EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1783

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1783/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 1999 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

OJ L 213, 13.8.1999, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 102 - 105
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 102 - 105
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 102 - 105
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 102 - 105
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 102 - 105
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 102 - 105
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 102 - 105
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 102 - 105
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 102 - 105

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; καταργήθηκε από 32006R1080

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1783/oj

31999R1783

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1783/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 1999 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 213 της 13/08/1999 σ. 0001 - 0004


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1783/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 12ης Ιουλίου 1999

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(1)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 162,

την πρόταση της Επιτροπής(2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(4),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης(5),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) ότι το άρθρο 160 της συνθήκης προβλέπει ότι, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συμβάλλει στη διόρθωση των κυριοτέρων περιφερειακών ανισοτήτων στην Κοινότητα· ότι, κατ' αυτόν τον τρόπο, το ΕΤΠΑ συμβάλλει στη μείωση της απόκλισης μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιφερειών και στη μείωση της καθυστέρησης που παρουσιάζουν οι μειονεκτικές περιφέρειες ή νήσοι, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών περιοχών·

(2) ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999, περί των γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά Ταμεία(6) ορίζει, στο άρθρο 2 παράγραφος 2, ότι η κύρια αποστολή του ΕΤΠΑ είναι η στήριξη των στόχων αριθ. 1 και αριθ. 2 που προβλέπονται στο άρθρο 1, πρώτα εδάφιο, σημεία 1 και 2 του εν λόγω κανονισμού (εφεξής καλούμενοι "στόχοι αριθ. 1 και αριθ. 2")· ότι τα άρθρα 20 και 21 του ίδιου κανονισμού ορίζουν ότι, το ΕΤΠΑ συμβάλλει στη χρηματοδότηση της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας καθώς και στην οικονομική και κοινωνική αναβάθμιση των πόλεων και των προαστίων που διέρχονται κρίση δυνάμει των κοινοτικών πρωτοβουλιών· ότι τα άρθρα 22 και 23 του εν λόγω κανονισμού ορίζουν ότι το ΕΤΠΑ στηρίζει τις καινοτόμες δράσεις σε κοινοτικό επίπεδο καθώς και μέτρα τεχνικής βοήθειας·

(3) ότι οι κοινές διατάξεις των Διαρθρωτικών Ταμείων ορίζονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999· ότι είναι σκόπιμο να διευκρινισθεί η φύση των μέτρων που είναι δυνατόν να χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ δυνάμει των στόχων αριθ. 1 και αριθ. 2 των κοινοτικών πρωτοβουλιών και των καινοτόμων δράσεων·

(4) ότι είναι σκόπιμο να διευκρινισθεί η συμβολή του ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο της αποστολής του για την περιφερειακή ανάπτυξη, την αρμονική, ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων, την επίτευξη υψηλού βαθμού ανταγωνιστικότητας, την επίτευξη υψηλού επιπέδου απασχόλησης, την ισότητα ανδρών και γυναικών και την επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος·

(5) ότι οι παρεμβάσεις του ΕΤΠΑ πρέπει να εντάσσονται στο πλαίσιο μιας συνολικής και ολοκληρωμένης στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη και να εξασφαλίζουν αποτελέσματα συνεργίας με τις παρεμβάσεις των λοιπών διαρθρωτικών Ταμείων·

(6) ότι, στο πλαίσιο της αποστολής του, είναι σκόπιμο το ΕΤΠΑ να υποστηρίζει το παραγωγικό περιβάλλον και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων· την τοπική οικονομική ανάπτυξη και την ανάπτυξη της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης στον πολιτιστικό και τουριστικό τομέα, στο μέτρο που αυτοί συμβάλλουν στη δημιουργία σταθερών θέσεων απασχόλησης την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη· την ανάπτυξη των τοπικών, περιφερειακών και διευρωπαϊκών δικτύων, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης πρόσβασης στα εν λόγω δίκτυα, στους τομείς υποδομής των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας· την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης, της επανόρθωσης -κατά προτεραιότητα στην πηγή τους- των επιβλαβών για το περιβάλλον ενεργειών, και την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει", ευνοώντας ταυτόχρονα την μη ρυπαίνουσα και αποτελεσματική χρήση της ενέργειας και την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και την ισότητα ανδρών και γυναικών όσον αφορά την απασχόληση·

