Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R0308

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 308/1999 του Συμβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 1999 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών

OJ L 38, 12.2.1999, p. 6–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 004 P. 101 - 104
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 004 P. 101 - 104
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 004 P. 101 - 104
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 004 P. 101 - 104
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 004 P. 101 - 104
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 004 P. 101 - 104
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 004 P. 101 - 104
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 004 P. 101 - 104
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 004 P. 101 - 104
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 005 P. 43 - 46
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 005 P. 43 - 46
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 007 P. 52 - 55

No longer in force, Date of end of validity: 13/08/2019; καταργήθηκε εμμέσως από 32019R1241

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/308/oj

31999R0308

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 308/1999 του Συμβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 1999 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 038 της 12/02/1999 σ. 0006 - 0009


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 308/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Φεβρουαρίου 1999 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Εκτιμώντας:

ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98 (4) παρουσιάζει έναν αριθμό παραλείψεων, σφαλμάτων κειμένου και συντακτικών αστοχιών 7

ότι μετά τον επανακαθορισμό από το Ηνωμένο Βασίλειο των ορίων των ιχθυοτόπων του, κανένα τμήμα της επιμέρους ζώνης CIEM XII βόρεια του γεωγραφικού πλάτους 56° Β δεν υπάγεται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία των κρατών μελών 7 ότι, ως εκ τούτου, η περιοχή αυτή δεν πρέπει πλέον να αναφέρεται 7

ότι η μέθοδος με την οποία πρέπει να καθορίζεται το μέγεθος της καβουρομάνας (maia squinado) θεωρείται ότι δεν είναι πρακτική και ως εκ τούτου πρέπει να αναθεωρηθεί 7

ότι θα πρέπει, κατά συνέπεια, να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98 τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 29 παράγραφος 4 στοιχείο β) σημείο iii) τρίτη περίπτωση, οι λέξεις «οι ποσότητες χωματίδας και γλώσσας» πρέπει να αντικατασταθούν από τις λέξεις «οι ποσότητες χωματίδας ή/και γλώσσας».

2. Στο άρθρο 30 παράγραφος 2, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από:

«β) τη ζώνη CIEM Vb και την επιμέρους ζώνη CIEM VI βόρεια του γεωγραφικού πλάτους 56° Β».

3. Στο παράρτημα Ι:

α) η υποσημείωση 1 αντικαθίσταται από:

«(1) Στη Βόρεια Θάλασσα από 1η Μαρτίου έως 31 Οκτωβρίου και κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους στις υπόλοιπες περιοχές 1 και 2, εκτός του Skagerrak και Kattegat».

β) η υποσημείωση 6 αντικαθίσταται από:

«(6) Κατά το πρώτο έτος μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού ισχύει ένα ελάχιστο ποσοστό ειδών-στόχων 50 % σε σχέση με αλιεύματα που αλιεύονται στην περιοχή 2, εκτός της Βορείου Θαλάσσης, της ζώνης CIEM Vb και της επιμέρους ζώνης VI βόρεια του γεωγραφικού πλάτους 56° Β».

4. Το παράρτημα IV αντικαθίσταται από το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

5. Στο παράρτημα IX, η γραμμή «70-79 + ≥ 70» αντικαθίσταται από: «60-69 + ≥ 70».

6. Στο παράρτημα XII, όλες οι αναφορές στο «Σκουμπρί (Scomber scombrus)» αντικαθίστανται από «Σκουμπρί (Scomber spp.)», και κάθε αναφορά στο «Σαυρίδι (Trachurus trachurus)» αντικαθίσταται από «Σαυρίδι (Trachurus spp.)».

7. Στο παράρτημα XIII, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5. α) Το μέγεθος της καβουρομάνας (maia squinado) μετράται ως εμφαίνεται στην εικόνα 4Α, και αφορά το μήκος του κελύφους, κατά μήκος της διαμέσου γραμμής, από την ακμή του κελύφους μεταξύ των ρυγχών προς την οπίσθια ακμή του κελύφους.

β) Το μέγεθος ενός βρώσιμου κάβουρα μετράται, όπως εμφαίνεται στην εικόνα 4Β, και αφορά το μέγιστο πλάτος του κελύφους το οποίο μετράται καθέτως προς την πρόσθια/οπίσθια διάμεσο γραμμή του κελύφους».

8. Η εικόνα 4Α αντικαθίσταται από την εικόνα του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2000.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 1999.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

O. LAFONTAINE

(1) ΕΕ C 337 της 5. 11. 1998, σ. 8.

(2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 13 Ιανουαρίου 1999 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 1998.

(4) ΕΕ L 125 της 27. 4. 1998, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Skagerrak και Kattegat

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

«Εικόνα 4Α»

>ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΗΛΜ>

Top