EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0055

Οδηγία 2000/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, σχετικά με τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα στραγγαλιστικά πηνία που προορίζονται για τους λαμπτήρες φθορισμού

OJ L 279, 1.11.2000, p. 33–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 002 P. 96 - 102
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 002 P. 96 - 102
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 002 P. 96 - 102
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 002 P. 96 - 102
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 002 P. 96 - 102
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 002 P. 96 - 102
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 002 P. 96 - 102
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 002 P. 96 - 102
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 002 P. 96 - 102
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 002 P. 26 - 32
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 002 P. 26 - 32

No longer in force, Date of end of validity: 12/04/2010; καταργήθηκε από 32009R0245

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/55/oj

32000L0055

Οδηγία 2000/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, σχετικά με τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα στραγγαλιστικά πηνία που προορίζονται για τους λαμπτήρες φθορισμού

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 279 της 01/11/2000 σ. 0033 - 0039


Οδηγία 2000/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 18ης Σεπτεμβρίου 2000

σχετικά με τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα στραγγαλιστικά πηνία που προορίζονται για τους λαμπτήρες φθορισμού

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Είναι σημαντικό να προωθηθούν μέτρα με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς τα οποία συγχρόνως συντελούν στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προστασία του καταναλωτή.

(2) Οι λαμπτήρες φθορισμού αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μερίδιο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Κοινότητα και, κατά συνέπεια, της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Τα διάφορα μοντέλα στραγγαλιστικών πηνίων για τους λαμπτήρες φθορισμού που είναι διαθέσιμα στην κοινοτική αγορά εμφανίζουν πολύ διαφορετικά επίπεδα κατανάλωσης για ένα δεδομένο τύπο λαμπτήρα, χαρακτηρίζονται δηλαδή από υπερβολικές διακυμάνσεις ενεργειακής απόδοσης.

(3) Η παρούσα οδηγία έχει στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης για τα στραγγαλιστικά πηνία που προορίζονται για τους λαμπτήρες φθορισμού, μέσω της σταδιακής αντικατάστασης των στραγγαλιστικών πηνίων που έχουν χαμηλότερη ενεργειακή απόδοση από αποδοτικότερα στραγγαλιστικά πηνία τα οποία παρέχουν επίσης ευρείες δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας.

(4) Ορισμένα κράτη μέλη προετοιμάζουν τη θέσπιση διατάξεων που αφορούν την απόδοση των στραγγαλιστικών πηνίων για τους λαμπτήρες φθορισμού, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει εμπόδια στις εμπορικές συναλλαγές των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα.

(5) Ενδείκνυται να ληφθεί ως βάση ένα υψηλό επίπεδο προστασίας στις προτάσεις για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σε θέματα υγείας, ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος και προστασίας των καταναλωτών. Με την παρούσα οδηγία εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας τόσο για το περιβάλλον όσο και για τον καταναλωτή, με απώτερο σκοπό τη σημαντική βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των στραγγαλιστικών πηνίων.

(6) Σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας που καθιερώνονται με το άρθρο 5 της συνθήκης, δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας δράσης είναι αδύνατο να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, δύνανται, λόγω των διαστάσεων και των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο. Η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη αυτών των στόχων.

(7) Είναι αναγκαία η θέσπιση ενός αποτελεσματικού συστήματος επιβολής, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι η παρούσα οδηγία θα εφαρμοσθεί με τον προσήκοντα τρόπο, ότι θα εγγυάται δίκαιους όρους ανταγωνισμού για τους παραγωγούς και ότι θα προστατεύει τα δικαιώματα των καταναλωτών.

(8) Η απόφαση 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 1993, για τις ενότητες που αφορούν τις διάφορες φάσεις των διαδικασιών αξιολόγησης της πιστότητας και τους κανόνες επίθεσης και χρήσης της σήμανσης πιστότητας "CE", που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στις οδηγίες τεχνικής εναρμόνισης(4), εφαρμόζεται εκτός σε ό,τι αφορά την επισήμανση και την απόσυρση από την αγορά, στο μέτρο που η περιορισμένη απόκλιση από την απόφαση δικαιολογείται λόγω του τύπου του προϊόντος και της ειδικής κατάστασης της αγοράς.

