Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0036

Οδηγία 2000/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2000, για τα προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου

OJ L 197, 3.8.2000, p. 19–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 025 P. 431 - 437
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 025 P. 431 - 437
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 025 P. 431 - 437
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 025 P. 431 - 437
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 025 P. 431 - 437
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 025 P. 431 - 437
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 025 P. 431 - 437
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 025 P. 431 - 437
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 025 P. 431 - 437
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 030 P. 19 - 25
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 030 P. 19 - 25
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 032 P. 79 - 85

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/36/oj

32000L0036

Οδηγία 2000/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2000, για τα προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 197 της 03/08/2000 σ. 0019 - 0025


Οδηγία 2000/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 23ης Ιουνίου 2000

για τα προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Αποφασίζοντας με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ορισμένες κάθετες οδηγίες στον κλάδο των τροφίμων θα πρέπει να απλουστευθούν ώστε να λαμβάνονται υπόψη μόνον οι βασικές απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν τα καλυπτόμενα από τις εν λόγω οδηγίες προϊόντα για να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην εσωτερική αγορά, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Εδιμβούργου της 11ης και 12ης Δεκεμβρίου 1992, τα οποία επιβεβαιώθηκαν από τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών της 10ης και 11ης Δεκεμβρίου 1993.

(2) Η έκδοση της οδηγίας 73/241/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 1973, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα προϊόντα του κακάο και της σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου(4) αιτιολογήθηκε από το γεγονός ότι οι διαφορές μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών που αφορούσαν διάφορα είδη προϊόντων κακάο και σοκολάτας ήταν δυνατόν να εμποδίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των προϊόντων, και είχαν, ως εκ τούτου, άμεση επίπτωση στην εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της κοινής αγοράς.

(3) Κατά συνέπεια, η προαναφερόμενη οδηγία απέβλεπε στη θέσπιση ορισμών και κοινών κανόνων για τη σύνθεση, τις προδιαγραφές παρασκευής, τη συσκευασία και την επισήμανση των προϊόντων κακάο και σοκολάτας, ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη κνκλοφορία τους στο εσωτερικό της Κοινότητας.

(4) Οι ορισμοί και οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να τροποποιηθούν προκειμένου να ληφθούν υπόψη η επιτευχθείσα τεχνολογική πρόοδος και η εξέλιξη των γευστικών προτιμήσεων των καταναλωτών και θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τη γενική κοινοτική νομοθεσία περί τροφίμων, ιδίως δε τη νομοθεσία για την επισήμανση, τα γλυκαντικά και τα λοιπά επιτρεπόμενα πρόσθετα, τις αρωματικές ύλες, τους διαλύτες εκχύλισης και τις μεθόδους ανάλυσης.

(5) Σε ορισμένα κράτη μέλη επιτρέπεται η προσθήκη, στα προϊόντα σοκολάτας, φυτικών λιπαρών, άλλων εκτός του βουτύρου του κακάο, μέχρι μέγιστου ποσοστού 5 %.

(6) Η προσθήκη ορισμένων φυτικών λιπαρών, άλλων εκτός του βουτύρου του κακάο, μέχρι 5 %, θα πρέπει να επιτρέπεται σε όλα τα κράτη μέλη. Αυτά τα φυτικά λιπαρά θα πρέπει να είναι ισοδύναμα βουτύρου του κακάο και ως εκ τούτου θα πρέπει να ορισθούν σύμφωνα με τεχνικά και επιστημονικά κριτήρια.

(7) Για να εξασφαλιστεί η ενιαία φύση της εσωτερικής αγοράς, όλα τα προϊόντα σοκολάτας που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία πρέπει να μπορούν να διακινούνται εντός της Κοινότητας με τις ονομασίες πώλησης που προβλέπονται στις διατάξεις του παραρτήματος Ι της παρούσας οδηγίας.

(8) Σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες επισήμανσης των τροφίμων που θεσπίζονται με την οδηγία 79/112/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1978, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων(5), ιδίως η αναγραφή του καταλόγου των συστατικών, σύμφωνα με το άρθρο 6 αυτής, είναι υποχρεωτική. Η παρούσα οδηγία καθιστά εφαρμόσιμη την οδηγία 79/112/ΕΟΚ στα προϊόντα κακάο και σοκολάτας προκειμένου οι καταναλωτές να ενημερώνονται σωστά.

