EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0730

2000/730/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 2000, για τη θέσπιση του συμβουλίου οικολογικής σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του εσωτερικού κανονισμού του [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 3280] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 293, 22.11.2000, p. 24–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 005 P. 249 - 255
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 005 P. 249 - 255
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 005 P. 249 - 255
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 005 P. 249 - 255
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 005 P. 249 - 255
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 005 P. 249 - 255
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 005 P. 249 - 255
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 005 P. 249 - 255
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 005 P. 249 - 255
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 006 P. 167 - 173
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 006 P. 167 - 173

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2010; καταργήθηκε από 32010D0709

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/730/oj

32000D0730

2000/730/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 2000, για τη θέσπιση του συμβουλίου οικολογικής σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του εσωτερικού κανονισμού του [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 3280] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 293 της 22/11/2000 σ. 0024 - 0030


Απόφαση της Επιτροπής

της 10ης Νοεμβρίου 2000

για τη θέσπιση του συμβουλίου οικολογικής σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του εσωτερικού κανονισμού του

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 3280]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2000/730/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, περί αναθεωρημένου κοινοτικού συστήματος απονομής οικολογικού σήματος(1) και ιδίως το άρθρο 13,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 προβλέπεται ότι η Επιτροπή θεσπίζει συμβούλιο οικολογικής σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφεξής καλούμενο "EUEB", αποτελούμενο από τα αρμόδια όργανα που αναφέρονται στο άρθρο 14 και από το φόρουμ διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 15.

(2) Στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 προβλέπεται ότι ο εσωτερικός κανονισμός του EUEB θεσπίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 17 και συνεκτιμώντας τις διαδικαστικές αρχές που εκτίθενται στο παράρτημα IV.

(3) Στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 προβλέπεται ότι το EUEB συμβάλλει ειδικότερα στον καθορισμό και την αναθεώρηση των κριτηρίων οικολογικής σήμανσης, καθώς και των απαιτήσεων εκτίμησης και εξακρίβωσης.

(4) Στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 προβλέπεται ότι η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, το EUEB φροντίζει, σε σχέση με κάθε ομάδα προϊόντων, για την ισόρροπη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη ομάδα προϊόντων, όπως η βιομηχανία και οι φορείς παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, των βιοτεχνιών και των επαγγελματικών οργανώσεών τους, των συνδικάτων, των χονδρεμπόρων και των εμπόρων λιανικής πώλησης, των εισαγωγέων, των ομάδων προστασίας του περιβάλλοντος και των οργανώσεων καταναλωτών.

(5) Στην αιτιολογική σκέψη 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 προβλέπεται ότι για την αποδοχή από το ευρύ κοινό του κοινοτικού συστήματος απονομής οικολογικού σήματος, έχει μεγάλη σημασία οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί περιβάλλοντος και οι οργανώσεις καταναλωτών να έχουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και τον καθορισμό κριτηρίων για τα κοινοτικά οικολογικά σήματα.

(6) Στο άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 προβλέπεται ότι το EUEB μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να κινήσει τη διαδικασία καθορισμού κριτηρίων οικολογικής σήμανσης.

(7) Στο άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 προβλέπεται ότι η Επιτροπή αναθέτει στο EUEB την εντολή να καθορίζει και να επανεξετάζει κατά περιόδους τα κριτήρια οικολογικής σήμανσης, καθώς και τις συνδεόμενες με τα κριτήρια αυτά απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης για τις κατηγορίες προϊόντων που εμπίπτουν στον εν λόγω κανονισμό.

(8) Στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 προβλέπεται ότι, με βάση την εντολή, το EUEB καταρτίζει σχέδιο κριτηρίων οικολογικής σήμανσης για κάθε κατηγορία προϊόντων, καθώς και των απαιτήσεων εκτίμησης και εξακρίβωσης που συνδέονται με αυτά τα κριτήρια, όπως περιγράφεται στο άρθρο 4 και στο παράρτημα IV του ως άνω κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της μελέτης σκοπιμότητας και της μελέτης αγοράς, της συνεκτίμησης του κύκλου ζωής των προϊόντων και της ανάλυσης βελτιώσεων, οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ του υπόψη κανονισμού.