(9) Προς το συμφέρον του διεθνούς εμπορίου, τα διεθνή πρότυπα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όπου αυτό ενδείκνυται. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στραγγαλιστικού πηνίου έχει καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης με το πρότυπο ΕΝ 50294 του Δεκεμβρίου 1998, το οποίο βασίζεται στα διεθνή πρότυπα.

(10) Τα στραγγαλιστικά πηνία για τους λαμπτήρες φθορισμού που είναι σύμφωνα προς τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης της παρούσας οδηγίας πρέπει να φέρουν τη σήμανση "CE" και τις συναφείς πληροφορίες, ούτως ώστε να τους παρέχεται η δυνατότητα της ελεύθερης κυκλοφορίας.

(11) Η παρούσα οδηγία περιορίζεται στα στραγγαλιστικά πηνία των λαμπτήρων φθορισμού που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα στραγγαλιστικά πηνία για πηγές φωτός φθορισμού τα οποία λειτουργούν συνδεδεμένα με το ηλεκτρικό δίκτυο, όπως καθορίζονται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 50294 του Δεκεμβρίου 1998 σημείο 3.4, και τα οποία καλούνται στη συνέχεια "στραγγαλιστικά πηνία".

2. Εξαιρούνται από την παρούσα οδηγία οι ακόλουθοι τύποι στραγγαλιστικών πηνίων:

- τα στραγγαλιστικά πηνία που είναι ενσωματωμένα σε λαμπτήρες,

- τα στραγγαλιστικά πηνία που είναι ειδικά σχεδιασμένα για φωτιστικά τα οποία τοποθετούνται σε έπιπλα, αποτελούν μη αντικαταστάσιμο μέρος του φωτιστικού και δεν μπορούν να υποβληθούν σε δοκιμή χωριστά από το φωτιστικό (σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 60920, ρήτρα 2.1.3), και

- τα στραγγαλιστικά πηνία προς εξαγωγή από την Κοινότητα, είτε ως μεμονωμένα στοιχεία είτε ως στοιχεία ενσωματωμένα σε φωτιστικά.

3. Τα στραγγαλιστικά πηνία κατατάσσονται σύμφωνα με το παράρτημα Ι.

Άρθρο 2

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλιστεί ότι, κατά τη διάρκεια ενός πρώτου σταδίου, τα στραγγαλιστικά πηνία είναι δυνατόν να διατίθενται στην κοινοτική αγορά, είτε ως μεμονωμένα στοιχεία είτε ως στοιχεία ενσωματωμένα σε φωτιστικά, μόνο εάν η ενεργειακή κατανάλωση του συγκεκριμένου στραγγαλιστικού πηνίου δεν υπερβαίνει, ή ισούται προς, τη μέγιστη ισχύ εισόδου των κυκλωμάτων στραγγαλιστικού πηνίου-λαμπτήρα όπως καθορίζεται στα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ για κάθε κατηγορία στραγγαλιστικών πηνίων.

2. Ο κατασκευαστής ενός στραγγαλιστικού πηνίου, ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του ή το πρόσωπο το υπεύθυνο για τη διάθεση του στραγγαλιστικού πηνίου στην αγορά, είτε ως μεμονωμένου στοιχείου είτε ως στοιχείου ενσωματωμένου σε φωτιστικά, φέρει την ευθύνη να εξασφαλίσει ότι κάθε στραγγαλιστικό πηνίο το οποίο διατίθεται στην αγορά, είτε ως μεμονωμένο στοιχείο είτε ως στοιχείο ενσωματωμένο σε φωτιστικά, είναι σύμφωνο προς τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 3

1. Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπεται να απαγορεύουν, να περιορίζουν ή να παρεμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά, στο έδαφός τους, στραγγαλιστικών πηνίων, είτε ως μεμονωμένων στοιχείων είτε ως στοιχείων ενσωματωμένων σε φωτιστικά, τα οποία φέρουν τη σήμανση "CE", με την οποία πιστοποιείται ότι είναι σύμφωνα προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

2. Μέχρις αποδείξεως του αντιθέτου, τα κράτη μέλη τεκμαίρουν ότι τα στραγγαλιστικά πηνία, είτε ως μεμονωμένα στοιχεία είτε ως στοιχεία ενσωματωμένα σε φωτιστικά, που φέρουν τη σήμανση "CE" η οποία απαιτείται δυνάμει του άρθρου 5 είναι σύμφωνα προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 4