(9) Για τα προϊόντα σοκολάτας στα οποία έχουν προστεθεί φυτικά λιπαρά εκτός του βουτύρου κακάο, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ορθή, ουδέτερη και αντικειμενική ενημέρωση των καταναλωτών επιπλέον του καταλόγου των συστατικών.

(10) Από την άλλη πλευρά, η οδηγία 79/112/ΕΟΚ δεν απαγορεύει να αναγράφεται στην επισήμανση των προϊόντων σοκολάτας ότι δεν έχουν προστεθεί φυτικά λιπαρά, εκτός του βουτύρου κακάο, εφόσον η πληροφορία αυτή είναι ορθή, ουδέτερη, αντικειμενική και δεν οδηγεί σε παραπλάνηση του καταναλωτή.

(11) Ορισμένες ονομασίες πώλησης που προβλέπονται αποκλειστικά από την παρούσα οδηγία χρησιμοποιούνται όντως στις σύνθετες ονομασίες πώλησης που έχουν αναγνωρισθεί σε ορισμένα κράτη μέλη για να προσδιορίζουν ορισμένα προϊόντα που δεν μπορούν να συγχέονται με αυτά που ορίζονται στην παρούσα οδηγία. Κατά συνέπεια οι ονομασίες αυτές θα πρέπει να διατηρηθούν. Ωστόσο η χρήση τους θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της οδηγίας 79/112/ΕΟΚ, και ιδίως με το άρθρο 5 αυτής.

(12) Η εξέλιξη της εσωτερικής αγοράς μετά την έκδοση της οδηγίας 73/241/ΕΟΚ επιτρέπει την εξομοίωση της "σοκολάτας οικιακής χρήσης" με τη "σοκολάτα".

(13) Είναι σκόπιμο να διατηρηθεί η προβλεπόμενη στην οδηγία 73/241/ΕΟΚ παρέκκλιση βάσει της οποίας το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία μπορούν να επιτρέπουν στο έδαφός τους τη χρήση της ονομασίας "milk chocolate" για το χαρακτηρισμό της "milk chocolate with high milk content" σοκολάτας γάλακτος οικιακής χρήσης. Ωστόσο, η αγγλική ονομασία "milk chocolate with high milk content" θα πρέπει να αντικατασταθεί από την ονομασία "family milk chocolate".

(14) Βάσει της αρχής της αναλογικότητας, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων της συνθήκης, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο του άρθρου 5 αυτής.

(15) Το κακάο, το βούτυρο του κακάο και διάφορες άλλες φυτικές λιπαρές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή σοκολάτας παράγονται κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Προς το συμφέρον του πληθυσμού των αναπτυσσόμενων αυτών χωρών θα πρέπει να συναφθούν συμφωνίες όσο το δυνατόν μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας. Επομένως, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει ποια βοήθεια μπορεί να παράσχει στο πλαίσιο αυτό η Κοινότητα όσον αφορά το βούτυρο του κακάο και άλλες φυτικές λιπαρές ουσίες [π.χ. προωθώντας το εμπόριο επί ίσοις όροις (fair trade)]

(16) Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(6).

(17) Προς αποφυγή νέων εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να θεσπίζουν, για τα εν λόγω προϊόντα, εθνικές διατάξεις που δεν προβλέπονται από την παρούσα οδηγία,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα προϊόντα κακάο και σοκολάτας τα οποία προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου και τα οποία ορίζονται στο παράρτημα Ι.

Άρθρο 2

1. Η προσθήκη φυτικών λιπαρών, άλλων εκτός του βουτύρου του κακάο, τα οποία ορίζονται και αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ, επιτρέπεται στα προϊόντα σοκολάτας που ορίζονται στα τμήμα Α σημεία 3, 4, 5, 6, 8 και 9 του παραρτήματος Ι. Η προσθήκη αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5 % του τελικού προϊόντος, αφού αφαιρεθεί το ολικό βάρος τυχόν λοιπών βρώσιμων ουσιών που χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το τμήμα Β του πραρτήματος Ι, χωρίς να μειώνεται η ελάχιστη περιεκτικότητα σε βούτυρο του κακάο ή σε ολικά ξηρά στερεά κακάο.