(9) Στο παράρτημα IV παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 προβλέπεται ότι, για τον καθορισμό κριτηρίων οικολογικής σήμανσης, συγκροτείται στο πλαίσιο του EUEB ειδική ομάδα εργασίας για κάθε κατηγορία προϊόντων, στην οποία μετέχουν τα ενδιαφερόμενα μέρη που αναφέρονται στο άρθρο 15 και οι αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 14.

(10) Στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 προβλέπεται ότι η Επιτροπή θα προχωρεί σε διαβουλεύσεις με το EUEB με θέμα το πρόγραμμα εργασίας για το κοινοτικό οικολογικό σήμα.

(11) Στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 προβλέπεται ότι τα μέλη του EUEB συνεργάζονται με τα κράτη μέλη και την Επιτροπή για την προώθηση της χρήσης του κοινοτικού οικολογικού σήματος.

(12) Τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση μέτρα είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Θεσπίζονται οι κανόνες σύστασης του συμβουλίου οικολογικής σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο εσωτερικός κανονισμός του.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2000.

Για την Επιτροπή

Margot Wallström

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 237 της 21.9.2000, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (EUEB)

ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ EUEB

1. Θεσπίζεται το συμβούλιο οικολογικής σήμανσης (EUEB) που αναφέρεται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 και λειτουργεί σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό.

2. Το EUEB, ιδίως:

- υποβάλλει στην Επιτροπή το αίτημα να κινήσει η ίδια τη διαδικασία καθορισμού οικολογικών κριτηρίων, καθώς και των σχετικών απαιτήσεων εκτίμησης και εξακρίβωσης για ομάδες προϊόντων,

- συμβάλλει στον καθορισμό και επανεξέταση οικολογικών κριτηρίων, καθώς και των σχετικών απαιτήσεων εκτίμησης και εξακρίβωσης για ομάδες προϊόντων,

- καλείται από την Επιτροπή σε διαβούλευση σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας για το κοινοτικό οικολογικό σήμα.

3. Τα μέλη του EUEB συνεργάζονται με τα κράτη μέλη και την Επιτροπή για την προώθηση της χρήσης του κοινοτικού οικολογικού σήματος.

ΣΥΝΘΕΣΗ

4. Το EUEB αποτελείται από τους αρμόδιους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000, στους οποίους συμπεριλαιμβάνονται οι αρμόδιοι φορείς των κρατών μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, και από το φόρουμ διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 15 του εν λόγω κανονισμού.

5. Μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες οργανώσεις, που αντιπροσωπεύουν τα ενδιαφερόμενα μέρη, είναι μέλη του EUEB:

- COFACE (καταναλωτές, που αντιπροσωπεύουν επίσης τις BEUC, EUROCOOP και AEC),

- EEB (περιβάλλον),

- ETUC (συνδικάτα),

- UNICE (βιομηχανία),

- UEAPME (ΜΜΕ, βιοτεχνίες),

- EUROCOMMERCE (εμπόριο).

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισόρροπη συμμετοχή όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, το EUEB μπορεί να προσαρμόσει τη συμμετοχή μελών όπως αρμόζει, είτε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής είτε με δική του πρωτοβουλία, εφόσον λάβει την έγκριση της Επιτροπής.

6. Κάθε μέλος του EUEB υποδεικνύει ένα άτομο επιφορτισμένο με τις επαφές.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

7. Το αξίωμα του προέδρου και των δύο αντιπροέδρων του EUEB ασκείται διαδοχικά από τους αρμόδιους φορείς οικολογικής σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000.

8. Η προεδρία ασκείται καταρχήν διαδοχικά από ένα αρμόδιο φορέα από κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την περίοδο της προεδρίας του, και κατόπιν από κάθε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, για την ίδια διάρκεια και με αλφαβητική σειρά.

9. Οι δύο θέσεις αντιπροέδρου καταλαμβάνονται από τον αρμόδιο φορέα που πρόκειται να αναλάβει την προεδρία στη συνέχεια και από τον αρμόδιο φορέα που είχε προηγουμένως την προεδρία.

10. Ο αρμόδιος φορέας που κατέχει την προεδρία ή την αντιπροεδρία μπορεί, κατ' εξαίρεση, να αντικατασταθεί από έναν από τους αντιπροέδρους ή από ένα άλλο μέλος του EUEB.

11. Οποιαδήποτε ωστόσο στιγμή το EUEB μπορεί, εφόσον το εγκρίνει η Επιτροπή, να αλλάξει τον τρόπο καθορισμού του προέδρου και των αντιπροέδρων.