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 5 και 6, οι διαδικασίες για την πιστοποίηση της συμμόρφωσης των στραγγαλιστικών πηνίων, είτε ως μεμονωμένων στοιχείων είτε ως στοιχείων ενσωματωμένων στα φωτιστικά, καθώς και οι κανόνες για την επίθεση και τη χρήση της σήμανσης πιστότητας "CE" τελούν σε συμμόρφωση με την ενότητα Α της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου και με τα κριτήρια που καθορίζονται στην εν λόγω απόφαση και στις γενικές κατευθυντήριες γραμμές του παραρτήματός της.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, η περίοδος που προβλέπεται στην παράγραφο 2 της ενότητας Α της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου είναι τρία έτη.

3. α) Το περιεχόμενο του τεχνικού φακέλου που αναφέρεται στην παράγραφο 3 της ενότητας Α της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου περιέχει

i) το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του κατασκευαστή,

ii) γενική περιγραφή του μοντέλου επαρκή για την αναμφισβήτητη αναγνώρισή του,

iii) σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως και σχεδίων, για τα κύρια στοιχεία σχεδιασμού του μοντέλου και ιδίως για τα στοιχεία που είναι σε θέση να επηρεάσουν σε αξιοσημείωτο βαθμό την ενεργειακή του κατανάλωση,

iv) τις οδηγίες λειτουργίας,

v) τα αποτελέσματα των μετρήσεων ενεργειακής κατανάλωσης οι οποίες έχουν διενεργηθεί όπως απαιτείται στο στοιχείο γ),

vi) λεπτομερή στοιχεία της πιστότητας των μετρήσεων αυτών σε σύγκριση με τις απαιτήσεις ενεργειακής κατανάλωσης που καθορίζονται στο παράρτημα Ι.

β) Τεχνικός φάκελλος που καταρτίσθηκε κατ' εφαρμογήν άλλης κοινοτικής νομοθεσίας είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί στο βαθμό που πληροί αυτές τις απαιτήσεις.

γ) Οι κατασκευαστές στραγγαλιστικών πηνίων είναι υπεύθυνοι για τον προσδιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης κάθε στραγγαλιστικού πηνίου σύμφωνα με τις διαδικασίες που προσδιορίζονται στο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ50294 του Δεκεμβρίου 1998, αλλά και για τον προσδιορισμό της πιστότητας της συσκευής προς τις απαιτήσεις των άρθρων 2 και 9.

Άρθρο 5

Όταν τα στραγγαλιστικά πηνία διατίθενται στην αγορά, είτε ως μεμονωμένα στοιχεία είτε ως στοιχεία ενσωματωμένα σε φωτιστικά, φέρουν τη σήμανση "CE", η οποία συνίσταται στα αρχικά "CE". Η σήμανση "CE" τίθεται κατά τρόπο ώστε να είναι ορατή, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη επί των στραγγαλιστικών πηνίων και της συσκευασίας τους. Όπου τα στραγγαλιστικά πηνία διατίθενται στην αγορά ενσωματωμένα σε φωτιστικά, η σήμανση "CE" επιτίθεται τόσο στα φωτιστικά όσο και στη συσκευασία τους.

Άρθρο 6

1. Στις περιπτώσεις που ένα κράτος μέλος διαπιστώνει ότι η σήμανση "CE" έχει τεθεί αντικανονικά, ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του υποχρεούνται να μεριμνήσουν ώστε να αποκατασταθεί η πιστότητα των στραγγαλιστικών πηνίων με την παρούσα οδηγία και να τερματιστεί η σχετική παράβαση, σύμφωνα με τους όρους που επιβάλλονται από το κράτος μέλος. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εντολοδόχος του είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα, επωμίζεται τις υποχρεώσεις αυτές το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση των στραγγαλιστικών πηνίων στην αγορά είτε ως μεμονωμένων στοιχείων είτε ως στοιχείων ενσωματωμένων σε φωτιστικά.

2. Στις περιπτώσεις που στραγγαλιστικό πηνίο δεν είναι σύμφωνο προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, το κράτος μέλος λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, βάσει του άρθρου 7, για την απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά και της πώλησης του εν λόγω πηνίου.

