EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0019

Οδηγία 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2001 που τροποποιεί τις οδηγίες 89/48/ΕΟΚ και 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων καθώς και τις οδηγίες 77/452/ΕΟΚ, 77/453/ΕΟΚ, 78/686/ΕΟΚ, 78/687/ΕΟΚ, 78/1026/ΕΟΚ, 78/1027/ΕΟΚ, 80/154/ΕΟΚ, 80/155/ΕΟΚ, 85/384/ΕΟΚ, 85/432/ΕΟΚ, 85/433/ΕΟΚ και 93/16/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορούν το επάγγελμα του νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές φροντίδες, του οδοντιάτρου, του κτηνιάτρου, της μαίας, του αρχιτέκτονα, του φαρμακοποιού και του ιατρού (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) - Δηλώσεις

OJ L 206, 31.7.2001, p. 1–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 006 P. 60 - 109
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 006 P. 60 - 109

No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/19/oj

32001L0019

Οδηγία 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2001 που τροποποιεί τις οδηγίες 89/48/ΕΟΚ και 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων καθώς και τις οδηγίες 77/452/ΕΟΚ, 77/453/ΕΟΚ, 78/686/ΕΟΚ, 78/687/ΕΟΚ, 78/1026/ΕΟΚ, 78/1027/ΕΟΚ, 80/154/ΕΟΚ, 80/155/ΕΟΚ, 85/384/ΕΟΚ, 85/432/ΕΟΚ, 85/433/ΕΟΚ και 93/16/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορούν το επάγγελμα του νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές φροντίδες, του οδοντιάτρου, του κτηνιάτρου, της μαίας, του αρχιτέκτονα, του φαρμακοποιού και του ιατρού (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) - Δηλώσεις

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 206 της 31/07/2001 σ. 0001 - 0051


Οδηγία 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 14ης Μαΐου 2001

που τροποποιεί τις οδηγίες 89/48/ΕΟΚ και 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων καθώς και τις οδηγίες 77/452/ΕΟΚ, 77/453/ΕΟΚ, 78/686/ΕΟΚ, 78/687/ΕΟΚ, 78/1026/ΕΟΚ, 78/1027/ΕΟΚ, 80/154/ΕΟΚ, 80/155/ΕΟΚ, 85/384/ΕΟΚ, 85/432/ΕΟΚ, 85/433/ΕΟΚ και 93/16/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορούν το επάγγελμα του νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές φροντίδες, του οδοντιάτρου, του κτηνιάτρου, της μαίας, του αρχιτέκτονα, του φαρμακοποιού και του ιατρού

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 40, το άρθρο 47 παράγραφος 1 και παράγραφος 2, πρώτη και τρίτη περίοδος και το άρθρο 55,

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Αποφασίζοντας με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης(3), υπό το πρίσμα του κοινού σχεδίου που εγκρίθηκε στις από την επιτροπή συνδιαλλαγής στις 15 Ιανουαρίου 2001,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στις 16 Φεβρουαρίου 1996 η Επιτροπή υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο την έκθεσή της σχετικά με την πορεία εφαρμογής του γενικού συστήματος αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την οποία συνέταξε σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, σχετικά με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών(4). Στην έκθεση αυτή η Επιτροπή ανέλαβε τη δέσμευση να εξετάσει το ενδεχόμενο να ενσωματωθεί στην εν λόγω οδηγία η υποχρέωση να λαμβάνεται υπόψη, κατά την εξέταση της αίτησης αναγνώρισης, η αποκτηθείσα πείρα μετά τη χορήγηση του διπλώματος και να εισαχθεί η έννοια της "νομοθετικά κατοχυρωμένης εκπαίδευσης". Η Επιτροπή ανέλαβε επίσης τη δέσμευση να εξετάσει τις ρυθμίσεις με τις οποίες θα μπορούσε να αναβαθμισθεί ο ρόλος της ομάδας συντονισμού που συνεστήθη με το άρθρο 9 παράγραφος 2 της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ, προκειμένου να εξασφαλισθεί περισσότερο ομοιόμορφη εφαρμογή και ερμηνεία της οδηγίας.

(2) Η έννοια της νομοθετικά κατοχυρωμένης εκπαίδευσης, που προβλέπεται στην οδηγία 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1992, σχετικά με ένα δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ(5) (οι δύο αυτές οδηγίες καλούνται στο εξής οδηγίες για το γενικό σύστημα) θα πρέπει να επεκταθεί στο αρχικό γενικό σύστημα και να βασισθεί στις ίδιες αρχές υπαγόμενη στους ίδιους κανόνες. Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να μπορεί να επιλέγει τον τρόπο καθορισμού των επαγγελμάτων που καλύπτονται από τη νομικά κατοχυρωμένη εκπαίδευση.

(3) Οι οδηγίες για το γενικό σύστημα επιτρέπουν στο κράτος μέλος υποδοχής να επιβάλει στον αιτούντα, υπό ορισμένους όρους, μέτρα αντιστάθμισης, ιδίως όταν η εκπαίδευση που έλαβε αφορά θεωρητικούς ή/και πρακτικούς τομείς ουσιωδώς διαφορετικούς από αυτούς που καλύπτει το απαιτούμενο δίπλωμα στο κράτος μέλος υποδοχής· σύμφωνα με τα άρθρα 39 και 43 της συνθήκης, όπως αυτά ερμηνεύονται από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6), επαφίεται στο κράτος μέλος υποδοχής να κρίνει εάν η επαγγελματική πείρα είναι επαρκής προκειμένου να αποδειχθεί η απόκτηση των γνώσεων που λείπουν. Για λόγους σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου όσον αφορά τους πολίτες που επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους σε άλλο κράτος μέλος, είναι σκόπιμο να ενταχθεί στις οδηγίες για το γενικό σύστημα η υποχρέωση του κράτους μέλους υποδοχής να εξετάζει εάν η επαγγελματική πείρα που αποκτήθηκε από τον αιτούντα μετά την απονομή τού ή των τίτλων καλύπτει τους εν λόγω τομείς.

(4) Θα πρέπει να βελτιωθεί και να απλουστευθεί η διαδικασία συντονισμού που προβλέπεται από τις οδηγίες για το γενικό σύστημα, παρέχοντας στην ομάδα συντονισμού τη δυνατότητα να διατυπώνει και να δημοσιεύει γνώμες για θέματα που της υποβάλλει η Επιτροπή σχετικά με την πρακτική εφαρμογή του γενικού συστήματος.

(5) Στην ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την πρωτοβουλία SLIM, η Επιτροπή ανέλαβε τη δέσμευση να υποβάλει προτάσεις προκειμένου να απλουστευθεί η ενημέρωση των καταλόγων των διπλωμάτων που επιδέχονται αυτόματη αναγνώριση. Η οδηγία 93/16/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ιατρών και της αμοιβαίας αναγνώρισης των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων τους(7) προβλέπει μια απλή διαδικασία στην περίπτωση των τίτλων γενικού ιατρού. Η πείρα κατέδειξε ότι η εν λόγω διαδικασία παρέχει επαρκή ασφάλεια δικαίου. Είναι σκόπιμο να επεκταθεί η εν λόγω διαδικασία στους τίτλους νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές φροντίδες, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, μαίας, φαρμακοποιού ή ιατρού που αποτελούν αντίστοιχα το αντικείμενο των οδηγιών 77/452/ΕΟΚ(8), 77/453/ΕΟΚ(9), 78/686/ΕΟΚ(10), 78 /687/ΕΟΚ(11), 78/1026/ΕΟΚ(12), 78/1027/ΕΟΚ(13), 80/154/ΕΟΚ(14), 80/155/ΕΟΚ(15), 85/432/ΕΟΚ(16), 85/433/ΕΟΚ(17) και 93/16/ΕΟΚ του Συμβουλίου (στο εξής καλούμενες τομεακές οδηγίες).