12. Τα καθήκοντα γραμματείας του EUEB ασκούνται από την Επιτροπή.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

13. Οι συνεδριάσεις του EUEB συγκαλούνται από τον πρόεδρο ο οποίος, με τη βοήθεια των αντιπροέδρων και της γραμματείας, είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη και αποστολή των προσκλήσεων, των ημερησίων διατάξεων και των βοηθητικών εγγράφων, καθώς και για τη σύνταξη και αποστολή των αντίστοιχων πρακτικών των συνεδριάσεων.

14. Η Επιτροπή, εφόσον της ζητηθεί, διαθέτει αίθουσα συνεδριάσεων για τις συνεδριάσεις που πραγματοποιούνται στις Βρυξέλλες.

15. Στην ίδια συνεδρίαση δεν πρέπει γενικά να συμμετέχουν περισσότεροι από τρεις εκπρόσωποι ενός μέλους του EUEB.

16. Εκπρόσωποι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του EUEB. Εκπρόσωποι της Επιτροπής συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του EUEB. Ο πρόεδρος ή η Επιτροπή μπορούν, όταν το κρίνουν απαραίτητο, να καλούν άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να συμμετάσχουν.

ΕΞΟΔΑ

17. Τα συνήθη έξοδα που είναι απαραίτητα για τις συνεδριάσεις, την ανάπτυξη και αναθεώρηση οικολογικών κριτηρίων και άλλες δραστηριότητες καλύπτονται από την Επιτροπή, εφόσον εγκριθεί ετήσιος προϋπολογισμός για παρόμοιες δαπάνες.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

(αφορούν, μεταξύ άλλων, τους καθοδηγητικούς αρμόδιους φορείς και τις ειδικές ομάδες εργασίας και εφαρμόζονται για τις ενέργειές τους σχετικά με τον καθορισμό ή την αναθεώρηση των οικολογικών κριτηρίων, καθώς και των σχετικών απαιτήσεων εκτίμησης και εξακρίβωσης για ομάδες προϊόντων)

18. Όταν αναπτύσσει δράση σχετικά με τον καθορισμό ή την αναθεώρηση των οικολογικών κριτηρίων, καθώς και των σχετικών απαιτήσεων εκτίμησης και εξακρίβωσης για μια ομάδα προϊόντων, το EUEB επιλέγει έναν ή περισσότερους από τους αρμόδιους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 που επιθυμούν να αναλάβουν καθοδηγητικό ρόλο. Αυτοί αναφέρονται ως καθοδηγητικοί αρμόδιοι φορείς.

19. Ο καθοδηγητικός αρμόδιος φορέας, με τη βοήθεια των μελών του EUEB, συγκροτεί ειδική ομάδα εργασίας, όπως αναφέρεται στο παράρτημα IV παράγραφος 1 του υπόψη κανονισμού. Επιδιώκει ενεργά την ισόρροπη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, των κατάλληλων εκπροσώπων των ενδιαφερομένων μερών, των αρμοδίων φορέων και της Επιτροπής. Τα ενδιαφερόμενα μέρη από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ισότιμη μεταχείριση με τα αυτά εκτός Ένωσης. Οι εν λόγω εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων μερών πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να είναι ειδικοί και γνώστες της εξεταζόμενης ομάδας προϊόντων και αναφέρονται ως εκπρόσωποι για τεχνικά θέματα.

20. Όλοι οι αρμόδιοι φορείς επιδιώκουν ενεργά να λάβουν τη γνώμη όλων των ενδιαφερομένων μερών της χώρας τους για την εξεταζόμενη ομάδα προϊόντων και διαβιβάζουν αυτές τις γνώμες στην ειδική ομάδα εργασίας του EUEB.

21. Ο καθοδηγητικός αρμόδιος φορέας διοργανώνει και διευθύνει τουλάχιστον μία συνεδρίαση της ειδικής ομάδας εργασίας. Η Επιτροπή, εφόσον της ζητηθεί, διαθέτει αίθουσα συνεδριάσεων για τις συνεδριάσεις που πραγματοποιούνται στις Βρυξέλλες.

22. Οι εκπρόσωποι για τεχνικά θέματα των ως άνω ενδιαφερομένων μερών συμμετέχουν, στο μέτρο του δυνατού, στις συνεδριάσεις του EUEB όπου πρόκειται να συζητηθεί διεξοδικά η εξεταζόμενη ομάδα προϊόντων.