Άρθρο 7

1. Για κάθε μέτρο που λαμβάνεται από κράτος μέλος σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και περιλαμβάνει την απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά ή της πώλησης στραγγαλιστικών πηνίων, είτε ως μεμονωμένων στοιχείων είτε ως στοιχείων ενσωματωμένων σε φωτιστικά, κατονομάζονται οι επακριβείς λόγοι στους οποίους βασίζεται το μέτρο αυτό. Στον κατασκευαστή, τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα εντολοδόχο του ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του στραγγαλιστικού πηνίου στην αγορά γνωστοποιείται χωρίς καμιά καθυστέρηση το σχετικό μέτρο και παρέχεται ταυτοχρόνως ενημέρωση για τις δυνατότητες και τις προθεσμίες προσφυγής που έχει στη διάθεσή του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους.

2. Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή σχετικά με τη λήψη του εν λόγω μέτρου, αναφέροντας τους λόγους για την απόφασή του. Η Επιτροπή γνωστοποιεί τα στοιχεία αυτά στα υπόλοιπα κράτη μέλη.

Άρθρο 8

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος της. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις εν λόγω διατάξεις μετά την παρέλευση χρονικής περιόδου 18 μηνών από την ημερομηνία της έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγiα ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

3. Κατά τη διάρκεια χρονικής περιόδου 18 μηνών μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά στραγγαλιστικών πηνίων, είτε ως μεμονωμένων στοιχείων είτε ως στοιχείων ενσωματωμένων σε φωτιστικά, που πληρούν τους ίδιους όρους με τους όρους οι οποίοι ισχύαν στο έδαφός τους κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 9

1. Πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, ήτοι κατά τη διάρκεια ενός δευτέρου σταδίου, η μέγιστη ισχύς εισόδου κυκλωμάτων στραγγαλιστικού πηνίου-λαμπτήρα θα είναι σύμφωνη με όσα ορίζει το παράρτημα IV, ιδίως όσον αφορά το άρθρο 2.

2. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2005, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν σε σύγκριση με τα αναμενόμενα. Με απώτερο στόχο της να επιτύχει ένα τρίτο στάδιο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, η Επιτροπή στη συνέχεια, έπειτα από διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, υποβάλλει προτάσεις, εφόσον ενδείκνυται, σχετικά με περαιτέρω βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης των στραγγαλιστικών πηνίων. Η μέγιστη ισχύς εισόδου κυκλωμάτων στραγγαλιστικού πηνίου λαμπτήρα και η ημερομηνία έναρξης ισχύος της θα βασίζονται στα επίπεδα που δικαιολογούνται από οικονομική και τεχνική άποψη, υπό το φως των περιστάσεων της στιγμής εκείνης. Θα πρέπει επίσης να εξετασθεί κάθε άλλο μέτρο που κρίνεται πρόσφορο για τη βελτίωση της εγγενούς ενεργειακής απόδοσης των στραγγαλιστικών πηνίων και την ενθάρρυνση της χρήσης συστημάτων ελέγχου που εξοικονομούν ενέργεια.

Άρθρο 10

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 11

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 18 Σεπτεμβρίου 2000.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Πρόεδρος

N. Fontaine

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

H. Védrine

(1) ΕΕ C 274E τμς 28.9.1999, σ. 10.

(2) ΕΕ C 368 της 20.12.1999, σ. 11.

(3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2000 ( δεν δημοσιεύθηκε ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα)· κοινή θέση του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2000 (ΕΕ C 208 της 20.7.2000, σ. 9) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2000 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).

(4) ΕΕ L 220 της 30.8.1993, σ. 23.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΗΝΙΩΝ

Για το υπολογισμό της μέγιστης ισχύος εισόδου κυκλωμάτων στραγγαλιστικού πηνίου-λαμπτήρα για ένα δεδομένο στραγγαλιστικό πηνίο, το στραγγαλιστικό πηνίο πρέπει, πρώτα, να καταταγεί στην κατάλληλη κατηγορία με βάση τον ακόλουθο κατάλογο:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΗΝΙΟΥ-ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΤΥΠΟ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΗΝΙΟΥ

Η ενεργειακή απόδοση του κυκλώματος στραγγαλιστικού πηνίου-λαμπτήρα προσδιορίζεται από τη μέγιστη ισχύ εισόδου στο κύκλωμα. Αυτή αποτελεί συνάρτηση της ισχύος του λαμπτήρα και του τύπου του στραγγαλιστικού πηνίου· για το λόγο αυτό, η μέγιστη ισχύς εισόδου κυκλωμάτων στραγγαλιστικού πηνίου-λαμπτήρα για ένα δεδομένο στραγγαλιστικό πηνίο ορίζεται ως η μέγιστη ισχύς του κυκλώματος στραγγαλιστικού πηνίου-λαμπτήρα, με διαφορετικά επίπεδα για την ισχύ κάθε λαμπτήρα και κάθε τύπο στραγγαλιστικού πηνίου.

