EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0080

Οδηγία 1999/80/ΕΚ της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 1999 για την καταχώρηση δραστικής ουσίας (azimsulfuron) στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 210, 10.8.1999, p. 13–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2000; καταργήθηκε από 31900L0080

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/80/oj

31999L0080

Οδηγία 1999/80/ΕΚ της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 1999 για την καταχώρηση δραστικής ουσίας (azimsulfuron) στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 210 της 10/08/1999 σ. 0013 - 0015


ΟΔΗΓΙΑ 1999/80/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 28ης Ιουλίου 1999

για την καταχώρηση δραστικής ουσίας (azimsulfuron) στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 1ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/1/ΕΚ της Επιτροπής(2), αναφερόμενη στη συνέχεια ως η οδηγία, και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1

Εκτιμώντας:

(1) ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, η Ιταλία έλαβε στις 4 Μαρτίου 1996 αίτηση εκ μέρους της DuPont de Nemours Italiana SpA, αναφερόμενη στη συνέχεια ως η αιτούσα, για την καταχώρηση της δραστικής ουσίας azimsulfuron στο παράρτημα Ι της οδηγίας·

(2) ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 3 της οδηγίας, η Επιτροπή επιβεβαίωσε, με την απόφαση 97/164/ΕΚ(3) της 17ης Φεβρουαρίου 1997, ότι ο υποβληθείς φάκελος για την azimsulfuron δύναται να θεωρηθεί ότι ικανοποιεί, καταρχήν, όσον αφορά τα στοιχεία και τις πληροφορίες, τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙ και για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τη δραστική αυτή ουσία του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας·

(3) ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας, μία δραστική ουσία δύναται να καταχωρηθεί στο παράρτημα Ι για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη, εάν αναμένεται ότι δεν έχει βλαβερή επίδραση στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή στα υπόγεια ύδατα ή μη αποδεκτή επίδραση στο περιβάλλον·

(4) ότι, για την azimsulfuron, έχει εκτιμηθεί η επίδραση στην υγεία των ανθρώπων και στο περιβάλλον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 2 και παράγραφος 4 της οδηγίας, για τις χρήσεις που προτείνονται από την αιτούσα· ότι η Ιταλία, ενεργώντας ως διορισθέν κράτος μέλος εισηγητής, υπέβαλε στην Επιτροπή στις 22 Μαΐου 1997 τη σχετική έκθεση αξιολόγησης·

(5) ότι η υποβληθείσα έκθεση εξετάστηκε από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή στα πλαίστα της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής· η εξέταση αυτή ολοκληρώθηκε στις 2 Ιουλίου 1999 με τη μορφή έκθεσης της Επιτροπής για την azimsulfuron· ότι ενδέχεται να καταστεί αναγκαία η ενημέρωση της έκθεσης αυτής για να ληφθούν υπόψη τεχνικές και επιστημονικές εξελίξεις· ότι, στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας, θα χρειαστεί επίσης να τροποποιηθούν οι όροι για την καταχώρηση της azimsulfuron στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ·

(6) ότι ο φάκελος και τα στοιχεία από την εξέταση υποβλήθηκαν επίσης για γνωμοδότηση στην επιστημονική επιτροπή φυτών· ότι η επιτροπή αυτή γνωμοδότησε στις 4 Φεβρουαρίου 1999· ότι η επιτροπή αυτή εντόπισε ενδεχόμενους κινδύνους για υδρόβιους οργανισμούς και χερσαία φυτά άλλα πλην των φυτών στόχου· ότι, συνεπώς, πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα μετριασμού του κινδύνου(4)·

(7) ότι προέκυψε από τις διάφορες εξετάσεις ότι τα φυτοπροστατευπκά προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω δραστική ουσία αναμένεται ότι ικανοποιούν σε γενικές γραμμές τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) και στο άρθρο 5 παράγραφος 3 της οδηγίας, ιδίως όσον αφορά τις εξετασθείσες χρήσεις· ότι, συνεπώς, είναι αναγκαίο να καταχωρηθεί η εν λόγω δραστική ουσία στο παράρτημα Ι, ώστε να διασφαλιστεί ότι σε όλα τα κράτη μέλη οι εγκρίσεις των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν την εν λόγω δραστική ουσία δύνανται να χορηγηθούν σύμφωνα με πς διατάξεις της οδηγίας·