(6) Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να αναγνωρίζουν τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους που δεν πιστοποιούν εκπαίδευση πραγματοποιηθείσα σε ένα από τα κράτη μέλη της Κοινότητας(18). Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους την επαγγελματική πείρα που απέκτησε ο ενδιαφερόμενος σε άλλο κράτος μέλος(19). Υπ' αυτούς τους όρους, θα πρέπει να προβλεφθεί στις τομεακές οδηγίες ότι τόσο η αναγνώριση από ένα κράτος μέλος ενός διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου που πιστοποιεί εκπαίδευση νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές φροντίδες, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, μαίας, αρχιτέκτονα, φαρμακοποιού ή ιατρού και χορηγήθηκε σε τρίτη χώρα όσο και η επαγγελματική πείρα που απέκτησε ο ενδιαφερόμενος σε ένα κράτος μέλος, αποτελούν στοιχεία κοινοτικού χαρακτήρα που τα άλλα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάζουν.

(7) Θα πρέπει να καθοριστεί η προθεσμία εντός της οποίας τα κράτη μέλη οφείλουν να λαμβάνουν τις αποφάσεις σχετικά με τις αιτήσεις αναγνώρισης διπλωμάτων, πιστοποιητικών ή άλλων τίτλων νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές φροντίδες, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, μαίας, αρχιτέκτονα, φαρμακοποιού ή ιατρού που έχουν χορηγηθεί σε τρίτη χώρα.

(8) Λόγω της ραγδαίας τεχνολογικής και επιστημονικής προόδου, η δια βίου εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα σημαντική στον τομέα της ιατρικής. Εναπόκειται στα κράτη μέλη να θεσπίσουν τις λεπτομέρειες σύμφωνα με τις οποίες, με κατάλληλη συνεχή επιμόρφωση μετά την ολοκλήρωση του κύκλου των σπουδών, οι γιατροί θα ενημερώνονται όσον αφορά τις εξελίξεις της ιατρικής. Το παρόν σύστημα αμοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων παραμένει αμετάβλητο.

(9) Ο αιτών πρέπει να έχει δικαίωμα προσφυγής βάσει του εσωτερικού δικαίου, εάν απορριφθεί η αίτησή του ή εάν δεν ληφθεί απόφαση εντός της καθορισθείσας προθεσμίας. Οι εν λόγω αποφάσεις που λαμβάνουν τα κράτη μέλη όσον αφορά την αναγνώριση διπλωμάτων, πιστοποιητικών ή άλλων τίτλων νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές φροντίδες, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, μαίας, αρχιτέκτονα, φαρμακοποιού ή ιατρού πρέπει να είναι αιτιολογημένες. Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίζει να αναγνωρίσει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλους τίτλους, θα πρέπει να είναι ελεύθερο να διαλέξει εάν θα αιτιολογήσει την απόφασή του ή όχι.

(10) Θα πρέπει να προβλεφθούν, για λόγους ισότητας, μεταβατικά μέτρα για ορισμένους επαγγελματίες που ασκούν το επάγγελμα του οδοντιάτρου στην Ιταλία, οι οποίοι κατέχουν διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους ιατρού χορηγούμενους στην Ιταλία, που όμως πιστοποιούν ιατρική εκπαίδευση η οποία άρχισε μετά το χρονικό όριο που θεσπίζεται στο άρθρο 19 της οδηγίας 78/686/ΕΟΚ.

(11) Το άρθρο 15 της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ(20) προβλέπει παρέκκλιση κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου η οποία έχει λήξει. Η εν λόγω διάταξη θα πρέπει να απαλειφθεί.

(12) Στο άρθρο 24 της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ θα πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των διατυπώσεων που απαιτούνται σε περίπτωση εγκατάστασης και αυτών που απαιτούνται σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών, ώστε να διευκολυνθεί η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών των αρχιτεκτόνων.

(13) Για λόγους ίσης μεταχείρισης, θα πρέπει να προβλεφθούν μεταβατικά μέτρα στην Ιταλία υπέρ ορισμένων κατόχων διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων φαρμακευτικής που πιστοποιούν εκπαίδευση η οποία δεν συμφωνεί απολύτως με την οδηγία 85/432/ΕΟΚ.

(14) Είναι σκόπιμο να διευρυνθεί η εμβέλεια της αμοιβαίας αναγνώρισης των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων φαρμακοποιού ώστε να διευκολυνθεί η πραγματική άσκηση του δικαιώματος εγκατάστασης μεταξύ της Ελλάδας και των άλλων κρατών μελών. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να απαλειφθεί η παρέκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο 3 της οδηγίας 85/433/ΕΟΚ.

(15) Στην έκθεση για την ειδική εκπαίδευση στη γενική ιατρική που προβλέπεται στον τίτλο IV της οδηγίας 93/16/ΕΟΚ, η Επιτροπή πρότεινε, όσον αφορά την εκπαίδευση μερικής απασχόλησης στη γενική ιατρική, να εναρμονιστούν οι ισχύουσες απαιτήσεις με αυτές που ισχύουν για τις άλλες ιατρικές ειδικότητες.

(16) Θα πρέπει να τροποποιηθούν οι οδηγίες για το γενικό σύστημα και οι τομεακές οδηγίες,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ΤΜΗΜΑ Ι

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ "ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ"

Άρθρο 1

Η οδηγία 89/48/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1) Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:

α) στο στοιχείο α) η δεύτερη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "- από το οποίο προκύπτει ότι ο κάτοχός του έχει περατώσει με επιτυχία κύκλο μεταδευτεροβάθμιων σπουδών διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, ή μερική παρακολούθηση ισοδύναμης διάρκειας σε πανεπιστήμιο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή άλλο ίδρυμα ισότιμου επιπέδου και, ενδεχομένως, ότι έχει περατώσει με επιτυχία την επαγγελματική εκπαίδευση που απαιτείται επιπλέον του κύκλου μεταδευτεροβάθμιων σπουδών και"

β) παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο: "δ) α) Ως νομοθετικά κατοχυρωμένη εκπαίδευση, κάθε εκπαίδευση η οποία:

- είναι άμεσα προσανατολισμένη στην άσκηση καθορισμένου επαγγέλματος,

και

- περιλαμβάνει κύκλο μεταδευτεροβάθμιων σπουδών διαρκείας τουλάχιστον τριών ετών ή μερική παρακολούθηση ισοδύναμης διάρκειας, σε πανεπιστήμιο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή άλλο ίδρυμα ισότιμου επιπέδου, και ανάλογα με την περίπτωση, την επαγγελματική κατάρτιση, επαγγελματική πρακτική εξάσκηση ή επαγγελματική πρακτική εμπειρία που απαιτούνται προς συμπλήρωση του κύκλου μεταδευτεροβάθμιων σπουδών· η διάρθρωση και το επίπεδο της επαγγελματικής κατάρτισης, επαγγελματικής πρακτικής εξάσκησης ή επαγγελματικής πρακτικής εμπειρίας καθορίζονται από τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις του οικείου κράτους μέλους, ή αποτελούν το αντικείμενο ελέγχου ή έγκρισης από την προς τούτο ορισμένη αρχή."

2) Στο άρθρο 3 στοιχείο β), μετά το πρώτο εδάφιο παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο: "Ωστόσο, τα δύο έτη επαγγελματικής πείρας που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δεν είναι υποχρεωτικά όταν ο τίτλος ή οι τίτλοι που κατέχει ο αιτών, και οι οποίοι αναφέρονται στο παρόν σημείο, πιστοποιούν νομοθετικά κατοχυρωμένη εκπαίδευση."

3) Στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β), μετά το πρώτο εδάφιο παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο: "Εάν το κράτος μέλος υποδοχής προτίθεται να απαιτήσει από τον αιτούντα να παρακολουθήσει πρακτική άσκηση προσαρμογής ή να υποβληθεί σε δοκιμασία επάρκειας, οφείλει να εξακριβώσει πρώτα εάν οι γνώσεις που απέκτησε ο αιτών από την επαγγελματική πείρα του είναι ικανές να καλύψουν, πλήρως ή εν μέρει, την ουσιώδη διαφορά που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο."

