EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0300

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 300/2001 του Συμβουλίου, της 14ης Φεβρουαρίου 2001, για τη θέσπιση μέτρων που θα εφαρμοστούν το 2001 για την αποκατάσταση του αποθέματος γάδου στη Θάλασσα της Ιρλανδίας (διαίρεση ICES VIIa)

OJ L 44, 15.2.2001, p. 12–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 18/06/2009; καταργήθηκε από 32009R492

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/300/oj

32001R0300

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 300/2001 του Συμβουλίου, της 14ης Φεβρουαρίου 2001, για τη θέσπιση μέτρων που θα εφαρμοστούν το 2001 για την αποκατάσταση του αποθέματος γάδου στη Θάλασσα της Ιρλανδίας (διαίρεση ICES VIIa)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 044 της 15/02/2001 σ. 0012 - 0014


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 300/2001 του Συμβουλίου

της 14ης Φεβρουαρίου 2001

για τη θέσπιση μέτρων που θα εφαρμοστούν το 2001 για την αποκατάσταση του αποθέματος γάδου στη Θάλασσα της Ιρλανδίας (διαίρεση ICES VIIa)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37,

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Τον Νοέμβριο του 1999, το διεθνές συμβούλιο για την εξερεύνηση της θάλασσας (ICES) ανέφερε ότι το απόθεμα γάδου στη Θάλασσα της Ιρλανδίας (διαίρεση ICES VIIa) διατρέχει σοβαρό κίνδυνο κατάρρευσης.

(2) Οι συμβουλές του ICES έδειξαν επίσης ότι οι ποσότητες ενήλικου γάδου στη Θάλασσα της Ιρλανδίας θα παραμείνουν σε πολύ χαμηλό επίπεδο κατά τη διάρκεια του 2000 και 2001.

(3) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 304/2000 της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 2000, για τη θέσπιση μέτρων για την αποκατάσταση του αποθέματος γάδου στη Θάλασσα της Ιρλανδίας (διαίρεση ICES VIIa)(3), θέσπισε μέτρα για την προστασία των ενήλικων γάδων κατά τη διάρκεια της περιόδου αναπαραγωγής του 2000.

(4) Κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής των μέτρων αυτών, πραγματοποιήθηκε περαιτέρω επιστημονική εργασία και αποκτήθηκε πρακτική εμπειρία από την οποία συνάγεται ότι οι όροι που εφαρμόστηκαν το 2000 πρέπει να τροποποιηθούν σε έναν ορισμένο βαθμό για το 2001.

(5) Συγκεκριμένα, δύο τύποι αλιείας, οι οποίοι είχαν προηγουμένως απαγορευθεί σε μια περιοχή της Θάλασσας της Ιρλανδίας θα πρέπει να επιτρέπονται τώρα.

(6) Επιπροσθέτως, οι τύποι αυτοί αλιείας θα πρέπει να υπόκεινται σε παρατήρηση και σε όρους βάσει των οποίων θα σταματήσουν εάν τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα γάδου καταστούν υπερβολικά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει μέτρα για τη προστασία του ενήλικου γάδου κατά τη διάρκεια της περιόδου αναπαραγωγής του 2001 στη Θάλασσα της Ιρλανδίας [διαίρεση ICES VIIa, όπως καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3880/91(4)].

Άρθρο 2

1. Κατά την περίοδο από 15 Φεβρουαρίου έως 30 Απριλίου 2001, απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε τύπου βενθοπελαγικής τράτας, γρίπου ή παρόμοιων συρόμενων εργαλείων, οποιουδήποτε απλαδιού διχτυού, μανωμένου διχτυού, διχτυού εμπλοκής ή παρόμοιου στατικού εργαλείου, ή οποιουδήποτε αλιευτικού εργαλείου, το οποίο διαθέτει άγκιστρα εντός του τμήματος της διαίρεσης ICES VIIa που περικλείεται από:

- την ανατολική ακτή της Ιρλανδίας και την ανατολική ακτή της Βόρειας Ιρλανδίας και

- τις ευθείες γραμμές που ενώνουν τις εξής γεωγραφικές συντεταγμένες·

ένα σημείο στην ανατολική ακτή της χερσονήσου Ards της Βόρειας Ιρλανδίας στις 54° 30' Β,

54° 30' Β, 04° 50' Δ

53° 15' Β, 04° 50' Δ

ένα σημείο στην ανατολική ακτή της Ιρλανδίας στις 53° 15' Β.