23. Το EUEB, ο καθοδηγητικός αρμόδιος φορέας και η ειδική ομάδα εργασίας ενεργούν σε συμμόρφωση με τους στόχους και τις αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000, καθώς και με τις διαδικαστικές αρχές που καθορίζονται στο παράρτημα IV του υπόψη κανονισμού.

24. Το EUEB, ο καθοδηγητικός αρμόδιος φορέας και η ειδική ομάδα εργασίας συνεκτιμούν τις συναφείς κοινοτικές περιβαλλοντικές πολιτικές και τις εργασίες που έχουν εκτελεστεί για άλλες σχετικές ομάδες προϊόντων.

25. Κάθε εύλογη προσπάθεια καταβάλλεται από το EUEB και τα μέλη του και από τον καθοδηγητικό αρμόδιο φορέα και την ειδική ομάδα εργασίας για την επίτευξη συναίνεσης καθόλη τη διάρκεια των εργασιών, ενώ προσβλέπουν σε υψηλά επίπεδα περιβαλλοντικής προστασίας.

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

(διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται πριν ζητηθεί από την Επιτροπή να κινήσει τη διαδικασία καθορισμού οικολογικών κριτηρίων για ομάδες προϊόντων)

26. Το EUEB μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να κινήσει τη διαδικασία καθορισμού οικολογικών κριτηρίων για ομάδες προϊόντων.

27. Το EUEB λαμβάνει δεόντως υπόψη το πρόγραμμα εργασίας για το κοινοτικό οικολογικό σήμα, που αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000, και ιδίως τον ενδεικτικό κατάλογο των ομάδων προϊόντων που θεωρούνται ως προτεραιότητας για ανάληψη δράσης από την Κοινότητα.

28. Το EUEB εκτελεί προπαρασκευαστική εργασία προκειμένου να καθορίσει εάν η εξεταζόμενη ομάδα προϊόντων εμπίπτει στο πεδίο του κοινοτικού συστήματος απονομής οικολογικού σήματος όπως καθορίζεται στο άρθρο 2 του εν λόγω κανονισμού, και ιδίως εάν πληροί τους όρους της παραγράφου 2 του άρθρου 2. Είναι επίσης δυνατόν να ζητήσει η Επιτροπή από το EUEB να εκτελέσει την εν λόγω προπαρασκευαστική εργασία.

29. Για την εκτέλεσή της, το EUEB επιλέγει έναν (ή περισσότερους) καθοδηγητικό αρμόδιο φορέα που επιθυμεί να αναλάβει καθοδηγητικό ρόλο, ο οποίος σχηματίζει ειδική ομάδα εργασίας. Εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες που αναφέρονται ανωτέρω.

30. Ο καθοδηγητικός αρμόδιος φορέας με τη βοήθεια της ειδικής ομάδας εργασίας οφείλει, μεταξύ άλλων και στον κατάλληλο βαθμό, να εκτελέσει τη μελέτη σκοπιμότητας και τη μελέτη αγοράς, τη συνεκτίμηση του κύκλου ζωής των προϊόντων και την ανάλυση βελτιώσεων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις και τις εφαρμοστέες διατάξεις που καθορίζονται στο άρθρο 3, στο παράρτημα Ι και στο παράρτημα IV παράγραφος 1.

Κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, ο καθοδηγητικός αρμόδιος φορέας με τη βοήθεια της ειδικής ομάδας εργασίας οφείλει, μεταξύ άλλων και όσο είναι δυνατό και εφικτό, να εκτελέσει τα ακόλουθα καθήκοντα:

α) να αναλύσει τη φύση της αγοράς, συμπεριλαμβανόμενου του βιομηχανικού και οικονομικού καταμερισμού του κλάδου (κύριοι κατασκευαστές, τμήματα αγοράς, εισαγωγές κ.λπ.), να χαρακτηρίσει τους διάφορους τύπους προϊόντος, να αναλύσει τις δυνατότητες επιτυχούς εισαγωγής στην αγορά των προϊόντων που φέρουν το οικολογικό σήμα και να προτείνει κατάλληλη στρατηγική μάρκετινγκ και επικοινωνίας·