(7) ότι το ΕΤΠΑ οφείλει να διαδραματίζει ιδιαίτερο ρόλο υπέρ της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο της βελτίωσης του πλαισίου ζωής και της χωροταξικής ανάπτυξης, ιδίως μέσω της προώθησης των τοπικών συμφωνιών για την απασχόληση και των νέων πηγών θέσεων απασχόλησης·

(8) ότι το ΕΤΠΑ θα πρέπει να στηρίζει, στο πλαίσιο της αποστολής του, τις επενδύσεις για την αποκατάσταση των εγκαταλελειμμένων ζωνών, με την προοπτική τοπικής, αγροτικής ή αστικής οικονομικής ανάπτυξης·

(9) ότι τα μέτρα κοινοτικού ενδιαφέροντος που λαμβάνονται με πρωτοβουλία της Επιτροπής διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της επίτευξης των γενικών στόχων των κοινοτικών διαρθρωτικών δράσεων που ορίζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999· ότι, προς το σκοπό αυτό, λαμβάνοντας υπόψη την κοινοτική προστιθέμενη αξία, έχει ιδιαίτερη σημασία το ΕΤΠΑ να εξακολουθήσει να προωθεί τη διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με περιφέρειες ευρισκόμενες στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης κατά την έννοια της συνθήκης, με μειονεκτικές νήσους, καθώς και τη συνεργασία με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και περιοριστικών παραγόντων που αντιμετωπίζουν οι περιφέρειες αυτές ότι, στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, η αρμονική, ισόρροπη και αειφόρος ανάπτυξη του συνόλου του κοινοτικού χώρου, και σε ό,τι αφορά τη χωροταξία, συμβάλλει στις ενέργειες υπέρ της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής ότι είναι σκόπιμο να συνεχισθεί και να ενισχυθεί η συμβολή του ΕΤΠΑ σε μία ανάπτυξη αυτής της μορφής ότι είναι ευκταίο να στηριχθεί η οικονομική και κοινωνική αναβάθμιση των πόλεων και των προαστίων που διέρχονται κρίση προκειμένου να προωθηθεί μια αειφόρος ανάπτυξη των πόλεων·

(10) ότι είναι σκόπιμο να καθοριστούν οι αρμοδιότητες για την έκδοση των εκτελεστικών διατάξεων και να προβλεφθούν ορισμένες μεταβατικές διατάξεις·

(11) ότι θα πρέπει να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4254/88 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1988, για τις διατάξεις εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(7),

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αποστολή

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 160 της συνθήκης και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συμμετέχει στη χρηματοδότηση παρεμβάσεων, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 9 του εν λόγω κανονισμού, με σκοπό την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω της διόρθωσης των κύριων περιφερειακών ανισοτήτων και μέσω της συμμετοχής στην ανάπτυξη και την ανασυγκρότηση των περιφερειών.

Προς το σκοπό αυτό, το ΕΤΠΑ συμβάλλει επίσης στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και στη δημιουργία σταθερών θέσεων απασχόλησης.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1. Στο πλαίσιο της αποστολής του, όπως ορίζεται στο άρθρο 1, το ΕΤΠΑ συμμετέχει στη χρηματοδότηση:

α) παραγωγικών επενδύσεων οι οποίες επιτρέπουν τη δημιουργία ή τη διατήρηση σταθερών θέσεων απασχόλησης·

β) επενδύσεων σε υποδομές:

i) οι οποίες, στις περιοχές που καθορίζονται στον στόχο αριθ. 1, συμβάλλουν στην αύξηση του οικονομικού δυναμικού, στην ανάπτυξη, στη διαρθρωτική αναπροσαρμογή και στη δημιουργία ή διατήρηση σταθερών θέσεων απασχόλησης στις περιφέρειες αυτές, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων που συμβάλλουν στη δημιουργία και ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να συνδεθούν με τις κεντρικές περιοχές της Κοινότητας οι περιοχές που μειονεκτούν από διαρθρωτική άποψη λόγω του νησιωτικού, ηπειρωτικού και απομακρυσμένου τους χαρακτήρα.

