μεριμνώντας για τη διατήρηση του μεριδίου εφοδιασμού με προϊόντα από την Κοινότητα, χορηγείται ενίσχυση για τον εφοδιασμό των ΥΓΔ με κοινοτικά προϊόντα διατηρούμενα σε δημόσια αποθεματοποίηση, κατ' εφαρμογή των μέτρων παρέμβασης, ή που είναι διαθέσιμα στην κοινοτική αγορά.

Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη το επιπλέον κόστος διακίνησης προς τις αγορές των ΥΓΔ και τις τιμές που ισχύουν για τις εξαγωγές προς τις τρίτες χώρες καθώς και, όταν πρόκειται για προϊόντα με προορισμό τη μεταποίηση ή γεωργικές εισροές, το επιπλέον κόστος λόγω του εξόχως απόκεντρου και νησιωτικού χαρακτήρα.

3. Το ειδικό καθεστώς εφοδιασμού εφαρμόζεται έτσι ώστε να λαμβάνονται ιδίως υπόψη:

- οι ειδικές ανάγκες των ΥΓΔ και, όταν πρόκειται για προϊόντα που προορίζονται για μεταποίηση ή για γεωργικές εισροές, οι επακριβείς απαιτήσεις ως προς την ποιότητα,

- οι ροές των συναλλαγών με την υπόλοιπη Κοινότητα,

- και η οικονομική πλευρά των σχεδιαζόμενων ενισχύσεων.

4. Το όφελος από το ειδικό καθεστώς εφοδιασμού εξαρτάται από την πραγματική αντανάκλαση, έως τον τελικό χρήστη, του οικονομικού πλεονεκτήματος που προκύπτει από την απαλλαγή από τον εισαγωγικό δασμό ή την ενίσχυση σε περίπτωση προμήθειας από την υπόλοιπη Κοινότητα.

5. Τα προϊόντα τα οποία απολαύουν του ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο επανεξαγωγής προς τρίτες χώρες ούτε να αποστέλλονται εκ νέου προς την υπόλοιπη Κοινότητα. Η αναφερόμενη στην παρούσα παράγραφο απαγόρευση δεν εφαρμόζεται στις ροές των συναλλαγών μεταξύ των ΥΓΔ.

Σε περίπτωση μεταποίησης των προϊόντων αυτών στα ΥΓΔ, η προαναφερόμενη απαγόρευση δεν εφαρμόζεται στις εξαγωγές προς τις τρίτες χώρες ούτε στις παραδοσιακές εξαγωγές προς την υπόλοιπη Κοινότητα, των προϊόντων που προέρχονται από την ανωτέρω μεταποίηση, τηρουμένων των προϋποθέσεων που καθορίζει η Επιτροπή με τη διαδικασία του άρθρου 23 παράγραφος 2.

Δεν χορηγείται καμία επιστροφή κατά την εξαγωγή.

6. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος τίτλου θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2. Οι λεπτομέρειες αυτές περιλαμβάνουν ιδίως:

- τον καθορισμό των ενισχύσεων για τον εφοδιασμό από την Κοινότητα,

- τις διατάξεις με τις οποίες κατοχυρώνεται η πραγματική αντανάκλασή τους έως τον τελικό χρήστη,

- στο μέτρο που χρειάζεται, την εγκαθίδρυση ενός συστήματος πιστοποιητικών εισαγωγής ή παράδοσης.

Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 3, καταρτίζει τα ισοζύγια εφοδιασμού· μπορεί, σύμφωνα με την ίδια διαδικασία, να αναθεωρεί τα εν λόγω ισοζύγια, καθώς και τον πίνακα των απαριθμούμενων στο Παράρτημα Ι προϊόντων, συναρτήσει της εξέλιξης των αναγκών των ΥΓΔ.

Άρθρο 4

Εντός του ορίου μιας ετήσιας ποσότητας 8000 τόνων, η εισφορά που καθορίζεται κατ' εφαρμογή των άρθρων 10 και 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1766/92(9), δεν επιβάλλεται κατά την εισαγωγή στη Ρεϋνιόν πίτουρων σιταριού, που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 2302 30, καταγωγής των κρατών ΑΚΕ.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΡΥΖΙ

Άρθρο 5

1. Χορηγείται κοινοτική ενίσχυση, εντός του ορίου ετήσιας ποσότητας 12000 τόνων ισοδυνάμου λευκασμένου ρυζιού, για το ρύζι που συγκομίζεται στη Γουιάνα και αποτελεί το αντικείμενο συμβάσεων περιόδου, με σκοπό τη διάθεση και την εμπορία του στη Γουαδελούπη και στη Μαρτινίκα, καθώς και στην υπόλοιπη Κοινότητα. Για τη διάθεση και την εμπορία προς την υπόλοιπη Κοινότητα, η ενίσχυση καταβάλλεται μέχρι ποσότητα 4000 τόνων, κατ' ανώτατο όριο.

Οι συμβάσεις συνάπτονται μεταξύ, αφενός, των παραγωγών της Γουιάνας και, αφετέρου, των φυσικών ή νομικών προσώπων που είναι εγκατεστημένα, ανάλογα με την περίπτωση, στη Γουαδελούπη, στη Μαρτινίκα ή στην υπόλοιπη Κοινότητα.

Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στο 10 % της αξίας της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής, που πωλείται στη Γουαδελούπη, στη Μαρτινίκα ή στην υπόλοιπη Κοινότητα, για εμπόρευμα παραδοτέο στον πρώτο λιμένα εκφόρτωσης. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 13 % όταν ο συμβαλλόμενος, για τους παραγωγούς, είναι ένας σύνδεσμος ή μια ένωση παραγωγών.