2. Τα προϊόντα σοκολάτας τα οποία, δυνάμει της παραγράφου 1, περιέχουν φυτικά λιπαρά άλλα εκτός του βουτύρου του κακάο, μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο σε όλα τα κράτη μέλη υπό τον όρο ότι η επισήμανσή τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3, συμπληρώνεται με ευδιάκριτη και ευανάγνωστη δήλωση: "Περιέχει φυτικά λιπαρά επιπλέον του βουτύρου του κακάο". Αυτή η δήλωση εμφανίζεται στο ίδιο οπτικό πεδίο με τον κατάλογο των συστατικών, διακρινόμενη σαφώς από αυτόν, και αναγράφεται με χαρακτήρες του αυτού τουλάχιστον μεγέθους και παχείς, όπως και η ονομασία πώλησης παρά την απαίτηση αυτή, η ονομασία πώλησης του προϊόντος μπορεί να εμφανίζεται και αλλού.

3. Οι τυχόν τροποποιήσεις του παραρτήματος ΙΙ γίνονται σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 95 της συνθήκης.

4. Το αργότερο στις 3 Φεβρουαρίου 2006, η Επιτροπή υποβάλλει, σύμφωνα με το άρθρο 95 της συνθήκης και λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων σχετικής μελέτης με θέμα τις συνέπειες της παρούσας οδηγίας στην οικονομία των χωρών που παρασκευάζουν κακάο και άλλα φυτικά λίπη εκτός του βουτύρου του κακάο, πρόταση τροποποίησης του καταλόγου του παραρτήματος ΙΙ, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο.

Άρθρο 3

Η οδηγία 79/112/ΕΟΚ εφαρμόζεται στα προϊόντα που ορίζονται στο παράρτημα Ι, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Οι απαριθμούμενες στο παράρτημα Ι ονομασίες πώλησης χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τα προϊόντα που αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα και πρέπει να χρησιμοποιούνται στο εμπόριο για την περιγραφή τους.

Ωστόσο, αυτές οι ονομασίες πώλησης μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται επιπροσθέτως και σύμφωνα με τις διατάξεις ή τις συνήθειες που ισχύουν στο κράτος μέλος, όπου το προϊόν πωλείται στον τελικό καταναλωτή, για την περιγραφή άλλων προϊόντων, τα οποία δεν δημιουργούν κίνδυνο σύγχυσης με τα προϊόντα που ορίζονται στο παράρτημα Ι.

2. Όταν τα προϊόντα που ορίζονται στο τμήμα Α σημεία 3, 4, 5, 6, 7 και 10 του παραρτήματος Ι πωλούνται συσκευασμένα σε ποικιλία, οι ονομασίες πώλησης μπορούν να αντικαθίστανται από την ονομασία "σοκολάτες διαφόρων ειδών" ή "γεμιστές σοκολάτες διαφόρων ειδών" ή από παρόμοια ονομασία. Στην περίπτωση αυτή, ο κατάλογος συστατικών μπορεί να είναι ενιαίος για το σύνολο των προϊόντων που απαρτίζουν την ποικιλία.

3. Στην επισήμανση των προϊόντων κακάο και σοκολάτας που ορίζονται στο τμήμα Α σημείο 2 στοιχεία γ) και δ) και σημεία 3, 4, 5, 8 και 9 του παραρτήματος Ι, πρέπει να αναφέρεται η ολική περιεκτικότητα σε ξηρά στερεά κακάο με την ένδειξη "στερεά κακάου: ... % τουλάχιστον".

4. Για τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι τμήμα Α σημείο 2 στοιχείο β) και στοιχείο δ) δεύτερη ημιπερίοδος, στη συσκευασία πρέπει να αναγράφεται η περιεκτικότητα σε βούτυρο κακάο.

