EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0166

2000/166/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 23ης Φεβρουαρίου 2000, περί παρατάσεως των δυνατών χρονικών ορίων των προσωρινών αδειών για τη νέα δραστική ουσία quinoxyfen [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 479] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΕΕ L 52 της 25.2.2000, p. 44–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/166/oj

32000D0166

2000/166/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 23ης Φεβρουαρίου 2000, περί παρατάσεως των δυνατών χρονικών ορίων των προσωρινών αδειών για τη νέα δραστική ουσία quinoxyfen [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 479] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 052 της 25/02/2000 σ. 0044 - 0044


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 23ης Φεβρουαρίου 2000

περί παρατάσεως των δυνατών χρονικών ορίων των προσωρινών αδειών για τη νέα δραστική ουσία quinoxyfen

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 479]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2000/166/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 1999/80/ΕΚ της Επιτροπής(2), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 1 τέταρτη περίπτωση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η οδηγία 91/414/ΕΟΚ (αποκαλούμενη στο εξής "οδηγία") προβλέπει την ανάπτυξη κοινοτικού πίνακα δραστικών ουσιών που επιτρέπεται να ενσωματώνονται σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

(2) Η Dow Elanco υπέβαλε, την 1η Αυγούστου 1995, στις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου φάκελο για τη νέα δραστική ουσία quinoxyfen, με σκοπό την ένταξή της στο παράρτημα Ι της οδηγίας.

(3) Για το quinoxyfen αξιολογούνται, για τις χρήσεις που πρότεινε ο αιτών, οι επιδράσεις στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφοι 2 και 4 της οδηγίας. Το Ηνωμένο Βασίλειο, ενεργώντας ως διορισμένο κράτος μέλος-εισηγητής, υπέβαλε στην Επιτροπή, στις 11 Οκτωβρίου 1996, τη σχετική έκθεση αξιολόγησης.

(4) Η υποβληθείσα έκθεση εξετάζεται από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή στο πλαίσιο της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής και των ομάδων εργασίας της.

(5) Ζητήθηκαν για το quinoxyfen πρόσθετα στοιχεία όσον αφορά την τοξικότητα στο αναπαραγωγικό σύστημα των πτηνών και των γεωσκωλήκων, την αποικοδόμηση των οργανικών συστατικών και τη συσσώρευση στο έδαφος.

(6) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τα κράτη μέλη δύναται να παρατείνουν την ισχύ προσωρινών αδειών που έχουν ήδη χορηγηθεί για φυτοπροστατευτικά προϊόντα περιέχοντα quinoxyfen, για χρονική περίοδο το πολύ έως 24 μηνών από την ημερομηνία της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 23 Φεβρουαρίου 2000.

Για την Επιτροπή

David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1.

(2) ΕΕ L 210 της 10.8.1999, σ. 13.

Top