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 και εντός της περιοχής και της χρονικής περιόδου που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο:

α) η χρήση βενθοπελαγικής τράτας με πόρτες επιτρέπεται υπό τον όρο ότι δεν διατηρείται επί του σκάφους κανένας άλλος τύπος αλιευτικού εργαλείου και ότι:

i) η τράτα έχει μέγεθος ματιών είτε μεταξύ 70 έως 79 mm είτε 80 έως 89 mm και

ii) η επί του σκάφους τράτα διαθέτει μόνο μία από τις επιτρεπόμενες σειρές μεγεθών ματιών, κατά το σημείο i)·

iii) η τράτα δεν διαθέτει κανένα μάτι, άσχετα από τη θέση του στο δίχτυ, μεγέθους μεγαλύτερου από 300 mm και

iv) η τράτα χρησιμοποιείται μόνο σε περιοχή η οποία περικλείεται από την διαδοχική ένωση με ευθείες γραμμές των ακόλουθων γεωγραφικών συντεταγμένων:

53° 30' Β, 05° 30' Δ

53° 30' Β, 05° 20' Δ

54° 20' Β, 04° 50' Δ

54° 30' Β, 05° 10' Δ

54° 30' Β, 05° 20' Δ

54° 00' Β, 05° 50' Δ

54° 00' Β, 06° 10' Δ

53° 45' Β, 06° 10' Δ

53° 45' Β, 05° 30' Δ

53° 30' Β, 05° 30' Δ.

Επιπροσθέτως, τα αλιεύματα που διατηρούνται επί του σκάφους και αλιεύονται με βενθοπελαγική τράτα με πόρτες υπό τους όρους αυτούς, επιτρέπεται να εκφορτώνονται μόνον εφόσον η ποσοστιαία σύνθεσή τους είναι σύμφωνη με τους όρους που ορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98(5), όσον αφορά συρόμενα εργαλεία μεγέθους ματιών μεταξύ 70 έως 79 mm·

β) η χρήση τρατών επιλογής επιτρέπεται υπό τον όρο ότι κανένας άλλος τύπος αλιευτικού εργαλείου δεν διατηρείται επί του σκάφους και ότι τα δίχτυα:

i) πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο στοιχείο α) [σημεία i) έως iii)]·

ii) είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού και

iii) χρησιμοποιούνται μόνον εντός περιοχής που περικλείεται από ευθείες γραμμές που ενώνουν διαδοχικά τις ακόλουθες γεωγραφικές συντεταγμένες:

53° 45' Β, 06° 00' Δ

53° 45' Β, 05° 30' Δ

53° 30' Β, 05° 30' Δ

53° 30' Β, 06° 00' Δ

53° 45' Β, 06° 00' Δ.

Επιπροσθέτως, όταν το συνολικό βάρος του γάδου που διατηρείται επί ενός αλιευτικού σκάφους που χρησιμοποιεί υπό τους όρους αυτούς τράτα επιλογής είναι μεγαλύτερο από το 18 % του βάρους του συνόλου των θαλάσσιων οργανισμών επί του σκάφους, το σκάφος διακόπτει αμέσως την αλιεία στην περιοχή αυτή και επιστρέφει στην περιοχή αυτή προκειμένου να αλιεύσει μόνο μετά παρέλευση τουλάχιστον 24 ωρών·

