EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R2805

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2805/1999 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 1999, περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2211/94 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 του Συμβουλίου για την κοινοποίηση των τιμών των εισαγόμενων αλιευτικών προϊόντων

OJ L 340, 31.12.1999, p. 51–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2805/oj

31999R2805

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2805/1999 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 1999, περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2211/94 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 του Συμβουλίου για την κοινοποίηση των τιμών των εισαγόμενων αλιευτικών προϊόντων

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 340 της 31/12/1999 σ. 0051 - 0054


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2805/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 22ας Δεκεμβρίου 1999

περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2211/94 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 του Συμβουλίου για την κοινοποίηση των τιμών των εισαγόμενων αλιευτικών προϊόντων

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1992, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3318/94(2), και ιδίως τα άρθρα 22 και 23,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) είναι αναγκαίο να καθοριστούν οι λεπτομέρειες που θα επιτρέψουν την ταχεία και αξιόπιστη εξασφάλιση της διαβίβασης των στοιχείων που απαιτούνται για τον έλεγχο των τιμών αναφοράς·

(2) για κάθε προϊόν απαριθμούμενο στα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV και V του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92, για το οποίο έχει καθοριστεί τιμή αναφοράς έχει αποδοθεί ένας κωδικός Τaric·

(3) ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2211/94 της Επιτροπής(3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2431/98(4), προβλέπει ότι οι συλλεγόμενες πληροφορίες αναλύονται ανά είδος ή προϊόν, ανά κατηγορία ή εμπορική παρουσίαση· ένας επιπρόσθετος κωδικός Τaric, με τον οποίο ταυτοποιείται το οικείο προϊόν, δεν είναι πλέον αναγκαίο να περιγράφει το προϊόν αυτό με τις προαναφερόμενες παραμέτρους·

(4) τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης προϊόντων αλιείας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2211/94 τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 2 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις τιμές 'ελεύθερο στα σύνορα' των προϊόντων που απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και V του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 για τα οποία καθορίζεται μια τιμή αναφοράς και τα οποία τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία. Η πληροφορία αυτή πρέτει να αναλύεται κατά κωδικό Τaric, καθώς και ανά ημέρα κατάθεσης της δήλωση εισαγωγής."

2. Το παράρτημα ΙΙ αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Μαρτίου 2000.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 1999.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 388 της 31.12.1992, σ. 1.

(2) ΕΕ L 350 της 31.12.1994, σ. 15.

(3) ΕΕ L 238 της 13.9.1994, σ. 1.

(4) ΕΕ L 302 της 12.11.1998, σ. 13.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

1. Μορφή των στοιχείων

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

2. Μορφή μηνύματος

Το δελτίο είναι κείμενο που αποτελείται από τέσσερις τύπους καταχώρησης.

- Κάθε στοιχείο χωρίζεται από το επόμενο με κόμα.

- Κάθε γραμμή του μηνύματος ακολουθείται από < ENTER >.

Παρουσιάζεται ως εξής:

< TTL >2211B

< RMS >C(3)

< RPP >ΗΗΜΜΕΕΕΕ

< DAT >ΗΗΜΜΕΕΕΕ; N(3); N(3); C(10); C(4); C(4); N(15); C(3); N(15);

< DAT >ΗΗΜΜΕΕΕΕ; N(3); N(3); C(10); C(4); C(4); N(15); C(3); N(15);

< DAT >ΗΗΜΜΕΕΕΕ; N(3); N(3); C(10); C(4); C(4); N(15); C(3); N(15);

.........

3. Κωδικοί

Πίνακας 1

Κωδικοί κρατών μελών

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Πίνακας 2

Κωδικοί "νομισμάτων"

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>"

Top