5. Οι προβλεπόμενες στο παράρτημα Ι ονομασίες πώλησης "σοκοκολάτα", "σοκολάτα γάλακτος" και "σοκολάτα κουβερτούρα" μπορούν να συμπληρώνονται από ενδείξεις ή περιγραφές που συνδέονται με κριτήρια ποιότητας, εφόσον τα προϊόντα περιέχουν:

- προκειμένου για σοκολάτα: ολικά ξηρά στερεά κακάο σε ποσοστό 43 % τουλάχιστον, από το οποίο τουλάχιστον 26 % πρέπει να είναι βούτυρο κακάο,

- προκειμένου για σοκολάτα γάλακτος: ολικά ξηρά στερεά κακάο σε ποσοστό τουλάχιστον 30 % και ξηρά στερεά γάλακτος προερχόμενα από μερική ή ολική αφυδάτωση πλήρους γάλακτος, μερικώς ή πλήρως αποβουτυρωμένου γάλακτος, ανθόγαλου, ή από μερικώς ή πλήρως αφυδατωμένο ανθόγαλο, βούτυρο ή λίπος γάλακτος σε ποσοστό 18 % τουλάχιστον, από το οποίο τουλάχιστον 4,5 % πρέπει να είναι λίπος γάλακτος,

- προκειμένου για σοκολάτα κουβερτούρα: απολιπασμένα ξηρά στερεά κακάο σε ποσοστό 16 % τουλάχιστον.

Άρθρο 4

Για τα προϊόντα που ορίζονται στο παράρτημα Ι, τα κράτη μέλη δεν θεσπίζουν εθνικές διατάξεις μη προβλεπόμενες από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 5

1. Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τα θέματα που απαριθμούνται κατωτέρω θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2:

- ευθυγράμμιση της παρούσας οδηγίας με τις γενικές κοινοτικές διατάξεις περί τροφίμων,

- προσαρμογή των διατάξεων το παραρτήματος Ι τμήμα Β σημείο 2 και τμήματα Γ και Δ στην τεχνική πρόοδο.

2. Το αργότερο μέχρι τις 3 Αυγούστου 2003 και με την επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 3, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επανεξετάζουν, βάσει πρότασης της Επιτροπής, τη δεύτερη περίπτωση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ενόψει της πιθανής επέκτασης της διαδικασίας προσαρμογής στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο.

Άρθρο 6

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή τροφίμων που δημιουργήθηκε με την απόφαση 69/414/ΕΟΚ(7) καλούμενη στο εξής "η επιτροπή".

2. Στις περιπτώσεις του Συμβουλίου, που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφο 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η Επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

Άρθρο 7

Η οδηγία 73/241/ΕΟΚ καταργείται από τις 3 Αυγούστου 2003.

Οι παραπομπές στην καταργούμενη οδηγία λογίζονται ως παραπομπές στην παρούσα οδηγία.

Άρθρο 8

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από τις 3 Αυγούστου 2003. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

2. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται κατά τρόπον ώστε:

- να επιτρέπεται η εμπορία των προϊόντων που ορίζονται στο παράρτημα Ι, εφόσον ανταποκρίνονται στους ορισμούς και τους κανόνες που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία από τις 3 Αυγούστου 2003,

- να απαγορεύεται η εμπορία των προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται στην παρούσα οδηγία, από τις 3 Αυγούστου 2003.

Ωστόσο, η εμπορία προϊόντων τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην παρούσα οδηγία αλλά τα οποία επισημάνθηκαν πριν από τις 3 Αυγούστου 2003 σύμφωνα με την οδηγία 73/241/ΕΟΚ του Συμβουλίου, επιτρέπεται μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

3. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομέρειες της αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 9

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 10

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Λουξεμβούργο, 23 Ιουνίου 2000.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Πρόεδρος

N. Fontaine

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. Sócrates

(1) ΕΕ C 231 της 9.8.1996, σ. 1 καιΕΕ C 118 της 17.4.1198, σ. 10.

(2) ΕΕ C 56 της 24.2.1997, σ. 20.

(3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 1997 (ΕΕ C 339 της 10.11.1997, σ. 128), κοινή θέση του Συμβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 1999 (ΕΕ C 10 της 13.1.2000, σ. 1) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2000 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2000.

(4) ΕΕ L 228 της 16.8.1973, σ. 23· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 89/344/ΕΟΚ (ΕΕ L 142 της 25.5.1989, σ. 19).

(5) ΕΕ L 33 της 8.2.1979, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 43 της 14.2.1997, σ. 21).