4) Στο άρθρο 6 προστίθενται οι εξής παράγραφοι: "5. Όταν, για να αρχίσει ή να συνεχίσει κάποιος στο κράτος μέλος υποδοχής ένα νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα, απαιτούνται αποδεικτικά οικονομικής επάρκειας, το εν λόγω κράτος μέλος θεωρεί τα πιστοποιητικά, που εκδίδουν τράπεζες στο κράτος μέλος καταγωγής ή το κράτος μέλος προέλευσης του αλλοδαπού, ισοδύναμα με εκείνα που εκδίδονται στο έδαφός του.

6. Όταν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής απαιτεί από τους υπηκόους του, που επιθυμούν να αρχίσουν ή να συνεχίσουν την άσκηση ενός νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, να αποδείξουν ότι έχουν ασφαλισθεί ώστε να καλύπτεται η αστική ευθύνη εκ του επαγγέλματός τους, το εν λόγω κράτος μέλος δέχεται τα πιστοποιητικά που εκδίδουν ασφαλιστικές επιχειρήσεις άλλου κράτους μέλους ως ισοδύναμα με εκείνα που εκδίδονται στο έδαφός του. Τα πιστοποιητικά αυτά βεβαιώνουν ότι ο ασφαλιστής τηρεί τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν στο κράτος μέλος υποδοχής όσον αφορά τους όρους και την έκταση της κάλυψης. Μπορούν να προσαχθούν μόνον επί ένα τρίμηνο μετά την έκδοσή τους."

5. Στο άρθρο 9 παράγραφος 2, η πρώτη περίπτωση του δεύτερου εδαφίου αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "- να διευκολύνει την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ιδίως διατυπώνοντας και εκδίδοντας γνώμες για τα θέματα που της υποβάλλει η Επιτροπή,".

Άρθρο 2

Η οδηγία 92/51/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1) Στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β), μετά το πρώτο εδάφιο παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο: "Εάν το κράτος μέλος υποδοχής προτίθεται να απαιτήσει από τον αιτούντα να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση προσαρμογής ή να υποβληθεί σε δοκιμασία επάρκειας, οφείλει να εξακριβώσει πρώτα εάν οι γνώσεις που απέκτησε ο αιτών από την επαγγελματική πείρα του είναι ικανές να καλύψουν, πλήρως ή εν μέρει, την ουσιώδη διαφορά που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο."

2) Στο άρθρο 5, μετά το δεύτερο εδάφιο παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο: "Εάν το κράτος μέλος υποδοχής προτίθεται να απαιτήσει από τον αιτούντα να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση προσαρμογής ή να υποβληθεί σε δοκιμασία επάρκειας, οφείλει να εξακριβώσει πρώτα εάν οι γνώσεις που απέκτησε ο αιτών από την επαγγελματική πείρα του είναι ικανές να καλύψουν πλήρως ή εν μέρει, την ουσιώδη διαφορά μεταξύ του διπλώματος και του πιστοποιητικού."

3) Στο άρθρο 7 στοιχείο α) μετά το πρώτο εδάφιο παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο: "Εάν το κράτος μέλος υποδοχής προτίθεται να απαιτήσει από τον αιτούντα να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση προσαρμογής ή να υποβληθεί σε δοκιμασία επάρκειας, οφείλει να εξακριβώσει πρώτα εάν οι γνώσεις που απέκτησε ο αιτών από την επαγγελματική πείρα του είναι ικανές να καλύψουν, πλήρως ή εν μέρει, την ουσιώδη διαφορά που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο."

4) Στο άρθρο 10 προστίθενται οι εξής παράγραφοι: "5. Όταν, για να αρχίσει ή να συνεχίσει κάποιος στο κράτος μέλος υποδοχής ένα νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα, απαιτούνται αποδεικτικά οικονομικής επάρκειας, το εν λόγω κράτος μέλος θεωρεί τα πιστοποιητικά, που εκδίδουν τράπεζες στο κράτος μέλος καταγωγής ή το κράτος μέλος προέλευσης του αλλοδαπού, ισοδύναμα με εκείνα που εκδίδονται στο έδαφός του.

6. Όταν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής απαιτεί από τους υπηκόους του που επιθυμούν να αρχίσουν ή να συνεχίσουν την άσκηση ενός νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, να αποδείξουν ότι έχουν ασφαλισθεί ώστε να καλύπτεται η αστική ευθύνη εκ του επαγγέλματός τους, το εν λόγω κράτος μέλος δέχεται τα πιστοποιητικά που εκδίδουν ασφαλιστικές επιχειρήσεις άλλου κράτους μέλους ως ισοδύναμα με εκείνα που εκδίδονται στο έδαφός του. Τα πιστοποιητικά αυτά βεβαιώνουν ότι ο ασφαλιστής τηρεί τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν στο κράτος μέλος υποδοχής όσον αφορά τους όρους και την έκταση της κάλυψης. Μπορούν να προσαχθούν μόνον επί ένα τρίμηνο μετά την έκδοσή τους."

5) Στο άρθρο 13 παράγραφος 2, η πρώτη περίπτωση του δεύτερου εδαφίου αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "- να διευκολύνει την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ιδίως διατυπώνοντας και εκδίδοντας γνώμες για τα θέματα που της υποβάλλει η Επιτροπή,".

6) Στο άρθρο 15 προστίθεται η εξής παράγραφος: "8. Οι τροποποιήσεις των καταλόγων εκπαίδευσης και κατάρτισης που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Γ και Δ με την προαναφερόμενη διαδικασία εφαρμόζονται αμέσως κατά την ημερομηνία που ορίζει η Επιτροπή"

ΤΜΗΜΑ 2

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ

Τμήμα 2.1.

Νοσηλευτές υπεύθυνοι για γενικές φροντίδες

Άρθρο 3

Η οδηγία 77/452/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Στον τίτλο ο όρος "νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη" αντικαθίσταται με τον όρο "νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές φροντίδες".

2. Στο άρθρο 2, οι λέξεις "που απαριθμούνται στο άρθρο 3", αντικαθίστανται από τις λέξεις "που απαριθμούνται στο παράρτημα".

3. Το άρθρο 3 διαγράφεται.

4. Οι παραπομπές στο άρθρο 3 νοούνται ως παραπομπές στο παράρτημα.

5. Οι αναφορές στον όρο του "νοσοκόμου υπεύθυνου για γενική περίθαλψη" νοούνται ως αναφορές στον όρο του "νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές φροντίδες".

6. Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα: "Άρθρο 18α

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που θεσπίζουν όσον αφορά την έκδοση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή δημοσιεύει τη δέουσα ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, παραθέτοντας τις ονομασίες που έχουν καθορίσει τα κράτη μέλη για τους τίτλους κατάρτισης και, εφ' όσον πρέπει, για τον αντίστοιχο επαγγελματικό τίτλο.

Άρθρο 18β

Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει ως επαρκή απόδειξη - όσον αφορά τους υπηκόους κρατών μελών των οποίων τα διπλώματα, τα πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία δεν αντιστοιχούν στις ονομασίες που αναγράφονται στην παρούσα οδηγία για το συγκεκριμένο κράτος μέλος - τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους που χορηγούνται από αυτά τα κράτη μέλη και συνοδεύονται από πιστοποιητικό που έχει εκδώσει η αρμόδια αρχή ή οργανισμός τους. Το πιστοποιητικό βεβαιώνει ότι τα εν λόγω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι χορηγήθηκαν μετά την περάτωση εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνης προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και θεωρούνται από το κράτος μέλος που τα χορήγησε ισοδύναμα προς εκείνα τα οποία απαριθμούνται στην παρούσα οδηγία.

Άρθρο 18γ

Τα κράτη μέλη εξετάζουν τα διπλώματα, τα πιστοποιητικά και τους άλλους τίτλους στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία, που ο ενδιαφερόμενος απέκτησε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τα εν λόγω διπλώματα, τα πιστοποιητικά ή οι άλλοι τίτλοι έχουν αναγνωρισθεί σε άλλο κράτος μέλος, καθώς και την εκπαίδευση και/ή την επαγγελματική πείρα που απέκτησε ο ενδιαφερόμενος σε άλλο κράτος μέλος. Το κράτος μέλος πρέπει να εκδώσει την απόφασή του εντός τριών μηνών από την υποβολή του πλήρους φακέλου του ενδιαφερομένου.

