EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1563

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1563/2000 της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2000, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 440/2000 περί καθορισμού των ποσοτήτων για τις οποίες χορηγούνται ετήσιες κατανομές στους «νεοεμφανιζόμενους εμπορικούς φορείς», για το έτος 2000, στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής και της ποσότητας παραδοσιακών μπανανών ΑΚΕ

OJ L 180, 19.7.2000, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1563/oj

32000R1563

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1563/2000 της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2000, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 440/2000 περί καθορισμού των ποσοτήτων για τις οποίες χορηγούνται ετήσιες κατανομές στους «νεοεμφανιζόμενους εμπορικούς φορείς», για το έτος 2000, στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής και της ποσότητας παραδοσιακών μπανανών ΑΚΕ

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 180 της 19/07/2000 σ. 0003 - 0004


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1563/2000 της Επιτροπής

της 18ης Ιουλίου 2000

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 440/2000 περί καθορισμού των ποσοτήτων για τις οποίες χορηγούνται ετήσιες κατανομές στους "νεοεμφανιζόμενους εμπορικούς φορείς", για το έτος 2000, στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής και της ποσότητας παραδοσιακών μπανανών ΑΚΕ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 του Συμβουλίου, της 13ης Φεβρουαρίου 1993, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα της μπανάνας(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999(2),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2362/98 της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 1998, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς εισαγωγής μπανανών στην Κοινότητα(3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 756/1999(4), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στο άρθρο 9 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2362/98 καθορίζεται η μέθοδος υπολογισμού της ετήσιας κατανομής κάθε νεοεμφανιζόμενου εμπορικού φορέα. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, ανάλογα με τις ατομικές αιτήσεις που κατατάσσονται σύμφωνα με την αύξουσα σειρά των ποσοτήτων που έχουν ζητηθεί, η Επιτροπή καθορίζει τις ποσότητες για τις οποίες χορηγούνται οι ετήσιες κατανομές.

(2) Με βάση τις διενεργηθείσες από τα κράτη μέλη ανακοινώσεις σχετικά με τις αιτήσεις ετήσιας κατανομής στους νεοεμφανιζόμενους εμπορικούς φορείς, σε εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 250/2000(5), η Επιτροπή, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 440/2000(6), καθόρισε τις ποσότητες για τις οποίες θα πρέπει να χορηγηθούν οι μεμονωμένες κατανομές των οικείων εμπορικών φορέων.

(3) Μετά από τα αποτελέσματα των επαληθεύσεων και των συμπληρωματικών ελέγχων εκ μέρους των αρμόδιων εθνικών αρχών σε συνεργασία με την Επιτροπή, πρέπει να προσαρμοστούν οι ετήσιες κατανομές των νεοεμφανιζομένων εμπορικών φορέων. Πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 440/2000.

(4) Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν προδικάζουν ενδεδειγμένα μέτρα που θα εγκριθούν μεταγενέστερα κυρίως για να τηρηθούν οι διεθνείς δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Επιτροπή στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και δεν δύναται να τις επικαλούνται οι εμπορικοί φορείς ως θεμιτές προσδοκίες για την παράταση του καθεστώτος εισαγωγής.

(5) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό πρέπει να τεθούν άμεσα σε ισχύ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 440/2000 αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2000.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 47 της 25.2.1993, σ. 1.

(2) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 80.

(3) ΕΕ L 293 της 31.10.1998, σ. 32.

(4) ΕΕ L 98 της 13.4.1999, σ. 10.

(5) ΕΕ L 26 της 2.2.2000, σ. 6.

(6) ΕΕ L 54 της 26.2.2000, σ. 27.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2362/98

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Top