Οι όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν παράρτημα αντιστοιχούν στους ορισμούς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 50294 του Δεκεμβρίου 1998 οι οποίοι καθορίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ

Η μέγιστη ισχύς εισόδου κυκλωμάτων στραγγαλιστικού πηνίου λαμπτήρα εκπεφρασμένη σε W καθορίζεται από τον ακόλουθο πίνακα:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Όποτε σχεδιάζεται στραγγαλιστικό πηνίο για λαμπτήρα με ισχύ περιλαμβανομένη μεταξύ δύο αριθμητικών τιμών του ανωτέρω πίνακα, η μέγιστη ισχύς εισόδου του κυκλώματος στραγγαλιστικού πηνίου-λαμπτήρα υπολογίζεται με γραμμική παρεμβολή μεταξύ των δύο αριθμητικών τιμών της μέγιστης ισχύος εισόδου για τους δύο λαμπτήρες με τις πληρέστερες ισχύς από τις αναφερόμενες στον πίνακα.

Παραδείγματος χάριν, εάν στραγγαλιστικό πηνίο της κατηγορίας 1 σχεδιάζεται για λαμπτήρα 48 W σε 50 Hz, η μέγιστη ισχύς του κυκλώματος στραγγαλιστικού πηνίου-λαμπτήρα υπολογίζεται ως εξής:

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΙΚΟ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ

Η μέγιστη ισχύς εισόδου κυκλωμάτων στραγγαλιστικού πηνίου-λαμπτήρα εκπεφρασμένη σε W καθορίζεται από τον ακόλουθο πίνακα:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Όποτε σχεδιάζεται στραγγαλιστικό πηνίο για λαμπτήρα με ισχύ περιλαμβανομένη μεταξύ δύο αριθμητικών τιμών του ανωτέρω πίνακα, η μέγιστη ισχύς εισόδου του κυκλώματος στραγγαλιστικού πηνίου-λαμπτήρα υπολογίζεται με γραμμική παρεμβολή μεταξύ των δύο αριθμητικών τιμών της μέγιστης ισχύος εισόδου για τους δύο λαμπτήρες με τις πλησιέστερες ισχύς από τις αναφερόμενες στον πίνακα.

Παραδείγματος χάριν, εάν στραγγαλιστικό πηνίο της κατηγορίας 1 σχεδιάζεται για λαμπτήρα 48 W σε 50 Hz, η μέγιστη ισχύς του κυκλώματος στραγγαλιστικού πηνίου-λαμπτήρα υπολογίζεται ως εξής:

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΓΡΑΦΙΚΟ>

Κοινές δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής

Η Επιτροπή θα προβεί επίσης σε εκτίμηση του μεριδίου της Κοινότητας στην παραγωγή στραγγαλιστικών πηνίων που εξάγονται εκτός της κοινοτικής αγοράς είτε ως μεμονωμένα στοιχεία είτε ενσωματωμένα σε φωτιστικά. Η Επιτροπή περαιτέρω θα αξιολογήσει τη δυνατότητα εφαρμογής του ελαστικού μηχανισμού που προβλέπει το Πρωτόκολλο του Κυότο. Η Επιτροπή θα προαγάγει, στους κατάλληλους διεθνείς φορείς, διεθνή πρότυπα τα οποία θα βασίζονται στις αρχές της παρούσας οδηγίας.

Ενδέχεται να υπάρξει ανάγκη προτάσεων για ένα τρίτο στάδιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9, παράγραφος 2, εάν, πριν συμπληρωθεί η αξιολόγηση στις 31 Δεκεμβρίου 2005, τα επιτευχθέντα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι ότι το μέσο μερίδιο της αγοράς, στο επίπεδο της ΕΕ, των στραγγαλιστικών πηνίων που πληρούν τις προδιαγραφές ενεργειακής δράσης του τύπου Α της CELMA θα είναι μεγαλύτερο του 55 %.

Top