β) να αναζητήσει τη γνώμη όλων των ενδιαφερόμενων μερών (αρμοδίων φορέων, ομάδων συμφερόντων κ.λπ.) και να προσδιορίσει τα μέρη που θα μπορούσαν να συνεργαστούν στη διαδικασία θέσπισης κριτηρίων·

γ) να αναλύσει τις κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τη βέλτιστη περιβαλλοντική πρακτική στον τομέα, να εξετάσει επίσης θέματα σχεδιασμού για περιβαλλοντικά θέματα, καθώς και να προσδιορίσει τους κύριους τομείς προς βελτίωση της ομάδας προϊόντων και να αναζητήσει εφικτούς τρόπους αντιμετώπισής τους με τα οικολογικά κριτήρια·

δ) να αναλύσει τα κύρια στοιχεία σχετικά με την ικανότητα του προϊόντος να ικανοποιεί τις ανάγκες των καταναλωτών και να αναζητήσει εφικτούς τρόπους αντιμετώπισής τους με τα κριτήρια για το οικολογικό σήμα·

ε) να εκπονήσει κατάλογο και να λάβει αντίγραφα των υφιστάμενων οικολογικών σημάτων, προτύπων, μεθόδων δοκιμής και μελετών που είναι συναφή με τη θέσπιση οικολογικού σήματος για την ομάδα προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη την πραγματοποιηθείσα εργασία για σχετικές ομάδες προϊόντων, και να εκτιμήσει το κόστος των δοκιμών·

στ) να επανεξετάσει τη σχετική εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία·

ζ) να προσδιορίσει πιθανούς φραγμούς για τον επιτυχή προσδιορισμό της εν λόγω ομάδας προϊόντων·

η) να συντάσσει και να διανέμει εγκαίρως πριν τις σχετικές συνεδριάσεις όλα τα απαραίτητα έγγραφα εργασίας που συνοψίζουν τα κύρια ευρήματα σε καθένα από τα τρία στάδια που έχουν προαναφερθεί και να περιλαμβάνει άλλες σχετικές πληροφορίες και αναλύσεις·

θ) να συντάξει συνολική τελική έκθεση για τα αποτελέσματα των ανωτέρω αναλύσεων και ερευνών, συνταγμένη στην αγγλική, και ενδεχομένως σε μία από τις άλλες επίσημες γλώσσες της Κοινότητας. Η τελική έκθεση πρέπει να είναι διαθέσιμη σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και διαθέσιμη για το κοινό, εάν είναι δυνατόν στην ιστοσελίδα για το οικολογικό σήμα. Πρέπει να περιλαμβάνει περιληπτικό κατάλογο όλων των εγγράφων που κυκλοφόρησαν κατά την εργασία, μαζί με ένδειξη σχετικά με την ημερομηνία κυκλοφορίας κάθε εγγράφου και τον αποδέκτη του, καθώς και αντίγραφο των σχετικών εγγράφων. Θα περιλαμβάνει επίσης στο παράρτημα κατάλογο των ενδιαφερομένων μερών που συμμετείχαν στην εκτέλεση της εργασίας ή των οποίων ζητήθηκε η γνώμη ή διατύπωσαν άποψη, μαζί με τις πληροφορίες για επαφή με αυτά. Πρέπει να περιλαμβάνει περίληψη των κυριότερων σημείων και, όπου εφαρμόζεται, παραρτήματα με τους λεπτομερείς υπολογισμούς που χρησιμοποιήθηκαν στην απογραφή. Τυχόν παρατηρήσεις που θα λαμβάνονται σχετικά με την έκθεση θα λαμβάνονται υπόψη και, εφόσον ζητηθεί, θα παρέχονται πληροφορίες για την τύχη των σχολίων·

ι) να παρουσιάσει τα ευρήματα σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις του EUEB και, βάσει αυτών των διαβουλεύσεων και της πιθανότητας συνολικής επιτυχίας ενός οικολογικού σήματος για την υποψήφια ομάδα προϊόντων, να διατυπώσει συστάσεις σχετικά με το εάν πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω μια ομάδα προϊόντων και εάν πρέπει να θεσπιστούν κριτήρια για οικολογικό σήμα.

