EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1660

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1660/1999 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 1999, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1392/1999 και για έναρξη διαρκούς διαγωνισμού για εξαγωγή 84 632 τόνων κριθής που έχει στη διάθεσή του ο φινλανδικός οργανισμός παρεμβάσεως

OJ L 197, 29.7.1999, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1660/oj

31999R1660

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1660/1999 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 1999, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1392/1999 και για έναρξη διαρκούς διαγωνισμού για εξαγωγή 84 632 τόνων κριθής που έχει στη διάθεσή του ο φινλανδικός οργανισμός παρεμβάσεως

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 197 της 29/07/1999 σ. 0015 - 0016


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1660/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 28ης Ιουλίου 1999

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1392/1999 και για έναρξη διαρκούς διαγωνισμού για εξαγωγή 84632 τόνων κριθής που έχει στη διάθεσή του ο φινλανδικός οργανισμός παρεμβάσεως

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των σιτηρών(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1253/1999 της Επιτροπής(2), και ιδίως το άρθρο 5,

Εκτιμώντας:

(1) ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 της Επιτροπής(3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 39/1999(4), καθορίζει τις διαδικασίες και τους όρους πωλήσεως των σιτηρών που βρίσκονται στην κατοχή των οργανισμών παρεμβάσεως·

(2) ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1392/1999 της Επιτροπής(5), άνοιξε διαρκή διαγωνισμό για την εξαγωγή 48149 τόνων κριθής που έχει στη διάθεσή του ο φινλανδικός οργανισμός παρέμβασης· ότι η Φινλανδία ενημέρωσε την Επιτροπή για την πρόθεση του οργανισμού παρέμβασής της να αυξήσει κατά 36483 τόνους την ποσότητα που τέθηκε σε διαρκή διαγωνισμό για εξαγωγή· ότι πρέπει να ανέλθει σε 84632 τόνους η συνολική ποσότητα κριθής που τέθηκε σε διαρκή διαγωνισμό για εξαγωγή και έχει στη διάθεσή του ο φινλανδικός οργανισμός παρέμβασης·

(3) ότι, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση των ποσοτήτων που έχουν τεθεί σε διαγωνισμό, θεωρείται αναγκαίο να γίνουν τροποποιήσεις στον πίνακα των περιοχών και των ποσοτήτων που έχουν αποθεματοποιηθεί· ότι πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί κυρίως το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1392/1999·

(4) ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1392/1999 τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "Άρθρο 2

1. Ο διαγωνισμός αφορά μέγιστη ποσότητα 84632 τόνων κριθής για εξαγωγή προς όλες τις τρίτες χώρες εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τον Καναδά και το Μεξικό.

2. Στο παράρτημα Ι αναφέρονται οι περιοχές στις οποίες είναι αποθηκευμένοι 84632 τόνοι κριθής."

2. Το παράρτημα Ι αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 1999.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21.

(2) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 18.

(3) ΕΕ L 191 της 31.7.1993, σ. 76.

(4) ΕΕ L 5 της 9.1.1999, σ. 64.

(5) ΕΕ L 163 της 29.6.1999, σ. 21.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>"

Top