EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0034

Οδηγία 1999/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 1999, για την τροποποίηση της οδηγίας 85/374/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σε θέματα ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων

OJ L 141, 4.6.1999, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 004 P. 147 - 148
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 004 P. 147 - 148
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 004 P. 147 - 148
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 004 P. 147 - 148
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 004 P. 147 - 148
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 004 P. 147 - 148
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 004 P. 147 - 148
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 004 P. 147 - 148
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 004 P. 147 - 148
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 005 P. 34 - 35
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 005 P. 34 - 35
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 012 P. 43 - 44

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/06/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/34/oj

31999L0034

Οδηγία 1999/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 1999, για την τροποποίηση της οδηγίας 85/374/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σε θέματα ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 141 της 04/06/1999 σ. 0020 - 0021


ΟΔΗΓΙΑ 1999/34/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 10ης Μαΐου 1999

για την τροποποίηση της οδηγίας 85/374/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σε θέματα ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης(3),

Εκτιμώντας:

(1) ότι η ασφάλεια των προϊόντων και η αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από ελαττωματικά προϊόντα αποτελούν κοινωνικές επιταγές που πρέπει να διασφαλίζονται στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς· ότι η Κοινότητα ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις αυτές με την οδηγία 85/374/ΕΟΚ(4) και την οδηγία 92/59/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1992, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων(5),

(2) ότι η οδηγία 85/374/ΕΟΚ καθιέρωσε μια δίκαιη κατανομή των κινδύνων που ενυπάρχουν σε μια σύγχρονη κοινωνία η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό τεχνικού πολιτισμού· ότι, ως εκ τούτου, η εν λόγω οδηγία εξασφάλισε μια εύλογη εξισορρόπηση μεταξύ των σχετικών συμφερόντων, και ιδίως ανάμεσα στην προστασία της υγείας των καταναλωτών, την προώθηση της καινοτομίας και της επιστημονικής και τεχνικής ανάπτυξης, την εξασφάλιση ανόθευτου ανταγωνισμού και τη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών υπό εναρμονισμένο καθεστώς αστικής ευθύνης· ότι η προαναφερθείσα οδηγία συνέβαλε έτσι στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των οικονομικών παραγόντων όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων και τη σημασία που αποδίδεται σ' αυτήν·

(3) ότι η εναρμόνιση που επιτεύχθη με την οδηγία 85/374/ΕΟΚ, στις νομοθεσίες των κρατών μελών δεν είναι πλήρης, λόγω των παρεκκλίσεων που προβλέπει, ιδίως όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής της από το οποίο αποκλείονται τα μη μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα·

(4) ότι η Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή και τα αποτελέσματα της οδηγίας 85/374/ΕΟΚ και ιδιαίτερα τα ζητήματα σχετικά με την προστασία των καταναλωτών και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, που απετέλεσαν ήδη αντικείμενο μιας πρώτης έκθεσης· ότι, στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει, σύμφωνα με το άρθρο 21 της εν λόγω οδηγίας, μια δεύτερη έκθεση για την εφαρμογή της·

(5) ότι η ένταξη των πρωτογενών προϊόντων στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 85/374/ΕΟΚ θα συμβάλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην ασφάλεια των γεωργικών προϊόντων· ότι η ένταξη αυτή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για υψηλού επιπέδου προστασία των καταναλωτών·

(6) ότι, υπό τις συνθήκες αυτές, απαιτείται τροποποίηση της οδηγίας 85/374/ΕΟΚ ώστε να διευκολυνθεί, προς όφελος των καταναλωτών, η νόμιμη αποζημίωση για τις βλάβες που προκαλούνται στην υγεία από ελαττωματικά γεωργικά προϊόντα·

(7) ότι η παρούσα οδηγία έχει επιπτώσεις στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, στο βαθμό που οι γεωργικές συναλλαγές δεν θα επηρεάζονται πλέον από την ανομοιογένεια των καθεστώτων που ισχύουν για την ευθύνη του παραγωγού·

(8) ότι η αρχή της ευθύνης άνευ πταίσματος που προβλέπεται στην οδηγία 85/374/ΕΟΚ πρέπει να επεκτείνεται σε όλα τα είδη των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών προϊόντων, όπως ορίζονται στο άρθρο 32 δεύτερη φράση της συνθήκης και εκείνων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ της εν λόγω συνθήκης·

(9) ότι, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, είναι αναγκαίο και σκόπιμο, προκειμένου να υλοποιηθούν οι θεμελιεώδεις στόχοι της ενίσχυσης της προστασίας του συνόλου των καταναλωτών και της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, να περιληφθούν τα γεωργικά προϊόντα στην οδηγία 85/374/ΕΟΚ· ότι η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων, σύμφωνα με το άρθρο 5 τρίτο εδάφιο της συνθήκης,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 85/374/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "Άρθρο 2

Για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ο όρος 'προϊόν' περιλαμβάνει κάθε κινητό, ακόμη και ενσωματωμένο σε άλλο κινητό ή ακίνητο. Ο όρος 'προϊόν' περιλαμβάνει και τον ηλεκτρισμό."

2. Στο άρθρο 15 παράγραφος 1, το στοιχείο α) διαγράφεται.

Άρθρο 2

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ενημερώνουν αμέσως σχετικά την Επιτροπή.

Εφαρμόζουν τις εν λόγω διατάξεις από 4 Δεκεμβρίου 2000.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομέρειες της αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την απρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 10 Μαΐου 1999.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. M. GIL-ROBLES

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

H. EICHEL

(1) ΕΕ C 337 της 7.11.1997, σ. 54.

(2) ΕΕ C 95 της 30.3.1998, σ. 69.

(3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 1998 (ΕΕ C 359 της 23.11.1998, σ. 25), κοινή θέση του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1998 (ΕΕ C 49 της 22.2.1999, σ. 1) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1999 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα). Απόφαση του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999.

(4) ΕΕ L 210 της 7.8.1985, σ. 29· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης του 1994.

(5) ΕΕ L 228 της 11.8.1992, σ. 24.

Top