31. Όταν το EUEB κρίνει ότι είναι ικανοποιημένο με την ανωτέρω προπαρασκευαστική εργασία για μια υποψήφια ομάδα προϊόντων και με τη θετική σύσταση της ειδικής ομάδας εργασίας, αποστέλλει την τελική έκθεση με τις προτάσεις για τη σύνταξη της εντολής στην Επιτροπή και ζητά από την Επιτροπή να κινήσει τη διαδικασία θέσπισης οικολογικών κριτηρίων για την εν λόγω ομάδα προϊόντων και να δώσει εντολή στο EUEB η οποία να λαμβάνει υπόψη τις ανωτέρω προτάσεις. Τα μέλη του EUEB που εκπροσωπούν τα ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 15 του εν λόγω κανονισμού μπορούν ατομικά ή συλλογικά να συνάψουν την ειδική γνώμη ή γνώμες τους στην τελική έκθεση.

ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ή ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

(διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται κατά την εκτέλεση εντολής της Επιτροπής για ανάπτυξη και αναθεώρηση κριτηρίων για το οικολογικό σήμα, καθώς και των σχετικών απαιτήσεων εκτίμησης και εξακρίβωσης για ομάδες προϊόντων)

32. Το EUEB οφείλει, βάσει της εντολής που έχει λάβει από την Επιτροπή, να εκπονήσει πρόταση κριτηρίων για το οικολογικό σήμα, καθώς και τις σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης για ομάδες προϊόντων για την εν λόγω ομάδα προϊόντων. Το EUEB οφείλει να σέβεται τις προθεσμίες για ολοκλήρωση των εργασιών που προβλέπονται στην εντολή.

33. Για το σκοπό αυτό, το EUEB επιλέγει έναν (ή περισσότερους) καθοδηγητικό αρμόδιο φορέα που επιθυμεί να αναλάβει καθοδηγητικό ρόλο, ο οποίος σχηματίζει ειδική ομάδα εργασίας. Εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες που αναφέρονται ανωτέρω.

34. Ο καθοδηγητικός αρμόδιος φορέας με τη βοήθεια της ειδικής ομάδας εργασίας θα καθορίσει καταρχήν εάν όλες οι απαραίτητες αναλύσεις, έρευνες και λοιπές προπαρασκευαστικές εργασίες που αναφέρονται ανωτέρω έχουν εκτελεστεί. Αυτές περιλαμβάνουν, ιδίως, τη μελέτη σκοπιμότητας και τη μελέτη αγοράς, τη συνεκτίμηση του κύκλου ζωής των προϊόντων και την ανάλυση βελτιώσεων οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000. Ο καθοδηγητικός αρμόδιος φορέας, με τη βοήθεια της ειδικής ομάδας εργασίας, πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να συμπληρώσει και να ενημερώσει την προπαρασκευαστική εργασία όπως χρειάζεται, λαμβάνοντας υπόψη τις διαδικασίες που αναλύονται στο προαναφερθέν τμήμα.

35. Ο καθοδηγητικός αρμόδιος φορέας παρουσιάζει το σχέδιο πρότασης και τις σχετικές εκθέσεις και αναλύσεις σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις του EUEB και, βάσει αυτών των διαβουλεύσεων, όταν αρμόζει, υποδεικνύει στο EUEB ότι η εντολή έχει ολοκληρωθεί. Για το σκοπό αυτό θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην πιθανότητα να τύχει το σχέδιο πρότασης υψηλού επιπέδου στήριξης.

36. Παρομοίως το EUEB, βάσει της εργασίας που εκτελέστηκε από τον καθοδηγητικό αρμόδιο φορέα και την ειδική ομάδα εργασίας, ενημερώνει όποτε αρμόζει την Επιτροπή για το σχέδιο κριτηρίων και υποδεικνύει στην Επιτροπή ότι η εντολή μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει ολοκληρωθεί. Για το σκοπό αυτό θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην πιθανότητα να τύχει το σχέδιο πρότασης υψηλού επιπέδου στήριξης. Τα μέλη του EUEB τα οποία εκπροσωπούν τα ενδιαφερόμενα μέρη που αναφέρονται στο άρθρο 15 του εν λόγω κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 μπορούν ατομικά ή συλλογικά να επισυνάψουν την ειδική γνώμη ή γνώμες τους στο σχέδιο κριτηρίων.

37. Εάν η Επιτροπή υποδείξει ότι δεν έχει εκπληρωθεί η εντολή, το EUEB εξακολουθεί τις εργασίες του για το σχέδιο κριτηρίων, λαμβάνοντας υπόψη τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις που παρουσιάζονται στον παρόν τμήμα. Η Επιτροπή αιτιολογεί τη θέση της.