Άρθρο 18δ

Οι αποφάσεις των κρατών μελών σχετικά με τις αιτήσεις αναγνώρισης διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένες όταν η αίτηση απορρίπτεται.

Οι αιτούντες πρέπει να έχουν δικαίωμα προσφυγής σε δικαστήριο βάσει του εσωτερικού δικαίου. Ο αιτών έχει δικαίωμα προσφυγής και σε περίπτωση παράλειψης έκδοσης απόφασης εντός της καθορισθείσας προθεσμίας."

7. Προστίθεται το παράρτημα που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 4

Στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 77/453/ΕΟΚ, οι λέξεις "που προβλέπονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 77/452/ΕΟΚ" αντικαθίστανται από τις λέξεις "που προσδιορίζονται στο παράρτημα της οδηγίας 77/452/ΕΟΚ".

Τμήμα 2.2

Οδοντίατροι

Άρθρο 5

Η οδηγία 78/686/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 2, οι λέξεις "που απαριθμούνται στο άρθρο 3" αντικαθίστανται από τις λέξεις "που απαριθμούνται στο παράρτημα Α".

2. Το άρθρο 3 διαγράφεται.

3. Ο τίτλος του κεφαλαίου III αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "Διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι του ειδικευμένου οδοντιατρικής ειδικότητας".

4. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "Άρθρο 4

Κάθε κράτος μέλος στο οποίο ισχύουν νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για το θέμα αυτό, αναγνωρίζει τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους ειδικευμένου οδοντιάτρου στην ορθοδοντική και τη στοματική χειρουργική που χορηγούνται στους υπηκόους κρατών μελών από άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 της οδηγίας 78/687/ΕΟΚ και που απαριθμούνται στο παράρτημα Β, προσδίδοντάς τους στην επικράτειά του, την ίδια ισχύ με τα διπλώματα, πιστοποιητικά και τους άλλους τίτλους που χορηγεί το ίδιο."

5. Το άρθρο 5 διαγράφεται.

6. Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 2, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: "Επίσης λαμβάνει υπόψη την ενδεχόμενη επαγγελματική πείρα, τη συμπληρωματική κατάρτιση και τη διαρκή οδοντιατρική εκπαίδευση του ενδιαφερομένου".

β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "3. Οι αρμόδιες αρχές ή οργανισμοί του κράτους μέλους υποδοχής, αφού εκτιμήσουν το περιεχόμενο και τη διάρκεια της εκπαίδευσης του ενδιαφερομένου βάσει των υποβαλλόμενων διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων και λάβουν υπόψη τους την ενδεχομένη επαγγελματική πείρα του, τη συμπληρωματική κατάρτιση και τη διαρκή οδοντιατρική εκπαίδευσή του, τον πληροφορούν για τη διάρκεια της απαιτουμένης συμπληρωματικής κατάρτισης καθώς και για τους τομείς που αυτή πρέπει να καλύψει."

γ) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: "4. Το κράτος μέλος πρέπει να εκδώσει απόφαση εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία υποβολής του πλήρους φακέλου του ενδιαφερομένου".

7. Στο άρθρο 19, τα υπάρχοντα δύο εδάφια γίνονται παράγραφος 1 και προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: "2. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τα διπλώματα, τα πιστοποιητικά και τους άλλους τίτλους ιατρού που χορηγεί η Iταλία στα άτομα που άρχισαν πανεπιστημιακές σπουδές ιατρικής μεταξύ 28ης Iανουαρίου 1980 και 31ης Δεκεμβρίου 1984, εφόσον συνοδεύονται από βεβαίωση των ιταλικών αρμόδιων αρχών, η οποία πιστοποιεί ότι:

- τα εν λόγω άτομα υποβλήθηκαν με επιτυχία στην ειδική δοκιμασία επάρκειας που οργανώνεται από τις αρμόδιες ιταλικές αρχές ώστε να εξακριβωθεί ότι ο ενδιαφερόμενος κατέχει επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων αντίστοιχο με εκείνο των κατόχων του διπλώματος που αναφέρεται για την Iταλία στο παράρτημα Α,

- τα εν λόγω άτομα έχουν όντως ασκήσει, στην Iταλία νόμιμα και με τη μορφή κύριας απασχόλησης, τις δραστηριότητες που αναφέρει το άρθρο 5 της οδηγίας 78/687/ΕΟΚ επί τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών πριν από τη χορήγηση της βεβαίωσης και

- τα εν λόγω άτομα έχουν την άδεια να ασκούν ή όντως ασκούν νόμιμα ως κύρια απασχόληση τις δραστηριότητες του άρθρου 5 της οδηγίας 78/687/ΕΟΚ, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους κατόχους του διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου που αναφέρει για την Iταλία το παράρτημα Α της παρούσας οδηγίας.

Aπαλλάσσονται της δοκιμασίας επάρκειας που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο τα άτομα που παρακολούθησαν με επιτυχία σπουδές τουλάχιστον τριών ετών, εφόσον οι αρμόδιες αρχές πιστοποιούν ότι οι εν λόγω σπουδές είναι ισότιμες της εκπαίδευσης που αναφέρει το άρθρο 1 της οδηγίας 78/687/ΕΟΚ."

8. Οι παραπομπές στα άρθρα 3 και 5 θεωρούνται ως παραπομπές, αντιστοίχως, στα παραρτήματα Α και Β.

9. Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα: "Άρθρο 23α

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που θεσπίζουν όσον αφορά την έκδοση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή δημοσιεύει τη δέουσα ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, παραθέτοντας τις ονομασίες που έχουν καθορίσει τα κράτη μέλη για τους τίτλους κατάρτισης και, εφ' όσον πρέπει, για τον αντίστοιχο επαγγελματικό τίτλο.

Άρθρο 23β

Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει ως επαρκή απόδειξη όσον αφορά τους υπηκόους κρατών μελών των οποίων τα διπλώματα, τα πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία δεν αντιστοιχούν στις ονομασίες που αναγράφονται στην παρούσα οδηγία για το συγκεκριμένο κράτος μέλος - τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους που χορηγούνται από αυτά τα κράτη μέλη και συνοδεύονται από πιστοποιητικό που έχει εκδώσει η αρμόδια αρχή ή οργανισμός τους. Το πιστοποιητικό βεβαιώνει ότι τα εν λόγω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι χορηγήθηκαν μετά την περάτωση εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνης προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και θεωρούνται από το κράτος μέλος που τα χορήγησε ισοδύναμα προς εκείνα τα οποία απαριθμούνται στην παρούσα οδηγία.

Άρθρο 23γ

Τα κράτη μέλη εξετάζουν τα διπλώματα, τα πιστοποιητικά και τους άλλους τίτλους στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία, που ο ενδιαφερόμενος απέκτησε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τα εν λόγω διπλώματα, τα πιστοποιητικά ή οι άλλοι τίτλοι έχουν αναγνωρισθεί σε άλλο κράτος μέλος, καθώς και την εκπαίδευση και/ή την επαγγελματική πείρα που απέκτησε ο ενδιαφερόμενος σε άλλο κράτος μέλος. Το κράτος μέλος πρέπει να εκδώσει την απόφασή του εντός τριών μηνών από την υποβολή του πλήρους φακέλου του ενδιαφερομένου.

Άρθρο 23δ

Οι αποφάσεις των κρατών μελών σχετικά με τις αιτήσεις αναγνώρισης διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένες όταν η αίτηση απορρίπτεται.

Οι αιτούντες πρέπει να έχουν δικαίωμα προσφυγής σε δικαστήριο βάσει του εσωτερικού δικαίου. Ο αιτών έχει δικαίωμα προσφυγής και σε περίπτωση παράλειψης έκδοσης απόφασης εντός της καθορισθείσας προθεσμίας."

