EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1446

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1446/1999 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1999, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 858/94 για τη θέσπιση καθεστώτος στατιστικής καταγραφής του ερυθρού τόνου (Thunnus Thynnus) στην Κοινότητα

OJ L 167, 2.7.1999, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/11/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1446/oj

31999R1446

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1446/1999 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1999, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 858/94 για τη θέσπιση καθεστώτος στατιστικής καταγραφής του ερυθρού τόνου (Thunnus Thynnus) στην Κοινότητα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 167 της 02/07/1999 σ. 0001 - 0004


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1446/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 24ης Ιουνίου 1999

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 858/94 για τη θέσπιση καθεστώτος στατιστικής καταγραφής του ερυθρού τόνου (Thunnus Thynnus) στην Κοινότητα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37,

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) στο πλαίσιο των μέτρων διακανονισμού του αποθέματος ερυθρού τόνου που αποφασίστηκαν από τη διεθνή σύμβαση για τη διατήρηση των τονοειδών του ατλαντικού, κατωτέρω ονομαζόμενη "ICCAT", της οποίας αποτελεί μέρος η Κοινότητα, εφαρμόστηκε καθεστώς στατιστικής καταγραφής των αλιευμάτων και των εισαγωγών ερυθρού τόνου από τα συμβαλλόμενα μέρη· για το σκοπό αυτό έχουν θεσπιστεί τα αναγκαία μέτρα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 858/94(3)·

(2) για να διευκολυνθεί η διαχείριση του προαναφερόμενου καθεστώτος σε επίπεδο Κοινότητας και των κρατών μελών της, η ICCAT εξέδωσε, κατά τη δέκατη έκτακτη συνεδρίασή της στο Saint-Sebastien τον Νοέμβριο του 1996, σύσταση με σκοπό την επικύρωση, από ένα κράτος μέλος, του στατιστικού εγγράφου που αφορά τα αλιεύματα ερυθρού τόνου που πραγματοποιούνται από σκάφος το οποίο φέρει τη σημαία ενός άλλου κράτους μέλους·

(3) για να συμπληρωθεί ο μηχανισμός διαχείρισης του καθεστώτος ερυθρού τόνου, η ICCAT εξέδωσε, κατά τη δέκατη πέμπτη τακτική συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη από 14 έως 21 Νοεμβρίου 1997, σύσταση για την επέκταση του καθεστώτος στατιστικής καταγραφής στις εργασίες επανεξαγωγής του ερυθρού τόνου· για το σκοπό αυτό πρέπει να καθοριστούν οι λεπτομέρειες οι οποίες θα διέπουν τους διάφορους τύπους εμπορικών εργασιών που περικλείουν μία ή περισσότερες επανεξαγωγές προς το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, ή από το έδαφος αυτό, και να προβλεφθεί ένα υπόδειγμα πιστοποιητικού επανεξαγωγής·

(4) η εφαρμογή αυτών των μέτρων από την Κοινότητα απαιτεί την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 858/94· είναι σκόπιμο με αυτή την ευκαιρία να γίνει ενημέρωση του καταλόγου των τρίτων χωρών που εμφαίνονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 2 του κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 858/94 τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 1 προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση: "- η επανεξαγωγή με προορισμό μια τρίτη χώρα, του ερυθρού τόνου, (Thunnus thynnus) που υπάγεται στους κωδικούς της ΣΟ ex 0302 39, ex 0303 49, ex 0304 20 45, ex 1604 14 16 και ex 1604 14 18."

2. Το ακόλουθο άρθρο προστίθεται μετά το άρθρο 2: "Άρθρο 2α

1. Κάθε ποσότητα ερυθρού τόνου που αλιεύεται από ένα σκάφος που φέρει τη σημαία ενός κράτους μέλους και εξάγεται προς μια τρίτη χώρα, πρέπει να συνοδεύεται από το στατιστικό έγγραφο που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι.

2. Το στατιστικό έγγραφο που καταρτίζεται κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1, μπορεί να επικυρωθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας ή από τις αρχές άλλου κράτους μέλους, όπου εκφορτώνονται τα εν λόγω προϊόντα, εφόσον οι αντίστοιχες ποσότητες ερυθρού τόνου εξάγονται εκτός Κοινότητας, από το έδαφος ενός κράτους μέλους εκφόρτωσης.

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη που επικυρώνουν τα στατιστικά έγγραφα κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2 ενημερώνουν τα κράτη μέλη σημαίας, αποστέλλοντάς τους αντίγραφο των εγγράφων που έχουν επικυρώσει εντός διμήνου από την επικύρωση.