38. Εάν οποιαδήποτε χρονική στιγμή η Επιτροπή υποδείξει ότι έχει ολοκληρωθεί η εντολή, το EUEB θεωρεί ότι έχει ολοκληρωθεί η εντολή. Το EUEB επαναλαμβάνει τις εργασίες του για την εντολή εάν το ζητήσει η Επιτροπή σε μεταγενέστερο στάδιο.

39. Εάν σε οποιαδήποτε στιγμή το EUEB καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει την εντολή, ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή πάραυτα, αναφέροντας λεπτομερώς τους λόγους.

ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

(διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται κατά την εκτέλεση εντολής της Επιτροπής για αναθεώρηση των κριτηρίων για το οικολογικό σήμα καθώς και των σχετικών απαιτήσεων εκτίμησης και εξακρίβωσης για ομάδες προϊόντων)

40. Το EUEB οφείλει, βάσει εντολής που έχει λάβει από την Επιτροπή, να αναθεωρεί τα κριτήρια για το οικολογικό σήμα, καθώς και τις σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης για την εξεταζόμενη ομάδα προϊόντων.

41. Το EUEB καταβάλλει ιδιαίτερη φροντίδα για να ολοκληρώσει εγκαίρως τις εργασίες του πριν λήξει η ισχύς των υφιστάμενων κριτηρίων.

42. Για το σκοπό αυτό, το EUEB επιλέγει έναν (ή περισσότερους) καθοδηγητικό αρμόδιο φορέα που επιθυμεί να αναλάβει καθοδηγητικό ρόλο, ο οποίος σχηματίζει ειδική ομάδα εργασίας. Εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες που αναφέρονται ανωτέρω.

43. Ο καθοδηγητικός αρμόδιος φορέας, με τη βοήθεια της ειδικής ομάδας εργασίας, αναθεωρεί τα υφιστάμενα κριτήρια για το οικολογικό σήμα και τις σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης. Αναθεωρεί επίσης και, όπου αρμόζει, συμπληρώνει και εκσυγχρονίζει τις διάφορες αναλύσεις, εκθέσεις, καταλόγους και λοιπές εργασίες που παρουσιάζονται αναλυτικά στο τμήμα "προπαρασκευαστική εργασία".

44. Ο καθοδηγητικός αρμόδιος φορέας, με τη βοήθεια της ειδικής ομάδας εργασίας, αξιολογεί ειδικότερα τις παρελθούσες, σημερινές και ενδεχόμενες μελλοντικές επιτυχίες της εξεταζόμενης ομάδας προϊόντων, συμπεριλαμβανόμενων των σχετικών περιβαλλοντικών ωφελειών, λαμβάνοντας υπόψη την επιτυχία των σχετικών ομάδων προϊόντων και λαμβάνοντας υπόψη το κοινοτικό πρόγραμμα εργασίας για το οικολογικό σήμα.

45. Ο αρμόδιος καθοδηγητικός φορέας παρουσιάζει τα αποτελέσματα των εν λόγω αξιολογήσεων και αναλύσεων σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις του EUEB και, βάσει αυτών των διαβουλεύσεων, όταν αρμόζει, συστήνει στο EUEB την παράταση, ανάκληση ή αναθεώρηση των οικολογικών κριτηρίων και των σχετικών απαιτήσεων εκτίμησης και εξακρίβωσης. Για το σκοπό αυτό θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην πιθανότητα να τύχει η σύσταση υψηλού επιπέδου στήριξης.

46. Παρομοίως το EUEB, βάσει της εργασίας που εκτελέστηκε από τον καθοδηγητικό αρμόδιο φορέα και την ειδική ομάδα εργασίας, όποτε αρμόζει, συστήνει στην Επιτροπή, την παράταση, ανάκληση ή αναθεώρηση των οικολογικών κριτηρίων και των σχετικών απαιτήσεων εκτίμησης και εξακρίβωσης. Για το σκοπό αυτό, θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην πιθανότητα να τύχει η σύσταση υψηλού επιπέδου στήριξης. Τα μέλη του EUEB τα οποία εκπροσωπούν τα ενδιαφερόμενα μέρη που αναφέρονται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 μπορούν ατομικά ή συλλογικά να επισυνάψουν την ειδική γνώμη ή γνώμες τους στην εν λόγω σύσταση.