10. Προστίθενται τα παραρτήματα Α και Β όπως εμφαίνονται στο παράρτημα II της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 6

Στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 78/687/ΕΟΚ, οι λέξεις "στο άρθρο 3 της ιδίας οδηγίας" αντικαθίστανται από τις λέξεις "στο παράρτημα Α της ίδιας οδηγίας".

Τμήμα 2.3.

Κτηνίατροι

Άρθρο 7

Η οδηγία 78/1026/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 2, οι λέξεις "στο άρθρο 3" αντικαθίστανται από τις λέξεις "στο παράρτημα".

2. Το άρθρο 3 διαγράφεται.

3. Οι παραπομπές στο άρθρο 3 θεωρούνται ως παραπομπές στο παράρτημα.

4. Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα: "Άρθρο 17α

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που θεσπίζουν όσον αφορά την έκδοση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή δημοσιεύει τη δέουσα ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, παραθέτοντας τις ονομασίες που έχουν καθορίσει τα κράτη μέλη για τους τίτλους κατάρτισης και, εφ' όσον πρέπει, για τον αντίστοιχο επαγγελματικό τίτλο.

Άρθρο 17β

Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει ως επαρκή απόδειξη - όσον αφορά τους υπηκόους κρατών μελών των οποίων τα διπλώματα, τα πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία δεν αντιστοιχούν στις ονομασίες που αναγράφονται στην παρούσα οδηγία για το συγκεκριμένο κράτος μέλος - τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους που χορηγούνται από αυτά τα κράτη μέλη και συνοδεύονται από πιστοποιητικό που έχει εκδώσει η αρμόδια αρχή ή οργανισμός τους. Το πιστοποιητικό βεβαιώνει ότι τα εν λόγω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι χορηγήθηκαν μετά την περάτωση εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνης προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και θεωρούνται από το κράτος μέλος που τα χορήγησε ισοδύναμα προς εκείνα τα οποία απαριθμούνται στην παρούσα οδηγία.

Άρθρο 17γ

Τα κράτη μέλη εξετάζουν τα διπλώματα, τα πιστοποιητικά και τους άλλους τίτλους στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία, που ο ενδιαφερόμενος απέκτησε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τα εν λόγω διπλώματα, τα πιστοποιητικά ή οι άλλοι τίτλοι έχουν αναγνωρισθεί σε άλλο κράτος μέλος, καθώς και την εκπαίδευση και/ή την επαγγελματική πείρα που απέκτησε ο ενδιαφερόμενος σε άλλο κράτος μέλος. Το κράτος μέλος πρέπει να εκδώσει την απόφασή του εντός τριών μηνών από την υποβολή του πλήρους φακέλου του ενδιαφερομένου.

Άρθρο 17δ

Οι αποφάσεις των κρατών μελών σχετικά με τις αιτήσεις αναγνώρισης διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένες όταν η αίτηση απορρίπτεται.

Οι αιτούντες πρέπει να έχουν δικαίωμα προσφυγής σε δικαστήριο βάσει του εσωτερικού δικαίου. Ο αιτών έχει δικαίωμα προσφυγής και σε περίπτωση παράλειψης έκδοσης απόφασης εντός της καθορισθείσας προθεσμίας."

5. Προστίθεται το παράρτημα που εμφαίνεται στο παράρτημα III της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 8

Στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 78/1027/ΕΟΚ, οι λέξεις "κατά την έννοια του άρθρου 3 της οδηγίας 78/1026/ΕΟΚ" αντικαθίστανται από τις λέξεις "που αναφέρεται στο παράρτημα της οδηγίας 78/1026/ΕΟΚ".

Τμήμα 2.4.

Μαίες

Άρθρο 9

Η οδηγία 80/154/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 2 παράγραφος 1, οι λέξεις "που απαριθμούνται στο άρθρο 3 κατωτέρω" αντικαθίστανται από τις λέξεις "που απαριθμούνται στο παράρτημα".

2. Στο άρθρο 2 παράγραφος 1, τέταρτη και πέμπτη περίπτωση, οι λέξεις "που αναφέρεται στο άρθρο 3 της οδηγίας 77/452/ΕΟΚ" αντικαθίστανται από τις λέξεις "που αναφέρεται στο παράρτημα της οδηγίας 77/452/ΕΟΚ".

3. Το άρθρο 3 διαγράφεται.

4. Οι παραπομπές στο άρθρο 3 θεωρούνται ως παραπομπές στο παράρτημα.

5. Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα: "Άρθρο 19α

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που θεσπίζουν όσον αφορά την έκδοση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή δημοσιεύει τη δέουσα ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, παραθέτοντας τις ονομασίες που έχουν καθορίσει τα κράτη μέλη για τους τίτλους κατάρτισης και, εφ' όσον πρέπει, για τον αντίστοιχο επαγγελματικό τίτλο.

Άρθρο 19β

Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει ως επαρκή απόδειξη - όσον αφορά τους υπηκόους κρατών μελών των οποίων τα διπλώματα, τα πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία δεν αντιστοιχούν στις ονομασίες που αναγράφονται στην παρούσα οδηγία για το συγκεκριμένο κράτος μέλος - τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους που χορηγούνται από αυτά τα κράτη μέλη και συνοδεύονται από πιστοποιητικό που έχει εκδώσει η αρμόδια αρχή ή οργανισμός τους. Το πιστοποιητικό βεβαιώνει ότι τα εν λόγω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι χορηγήθηκαν μετά την περάτωση εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνης προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και θεωρούνται από το κράτος μέλος που τα χορήγησε ισοδύναμα προς εκείνα τα οποία απαριθμούνται στην παρούσα οδηγία.

Άρθρο 19γ

Τα κράτη μέλη εξετάζουν τα διπλώματα, τα πιστοποιητικά και τους άλλους τίτλους στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία, που ο ενδιαφερόμενος απέκτησε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τα εν λόγω διπλώματα, τα πιστοποιητικά ή οι άλλοι τίτλοι έχουν αναγνωρισθεί σε άλλο κράτος μέλος, καθώς και την εκπαίδευση και/ή την επαγγελματική πείρα που απέκτησε ο ενδιαφερόμενος σε άλλο κράτος μέλος. Το κράτος μέλος πρέπει να εκδώσει την απόφασή του εντός τριών μηνών από την υποβολή του πλήρους φακέλου του ενδιαφερομένου.

Άρθρο 19δ

Οι αποφάσεις των κρατών μελών σχετικά με τις αιτήσεις αναγνώρισης διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένες όταν η αίτηση απορρίπτεται.

Οι αιτούντες πρέπει να έχουν δικαίωμα προσφυγής σε δικαστήριο βάσει του εσωτερικού δικαίου. Ο αιτών έχει δικαίωμα προσφυγής και σε περίπτωση παράλειψης έκδοσης απόφασης εντός της καθορισθείσας προθεσμίας."

6. Προστίθεται το παράρτημα που εμφαίνεται στο παράρτημα IV της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 10

Η οδηγία 80/155/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 1 παράγραφος 1, οι λέξεις "που αναφέρεται στο άρθρο 3" αντικαθίστανται από τις λέξεις "που αναφέρεται στο παράρτημα".

2. Στο άρθρο 1 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση, οι λέξεις "που αναφέρεται στο άρθρο 3 της οδηγίας 77/452/ΕΟΚ" αντικαθίστανται από τις λέξεις "που αναφέρεται στο παράρτημα της οδηγίας 77/452/ΕΟΚ".

Τμήμα 2.5.

Αρχιτέκτονες

Άρθρο 11

Η οδηγία 85/384/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα: "Άρθρο 6

Τα κράτη μέλη εξετάζουν τα διπλώματα, τα πιστοποιητικά και τους άλλους τίτλους στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία που ο ενδιαφερόμενος απέκτησε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τα εν λόγω διπλώματα, τα πιστοποιητικά ή οι άλλοι τίτλοι έχουν αναγνωρισθεί σε άλλο κράτος μέλος, καθώς και την εκπαίδευση και/ή την επαγγελματική πείρα που απέκτησε ο ενδιαφερόμενος σε άλλο κράτος μέλος. Το κράτος μέλος πρέπει να εκδώσει την απόφασή του εντός τριών μηνών από την υποβολή του πλήρους φακέλου του ενδιαφερομένου.