Η ενίσχυση καταβάλλεται στον αγοραστή που διαθέτει στο εμπόριο τα προϊόντα στα πλαίσια των συμβάσεων περιόδου.

2. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2. Σύμφωνα με την ίδια διαδικασία, η Επιτροπή μπορεί να αναθεωρεί το όριο της ετήσιας ποσότητας των 12000 τόνων, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Άρθρο 6

1. Στον κτηνοτροφικό τομέα, χορηγούνται ενισχύσεις για την προμήθεια, στα ΥΓΔ, ζώων καθαρόαιμης φυλής ή εμπορικών φυλών και προϊόντων, καταγωγής Κοινότητας.

2. Οι όροι χορήγησης των ενισχύσεων καταρτίζονται λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τις ανάγκες εφοδιασμού των ΥΓΔ για την εκκίνηση των κυκλωμάτων, και τη γενετική βελτίωση των αγελών ζωικού κεφαλαίου και συναρτήσει των φυλών που είναι καλύτερα προσαρμοσμένες στις τοπικές συνθήκες. Οι ενισχύσεις καταβάλλονται για την παράδοση εμπορευμάτων που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των κοινοτικών ρυθμίσεων.

3. Οι ενισχύσεις καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

- τους όρους, και ιδίως το κόστος ανεφοδιασμού των ΥΓΔ, που απορρέει από τη γεωγραφική τους θέση,

- τις τιμές των εμπορευμάτων στην αγορά της Κοινότητας και στην παγκόσμια αγορά,

- την, κατά περίπτωση, μη είσπραξη δασμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες,

- την οικονομική πλευρά των σχεδιαζόμενων ενισχύσεων.

4. Το άρθρο 3 παράγραφοι 4 και 5 εφαρμόζεται στα εμπορεύματα που απολαύουν των ενισχύσεων, οι οποίες χορηγούνται βάσει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

5. Ο πίνακας των προϊόντων και τα ποσά των ενισχύσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2.

Άρθρο 7

1. Μέχρις ότου το ζωικό κεφάλαιο των εντοπίων νέων αρσενικών βοοειδών φθάσει σε επαρκές επίπεδο ώστε να εξασφαλίζει την ανάπτυξη της εντοπίας παραγωγής κρέατος, και εντός του ορίου που προβλέπεται στο άρθρο 9, υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής, χωρίς εφαρμογή των τελωνειακών δασμών του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999(10), για την επί τόπου πάχυνση, βοοειδών, καταγωγής τρίτων χωρών, που προορίζονται για κατανάλωση στα ΥΓΔ.

Το άρθρο 3 παράγραφοι 4 και 5, εφαρμόζεται στα ζώα που απολαύουν της απαλλαγής, η οποία αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο πρώτο εδάφιο.

2. Οι αριθμοί των ζώων που απολαύουν της απαλλαγής της παραγράφου 1 καθορίζονται, εφόσον αιτιολογείται η ανάγκη εισαγωγής, λαμβάνοντας υπόψιν την ανάπτυξη της επιτόπιας παραγωγής. Οι αριθμοί αυτοί, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, που περιλαμβάνουν συγκεκριμένα την ελάχιστη διάρκεια της περιόδου πάχυνσης, καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 23 παράγραφος 2. Τα ζώα αυτά προορίζονται κατά προτεραιότητα για τους παραγωγούς που κατέχουν κατά 50 % τουλάχιστον ζώα πάχυνσης τοπικής καταγωγής.

Άρθρο 8

Στην οδηγία 72/462/ΕΟΚ(11), παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: "Άρθρο 31α

Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 της οδηγίας 91/496/ΕΟΚ(12) και του άρθρου 18 της οδηγίας 97/78/ΕΚ(13) η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 29 της παρούσας οδηγίας, να παρεκκλίνει από τις διατάξεις της, όσον αφορά τις εισαγωγές στα Γαλλικά Υπερπόντια Διαμερίσματα.

Κατά την έκδοση των αποφάσεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, οι κανόνες που εφαρμόζονται μετά την εισαγωγή, καθορίζονται με την ίδια διαδικασία."

Άρθρο 9

1. Για τη στήριξη των παραδοσιακών δραστηριοτήτων και την ποιοτική βελτίωση της παραγωγής βοείου κρέατος, εντός των ορίων των καταναλωτικών αναγκών των ΥΓΔ, οι οποίες εκτιμώνται στο πλαίσιο του περιοδικού ισοζυγίου, χορηγούνται οι ενισχύσεις, οι οποίες προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο στοιχεία α) και β).

Το ισοζύγιο καταρτίζεται λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα ζώα τα οποία παρέχονται κατ' εφαρμογή των άρθρων 6 και 7.

α) Στον παραγωγό βοείου κρέατος, καταβάλλεται συμπληρωματική πριμοδότηση στη θηλάζουσα αγελάδα, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999. Το ύψος της συμπληρωματικής αυτής πριμοδότησης ανέρχεται σε 50 ευρώ ανά θηλάζουσα αγελάδα, που διατηρεί ο παραγωγός κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης.

β) Στον παραγωγό βοείου κρέατος, καταβάλλεται συμπληρωματική πριμοδότηση στη σφαγή, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999. Το ύψος της συμπληρωματικής αυτής πριμοδότησης, ανέρχεται σε 25 ευρώ ανά κεφαλή ζώου.