(6) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(7) ΕΕ L 291 της 19.11.1969, σ. 9.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

1. Βούτυρο κακάο

Είναι η λιπαρή ουσία που λαμβάνεται από κυάμους κακάο ή μέρη κυάμων κακάο με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

2. α) Κακάο σε σκόνη, κακάο

Είναι το προϊόν που λαμβάνεται με κονιοποίηση καθαρισμένων, αποφλοιωμένων και καβουρδισμένων κυάμων κακάο και περιέχει βούτυρο κακάο σε ποσοστό τουλάχιστον 20 %, υπολογιζόμενο επί ξηράς ουσίας, και νερό 9 % κατ' ανώτατο όριο.

β) Κακάο αποβουτυρωμένο, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο

Είναι η σκόνη κακάο, η οποία περιέχει λιγότερο από 20 % βούτυρο κακάο, υπολογιζόμενο επί ξηράς ουσίας.

γ) Σοκολάτα σε σκόνη

Είαι το προϊόν που λαμβάνεται από μείγμα σκόνης κακάο και σακχάρων, το οποίο περιέχει τουλάχιστον 32 % σκόνη κακάο.

δ) Σοκολάτα ρόφημα, ζαχαρούχο κακάο, ζαχαρούχο κακάο σε σκόνη

Είναι το προϊόν που λαμβάνεται με μίξη σκόνης κακάο και σακχάρων, το οποίο περιέχει τουλάχιστον 25 % σκόνη κακάο· οι ονομασίες αυτές συμπληρώνονται από τις ενδείξεις "αποβουτυρωμένο", όταν το προϊόν είναι αποβουτυρωμένο όπως ορίζεται στο στοιχείο β).

3. Σοκολάτα

α) Είναι το προϊόν που λαμβάνεται από προϊόντα κακάο και σάκχαρα και περιέχει, με την επιφύλαξη του στοιχείου β), ολικά ξηρά στερεά κακάο σε ποσοστό τουλάχιστον 35 %, από το οποίο τουλάχιστον 18 % πρέπει να είναι βούτυρο κακάο και τουλάχιστον 14 % απολιπασμένα ξηρά στερεά κακάο.

β) Ωστόσο, όταν η ονομασία αυτή συμπληρώνεται από τις λέξεις:

- "τρούφα" - "νιφάδες": το προϊόν, σε μορφή κόκκων ή νιφάδων, πρέπει να περιέχει ολικά ξηρά στερεά κακάο σε ποσοστό τουλάχιστον 32 %, από το οποίο τουλάχιστον 12 % πρέπει να είναι βούτυρο κακάο και τουλάχιστον 14 % απολιπασμένα ξηρά στερεά κακάο,

- "κουβερτούρα": το προϊόν πρέπει να περιέχει ολικά ξηρά στερεά κακάο σε ποσοστό τουλάχιστον 35 %, από το οποίο τουλάχιστον 31 % πρέπει να είναι βούτυρο κακάο και 2,5 % τουλάχιστον απολιπασμένα ξηρά στερεά κακάο,

- "Cianduja" (ή ένα από τα παράγωγα της λέξης "giandujá" σοκολάτα με φουντούκια: το προϊόν πρέπει να λαμβάνεται κατά πρώτον από σοκολάτα, με ολική περιεκτικότητα σε ολικά ξηρά στερεά κακάο τουλάχιστον 32 %, συμπεριλαμβανομένης μιας περιεκτικότητας σε απολιπασμένα ξηρά στερεά κακάο τουλάχιστον 8 %, και κατά δεύτερον από λεπτοαλεσμένα φουντούκια σε τέτοιες ποσότητες ώστε 100 γραμμάρια αυτού του προϊόντος να περιέχουν ποσότητα φουντουκιών, όχι λιγότερο από 20 γραμμάρια και όχι περισσότερο από 40. Μπορούν να προστεθούν τα ακόλουθα:

α) γάλα ή/και ξηρά στερεά γάλακτος προερχόμενα από συμπύκνωση, σε ποσοστό τέτοιο ώστε το τελικό προϊόν να μην περιλαμβάνει άνω του 5 % ξηρών στερεών γάλακτος·

β) αμύγδαλα, φουντούκια και άλλες ποικιλίες ξηρών καρπών, είτε ολόκληρα είτε σπασμένα, σε τέτοιες ποσότητες ώστε, μαζί με τα λεπτοαλεσμένα φουντούκια, να μην υπερβαίνουν το 60 % του ολικού βάρους του προϊόντος.

