EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0849

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 849/2001 της Επιτροπής, της 30ής Απριλίου 2001, για τη μείωση της κοινοτικής αποζημίωσης απόσυρσης των ροδακίνων και των νεκταρινιών για την περίοδο εμπορίας 2001/02, λόγω υπέρβασης του κατωφλίου παρέμβασης που καθορίστηκε για την περίοδο εμπορίας 2000/01

OJ L 121, 1.5.2001, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/849/oj

32001R0849

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 849/2001 της Επιτροπής, της 30ής Απριλίου 2001, για τη μείωση της κοινοτικής αποζημίωσης απόσυρσης των ροδακίνων και των νεκταρινιών για την περίοδο εμπορίας 2001/02, λόγω υπέρβασης του κατωφλίου παρέμβασης που καθορίστηκε για την περίοδο εμπορίας 2000/01

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 121 της 01/05/2001 σ. 0016 - 0016


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 849/2001 της Επιτροπής

της 30ής Απριλίου 2001

για τη μείωση της κοινοτικής αποζημίωσης απόσυρσης των ροδακίνων και των νεκταρινιών για την περίοδο εμπορίας 2001/02, λόγω υπέρβασης του κατωφλίου παρέμβασης που καθορίστηκε για την περίοδο εμπορίας 2000/01

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 718/2001 της Επιτροπής(2), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφοι 1 και 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 931/2000 της Επιτροπής(3) καθόρισε το κατώφλι παρέμβασης για την περίοδο εμπορίας 2000/01 σε 238200 τόνους για τα ροδάκινα και σε 83200 τόνους για τα νεκταρίνια. Δυνάμει του άρθρου 3 του ανωτέρω κανονισμού, εάν οι ποσότητες των ροδάκινων και των νεκταρινιών που αποσύρονται κατά τη διάρκεια της περιόδου μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2000 και της 28ης Φεβρουαρίου 2001 υπερβαίνουν το ανωτέρω καθορισθέν κατώφλι, η κοινοτική αποζημίωση απόσυρσης που εμφαίνεται στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 για την περίοδο εμπορίας 2001/02 μειώνεται αναλογικώς προς το μέγεθος της υπέρβασης σε σχέση με την παραγωγή που έχει χρησιμοποιηθεί ως βάση για τον υπολογισμό του εν λόγω κατωφλίου.

(2) Σύμφωνα με τα στοιχεία που έστειλαν τα κράτη μέλη, οι αποσύρσεις κατά την περίοδο εμπορίας 2000/01 ανήλθαν σε 251515 τόνους για τα ροδάκινα και 117961 τόνους για τα νεκταρίνια.

(3) Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η κοινοτική αποζημίωση απόσυρσης που καθορίζεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 για την περίοδο εμπορίας 2001/02 πρέπει να μειωθεί κατά 0,75 % για τα ροδάκινα και κατά 4,18 % για τα νεκταρίνια.

(4) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 931/2000 προβλέπει στο άρθρο 3 ότι οι συνέπειες της υπέρβασης του κατωφλίου παρέμβασης εφαρμόζονται κατά την διάρκεια της επόμενης περιόδου εμπορίας. Είναι ανάγκη επομένως να εφαρμοστεί στη διάρκεια της περιόδου εμπορίας 2001/02 η ούτω μειωθείσα κοινοτική αποζημίωση απόσυρσης ροδάκινων και νεκταρινιών.

(5) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης νωπών οπωροκηπευτικών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η κοινοτική αποζημίωση απόσυρσης για την περίοδο εμπορίας 2001/02 καθορίζεται σε:

- 11,65 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους για τα ροδάκινα,

- 13,33 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους για τα νεκταρίνια.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2001.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 1.

(2) ΕΕ L 100 της 11.4.2001, σ. 12.

(3) ΕΕ L 108 της 5.5.2000, σ. 7.

Top