2. Οι διατάξεις σχετικά με:

α) Tο περιφερειακό ανώτατο όριο που καθορίζεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, όσον αφορά την ειδική πριμοδότηση·

β) το ατομικό ανώτατο όριο για τα ζώα τα οποία διατηρούνται στην εκμετάλλευση και το οποίο καθορίζεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, όσον αφορά τη βασική πριμοδότηση στη θηλάζουσα αγελάδα·

γ) το ανώτατο εθνικό όριο που καθορίζεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, όσον αφορά τη βασική πριμοδότηση σφαγής·

δ) τον συντελεστή πυκνότητας για τα ζώα που διατηρούνται στην εκμετάλλευση, όπως ορίζει το άρθρο 12 του κανονισμού κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999,

δεν ισχύουν στα ΥΓΔ ούτε για την ειδική πριμοδότηση ούτε για τη βασική πριμοδότηση στη θηλάζουσα αγελάδα, ούτε για τη βασική πριμοδότηση στη σφαγή ούτε για τις συμπληρωματικές πριμοδοτήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) του παρόντος άρθρου.

3. Οι βασικές πριμοδοτήσεις και οι συμπληρωματικές πριμοδοτήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, χορηγούνται καθ' έκαστο έτος εντός των ορίων, αντιστοίχως, 10000 αρρένων βοοειδών, 35000 θηλαζουσών αγελάδων και 20000 ζώων που οδηγούνται στο σφαγείο.

4. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2. Περιλαμβάνουν την κατάρτιση των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ισοζυγίων, καθώς και των ενδεχομένων αναθεωρήσεών τους, συναρτήσει της εξέλιξης των αναγκών, και:

α) όσον αφορά την ειδική πριμοδότηση των αρρένων βοοειδών, προβλέπουν:

- το "πάγωμα", εντός του περιφερειακού ανώτατου ορίου ζώων, που ορίζεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, για τα οποία χορηγήθηκε ειδική πριμοδότηση στα ΥΓΔ για το έτος 1994,

- τη χορήγηση πριμοδοτήσεων, εντός του ορίου ενενήντα ζώων ανά κλίμακα ηλικίας, ανά ημερολογιακό έτος και ανά εκμετάλλευση·

β) όσον αφορά την πριμοδότηση στη θηλάζουσα αγελάδα, οι λεπτομέρειες αυτές:

- προβλέπουν τις διατάξεις που κατοχυρώνουν, στον αναγκαίο βαθμό, τα δικαιώματα των παραγωγών στους οποίους χορηγήθηκε πριμοδότηση κατ' εφαρμογή του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999,

- μπορούν να προβλέπουν τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού για τα ΥΓΔ και ειδικούς όρους παροχής ή ανακατανομής δικαιωμάτων, λαμβανομένων υπόψη των επιδιωκόμενων στόχων στον τομέα της κτηνοτροφίας· το μέγεθος του αποθεματικού αυτού καθορίζεται συναρτήσει του ανώτατου ορίου της παραγράφου 3 και του αριθμού των πριμοδοτήσεων που χορηγήθηκαν για το έτος 1994·

γ) όσον αφορά την πριμοδότηση σφαγής, προβλέπουν:

- το "πάγωμα", εντός του εθνικού ανώτατου ορίου ζώων που ορίζεται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2342/1999(14), για τα οποία χορηγήθηκε πριμοδότηση σφαγής ως προς το έτος 2000.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής μπορούν να περιλαμβάνουν πρόσθετους όρους για τη χορήγηση των συμπληρωματικών πριμοδοτήσεων.

Η Επιτροπή δύναται, σύμφωνα με την ίδια διαδικασία, να αναθεωρεί τα ανώτατα όρια που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

Άρθρο 10

1. Χορηγείται ενίσχυση για την ανάπτυξη της παραγωγής αγελαδινού γάλακτος, εντός του ορίου των αναγκών της κατανάλωσης γαλακτοκομικών προϊόντων από τον πληθυσμό των ΥΓΔ· οι ανάγκες αυτές υπολογίζονται στο πλαίσιο ισοζυγίου, για κάθε περίοδο. Οι ποσότητες γάλακτος που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή αποκορυφωμένου γάλακτος με προορισμό τη σίτιση ζώων, δεν είναι επιλέξιμες για την ενίσχυση.

Η ενίσχυση αυτή χορηγείται στους παραγωγούς και στις ενώσεις παραγωγών για τις ποσότητες που παραδίδουν στα γαλακτοκομεία. Καταβάλλεται μέσω του γαλακτοκομείου.

Η ενίσχυση ανέρχεται σε 8,45 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα πλήρους γάλακτος.

Η ενίσχυση καταβάλλεται ετησίως εντός ορίου μέγιστης ποσότητας 40000 τόνων γάλακτος.

2. Δεν εφαρμόζεται στα ΥΓΔ το καθεστώς συμπληρωματικής εισφοράς που βαρύνει τους παραγωγούς αγελαδινού γάλακτος, όπως προβλέπεται με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3950/92.

3. Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2, τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου και καταρτίζει το ισοζύγιο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με την ίδια διαδικασία, να αναθεωρεί τη μέγιστη ποσότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 τέταρτο εδάφιο.