Άρθρο 6α

Οι αποφάσεις των κρατών μελών σχετικά με τις αιτήσεις αναγνώρισης διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένες όταν η αίτηση απορρίπτεται.

Οι αιτούντες πρέπει να έχουν δικαίωμα προσφυγής σε δικαστήριο βάσει του εσωτερικού δικαίου. Ο αιτών έχει δικαίωμα προσφυγής και σε περίπτωση παράλειψης έκδοσης απόφασης εντός της καθορισθείσας προθεσμίας."

2. Το άρθρο 15 διαγράφεται.

3. Στο άρθρο 24 παράγραφος 1, οι λέξεις "σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18" αντικαθίστανται από τις λέξεις "σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 σε περίπτωση εγκατάστασης και σύμφωνα με το άρθρο 22 σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών".

Τμήμα 2.6.

Φαρμακοποιοί

Άρθρο 12

Στο άρθρο 2 της οδηγίας 85/432/ΕΟΚ, προστίθεται το ακόλουθο σημείο: "6. Για μεταβατικό διάστημα και κατά παρέκκλιση από τα σημεία 3 και 5, η Iταλία, της οποίας οι νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προέβλεπαν εκπαίδευση, η οποία μέχρι το τέλος της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 προθεσμίας δεν τηρούσε πλήρως τους όρους εκπαίδευσης που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, μπορεί να εξακολουθήσει να εφαρμόζει τις εν λόγω διατάξεις για τα άτομα που άρχισαν φαρμακευτική εκπαίδευση πριν από την 1η Νοεμβρίου 1993 και την ολοκλήρωσαν πριν από την 1η Νοεμβρίου 2003.

Κάθε κράτος μέλος υποδοχής έχει το δικαίωμα να ζητά από τους κατόχους διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων φαρμακοποιού που χορηγήθηκαν στην Iταλία και πιστοποιούν εκπαίδευση που άρχισε πριν από την 1η Νοεμβρίου 1993, και ολοκληρώθηκε πριν από την 1η Νοεμβρίου 2003 μια βεβαίωση, συνοδευτική των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων τους, η οποία να πιστοποιεί ότι τα εν λόγω άτομα όντως άσκησαν νόμιμα, τουλάχιστον επί τρία συναπτά έτη κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών πριν από την έκδοση της βεβαίωσης, μία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, εφόσον η εν λόγω δραστηριότητα είναι νομοθετικά κατοχυρωμένη στην Iταλία."

Άρθρο 13

Η οδηγία 85/433/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 1, οι λέξεις "που απαριθμούνται στο άρθρο 4" αντικαθίστανται από τις λέξεις "που αναφέρονται στο παράρτημα".

2. Το άρθρο 3 διαγράφεται.

3. Το άρθρο 4 διαγράφεται.

4. Οι παραπομπές στο άρθρο 4 θεωρούνται ως παραπομπές στο παράρτημα.

5. Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα: "Άρθρο 18α

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που θεσπίζουν όσον αφορά την έκδοση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή δημοσιεύει τη δέουσα ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, παραθέτοντας τις ονομασίες που έχουν καθορίσει τα κράτη μέλη για τους τίτλους κατάρτισης και, εφ' όσον πρέπει, για τον αντίστοιχο επαγγελματικό τίτλο.

Άρθρο 18β

Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει ως επαρκή απόδειξη όσον αφορά τους υπηκόους κρατών μελών των οποίων τα διπλώματα, τα πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία δεν αντιστοιχούν στις ονομασίες που αναγράφονται στην παρούσα οδηγία για το συγκεκριμένο κράτος μέλος τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους που χορηγούνται από αυτά τα κράτη μέλη και συνοδεύονται από πιστοποιητικό που έχει εκδώσει η αρμόδια αρχή ή οργανισμός τους. Το πιστοποιητικό βεβαιώνει ότι τα εν λόγω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι χορηγήθηκαν μετά την περάτωση εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνης προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και θεωρούνται από το κράτος μέλος που τα χορήγησε ισοδύναμα προς εκείνα τα οποία απαριθμούνται στην παρούσα οδηγία.

Άρθρο 18γ

Τα κράτη μέλη εξετάζουν τα διπλώματα, τα πιστοποιητικά και τους άλλους τίτλους στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία, που ο ενδιαφερόμενος απέκτησε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τα εν λόγω διπλώματα, τα πιστοποιητικά ή οι άλλοι τίτλοι έχουν αναγνωρισθεί σε άλλο κράτος μέλος, καθώς και την εκπαίδευση και/ή την επαγγελματική πείρα που απέκτησε ο ενδιαφερόμενος σε άλλο κράτος μέλος. Το κράτος μέλος πρέπει να εκδώσει την απόφασή του εντός τριών μηνών από την υποβολή του πλήρους φακέλου του ενδιαφερομένου.

Άρθρο 18δ

Οι αποφάσεις των κρατών μελών σχετικά με τις αιτήσεις αναγνώρισης διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένες όταν η αίτηση απορρίπτεται.

Οι αιτούντες πρέπει να έχουν δικαίωμα προσφυγής σε δικαστήριο βάσει του εσωτερικού δικαίου. Ο αιτών έχει δικαίωμα προσφυγής και σε περίπτωση παράλειψης έκδοσης απόφασης εντός της καθορισθείσας προθεσμίας."

6. Προστίθεται το παράρτημα που εμφαίνεται στο παράρτημα V της παρούσας οδηγίας.

Τμήμα 2.7.

Iατροί

Άρθρο 14

Η οδηγία 93/16/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 2, οι λέξεις "που απαριθμούνται στο άρθρο 3" αντικαθίστανται από τις λέξεις "που απαριθμούνται στο παράρτημα Α".

2. Το άρθρο 3 διαγράφεται.

3. Ο τίτλος του κεφαλαίου II αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "Διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι ιατρικής ειδικότητας"

4. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "Άρθρο 4

Κάθε κράτος μέλος στο οποίο ισχύουν νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για το θέμα αυτό, αναγνωρίζει τα διπλώματα, τα πιστοποιητικά και τους άλλους τίτλους ιατρικής ειδικότητας τα οποία χορηγούνται στους υπηκόους των κρατών μελών από τα άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με τα άρθρα 24, 25, 26 και 29 και απαριθμούνται στα παραρτήματα Β και Γ, προσδίδοντάς τους στο έδαφός του την ίδια ισχύ με τα διπλώματα, τα πιστοποιητικά και τους άλλους τίτλους που χορηγεί το ίδιο."

5. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "Άρθρο 5

Τα διπλώματα, τα πιστοποιητικά και οι άλλοι τίτλοι που αναφέρονται στο άρθρο 4 είναι εκείνοι που χορηγούνται από τις αρμόδιες αρχές ή οργανισμούς που απαριθμούνται στο παράρτημα Β, αντιστοιχούν δε, ως προς τη συγκεκριμένη ειδίκευση, στις ονομασίες που αναφέρονται στο παράρτημα Γ για τα κράτη μέλη στα οποία υπάρχει η συγκεκριμένη ειδίκευση".

6. Ο τίτλος του κεφαλαίου III και τα άρθρα 6 και 7 διαγράφονται.

7. Στο άρθρο 8:

α) στην παράγραφο 2, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: "Το κράτος μέλος λαμβάνει επίσης υπόψη την ενδεχόμενη επαγγελματική πείρα του, τη συμπληρωματική κατάρτιση και τη διαρκή ιατρική εκπαίδευσή του."·

β) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "3. Οι αρμόδιες αρχές ή οργανισμοί του κράτους μέλους υποδοχής, αφού εξακριβώσουν το περιεχόμενο και τη διάρκεια της κατάρτισης του ενδιαφερομένου βάσει των υποβαλλόμενων διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων, και αφού λάβουν υπόψη τους την ενδεχόμενη επαγγελματική πείρα του, τη συμπληρωματική κατάρτιση και τη διαρκή ιατρική εκπαίδευσή του, τον πληροφορούν για τη διάρκεια της απαιτούμενης συμπληρωματικής κατάρτισης, καθώς και για τους τομείς που αυτή πρέπει να καλύπτει."·

γ) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: "4. Το κράτος μέλος πρέπει να εκδώσει την απόφασή του εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία υποβολής του πλήρους φακέλου του ενδιαφερομένου".