ii) οι οποίες, στις περιφέρειες ή περιοχές που καλύπτονται από τους στόχους αριθ. 1 και αριθ. 2 ή στις κοινοτικές πρωτοβουλίες που προβλέπονται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, αφορούν τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων σε οικονομικές περιοχές και βιομηχανικές ζώνες που πλήττονται από μαρασμό, την ανάπλαση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών καθώς και την αναζωογόνηση και την άρση της απομόνωσης των αγροτικών περιοχών και των περιοχών οι οποίες εξαρτώνται από την αλιεία· τις επενδύσεις σε υποδομές των οποίων ο εκσυγχρονισμός ή η διευθέτηση αποτελούν προϋπόθεση της δημιουργίας ή της ανάπτυξης των οικονομικών δραστηριοτήτων οι οποίες συνεπάγονται τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των διασυνδέσεων με υποδομές που αποτελούν προϋπόθεση για την ανάπτυξη αυτών των δραστηριοτήτων·

γ) της ανάπτυξης του ενδογενούς δυναμικού, μέσω μέτρων ενθάρρυνσης και στήριξης των πρωτοβουλιών τοπικής ανάπτυξης και απασχόλησης καθώς και των δραστηριοτήτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στα οποία περιλαμβάνονται ειδικότερα:

i) οι ενισχύσεις στις υπηρεσίες που παρέχονται στις επιχειρήσεις, ιδίως στους τομείς της διαχείρισης, των μελετών και ερευνών της αγοράς, καθώς και των υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται από κοινού σε περισσότερες επιχειρήσεις,

ii) η χρηματοδότηση της μεταφοράς τεχνολογίας, στην οποία περιλαμβάνεται ιδίως η συγκέντρωση, η διάδοση πληροφοριών, η κοινή οργάνωση μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών εγκαταστάσεων και η χρηματοδότηση της εφαρμογής καινοτομιών στις επιχειρήσεις,

iii) η βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στις δυνατότητες χρηματοδότησης και δανεισμού, μέσω της δημιουργίας και ανάπτυξης των κατάλληλων χρηματοδοτικών μέσων όπως αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999,

iv) οι άμεσες ενισχύσεις στις επενδύσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 28 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται καθεστώς ενισχύσεων,

v) η κατασκευή υποδομών με διαστάσεις κατάλληλες για την τοπική ανάπτυξη και την ανάπτυξη της απασχόλησης,

vi) οι ενισχύσεις στις δομές παροχής εκ του σύνεγγυς υπηρεσιών, με σκοπό τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, εξαιρουμένων των μέτρων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)·

δ) μέτρων τεχνικής βοήθειας όπως προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.

Στις περιφέρειες που καλύπτονται από τον στόχο αριθ. 1, το ΕΤΠΑ δύναται να συμμετέχει στη χρηματοδότηση των επενδύσεων στον τομέα της εκπαίδευσης και της υγείας, συμβάλλοντας κατ' αυτόν τον τρόπο στη διαρθρωτική τους αναπροσαρμογή.

2. Κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1, η χρηματοδοτική συμμετοχή του ΕΤΠΑ στηρίζει επί παραδείγματι, τους ακόλουθους τομείς:

α) το παραγωγικό περιβάλλον, ιδίως για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και των βιώσιμων επενδύσεων των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων, καθώς και την ανάπτυξη της ελκυστικότητας των περιφερειών, ιδίως μέσω της αναβάθμισης του επιπέδου του εξοπλισμού τους σε υποδομές·

β) την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, με σκοπό την προώθηση της εφαρμογής των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας ή την ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης που συμβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη·

γ) την ανάπτυξη της κοινωνίας των πληροφοριών·

δ) την ανάπτυξη του τουρισμού και των πολιτιστικών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, εφόσον δημιουργούν σταθερές θέσεις εργασίας·

ε) την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις γενικές αρχές της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης προς υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης, της μη ρυπαίνουσας και αποτελεσματικής χρήσης ενέργειας και της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

στ) την ισότητα ανδρών και γυναικών όσον αφορά την απασχόληση, ιδίως μέσω της δημιουργίας επιχειρήσεων και υποδομών ή υπηρεσιών που παρέχουν τη δυνατότητα αρμονικού συνδυασμού της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής·

ζ) τη διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία στον τομέα της αειφόρου περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης.