Άρθρο 11

1. Κατά την περίοδο 2001 έως 2006, χορηγείται ενίσχυση για την υλοποίηση συνολικών προγραμμάτων στήριξης των δραστηριοτήτων παραγωγής και εμπορίας τοπικών προϊόντων στους τομείς της κτηνοτροφίας και των γαλακτοκομικών προϊόντων, στα διαμερίσματα της Ρεϋνιόν και της Μαρτινίκας. Για το έτος 2001, η ενίσχυση χορηγείται για τα ετήσια μεταβατικά προγράμματα. Τα συνολικά προγράμματα έχουν πενταετή διάρκεια κατά την περίοδο 2002 έως 2006.

Τα προγράμματα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν μέτρα, όπως η υλοποίηση δράσεων που λειτουργούν ως κίνητρα βελτίωσης της ποιότητας και της υγιεινής, της εμπορίας, της ορθής διάρθρωσης των κυκλωμάτων, της ορθολογικής οργάνωσης των δομών παραγωγής και εμπορίας, της τοπικής επικοινωνίας σχετικά με την ποιοτική παραγωγή, και, της μεταφοράς τεχνικής βοήθειας στην πράξη. Τα προγράμματα αυτά δεν μπορούν να περιλαμβάνουν τη χορήγηση συμπληρωματικών ενισχύσεων προς τις πριμοδοτήσεις που καταβάλλονται κατ' εφαρμογή των άρθρων 9 και 10.

Τα προγράμματα αυτά καταρτίζονται και εκτελούνται σε στενή συνεργασία μεταξύ, αφενός, των αρμοδίων αρχών που ορίζονται από το κράτος μέλος και, αφετέρου, των υφισταμένων διακλαδικών επαγγελματικών οργανώσεων που έχουν αναγνωρισθεί ως οι πλέον αντιπροσωπευτικές στους οικείους οικονομικούς κλάδους.

2. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2. Τα σχέδια προγράμματος, μέγιστης διάρκειας πέντε ετών, παρουσιάζονται στην Επιτροπή από τις αρμόδιες αρχές· η Επιτροπή τα εγκρίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2. Σύμφωνα με την ίδια διαδικασία, η Επιτροπή δύναται να επεκτείνει στα διαμερίσματα της Γουαδελούπης και της Γουιάνας το πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου, εφόσον στα διαμερίσματα αυτά συγκροτούνται διακλαδικές επαγγελματικές οργανώσεις.

3. Οι γαλλικές αρχές παρουσιάζουν κατ' έτος έκθεση εκτέλεσης των προγραμμάτων. Πριν από το τέλος του έτους 2005, η Επιτροπή παρουσιάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης για την εφαρμογή του μέτρου που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, συνοδευόμενη, ενδεχομένως, από τις κατάλληλες προτάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ, ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΗ

Άρθρο 12

1. Χορηγείται ενίσχυση για τα οπωροκηπευτικά, τα άνθη και τα ζωντανά φυτά των κεφαλαίων 6, 7 και 8 της συνδυασμένης ονοματολογίας, για το πιπέρι και τις πιπεριές που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0904, καθώς επίσης και για τα μπαχαρικά που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0910, τα οποία συγκομίζονται στα ΥΓΔ και προορίζονται για τον εφοδιασμό της αγοράς των ΥΓΔ. Στη Μαρτινίκα και τη Γουαδελούπη, η ενίσχυση αυτή δεν χορηγείται για άλλες μπανάνες, εκτός από τις μπανάνες του είδους των Αντιλλών που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0803 00 11.

Η ενίσχυση αυτή χορηγείται για τα προϊόντα που πληρούν τα κοινά πρότυπα που καθορίζονται στις κοινοτικές ρυθμίσεις ή, ελλείψει αυτών, ανταποκρίνονται στις ειδικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στις συμβάσεις προμήθειας.

Η χορήγηση ενίσχυσης εξαρτάται από τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας οι οποίες συνομολογούνται, για τη διάρκεια μιας ή περισσοτέρων περιόδων, μεταξύ, αφενός, είτε μεμονωμένων παραγωγών ή ομάδων παραγωγών είτε οργανώσεων παραγωγών που αναφέρονται στα άρθρα 11, 13 και 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96(15) και, αφετέρου, των επιχειρηματιών του κλάδου της διανομής, του κλάδου της τροφοδοσίας ή των κοινοτήτων.

Η ενίσχυση καταβάλλεται στους προαναφερόμενους μεμονωμένους παραγωγούς ή ομάδες παραγωγών είτε στις προαναφερθείσες οργανώσεις παραγωγών, εντός του ορίου των ετησίως οριζόμενων ποσοτήτων ανά κατηγορία προϊόντων.

Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται, σε κατ' αποκοπήν βάση, για κάθε μία από τις κατηγορίες των προϊόντων που πρόκειται να καθοριστούν ανάλογα με τη μέση αξία των καλυπτομένων προϊόντων. Διαφέρει αναλόγως του αν ο δικαιούχος είναι ή όχι μια των οργανώσεων παραγωγών που αναφέρονται στα άρθρα 11, 13 και 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96.

2. Χορηγείται ενίσχυση ύψους 6,04 ευρώ ανά χιλιόγραμμο για την παραγωγή πράσινης βανίλιας του κωδικού ΣΟ 0905 00 00, που προορίζεται για την παραγωγή αποξηραμένης (μαύρης) βανίλιας ή εκχυλισμάτων βανίλιας.

Η ενίσχυση αυτή καταβάλλεται για μέγιστη ετήσια ποσότητα 75 τόνων.

3. Χορηγείται ενίσχυση ύψους 44,68 ευρώ ανά χιλιόγραμμο για τις παραγωγές αιθέριων ελαίων γερανίου και βετιβερίας, που υπάγονται αντιστοίχως στους κωδικούς ΣΟ 3301 21 και 3301 26.