8. Στο άρθρο 9 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: "2α. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους ιατρικής ειδικότητας, που έχουν χορηγηθεί στην Ισπανία σε ιατρούς που ολοκλήρωσαν ειδική κατάρτιση πριν από την 1η Ιανουαρίου 1995 η οποία δεν είναι σύμφωνη προς τις τυπικές απαιτήσεις κατάρτισης των άρθρων 24 έως 27, εφόσον συνοδεύονται από βεβαίωση εκδιδόμενη από τις αρμόδιες ισπανικές αρχές, όπου πιστοποιείται το γεγονός ότι ο ενδιαφερόμενος έχει περάσει επιτυχώς τη δοκιμασία ειδικής επαγγελματικής επάρκειας, η οποία οργανώνεται στο πλαίσιο των ειδικών ρυθμιστικών μέτρων που περιλαμβάνονται στο Βασιλικό Διάταγμα αριθ. 1497/99 με σκοπό να εξακριβώνεται ότι το επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων του ενδιαφερομένου είναι ανάλογο προς εκείνο των ιατρών που κατέχουν τίτλους ιατρικής ειδίκευσης οι οποίοι, για την Ισπανία, αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 και στο άρθρο 7 παράγραφος 2".

9. Στο άρθρο 23, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: "6. Η διαρκής εκπαίδευση εξασφαλίζει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σε κάθε κράτος μέλος, ότι τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μπορούν να τηρούνται ενήμερα σε ό,τι αφορά την πρόοδο που σημειώνεται στον τομέα της ιατρικής"

10. Στο άρθρο 24 παράγραφος 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "α) προϋποθέτει την επιτυχή περάτωση εξαετών σπουδών στο πλαίσιο του προβλεπομένου στο άρθρο 23 κύκλου σπουδών κατά την διάρκεια των οποίων έχουν αποκτηθεί προσήκουσες γνώσεις γενικής ιατρικής."

11. Τα άρθρα 26 και 27 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: "Άρθρο 26

Τα κράτη μέλη στα οποία ισχύουν νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για το θέμα αυτό, μεριμνούν ώστε η ελάχιστη διάρκεια των ειδικεύσεων να μην είναι μικρότερη από τη διάρκεια που ορίζεται στο παράρτημα Γ για κάθε ειδίκευση. Η εν λόγω ελάχιστη διάρκεια των ειδικεύσεων τροποποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 44α παράγραφος 3."

12. Το άρθρο 30 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "Άρθρο 30

Κάθε κράτος μέλος που παρέχει στο έδαφός του τον πλήρη κύκλο σπουδών που αναφέρεται στο άρθρο 23, καθιερώνει ειδική εκπαίδευση στη γενική ιατρική ανταποκρινόμενη τουλάχιστον στις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 31 και 32, με τρόπο ώστε τα πρώτα διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι που την πιστοποιούν να χορηγούνται το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2006."

13. Στο άρθρο 31 παράγραφος 1, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "β) έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών ετών με πλήρη απασχόληση και πραγματοποιείται υπό τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών ή οργανισμών."

14. Στο άρθρο 31 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "2. Όταν ο κύκλος σπουδών που αναφέρεται στο άρθρο 23 περιλαμβάνει πρακτική εκπαίδευση που πραγματοποιείται είτε σε εγκεκριμένο νοσοκομειακό περιβάλλον το οποίο διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό και κατάλληλες υπηρεσίες στο πεδίο της γενικής ιατρικής, είτε σε εγκεκριμένο ιατρείο γενικής ιατρικής, είτε σε εγκεκριμένο κέντρο στο οποίο οι ιατροί παρέχουν πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη, η διάρκεια αυτής της πρακτικής εκπαίδευσης μπορεί να ενσωματωθεί στη διάρκεια που προβλέπεται στην παράγραφο 1, στοιχείο β) με ανώτατο όριο ένα έτος. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο στα κράτη μέλη στα οποία την 1η Ιανουαρίου 2001 η διάρκεια της ειδικής εκπαίδευσης στη γενική ιατρική είναι διετής.

Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, η Επιτροπή διαπιστώσει ότι κράτος μέλος αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες σε σχέση με το επίπεδο εκπαίδευσης που αναφέρεται στο άρθρο 1 στοιχείο β), λαμβάνει τη γνώμη της Επιτροπής Ανωτάτων Δημοσίων Υπαλλήλων στον τομέα της Δημόσιας Υγείας η οποία έχει συσταθεί βάσει της απόφασης 75/365/ΕΟΚ του Συμβουλίου(21) και ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η Επιτροπή υποβάλλει, ενδεχομένως, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο προτάσεις που στοχεύουν στο μεγαλύτερο συντονισμό της διάρκειας της ειδικής εκπαίδευσης στην γενική ιατρική."

15. Στο άρθρο 34 παράγραφος 1, δεύτερη περίπτωση, το ποσοστό "60 %" αντικαθίσταται από "50 %".

16. Οι παραπομπές στα άρθρα 3, 6, 7 και 27, θεωρούνται ως παραπομπές στο παράρτημα Α, στο άρθρο 4, στο άρθρο 5 και στο άρθρο 26 αντιστοίχως.

17. Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα: "Άρθρο 42α

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που θεσπίζουν όσον αφορά την έκδοση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή δημοσιεύει τη δέουσα ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, παραθέτοντας τις ονομασίες που έχουν καθορίσει τα κράτη μέλη για τους τίτλους κατάρτισης και, εφ' όσον πρέπει, για τον αντίστοιχο επαγγελματικό τίτλο.

Άρθρο 42β

Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει ως επαρκή απόδειξη όσον - αφορά τους υπηκόους κρατών μελών των οποίων τα διπλώματα, τα πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία, δεν αντιστοιχούν στις ονομασίες που αναγράφονται στην παρούσα οδηγία για το συγκεκριμένο κράτος μέλος - τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους που χορηγούνται από αυτά τα κράτη μέλη και συνοδεύονται από πιστοποιητικό που έχει εκδώσει η αρμόδια αρχή ή οργανισμός τους. Το πιστοποιητικό βεβαιώνει ότι τα εν λόγω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι χορηγήθηκαν μετά την περάτωση εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνης προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και θεωρούνται από το κράτος μέλος που τα χορήγησε ισοδύναμα προς εκείνα τα οποία απαριθμούνται στην παρούσα οδηγία.

Άρθρο 42γ

Τα κράτη μέλη εξετάζουν τα διπλώματα, τα πιστοποιητικά και τους άλλους τίτλους στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία, που ο ενδιαφερόμενος απέκτησε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τα εν λόγω διπλώματα, τα πιστοποιητικά ή οι άλλοι τίτλοι έχουν αναγνωρισθεί σε άλλο κράτος μέλος, καθώς και την εκπαίδευση και/ή την επαγγελματική πείρα που απέκτησε ο ενδιαφερόμενος σε άλλο κράτος μέλος. Το κράτος μέλος πρέπει να εκδώσει την απόφασή του εντός τριών μηνών από την υποβολή του πλήρους φακέλου του ενδιαφερομένου.

Άρθρο 42δ

Οι αποφάσεις των κρατών μελών σχετικά με τις αιτήσεις αναγνώρισης διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένες όταν η αίτηση απορρίπτεται.

Οι αιτούντες πρέπει να έχουν δικαίωμα προσφυγής σε δικαστήριο βάσει του εσωτερικού δικαίου. Ο αιτών έχει δικαίωμα προσφυγής και σε περίπτωση παράλειψης έκδοσης απόφασης εντός της καθορισθείσας προθεσμίας."

18. Το άρθρο 44α τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 1, οι λέξεις "τις διαδικασίες" αντικαθίστανται από τις λέξεις "τη διαδικασία"·

β) η παράγραφος 2 διαγράφεται.