4. Σοκολάτα γάλακτος

α) Είναι το προϊόν που λαμβάνεται από προϊόντα κακάο, σάκχαρα και γάλα ή προϊόντα γάλακτος και περιέχει, με την επιφύλαξη των διατάξεων του στοιχείου β):

- ολικά ξηρά στερεά κακάο σε ποσοστό 25 % τουλάχιστον,

- ξηρά στερεά γάλακτος προερχόμενα από τη μερική ή ολική αφυδάτωση πλήρους γάλακτος, μερικώς ή πλήρως αποβουτυρωμένου γάλακτος, ανθόγαλου, ή από μερικώς ή πλήρως αφυδατωμένο ανθόγαλο, βούτυρο ή λίπος γάλακτος σε ποσοστό 14 % τουλάχιστον,

- απολιπασμένα ξηρά στερεά κακάο σε ποσοστό 2,5 % τουλάχιστον,

- λίπος γάλακτος σε ποσοστό 3,5 % τουλάχιστον,

- ολικό λίπος (βουτύρου κακάο και λίπους γάλακτος) σε ποσοστό 25 % τουλάχιστον.

β) Ωστόσο, όταν η ονομασία αυτή συμπληρώνεται από τις λέξεις:

- "τρούφα" ή "νιφάδες": το προϊόν σε μορφή κόκκων ή νιφάδων πρέπει να περιέχει ολικά ξηρά στερεά κακάο σε ποσοστό τουλάχιστον 20 %, ξηρά στερεά γάλακτος προερχόμενα από τη μερική ή ολική αφυδάτωση πλήρους γάλακτος, μερικώς ή πλήρως αποβουτυρωμένου γάλακτος, ανθόγαλο, ή από μερικώς ή πλήρως αφυδατωμένο ανθόγαλο, βούτυρο ή λίπος γάλακτος σε ποσοστό 12 % τουλάχιστον, και ολικό λίπος (βουτύρου κακάο και λίπους γάλακτος) σε ποσοστό 12 % τουλάχιστον,

- "κουβερτούρα": το προϊόν πρέπει να έχει ελάχιστη περιεκτικότητα σε ολικό λίπος (βουτύρου κακάο και λίπους γάλακτος) 31 %,

- "Cianduja" ή ένα από τα παράγωγα της λέξης "gianduja" σοκολάτα γάλακτος με φουντούκια: το προϊόν πρέπει να λαμβάνεται κατά πρώτον από σοκολάτα γάλακτος, με περιεκτικότητα τουλάχιστον 10 % σε ξηρά στερεά γάλακτος, προερχόμενα από τη μερική ή ολική αφυδάτωση πλήρους γάλακτος, μερικώς ή πλήρως αποβουτυρωμένου γάλακτος, ανθόγαλου, ή από μερικώς ή πλήρως αφυδατωμένο ανθόγαλο, βούτυρο ή λίπος γάλακτος και κατά δεύτερον από λεπτοαλεσμένα φουντούκια σε ποσότητες τέτοιες ώστε 100 γραμμάρια αυτού του προϊόντος να περιέχουν ποσότητα φουντουκιών όχι λιγότερο από 15 γραμμάρια και όχι περισσότερο από 40 γραμμάρια. Μπορούν επίσης να προστίθενται αμύγδαλα, φουντούκια και άλλες ποικιλίες ξηρών καρπών, είτε ολόκληρα είτε σπασμένα, σε τέτοιες ποσότητες ώστε, μαζί με τα λεπτοαλεσμένα φουντούκια, να μην υπερβαίνουν το 60 % του ολικού βάρους του προϊόντος.

γ) Όταν, στην ονομασία αυτή, η λέξη "γάλακτος" αντικαθίσταται από τη λέξη:

- "με ανθόγαλο (κρέμα γάλακτος)": το προϊόν πρέπει να περιέχει λίπος γάλακτος σε ποσοστό 5,5 % τουλάχιστον,

- "με αποβουτυρωμένο γάλα": το προϊόν δεν πρέπει να περιέχει λίπος γάλακτος σε ποσοστό μεγαλύτερο από 1 %.

δ) Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία μπορούν να επιτρέπουν στο έδαφός τους τη χρήση της ονομασίας "σοκολάτα γάλακτος" για το χαρακτηρισμό του προϊόντος του σημείου 5, υπό τον όρο ότι η ονομασία αυτή συνοδεύεται και στις δύο περιπτώσεις από την ένδειξη της περιεκτικότητας σε ξηρά στερεά γάλακτος η οποία καθορίζεται για το καθένα από τα δύο αυτά προϊόντα με τη μνεία "στερεά γάλακτος ... % τουλάχιστον".