Άρθρο 3

Κοινοτική πρωτοβουλία

1. Κατ' εφαρμογή του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, το ΕΤΠΑ συμβάλλει, σύμφωνα με το άρθρο 21 του εν λόγω κανονισμού, στην εφαρμογή της κοινοτικής πρωτοβουλίας στον τομέα της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας που αποσκοπεί να δώσει ώθηση στην αρμονική, ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη όλου του κοινοτικού χώρου (INTERREG), καθώς και στην εφαρμογή της κοινοτικής πρωτοβουλίας για την οικονομική και κοινωνική αναβάθμιση των πόλεων και των προαστίων που διέρχονται κρίση, προκειμένου να προωθηθεί μια αειφόρος ανάπτυξη των πόλεων (URBAN).

2. Σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου πεδίο εφαρμογής διευρύνεται με την απόφαση συμμετοχής των Ταμείων σε μέτρα τα οποία είναι δυνατό να χρηματοδοτούνται δυνάμει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1784/1999(8), (ΕΚ) αριθ. 1257/1999(9) και (ΕΚ) αριθ. 1263/1999(10) ούτως ώστε να εφαρμοσθούν όλα τα μέτρα που προβλέπονται από το σχετικό πρόγραμμα κοινοτικής πρωτοβουλίας.

Άρθρο 4

Καινοτόμες δράσεις

1. Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, το ΕΤΠΑ μπορεί να συμμετέχει στη χρηματοδότηση:

α) μελετών, με πρωτοβουλία της Επιτροπής, που αποσκοπούν στην ανάλυση και τον εντοπισμό των προβλημάτων και λύσεων που έχουν σχέση με την περιφερειακή ανάπτυξη, ιδίως όσον αφορά την αρμονική, ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη του συνόλου του κοινοτικού χώρου, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου ανάπτυξης του κοινοτικού χώρου·

β) πιλοτικών σχεδίων με τα οποία ανιχνεύονται ή προτείνονται νέες λύσεις επί θεμάτων περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, με στόχο τη μεταφορά των λύσεων αυτών, μετά το στάδιο της επίδειξης, στις παρεμβάσεις·

γ) ανταλλαγών καινοτόμων εμπειριών που έχουν ως στόχο να προβάλουν και να μεταφέρουν την πείρα που αποκτάται στον τομέα της περιφερειακής ή τοπικής ανάπτυξης.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου πεδίο εφαρμογής διευρύνεται με την απόφαση συμμετοχής των Ταμείων σε μέτρα τα οποία είναι δυνατόν να χρηματοδοτούνται δυνάμει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1784/1999, (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 και (ΕΚ) αριθ. 1263/1999 ούτως ώστε να εφαρμοσθούν όλα τα μέτρα που προβλέπονται από το εν λόγω πιλοτικό σχέδιο.

Άρθρο 5

Λεπτομέρειες εφαρμογής

Κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θεσπίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 48 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.

Άρθρο 6

Κατάργηση κανονισμού

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4254/88 καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2000.

Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 7

Ρήτρα επανεξέτασης

Κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επανεξετάζουν τον παρόντα κανονισμό το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2006.

Αποφασίζουν σχετικά με την πρόταση αυτή με τη διαδικασία του άρθρου 162 της συνθήκης.

Άρθρο 8

Μεταβατικές διατάξεις

Οι μεταβατικές διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 52 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 εφαρμόζονται mutatis mutandis στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 1999.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. M. GIL-ROBLES

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

S. NIINISTÖ

(1) Η δημοσίευση αυτή ακυρώνει και αντικαθιστά τη δημοσίευση που αναγράφεται στην ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 43.

(2) ΕΕ C 176 της 9.6.1998, σ. 35 και

ΕΕ C 52 της 23.2.1999, σ. 12.

(3) ΕΕ C 407 της 28.12.1998, σ. 74.

(4) ΕΕ C 51 της 22.2.1999, σ. 1.

(5) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 1998 (ΕΕ C 379 της 7.12.1998, σ. 178), κοινή θέση του Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 1999 (ΕΕ C 134 της 14.5.1999, σ. 1) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Μαΐου 1999 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα). Απόφαση του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999.

(6) ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 1.

(7) ΕΕ L 374 της 31.12.1998, σ. 15· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2083/93 (ΕΕ L 193 της 31.7.1993, σ. 34).

(8) Βλέπε σελίδα 5 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(9) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την τροποποίηση και κατάργηση ορισμένων κανονισμών (ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 80).

(10) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1263/1999 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999 σχετικά με τις διαρθρωτικές ενέργειες στον τομέα της αλιείας (ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 54).

Top