19. Προστίθενται τα παραρτήματα Α, Β και Γ όπως εμφαίνονται στο παράρτημα VI της παρούσας οδηγίας.

ΤΜΗΜΑ 3

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 15

Το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2008, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής του άρθρου 1 σημεία 1 και 3 στα κράτη μέλη.

Η Επιτροπή, μετά τις απαιτούμενες ακροάσεις, υποβάλλει τα συμπεράσματά της όσον αφορά ενδεχόμενες τροποποιήσεις της ρύθμισης που περιλαμβάνεται στο άρθρο 1 σημεία 1 και 2. Εφόσον απαιτείται, η Επιτροπή υποβάλλει επίσης προτάσεις για τη βελτίωση της ισχύουσας ρύθμισης.

Άρθρο 16

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις απαραίτητες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο πριν από την 1η Ιανουαρίου 2003. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις της αναφοράς αυτής εκδίδονται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 17

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 18

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2001.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Πρόεδρος

N. Fontaine

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. Lindh

(1) ΕΕ C 28 της 26.1.1998, σ. 1.

(2) ΕΕ C 235 της 27.7.1998, σ. 53.

(3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Ιουλίου 1998 (ΕΕ C 226 της 20.7.1998, σ. 26) που επιβεβαιώθηκε στις 27 Οκτωβρίου 1999. Κοινή θέση του Συμβουλίου της 20ής Μαρτίου 2000 (ΕΕ C 119 της 27.4.2000, σ. 1) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2000 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 2001 και απόφαση του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2001.

(4) ΕΕ L 19 της 24.1.1989, σ. 16.

(5) ΕΕ L 209 της 24.7.1992, σ. 25· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/5/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 54 της 26.2.2000, σ. 42).

(6) Υπόθ. 340/89 (Βλασσοπούλου) [1991] Συλλογή Νομολογίας. Δικαστηρίου Ι-2357.

(7) ΕΕ L 165 της 7.7.1993, σ. 1· όδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/46/ΕΚ (ΕΕ L 139 της 2.6.1999, σ. 25).

(8) ΕΕ L 176 της 15.7.1977, σ. 1· όδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Πράξη Προσχώρησης του 1994.

(9) ΕΕ L 176 της 15.7.1977, σ. 8· όδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 89/595/ΕΟΚ (ΕΕ L 341 της 23.11.1989, σ. 30).

(10) ΕΕ L 233 της 24.8.1978, σ. 1· όδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Πράξη Προσχώρησης του 1994.

(11) ΕΕ L 233 της 24.8.1978, σ. 10· όδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Πράξη Προσχώρησης του 1994.

(12) ΕΕ L 362 της 23.12.1978, σ. 1· όδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Πράξη Προσχώρησης του 1994.

(13) ΕΕ L 362 της 23.12.1978, σ. 7· όδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 89/594/ΕΟΚ (ΕΕ L 341 της 23.11.1989, σ. 19).

(14) ΕΕ L 33 της 11.2.1980, σ. 1· όδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Πράξη Προσχώρησης του 1994.

(15) ΕΕ L 33 της 11.2.1980, σ. 8· όδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 89/594/ΕΟΚ.

(16) ΕΕ L 253 της 24.9.1985, σ. 34.

(17) ΕΕ L 253 της 24.9.1985, σ. 37· όδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Πράξη Προσχώρησης του 1994.

(18) Υπόθ. 154/93 (Tawil Albertin) [1994]. Συλλογή Νομολογίας. του Δικαστηρίου, Ι-451.

(19) Υπόθ. 319/92 (Haim) [1994]. Συλλογή Νομολογίας του Δικαστηρίου Ι-425.

(20) ΕΕ L 223 της 21.8.1985, σ. 15. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.

(21) ΕΕ L 167 της 30.6.1975, σ. 19.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι νοσηλευτού (γενικές φροντίδες)

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>"

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

Διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι οδοντιατρικής

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B

Διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι οδοντιατρικής ειδικότητας

1. Ορθοδοντική

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

2. Στοματική χειρουργική

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>"

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι κτηνιατρικής

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>"

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι μαίας

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>"

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι φαρμακευτικής

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>"

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

Διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι ιατρικής

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B

Διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι ιατρικής ειδικότητας

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Τίτλοι εκπαίδευσης σε ιατρική ειδικότητα

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>"

Δηλώσεις

Δήλωση της Επιτροπής

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι θα διεξαχθούν μελέτες και θα υποβληθούν εκθέσεις και, ενδεχομένως, νομοθετικές προτάσεις με την επιφύλαξη της διάθεσης των απαιτούμενων πόρων.

Δήλωση της Επιτροπής

Το ζήτημα της αναγνώρισης των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που έχουν αποκτηθεί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθεται μόνο για έναν σχετικά μικρό αριθμό υπηκόων της Κοινότητας. Πράγματι, η συνθήκη προβλέπει απλώς μια περιορισμένη νομική βάση με σκοπό την ευκολότερη αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και λοιπών τίτλων που αποκτήθηκαν από υπηκόους τρίτων χωρών.

Το ζήτημα της αναγνώρισης των διαφόρων μορφών κατάρτισης που αποκτάται σε τρίτες χώρες εξετάζεται ήδη στα πλαίσια των επιτροπών των αντιπροσώπων των εθνικών αρχών, των επιφορτισμένων με την υλοποίηση της αμοιβαίας αναγνώρισης των διπλωμάτων.

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διατύπωσε πρόσφατα νέες αρχές που πρέπει να εφαρμόζονται εν προκειμένω από τα κράτη μέλη (βλέπε απόφαση της 14.9.2000 στην υπόθεση C-238/98 Hocsman).

Η Επιτροπή θα εντοπίσει τις περιπτώσεις που δεν έχουν ακόμα ρυθμιστεί και θα περιλάβει, ενδεχομένως, τις προσήκουσες λύσεις στις μελλοντικές της προτάσεις.

Κοινή δήλωση Κοινοβουλίου/Συμβουλίου/Επιτροπής

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμμερίζονται τη γνώμη σύμφωνα με την οποία προέχει να υπάρχει η ενοποιημένη μορφή, ευπρόσιτη σε όλους ανεξαιρέτως, των νομικών κειμένων που εφαρμόζονται στον τομέα της αμοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων.

Προς τον σκοπό αυτόν, ένα σημαντικό έργο κωδικοποίησης έλαβε συγκεκριμένη μορφή με την έκδοση των οδηγιών 93/16/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ελεύθερη κυκλοφορία των ιατρών) και 1999/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (τρίτο γενικό σύστημα). Εξάλλου, η Επιτροπή έθεσε στη διάθεση των χρηστών τον Οδηγό του χρήστη του γενικού συστήματος αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων.

Η Επιτροπή προτίθεται να συνεχίσει την προσπάθεια αυτή σε δύο χρόνους: σε μια πρώτη φάση, σκοπεύει να ενσωματώσει τις τομεακές οδηγίες σε ενιαίο πλαίσιο. Εν συνεχεία, η Επιτροπή θα εξετάσει τη δυνατότητα ενοποίησης των οδηγιών σχετικά με το γενικό σύστημα, ώστε να συνεχιστεί η απλούστευση της νομοθεσίας και να διευκολυνθεί περισσότερο η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το πνεύμα των συμπερασμάτων της συνόδου κορυφής της Λισσαβώνας.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα εξετάσει την εξέλιξη της ειδικής εκπαίδευσης του γενικού παθολόγου ιατρού στα κράτη μέλη και το εύρος των προβλημάτων που προκύπτουν από τις διαφορές διάρκειας της εκπαίδευσης. Εν ανάγκη, θα υποβάλει προτάσεις περαιτέρω συντονισμού για το θέμα αυτό.

Η Επιτροπή θα υποβάλει το αποτέλεσμα των εργασιών της, το αργότερο, το 2003.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σημειώνουν τις προθέσεις της Επιτροπής, η οποία θα τα ενημερώνει για την πρόοδο που επιτυγχάνεται.

Top