5. Σοκολάτα γάλακτος οικιακής χρήσης

Είναι το προϊόν που λαμβάνεται από προϊόντα κακάο, σάκχαρα και γάλα ή προϊόντα γάλακτος και περιέχει:

- ολικά ξηρά στερεά κακάο σε ποσοστό 20 % τουλάχιστον,

- ξηρά στερεά γάλακτος προερχόμενα από τη μερική ή ολική αφυδάτωση πλήρους γάλακτος, μερικώς ή πλήρως αποβουτυρωμένου γάλακτος, ανθόγαλου, ή από μερικώς ή πλήρως αφυδατωμένο ανθόγαλο, βούτυρο ή λίπος γάλακτος, σε ποσοστό 20 % τουλάχιστον,

- απολιπασμένα ξηρά στερεά κακάο σε ποσοστό 2,5 % τουλάχιστον,

- λίπος γάλακτος σε ποσοστό 5 % τουλάχιστον,

- ολικό λίπος (βουτύρου κακάο και λίπους γάλακτος) σε ποσοστό 25 % τουλάχιστον.

6. Λευκή σοκολάτα

Είναι το προϊόν που λαμβάνεται από βούτυρο κακάο, γάλα ή προϊόντα γάλακτος και σάκχαρα και περιέχει βούτυρο κακάο σε ποσοστό τουλάχιστον 20 % και ξηρά στερεά γάλακτος προερχόμενα από τη μερική ή ολική αφυδάτωση πλήρους γάλακτος, μερικώς ή πλήρως αποβουτυρωμένου γάλακτος, ανθόγαλου, ή από μερικώς ή πλήρως αφυδατωμένο ανθόγαλο, βούτυρο ή λίπος γάλακτος σε ποσοστό τουλάχιστον 14 %, από το οποίο 3,5 % τουλάχιστον πρέπει να είναι λίπος γάλακτος.

7. Γεμιστή σοκολάτα, σοκολάτα με γέμιση ..., σοκολάτα με ... στο κέντρο

Είναι το γεμιστό προϊόν, του οποίου το εξωτερικό μέρος αποτελείται από ένα από τα προϊόντα που ορίζονται στα σημεία 3, 4, 5 και 6. Οι ορισμοί δεν ισχύουν για προϊόντα το εσωτερικό των οποίων αποτελείται από προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, μπισκοτοποιίας ή παγωτό.

Το ποσοστό σοκολάτας περιβλήματος των προϊόντων που φέρουν το όνομα αυτό αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 25 % του συνολικού βάρους του προϊόντος.

8. Chocolate a la taza

Είναι το προϊόν που λαμβάνεται από προϊόντα κακάο, σάκχαρα και αλεύρι ή άμυλο από σιτάρι, ρύζι ή καλαμπόκι και περιέχει ολικά ξηρά στερεά κακάο σε ποσοστό 35 % τουλάχιστον, από το οποίο 18 % τουλάχιστον πρέπει να είναι βούτυρο κακάο και 14 % τουλάχιστον απολιπασμένα ξηρά στερεά κακάο, και σε ποσοστό 8 % κατ' ανώτατο όριο αλεύρι ή άμυλο.

9. Chocolate familiar a la taza

Είναι το προϊόν που λαμβάνεται από προϊόντα κακάο, σάκχαρα και αλεύρι ή άμυλο από σιτάρι, ρύζι ή καλαμπόκι και περιέχει ολικά ξηρά στερεά κακάο σε ποσοστό 30 % τουλάχιστον, από το οποίο 18 % τουλάχιστον πρέπει να είναι βούτυρο κακάο και 12 % τουλάχιστον απολιπασμένα ξηρά στερεά κακάο, και αλεύρι ή άμυλο σε ποσοστό 18 % κατ' ανώτατο όριο.

10. Σοκολατάκια ή πραλίνες

Είναι το προϊόν, μεγέθους μπουκιάς, που αποτελείται:

- είτε από γεμιστή σοκολάτα,

- είτε από απλή σοκολάτα είτε από συνδυασμό ή μείγμα σοκολάτας, κατά την έννοια των ορισμών πον παρέχονται στα σημεία 3, 4, 5 ή 6 και άλλων βρώσιμων ουσιών, εφόσον η σοκολάτα αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 25 % του συνολικού βάρους του προϊόντος.

