EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R2855

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2855/2000 της Επιτροπής, της 27ης Δεκεμβρίου 2000, για κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

OJ L 332, 28.12.2000, p. 41–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 011 P. 91 - 98
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 011 P. 91 - 98
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 011 P. 91 - 98
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 011 P. 91 - 98
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 011 P. 91 - 98
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 011 P. 91 - 98
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 011 P. 91 - 98
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 011 P. 91 - 98
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 011 P. 91 - 98
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 013 P. 105 - 112
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 013 P. 105 - 112
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 017 P. 101 - 108

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/01/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2855/oj

32000R2855

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2855/2000 της Επιτροπής, της 27ης Δεκεμβρίου 2000, για κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 332 της 28/12/2000 σ. 0041 - 0048


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2855/2000 της Επιτροπής

της 27ης Δεκεμβρίου 2000

για κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 τον Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2559/2000(2), και ιδίως το άρθρο 9,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της συνδυασμένης ονοματολογίας που επισυνάπτεται στον προαναφερθέντα κανονισμό, πρέπει να αποφασιστούν οι διατάξεις για την κατάταξη του εμπορεύματος που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(2) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 έχει καθορίσει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας. Αυτοί οι κανόνες εφαρμόζονται επίσης σε κάθε άλλη ονοματολογία που την περιλαμβάνει, έστω και εν μέρει ή με την προσθήκη ενδεχομένως υποδιαιρέσεων, η οποία έχει συνταχθεί από ειδικούς κοινοτικούς νομοθετικούς κανόνες ενόψει της εφαρμογής δασμολογικών ή άλλων μέτρων στο πλαίσιο των εμπορικών ανταλλαγών.

(3) Κατ' εφαρμογή των εν λόγω γενικών κανόνων, το εμπόρευμα που περιγράφεται στη στήλη 1 του πίνακα του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού πρέπει να καταταγεί στον αντίστοιχο κωδικό ΣΟ που σημειώνεται στη στήλη 2 βάσει των διατάξεων της στήλης 3.

(4) Είναι σκόπιμο, υπό την επιφύλαξη των μέτρων που ισχύουν στην Κοινότητα σχετικά με τα συστήματα διπλού ελέγχου και εκείνα της εκ των προτέρων και εκ των υστέρων κοινοτικής επιτήρησης των υφαντουργικών προϊόντων κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα, οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες οι οποίες παρέχονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών σχετικά με την κατάταξη των εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία και δεν είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, να μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης από τον κάτοχό τους για μια περίοδο εξήντα ημερών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα(3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2700/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4).

(5) Τα μέτρα πον προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό είναι συμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το εμπόρευμα που περιγράφεται στη στήλη 1 του προσαρτημένου πίνακα κατατάσσεται στη συνδυασμένη ονοματολογία στον αντίστοιχο κωδικό ΣΟ που σημειώνεται στη στήλη 2 του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 2

Υπό την επιφύλαξη των μέτρων που ισχύουν στην Κοινότητα σχετικά με το σύστημα διπλού ελέγχου και εκείνα της εκ των προτέρων και εκ των υστέρων κοινοτικής επιτήρησης των υφαντουργικών προϊόντων κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα, οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που παρέχονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών και δεν είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης για μια περίοδο εξήντα ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις τον άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Δεκεμβρίου 2000.

Για την Επιτροπή

Frederik Bolkestein

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.

(2) ΕΕ L 293 της 22.11.2000, σ. 1.

(3) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.

(4) ΕΕ L 311 της 12.12.2000, σ. 17.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

>PIC FILE= "L_2000332EL.004601.EPS">

>PIC FILE= "L_2000332EL.004602.EPS">

>PIC FILE= "L_2000332EL.004701.EPS">

>PIC FILE= "L_2000332EL.004702.EPS">

>PIC FILE= "L_2000332EL.004801.EPS">

>PIC FILE= "L_2000332EL.004802.EPS">

Top