(8) ότι μετά την καταχώρηση, απαιτείται εύλογο χρονικό διάστημα για να μπορέσουν τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις διατάξεις της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την azimsulfuron και ιδίως για να επανεξετάσουν, στο χρονικό αυτό διάστημα, τις υφιστάμενες προσωρινές εγκρίσεις ή για να χορηγήσουν, το αργότερο στη λήξη του χρονικού αυτού διαστήματος, νέες εγκρίσεις σύμφωνα με πς διατάξεις της οδηγίας· ότι ενδέχεται να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την azimsulfuron και άλλες δραστικές ουσίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι·

(9) ότι πρέπει να προβλεφθεί ότι η τελική έκθεση (πλην εμπιστευτικών πληροφοριών κατά την έννοια του άρθρου 14 της οδηγίας) είναι διαθέσιμη ή διατίθεται από τα κράτη μέλη για την ενημέρωση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου μέρους·

(10) ότι η έκθεση απαιτείται για την ορθή υλοποίηση από τα κράτη μέλη αρκετών κεφαλαίων των ενιαίων αρχών που καθορίζονται στο παράρτημα VI της οδηγίας, όπου οι αρχές αυτές αναφέρονται στην αξιολόγηση των στοιχείων του παραρτήματος ΙΙ τα οποία υποβλήθηκαν με σκοπό την καταχώρηση της δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι της οδηγίας·

(11) ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής που εκδόθηκε στις 2 Ιουλίου 1999,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η azimsulfuron ορίζεται δραστική ουσία του παραρτήματος Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία, το αργότερο μέχρι την 1η Απριλίου 2000.

2. Εντούτοις, όσον αφορά την αξιολόγηση και τη λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές του παραρτήματος VI της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, βάσει φακέλου που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙΙ, η περίοδος που καθορίζεται στην πρώτη παράγραφο επεκτείνεται για τις υφιστάμενες προσωρινές εγκρίσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν azimsulfuron μέχρι την 1η Απριλίου 2001.

3. Για φυτοπροστατευτικά όμως προϊόντα που περιέχουν azimsulfuron μαζί με κάποια άλλη δραστική ουσία που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, η περίοδος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 παρατείνεται στο μέτρο που προβλέπεται μεγαλύτερη περίοδος υλοποίησης από τις διατάξεις που καθορίζονται στην οδηγία σχετικά με τη καταχώρηση της άλλης αυτής δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

4. Τα κράτη μέλη τηρούν την έκθεση (πλην των εμπιστευτικών πληροφορών, κατά την έννοια του άρθρου 14 της οδηγίας) για την ενημέρωση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου μέρους ή την διαθέτουν σε αυτό κατόπιν συγκεκριμένου αιτήματος.

5. Όταν τα κράτη μέλη υιοθετούν τα μέτρα, αυτά περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από τέτοιου είδους παραπομπή κατά τον χρόνο της επίσημης δημοσίευσής τους. Η διαδικασία για την εν λόγω παραπομπή καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 1999.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 1999.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1.

(2) ΕΕ L 21 της 28.1.1999, σ. 21.

(3) ΕΕ L 64 της 5.3.1997, σ. 17.

(4) Γνωμοδότηση της επιστημονικής επιτροπής φυτών σχετικά με την καταχώρηση της azimsulfuron στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (SCP/AZIM/002-Τελικό 24/02/1999).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

AZIMSULFURON

1. Ταυτότητα

(IUPAC) 1-(4,6-διμεθοξυπυριμιδιν-2-υλο)-3-[1-μεθυλ-4-(2-μεθυλ-2Η-τετραζολ-5-υλο)-πυραζολ-5-υλοσουλφονυλ]-ουρία

2. Ιδιαίτεροι όροι που πρέπει να πληρούνται

2.1. Η δραστική ουσία πρέπει να έχει ελάχιστη καθαρότητα 980 g/kg προϊόντος τεχνικής ποιότητας.

2.2. Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως ζιζανιοκτόνο.

2.3. Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή από αέρος.

2.4. Τα κράτη μέλη πρέπει να αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην επίδρασή της σε υδρόβιους οργανισμούς και σε χερσαία φυτά άλλα πλην των φυτών στόχου, και θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι στους όρους έγκρισης περιλαμβάνονται, όπου είναι απαραίτητο, μέτρα μετριασμού των κινδύνων (π.χ. στις ορυζοκαλλιέργειες, ελάχιστοι χρόνοι αναμονής πριν από το άδειασμα του νερού).

2.5. Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών του παραρτήματος VI, θα ληφθούν υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης για την azimsulfuron, και ιδίως τα προσαρτήματα Ι και ΙΙ, όπως οριστικοποιήθηκαν στη μόνιμη φυτοϋγειονομική επιτροπή στις 2 Ιουλίου 1999.

3. Ημερομηνία λήξης της καταχώρησης: 1η Οκτωβρίου 2009.

Top