Η ενίσχυση αυτή καταβάλλεται εντός του ορίου ετήσιας ποσότητας 30 τόνων για το έλαιο γερανίου και 5 τόνων για το έλαιο βετιβερίας.

4. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2. Με την ίδια διαδικασία, καθορίζονται οι κατηγορίες προϊόντων και τα ποσά ενίσχυσης που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και αναθεωρούνται, κατά περίπτωση, οι μέγιστες ποσότητες που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 13

1. Χορηγείται ενίσχυση για την παραγωγή μεταποιημένων οπωροκηπευτικών που λαμβάνονται από προϊόντα συγκομιζόμενα στα ΥΓΔ.

Η ενίσχυση στην παραγωγή καταβάλλεται στον μεταποιητή που πλήρωσε στον παραγωγό, για την πρώτη ύλη, τιμή τουλάχιστον ίση με την ελάχιστη τιμή, βάσει των συμβάσεων που συνδέουν, αφενός, τους παραγωγούς ή τις οργανώσεις τους που είναι αναγνωρισμένες κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96, και, αφετέρου, τους μεταποιητές ή τα νομίμως συσταθέντα σωματεία ή ενώσεις τους. Το κράτος μέλος ορίζει ελάχιστη τιμή για την πρώτη ύλη, ανάλογα με το κόστος παραγωγής αυτής της τελευταίας.

2. Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται κατ' αποκοπή, για κάθε μία από τις κατηγορίες προϊόντων που πρόκειται να προσδιοριστούν, με βάση τις τιμές της χρησιμοποιούμενης τοπικής πρώτης ύλης και τις τιμές εισαγωγής της ίδιας πρώτης ύλης.

3. Η ενίσχυση καταβάλλεται εντός του ορίου των ετήσιων ποσοτήτων που έχουν καθοριστεί ανά κατηγορία προϊόντων.

4. Ο κατάλογος των μεταποιημένων προϊόντων για τα οποία χορηγείται η ενίσχυση, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2. Με την ίδια διαδικασία, καθορίζονται οι κατηγορίες προϊόντων και τα ποσά ενίσχυσης που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και οι μέγιστες ποσότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 αυτού.

Άρθρο 14

1. Οι γαλλικές αρχές παρουσιάζουν στην Επιτροπή ένα πρόγραμμα στήριξης του κυκλώματος ανανά που παράγεται στη Μαρτινίκα.

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει μέτρα που λειτουργούν ως κίνητρα για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής, εμπορίας και μεταποίησης ανανάδων, και συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας του κυκλώματος, στην αναδιάρθρωσή του και στη διατήρηση των μικρού μεγέθους εκμεταλλεύσεων. Ο ανανάς που παράγεται στη Μαρτινίκα εξαιρείται από την είσπραξη των ενισχύσεων που καταβάλλονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 13.

2. Τα σχέδια προγράμματος, μέγιστης διάρκειας πέντε ετών, παρουσιάζονται στην Επιτροπή από τις γαλλικές αρχές, συνοδευόμενα από ισοζύγιο εκτέλεσης του προηγούμενου προγράμματος και εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2.

Άρθρο 15

1. Χορηγείται ενίσχυση για τη σύναψη συμβάσεων εμπορίας, με σκοπό τη διάθεση και την εμπορία των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 12, παράγραφος 1. Η ενίσχυση αυτή καταβάλλεται εντός του ορίου ενός όγκου συναλλαγών 3000 τόνων ανά προϊόν, ανά έτος και ανά διαμέρισμα.

Οι συμβάσεις αυτές συνομολογούνται μεταξύ, αφενός, των παραγωγών ή των οργανώσεων παραγωγών που αναφέρονται στα άρθρα 11, 13 και 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96, και, αφετέρου, των φυσικών ή νομικών προσώπων που είναι εγκατεστημένα στην υπόλοιπη Κοινότητα.

2. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στο 10 % της αξίας της παραγωγής που διατέθηκε στο εμπόριο παραδοτέα στον τόπο προορισμού.

3. Η ενίσχυση χορηγείται στον αγοραστή που αναλαμβάνει να διαθέσει στο εμπόριο τα προϊόντα των ΥΓΔ, στο πλαίσιο των συμβάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

4. Όταν οι ενέργειες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 πραγματοποιούνται από κοινές επιχειρήσεις στις οποίες συμπράττουν, με σκοπό την εμπορία της παραγωγής που έχει συγκομισθεί στα ΥΓΔ, παραγωγοί αυτών των διαμερισμάτων ή σύνδεσμοι και οι ενώσεις τους, και φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα στην υπόλοιπη Κοινότητα, οι δε εταίροι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να χρησιμοποιήσουν από κοινού τις γνώσεις και την αναγκαία τεχνογνωσία για την πραγμάτωση του στόχου της επιχείρησης στη διάρκεια ελάχιστης περιόδου τριών ετών, το ποσό της ενίσχυσης που προβλέπεται στην παράγραφο 2, διαμορφώνεται στο 13 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται ετησίως από κοινού στο εμπόριο.