47. Εάν η Επιτροπή υποδείξει ότι δεν έχει εκπληρωθεί η εντολή, το EUEB εξακολουθεί τις εργασίες του αντιστοίχως, λαμβάνοντας υπόψη τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις που εκτίθενται στον παρόν τμήμα. Η Επιτροπή αιτιολογεί τη θέση της.

48. Εάν η Επιτροπή δηλώσει τη συμφωνία της, συνοδευόμενη από τη σύσταση να αναθεωρηθούν τα οικολογικά κριτήρια και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης, το EUEB ενεργεί αναλόγως, λαμβάνοντας υπόψη τη διαδικασία και τις απαιτήσεις που αναφέρονται αναλυτικά στο τμήμα "Εντολή για ανάπτυξη ή αναθεώρηση κριτηρίων".

49. Εάν η Επιτροπή συμφωνήσει με τη σύσταση για ανάκληση ή παράταση των οικολογικών κριτηρίων και των σχετικών απαιτήσεων εκτίμησης και εξακρίβωσης, το EUEB θεωρεί ότι έχει εκπληρώσει την εντολή. Το EUEB επαναλαμβάνει ωστόσο τις εργασίες του για την εντολή εάν το ζητήσει η Επιτροπή σε μεταγενέστερο στάδιο.

50. Εάν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή το EUEB καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει την εντολή, ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή πάραυτα, αναφέροντας λεπτομερώς τους λόγους.

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται όταν η Επιτροπή ζητάει γνώμη σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας για το κοινοτικό οικολογικό σήμα)

51. Το EUEB μπορεί να συνεισφέρει τη γνώμη του στην Επιτροπή σχετικά με το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας για το κοινοτικό οικολογικό σήμα που αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000.

52. Προκειμένου να το επιτύχει, το EUEB θα πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα και κατάλληλα βήματα, ενεργώντας σε συμμόρφωση με τους στόχους και τις αρχές των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 1 του εν λόγω κανονισμού.

53. Πριν προταθούν νέες ομάδες προϊόντων οι οποίες θα μπορούσαν να είναι προτεραιότητας για κοινοτική δράση, το EUEB προκαταρκτικά και ενδεικτικά προσδιορίζει εάν οι εξεταζόμενες ομάδες προϊόντων εμπίπτουν στο πεδίο του κοινοτικού συστήματος απονομής του οικολογικού σήματος, όπως καθορίζεται στο άρθρο 2 του υπόψη κανονισμού, και ιδίως εάν πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του υπόψη κανονισμού. Κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, λαμβάνει υπόψη, σε κατάλληλο βαθμό, τα διάφορα σημεία που αναλύονται στο τμήμα "Προπαρασκευαστική εργασία".

54. Καταβάλλεται κάθε εύλογη προσπάθεια από το EUEB και τα μέλη του για να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο συναίνεσης καθόλη τη διάρκεια των εργασιών.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕUΕΒ

55. Τα μέλη του EUEB ενεργούν προς το γενικό συμφέρον του κοινοτικού συστήματος οικολογικού σήματος και μπορούν να αναλαμβάνουν τις πρωτοβουλίες που κρίνουν κατάλληλες και χρήσιμες για το σκοπό αυτό. Μπορούν να ενεργούν με παρόμοιο τρόπο όταν το ζητήσει η Επιτροπή. Στις πρωτοβουλίες τους μπορούν να περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

- δραστηριότητες προώθησης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 ή άλλου είδους,

- σύσταση ειδικών ομάδων εργασίας,

- δράσεις προώθησης της εναρμονισμένης εφαρμογής των κριτηρίων οικολογικού σήματος και των σχετικών απαιτήσεων εκτίμησης και εξακρίβωσης για ομάδες προϊόντων,

- εκπόνηση κατευθυντηρίων γραμμών, για παράδειγμα για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης οικολογικών κριτηρίων,

- θέσπιση εσωτερικών διαδικασιών όπως αρμόζει.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

56. Το EUEB επανεξετάζει τακτικά τη λειτουργία του και, εάν είναι αναγκαίο, διατυπώνει συστάσεις προς την Επιτροπή για την προσαρμογή των διαδικασιών της όπως αρμόζει. Η πρώτη επανεξέταση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν τα τέλη του 2002.

Top