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, κάθε κράτος μέλος ανακοινώνει στην Επιτροπή τα στοιχεία σχετικά με τις αρμόδιες αρχές του που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Η Επιτροπή διαβιβάζει τα στοιχεία αυτά στα υπόλοιπα κράτη μέλη."

3. Στο άρθρο 3 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: "4. Κάθε ποσότητα ερυθρού τόνου, εισαγόμενη στην κοινοτική αγορά, αφού έχει αποτελέσει αντικείμενο προηγουμένης επανεξαγωγής για τρίτη χώρα, μπορεί να συνοδεύεται από πιστοποιητικό επανεξαγωγής όπως εμφαίνεται στο παράρτημα III.

Το πιστοποιητικό επανεξαγωγής πρέπει να συμπληρωθεί, να υπογραφεί και να επικυρωθεί σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 για το στατιστικό έγγραφο· κατατίθεται στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου εισάγεται το προϊόν."

4. Μετά το άρθρο 3 προστίθεται το ακόλουθο άρθρο: "Άρθρο 3α

1. Κάθε ποσότητα ερυθρού τόνου που επανεξάγεται προς μια τρίτη χώρα, μετά από την εισαγωγή της στην Κοινότητα, πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό επανεξαγωγής που εμφαίνεται στο παράρτημα III.

2. Το πιστοποιητικό επανεξαγωγής συμπληρώνεται και υπογράφεται, για τα αντίστοιχα σημεία, από τους αρμόδιους φορείς οι οποίοι και ευθύνονται για τα στοιχεία που δηλώνουν στο έγγραφο. Το έγγραφο επανεξαγωγής πρέπει να συνοδεύεται από ένα αντίγραφο, δεόντως επικυρωμένο, του πρωτοτύπου του στατιστικού εγγράφου που αναφέρεται στο άρθρο 3.

3. Το πιστοποιητικό επανεξαγωγής επικυρώνεται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους από το οποίο προβλέπεται να γίνει η επανεξαγωγή.

4. Η επανεξαγωγή ερυθρού τόνου που έχει αποτελέσει κατά το παρελθόν αντικείμενο επανεξαγωγής, συνεπάγεται κατάρτιση και επικύρωση ενός νέου πιστοποιητικού επανεξαγωγής· σε παρόμοια περίπτωση, το αντίγραφο των στατιστικών εγγράφων και τα πρωτότυπα πιστοποιητικά επανεξαγωγής δεόντως επικυρωμένα, που συνόδευαν το προϊόν, πρέπει να επισυνάπτονται στο νέο πιστοποιητικό επανεξαγωγής."

5. Στο άρθρο 5 παράγραφος 1 προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση: "- τις εξαμηνιαίες ποσότητες κάθε εμπορικής παρουσίασης ερυθρού τόνου, κατανεμημένες ανά τρίτη χώρα καταγωγής, που τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία στο έδαφός της αφού έχουν αποτελέσει αντικείμενο επανεξαγωγής από μια τρίτη χώρα."

6. Το σημείο 2 του παραρτήματος II αντικαθίσταται από το κείμενο που περιέχεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

7. Προστίθεται το παράρτημα III, που επισυνάπτεται στον παρόντα κανονισμό ως παράρτημα II.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 24 Ιουνίου 1999.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. TRITTIN

(1) ΕΕ C 264 της 21.8.1998, σ. 10.

(2) ΕΕ C 98 της 9.4.1999, σ. 32.

(3) ΕΕ L 99 της 19.4.1994, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

"2. Τρίτες χώρες που αναγνωρίζονται από την ICCAT και για τις οποίες μπορεί να επικυρωθεί το στατιστικό έγγραφο από έναν αναγνωρισμένο προς τούτο οργανισμό, παραδείγματος χάρη από το εμπορικό επιμελητήριο

Αγκόλα, Ακτή του Ελεφαντοστού, Βενεζουέλα, Βραζιλία, Γκαμπόν, Γκάνα, Γουινέα-Κόνακρι, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Ιαπωνία, Ισημερινή Γουινέα, Καναδάς, Κίνα, Κορέα, Κροατία, Λιβύη, Μαρόκο, Νότια Αφρική, Ουρουγουάη, Πράσινο Ακρωτήριο, Ρωσία, Σάο Τόμε και Πρίνσιπε, Τυνησία."

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

>PIC FILE= "L_1999167EL.000403.EPS">"

Top