5. Η ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν άρθρο καταβάλλεται επίσης υπό τις συνθήκες που καθορίζονται στις παραγράφους 1 έως 4:

- στα μεταποιημένα προϊόντα με βάση τα οπωροκηπευτικά που συγκομίζονται στα ΥΓΔ,

- στα αιθέρια έλαια γερανίου και βετιβερίας, που υπάγονται αντιστοίχως στους κωδικούς ΣΟ 3301 21 και 3301 26,

- στην αποξηραμένη (μαύρη) βανίλια του κωδικού ΣΟ ex 0905 00 00 καθώς και στα εκχυλίσματα βανίλιας που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 3301 90 90,

τα οποία αποτελούν το αντικείμενο συμβάσεων περιόδου για τη διάθεση και την εμπορία τους.

6. Ωστόσο, για τα πεπόνια του κωδικού ΣΟ ex 0807 19 00 και τον ανανά του κωδικού ΣΟ ex 0804 3000, η ενίσχυση μπορεί να χορηγείται σε ένα διαμέρισμα, για όγκο άνω των 3000 τόνων, εφόσον τηρείται ο συνολικός όγκος που απολαύει της ενίσχυσης για το σύνολο των ΥΓΔ.

7. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑ ΖΑΧΑΡΟΚΑΛΑΜΟΥ-ΖΑΧΑΡΗΣ-ΡΟΥΜΙΟΥ

Άρθρο 16

1. Στους παραγωγούς για τους οποίους οι αρμόδιοι οργανισμοί που καθορίζονται από το κράτος μέλος έχουν εκδώσει δελτίο παράδοσης στον κλάδο μεταποίησης, χορηγείται ενίσχυση για τη μεταφορά ζαχαροκάλαμου από τους αγρούς όπου συγκομίζεται έως τα κέντρα παραλαβής.

2. Το ποσό της ενίσχυσης αποφασίζεται συναρτήσει της αποστάσεως και άλλων αντικειμενικών κριτηρίων σχετικά με τη μεταφορά· το ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ του κόστους μεταφοράς ανά τόνο, το οποίο υπολογίζεται από τις γαλλικές αρχές κατ' αποκοπή σε κάθε διαμέρισμα.

Άρθρο 17

1. Χορηγείται ενίσχυση για την απευθείας μεταποίηση του παραγόμενου στα ΥΓΔ ζαχαροκάλαμου σε σιρόπι ζάχαρης ή σε γεωργικό ρούμι, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο α) 2) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89(16).

Η ενίσχυση χορηγείται, ανάλογα με την περίπτωση, στον παρασκευαστή του σιροπιού ζάχαρης ή στην επιχείρηση απόσταξης, υπό τον όρο ότι καταβάλλεται στον παραγωγό ζαχαροκάλαμου μια ελάχιστη τιμή, η οποία πρόκειται να καθοριστεί.

2. Η ενίσχυση καταβάλλεται:

- όσον αφορά την παραγωγή σιροπιού ζάχαρης, εντός του ορίου ετήσιας ποσότητας 250 τόνων,

- όσον αφορά την παραγωγή γεωργικού ρουμιού, εντός του ορίου συνολικής ποσότητας 75600 εκατολίτρων καθαρής αλκοόλης (ΗΑΡ).

Άρθρο 18

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου, καθώς και τα ποσά των ενισχύσεων και της ελάχιστης τιμής που αναφέρει το άρθρο 17 παράγραφος 1, θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΟ

Άρθρο 19

1. Οι επαγγελματικές οργανώσεις προτείνουν τους όρους χρησιμοποίησης του γραφικού συμβόλου, το οποίο καθιερώνεται με σκοπό να βελτιωθούν οι γνώσεις και να αυξηθεί η κατανάλωση των γεωργικών προϊόντων ποιότητας, στη φυσική τους κατάσταση ή μεταποιημένων, τα οποία χαρακτηρίζουν τα ΥΓΔ ως εξόχως απόκεντρες περιοχές. Οι γαλλικές αρχές διαβιβάζουν τις προτάσεις αυτές, μαζί με τη γνώμη τους, για έγκριση από την Επιτροπή.

Η χρήση του συμβόλου ελέγχεται από δημόσια αρχή ή οργανισμό εγκεκριμένο από τις αρμόδιες γαλλικές αρχές.

2. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται, ανάλογα με τις ανάγκες, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΜΕΤΡΑ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

Άρθρο 20

1. Οι γαλλικές αρχές υποβάλλουν στην Επιτροπή προγράμματα καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα. Τα προγράμματα αυτά καθορίζουν ιδίως τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν, τις δράσεις προς υλοποίηση, τη διάρκεια και το κόστος τους. Τα προγράμματα που υποβάλλονται κατ' εφαρμογή του παρόντος άρθρου, δεν αφορούν την προστασία της μπανάνας.

2. Η Κοινότητα συμβάλλει στη χρηματοδότηση των προγραμμάτων αυτών βάσει τεχνικής ανάλυσης της περιφερειακής κατάστασης.

3. Η κοινοτική χρηματοδοτική συμμετοχή, καθώς και το ύψος της ενίσχυσης, αποφασίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2. Σύμφωνα με την ίδια διαδικασία, ορίζονται τα μέτρα που μπορούν να επιλέγονται για την κοινοτική χρηματοδότηση.

4. Η συμμετοχή αυτή μπορεί να καλύπτει έως ποσοστό 60 % των επιλέξιμων δαπανών. Η πληρωμή πραγματοποιείται βάσει των εγγράφων που υποβάλλουν οι γαλλικές αρχές. Εάν κριθεί αναγκαίο, μπορούν να οργανωθούν από την Επιτροπή έρευνες οι οποίες πραγματοποιούνται για λογαριασμό της από τους εμπειρογνώμονες που αναφέρονται στο άρθρο 21 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ(17).