γ) η χρήση μεσοπελαγικών τρατών επιτρέπεται υπό τον όρο ότι κανένας άλλος τύπος αλιευτικού εργαλείου δεν διατηρείται επί του σκάφους και ότι τα δίχτυα αυτά:

i) διαθέτουν μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο από 100 mm·

ii) διαθέτουν 500 τουλάχιστον μεμονωμένα μάτια μεγέθους τουλάχιστον 300 mm·

iii) χρησιμοποιούνται μόνο μεταξύ 15 Φεβρουαρίου έως 24 Μαρτίου και

iv) χρησιμοποιούνται μόνον εντός της περιοχής που περικλείεται από ευθείες γραμμές οι οποίες ενώνουν διαδοχικά τις ακόλουθες γεωγραφικές συντεταγμένες:

54° 30' Β, 05° 30' Δ

54° 30' Β, 04° 50' Δ

53° 15' Β, 04° 50' Δ

53° 15' Β, 05° 30' Δ

54° 30' Β, 05° 30' Δ.

Επιπροσθέτως, το συνολικό βάρος του γάδου που διατηρείται επί ενός αλιευτικού σκάφους που χρησιμοποιεί υπό τους όρους αυτούς μεσοπελαγική τράτα είναι μεγαλύτερο από το 15 % του βάρους του συνόλου των θαλάσσιων οργανισμών επί του σκάφους, το σκάφος διακόπτει αμέσως την αλιεία στην περιοχή αυτή και επιστρέφει στην περιοχή αυτή προκειμένου να αλιεύσει μόνο μετά την παρέλευση τουλάχιστον 24 ωρών.

Άρθρο 3

Οι αρχές των κρατών μελών μεριμνούν ώστε τουλάχιστον σε 50 αλιευτικά ταξίδια να επιβιβάζονται επί των αλιευτικών σκαφών που χρησιμοποιούν είτε μεσοπελαγικές τράτες είτε τράτες επιλογής, παρατηρητές βάσει των όρων που ορίζονται στο άρθρο 2.

Για αλιευτικές δραστηριότητες που διεξάγονται βάσει των όρων που ορίζονται στο άρθρο 2, οι παρατηρητές καταγράφουν:

α) το βάρος της συνολικής ποσότητας όλων των θαλάσσιων οργανισμών που αλιεύθηκαν σε κάθε ρίψη του αλιευτικού εργαλείου·

β) το βάρος της συνολικής ποσότητας γάδου που αλιεύθηκε σε κάθε ρίψη του αλιευτικού εργαλείου·

γ) το απόλυτο μήκος κάθε αλιευθέντος γάδου στρογγυλευμένο στο πλησιέστερο κατώτερο εκατοστό·

δ) τη συνολική ποσότητα όλων των θαλάσσιων οργανισμών που εκφορτώθηκαν·

ε) τη συνολική ποσότητα του εκφορτωθέντος γάδου·

στ) το απόλυτο μήκος κάθε εκφορτωθέντος γάδου στρογγυλεμένο στο πλησιέστερο κατώτερο εκατοστό.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 15 Φεβρουαρίου 2001.

Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2001.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. Lindh

(1) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2000 (δεν έχει ακόμα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2001 (δεν έχει ακόμα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3) ΕΕ L 35 της 10.2.2000, σ. 10· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 660/2000 (ΕΕ L 80 της 31.3.2000, σ. 14).

(4) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3880/91 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1991, σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις ονομαστικές αλιεύσεις από τα κράτη μέλη που αλιεύουν στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό (ΕΕ L 365 της 31.12.1991, σ. 1).

(5) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου, της 30ής Μαρτίου 1998, για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών (ΕΕ L 125 της 27.4.1998, σ. 1)· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1298/2000 (ΕΕ L 148 της 22.6.2000, σ. 1).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΤΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

>PIC FILE= "L_2001044EL.001402.EPS">

Top