Β. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Προσθήκη βρώσιμων ουσιών

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 και του τμήματος Β σημείο 2, στα προϊόντα σοκολάτας που ορίζονται στο τμήμα Α σημεία 3, 4, 5, 6, 8 και 9, επιτρέπεται επίσης η προσθήκη λοιπών βρώσιμων ουσιών.

Ωστόσο, η προσθήκη:

- ζωικών λιπών και παρασκευασμάτων αυτών που δεν προέρχονται αποκλειστικά από γάλα, απαγορεύεται,

- αλεύρων και αμύλων υπό μορφήν κόκκων ή σκόνης επιτρέπεται μόνο όταν η προσθήκη είναι σύμφωνη με τους ορισμούς που περιλαμβάνονται στο τμήμα Α σημεία 8 και 9.

Η ποσότητα των προστιθεμένων αυτών βρώσιμων ουσιών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % του ολικού βάρους του τελικού προϊόντος.

2. Στα προϊόντα που ορίζονται στο τμήμα Α σημεία 2, 3, 4, 5, 6, 8 και 9, επιτρέπεται η προσθήκη μόνο εκείνων των αρωματικών υλών που δεν μιμούνται τη γεύση της σοκολάτας ή των λιπαρών ουσιών που προέρχονται από το γάλα.

Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΑΤΟΣΤΙΑΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ

Οι ελάχιστες περιεκτικότητες που καθορίζονται στο τμήμα Α σημεία 3, 4, 5, 6, 8 και 9 υπολογίζονται αφού αφαιρεθεί το βάρος των συστατικών που προβλέπονται στο τμήμα Β. Όσον αφορά τα προϊόντα των σημείων 7 και 10 του τμήματος Α, η κατώτατη περιεκτικότητα υπολογίζεται μετά από αφαίρεση του βάρους των συστατικών που προβλέπονται στο τμήμα Β, καθώς και του βάρους της γέμισης.

Για τα προϊόντα που ορίζονται στο τμήμα Α σημεία 7 και 10, η περιεκτικότητα σε σοκολάτα υπολογίζεται ως προς το συνολικό βάρος του τελικού προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της γέμισης.

Δ. ΣΑΚΧΑΡΑ

Τα σάκχαρα κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας δεν περιορίζονται στα σάκχαρα που ρυθμίζονται από την οδηγία 73/437/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 1973 περί προσεγγίσεως των νομοθετικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά ορισμένα σάκχαρα προοριζόμενα για την ανθρώπινη διατροφή(1).

(1) ΕΕ L 356 της 27.12.1973, σ. 71· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1985.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΦΥΤΙΚΑ ΛΙΠΑΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα φυτικά λιπαρά που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 είναι μεμονωμένα ή σε μείγματα, ισοδύναμα βουτύρου του κακάο και πρέπει να ανταποκρίνονται στα ακόλουθα κριτήρια:

α) είναι φυτικά λιπαρά που δεν περιέχουν λαυρικό οξύ, πλούσια σε συμμετρικά μονοακόρεστα τριγλυκερίδια POP, POSt, StOSt(1)·

β) αναμειγνύονται σε οποιαδήποτε αναλογία με βούτυρο του κακάο και είναι συμβατά με τις φυσικές του ιδιότητες (σημείο τήξεως και θερμοκρασία κρυστάλλωσης, ταχύτητα τήξης και ανάγκη συμμετρίασης)·

γ) λαμβάνονται μόνο με διαδικασίες εξευγενισμού ή/και κλασμάτωσης αποκλείεται η ενζυματική τροποποίηση της δομής των τριγλυκεριδίων.

Σε συμμόρφωση με αυτά τα κριτήρια, μπορούν να χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα φυτικά λιπαρά τα οποία εξάγονται από τα φυτά τα απαριθμούμενα κατωτέρω:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Κατ' εξαίρεση, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση κοκοφοινικελαίου ακόλουθο στη σοκολάτα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή παγωτού και παρόμοιων κατεψυγμένων προΐόντων.

(1) P (παλμιτικό οξύ), O (ελαϊκό οξύ), St (στεατικό οξύ).

Top