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ

Άρθρο 20

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 του κανονισμού (EK) αριθ. 1257/1999, η συνολική αξία της ενίσχυσης, εκφραζόμενη ως εκατοστιαίο ποσοστό του επιλέξιμου μεγέθους επενδύσεων, καθορίζεται στο 75 %, κατ' ανώτατο όριο, για τις επενδύσεις οι οποίες αποβλέπουν ιδίως στην ενθάρρυνση της διαφοροποίησης, της αναδιάρθρωσης ή του προσανατολισμού προς τη βιώσιμη γεωργία σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις περιορισμένης οικονομικής διάστασης προς καθορισμό στο συμπλήρωμα προγραμματισμού, το προβλεπόμενο στο άρθρο 19 παράγραφος 4 του κανονισμού (EK) αριθ. 1260/1999.

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (EK) αριθ. 1257/1999, η συνολική αξία της ενίσχυσης, εκφραζόμενη ως εκατοστιαίο ποσοστό του επιλέξιμου μεγέθους επενδύσεων, περιορίζεται στο 65 %, κατ' ανώτατο όριο, για τις επενδύσεις σε επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, προερχόμενων κατά κύριο λόγο από την τοπική παραγωγή και υπαγόμενων σε τομείς προς καθορισμό στο πλαίσιο του συμπληρώματος προγραμματισμού του άρθρου 19 παράγραφος 4 του κανονισμού (EK) αριθ. 1260/1999. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η συνολική αξία της ενίσχυσης περιορίζεται, υπό τους ίδιους όρους, στο 75 % κατ' ανώτατο όριο.

3. Ο περιορισμός ο προβλεπόμενος στο άρθρο 29 παράγραφος 3 του κανονισμού (EK) αριθ. 1257/1999, δεν εφαρμόζεται στα τροπικά δάση και τις δασωμένες επιφάνειες που ευρίσκονται στο έδαφος των ΥΓΔ.

4. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 47 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο τρίτη περίπτωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999, η χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας στα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 22, 23 και 24 του εν λόγω κανονισμού, ανέρχεται σε 85 %.

5. Τα μέτρα που προβλέπονται δυνάμει του παρόντος άρθρου αποτελούν το αντικείμενο συνοπτικής περιγραφής στο πλαίσιο ενιαίων εγγράφων προγραμματισμού που αφορούν τα ΥΓΔ και αναφέρονται στο άρθρο 19 του κανονισμού (EK) αριθ. 1260/1999.

ΤΙΤΛΟΣ V

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22

Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία διαχείρισης που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2.

Άρθρο 23

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή διαχείρισης σιτηρών, η οποία έχει συσταθεί με το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, ή από τις επιτροπές διαχείρισης που έχουν συσταθεί με τους κανονισμούς περί κοινής οργανώσεως των αγορών για τα οικεία προϊόντα.

Για τα γεωργικά προϊόντα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 827/68(18) καθώς και τα προϊόντα που δεν υπάγονται σε καμία κοινή οργάνωση των αγορών, η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή διαχείρισης λυκίσκου, η οποία έχει συσταθεί με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1696/71(19).

Όσον αφορά το γραφικό σύμβολο και στις λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή διαχείρισης νωπών οπωροκηπευτικών η οποία έχει συσταθεί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2200/96.

Για την εφαρμογή του τίτλου ΙΙΙ, η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη φυτοϋγειονομική επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί με την απόφαση 76/894/EOK(20).

Για την εφαρμογή του τίτλου IV, η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για την ανάπτυξη και την ανασυγκρότηση των περιφερειών και από την επιτροπή γεωργικών διαρθρώσεων και αγροτικής ανάπτυξης, οι οποίες έχουν συσταθεί αντιστοίχως με το άρθρο 48 και το άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.

2. Στην περίπτωση που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Πάντως, όσον αφορά τον τίτλο ΙΙΙ, εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε ένα μήνα.

3. Οι επιτροπές θεσπίζουν τους εσωτερικούς τους κανονισμούς.

Άρθρο 24

Για τα γεωργικά προϊόντα που υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης ως προς τα οποία εφαρμόζονται τα άρθρα 87 έως 89 της συνθήκης αυτής, η Επιτροπή δύναται να επιτρέπει, στον τομέα της παραγωγής, της μεταποίησης και της εμπορίας των εν λόγω προϊόντων, ενισχύσεις λειτουργίας με σκοπό την άμβλυνση των ειδικών προβλημάτων της γεωργικής παραγωγής των ΥΓΔ, που συνδέονται με την απομάκρυνση, τον νησιωτικό και τον εξόχως απόκεντρο χαρακτήρα.

Άρθρο 25

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, με εξαίρεση το άρθρο 21, συνιστούν παρεμβάσεις με σκοπό τη σταθεροποίηση των γεωργικών αγορών κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1258/1999(21).

Άρθρο 26

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την τήρηση του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά τα μέτρα ελέγχου και τις διοικητικές κυρώσεις, και ενημερώνουν σχετικώς την Επιτροπή.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2.

Άρθρο 27

1. Η Γαλλία υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

2. Το αργότερο μετά το πέμπτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο γενική έκθεση στην οποία παρουσιάζονται οι επιπτώσεις των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν κατ' εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, συνοδευόμενη, ενδεχομένως, από τις κατάλληλες προτάσεις.

Άρθρο 28

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3763/91 καταργείται. Οι αναφορές στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3763/91 νοούνται ότι γίνονται στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχιών που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ.

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 525/77 καταργείται από την περίοδο 2002/2003.

Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2, τα μεταβατικά μέτρα που είναι αναγκαία για να διασφαλισθεί η αρμονική μετάβαση από το ισχύον καθεστώς του έτους 2000 ή της περιόδου 2000/2001 σε αυτό που προκύπτει από τα μέτρα που καθιερώνονται με τον παρόντα κανονισμό. Εξασφαλίζει την αναγκαία συνέχεια, σε περίπτωση παράτασης των ισχυόντων μέτρων

Άρθρο 29

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του. Ωστόσο,

- το άρθρο 10 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2001,

- το άρθρο 11 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2001,

- το άρθρο 16 εφαρμόζεται για να ζαχαροκάλαμα που συγκομίζονται στα πλαίσια της περιόδου 2001/2002 και αρχής γενομένης από την περίοδο αυτή,

- το άρθρο 21 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2000.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 28 Ιουνίου 2001.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

B. Rosengren

(1) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 14 Ιουνίου 2001 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2) ΕΕ L 399 της 30.12.1989, σ. 39.

(3) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3763/91 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1991, για ειδικά μέτρα που αφορούν ορισμένα γεωργικά προϊόντα στα Γαλλικά Υπερπόντια Διαμερίσματα (ΕΕ L 356 της 24.12.1991, σ. 1)· ανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2826/2000 (ΕΕ L 328 της 23.12.2000, σ. 2).

(4) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3950/92 του Συμβουλίου, της 28ης Δεκεμβρίου 1992, για τη θέσπιση συμπληρωματικής εισφοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (ΕΕ L 405 της 31.12.1992, σ. 1)· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1256/1999 (ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 73).

(5) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 525/77 του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 1977, περί καθιερώσεως καθεστώτος ενισχύσεως στην παραγωγή για τις κονσέρβες ανανά (ΕΕ L 73 της 21.3.1977, σ. 46)· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1699/85 (ΕΕ L 163 της 22.6.1985, σ. 12).

(6) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την τροποποίηση και κατάργηση ορισμένων κανονισμών (ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 80).

(7) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999, περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 1).

(8) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(9) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των σιτηρών (ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21)· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 1).

(10) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς του βοείου κρέατος (ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21).

(11) Οδηγία 72/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1972, περί των υγειονομικών μέτρων κατά τις εισαγωγές ζώων του βοείου και χοιρείου είδους και νωπών κρεάτων προελεύσεως τρίτων χωρών (ΕΕ L 302 της 31.12.1972, σ. 28)· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/79/ΕΚ (ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 31).

(12) Οδηγία 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα και περί τροποποίησης των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 90/675/ΕΟΚ (EE L 268 της 24.9.1991, σ. 56). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 96/43/ΕΚ (EE L 162 της 1.7.1996, σ. 1).

(13) Οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1997 για καθορισμό των αρχών οργάνωσης των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9).

(14) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2342/1999 της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 1999, για καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συμβουλίου, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος, όσον αφορά τα καθεστώτα πριμοδοτήσεων (ΕΕ L 281 της 4.11.1999, σ. 30)· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 192/2001 (ΕΕ L 29 της 31.1.2001, σ. 7).

(15) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα των οπωροκηπευτικών (ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 1)· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2826/2000 (ΕΕ L 328 της 23.12.2000, σ. 2).

(16) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 1989, για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, το χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών (ΕΕ L 160 της 12.6.1989, σ. 1)· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3378/94 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 366 της 31.12.1994, σ. 1).

(17) Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1)· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/33/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 127 της 9.5.2001, σ. 42).

(18) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 827/68 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1968, περί κοινής οργανώσεως αγοράς για ορισμένα προϊόντα που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της συνθήκης (ΕΕ L 151 της 30.6.1968, σ. 16)· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3290/94 (ΕΕ L 349 της 31.12.1994, σ. 105).

(19) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1696/71 του Συμβουλίου, της 26ης Ιουλίου 1971, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του λυκίσκου (ΕΕ L 175 της 4.8.1971, σ. 1)· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 191/2000 (ΕΕ L 23 της 28.1.2000, σ. 4).

(20) Απόφαση 76/894/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1976, περί ιδρύσεως μόνιμης φυτουγειονομικής επιτροπής (ΕΕ L 340 της 9.12.1976, σ. 25).

(21) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί χρηματοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 103).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Προϊόντα που απολαύουν του ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού, το οποίο αναφέρεται στα άρθρα 2 και 3

- Σιτηρά και προϊόντα σιτηρών με σκοπό τη σίτιση ζώων και τη διατροφή του ανθρώπου.

- Λυκίσκος.

- Γεώμηλα σποράς.

- Φυτικά έλαια που προορίζονται για τη βιομηχανία μεταποίησης.

- Πούλπα, πολτός και συμπυκνωμένος χυμός φρούτων, εκτός εκείνων που απολαύουν της ενίσχυσης που προβλέπει το άρθρο 13, με προορισμό τη μεταποίηση.

- Παρασκευάσματα για τη σίτιση ζώων, υπαγόμενα στους κωδικούς ΣΟ 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 και 2309 90 53 (1).

(1) Για το διαμέρισμα της Γουιάνας και μόνο, και έως την πραγματική έναρξη παραγωγής από τις εγκαταστάσεις παραγωγής· για τα εισαγόμενα προϊόντα, το κέρδος της απαλλαγής από τους εισαγωγικούς δασμούς, περιορίζεται μόνο στις εισφορές οι οποίες καθορίζονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Πίνακας αντιστοιχιών

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Top