EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0652

1999/652/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 15ης Σεπτεμβρίου 1999, με την οποία εγκρίνονται τα μέτρα που κοινοποιήθηκαν από το Βέλγιο σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 6 της οδηγίας 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(1999) 2919] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Τα κείμενα στη γαλλική και στην ολλανδική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)

OJ L 257, 2.10.1999, p. 20–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/652/oj

31999D0652

1999/652/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 15ης Σεπτεμβρίου 1999, με την οποία εγκρίνονται τα μέτρα που κοινοποιήθηκαν από το Βέλγιο σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 6 της οδηγίας 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(1999) 2919] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Τα κείμενα στη γαλλική και στην ολλανδική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 257 της 02/10/1999 σ. 0020 - 0023


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 15ης Σεπτεμβρίου 1999

με την οποία εγκρίνονται τα μέτρα που κοινοποιήθηκαν από το Βέλγιο σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 6 της οδηγίας 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(1999) 2919]

(Τα κείμενα στη γαλλική και στην ολλανδική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(1999/652/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας(1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραρος 6,

Μετά από διαβούλευση με την επιτροπή που έχει ιδρυθεί σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

I. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Οδηγία 94/62/ΕΚ

Στόχος της οδηγίας 94/62/ΕΚ, που βασίζεται στο άρθρο 97 (πρώην άρθρο 100 Α) της συνθήκης, είναι να εναρμονιστούν τα διάφορα εθνικά μέτρα για τη διαχείριση των συσκευασιών και των απορριμμάτων συσκευασίας προκειμένου, αφενός, να αποτραπούν ή να μειωθούν οι σχετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, επιτυγχάνοντας, κατ' αυτόν τον τρόπο, υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και, αφετέρου, να διασφαλιστεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποφευχθούν εμπόδια στο εμπόριο, καθώς και στρεβλώσεις και περιορισμοί του ανταγωνισμού εντός της Κοινότητας. Προς το σκοπό αυτό, στο άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας ορίζονται, μεταξύ άλλων, ποσοτικοί στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν από τα κράτη μέλη στην ανάκτηση και ανακύκλωση απορριμμάτων συσκευασίας.

Στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ορίζεται ότι, το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2001, πρέπει να ανακτάται το 50 % τουλάχιστον και το 65 % το πολύ του βάρους των απορριμμάτων συσκευασίας. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β), στο πλαίσιο του γενικού αυτού ποσοτικού στόχου και εντός της ιδίας προθεσμίας, πρέπει να ανακυκλώνεται το 25 % τουλάχιστον και το 45 % το πολύ, και οπωσδήποτε το 15 % κατά βάρος κάθε υλικού συσκευασίας, του βάρους του συνόλου των υλικών συσκευασίας που περιέχονται στα απορρίμματα συσκευασίας.

Με το άρθρο 6 παράγραφος 6 θεσπίζεται διαδικασία παρακολούθησης για να εξασφαλισθεί συνοχή μεταξύ διαφόρων στρατηγικών που επιλέγουν τα κράτη μέλη, και ιδίως για να εξασφαλισθεί ότι οι στόχοι που θα ορισθούν σε κάθε κράτος μέλος δεν θα παρεμποδίσουν τα άλλα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με την οδηγία ή δεν συνιστούν στρεβλώσεις της εσωτερικής αγοράς.

Με βάση αυτή τη διάταξη, η Επιτροπή πρέπει να επικυρώνει τα μέτρα αυτά μετά από κατάλληλο έλεγχο.

2. Τα κοινοποιηθέντα μέτρα

Στις 13 Ιουλίου 1996, οι βελγικές αρχές κοινοποίησαν στην Επιτροπή, στο πλαίσιο της διαδικασίας που καθορίζεται με την οδηγία 83/189/ΕΚ του Συμβουλίου(2), πρόταση "συμφωνίας συνεργασίας σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση απορριμμάτων συσκευασίας" (κοινοποίηση 96/240/Β).

Στο Βέλγιο, το ομοσπονδιακό κράτος έχει αρμοδιότητα να μεταφέρει στην εθνική νομοθεσία την οδηγία 94/62/ΕΚ μόνον όσον αφορά ζητήματα σχετιζόμενα με τα προϊόντα (για παράδειγμα το άρθρο 9 και το παράρτημα ΙΙ). Ο καθορισμός των στόχων για την ανάκτηση και ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας που περιέχονται στα απορρίμματα συσκευασίας, οι οποίοι ορίζονται στο άρθρο 6 της οδηγίας 94/62/ΕΚ, έγκειται αποκλειστικώς στην αρμοδιότητα των περιφερειών του Βελγίου. Για να εξασφαλισθεί η συνοχή και η συνεπής μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογή της οδηγίας 94/62/ΕΚ, και ιδίως του άρθρου 6, οι τρεις περιφέρειες του Βελγίου θεώρησαν αναγκαίο να συνάψουν συμφωνία συνεργασίας σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση απορριμμάτων συσκευασίας. Η συμφωνία αυτή αποτελεί νομικώς δεσμευτική πράξη και συνιστά μέτρο μεταφοράς στην εθνική νομοθεσία του άρθρου 6 της οδηγίας 94/62/ΕΚ. Στην εν λόγω συμφωνία συνεργασίας ορίζεται ότι οι οικονομικοί παράγοντες (συσκευαστές και χρήστες συσκευασιών, καθώς και εισαγωγείς προϊόντων που έχουν συσκευασθεί εκτός Βελγίου) είναι υποχρεωμένοι, είτε οι ίδιοι είτε με ανάθεση σε τρίτον (άρθρο 7 παράγραφος 1 της συμφωνίας συνεργασίας), να παραλαμβάνουν και να ανακυκλώνουν/ανακτούν υλικά συσκευασίας που περιέχονται σε απορρίμματα συσκευασίας που έχουν δημιουργηθεί στην αγορά (άρθρο 6 της συμφωνίας συνεργασίας), καθώς και να επιτύχουν ποσοτικούς στόχους ανακύκλωσης και ανάκτησης (άρθρο 3 παράγραφος 2 της συμφωνίας συνεργασίας). Οι οικονομικοί παράγοντες πρέπει να κοινοποιούν στη Διαπεριφερειακή Επιτροπή για τις Συσκευασίες τον τρόπο με τον οποίο προτίθενται να ανταποκριθούν σε αυτήν την υποχρέωση. Όσον αφορά τα οικιακά απορρίμματα συσκευασίας, δεν θίγονται τα δικαιώματα των αρμόδιων δημοσίων αρχών για τη συγκομιδή των απορριμμάτων από τους δρόμους. Η Διαπεριφερειακή Επιτροπή πρέπει να αξιολογεί και, κατά περίπτωση, να εγκρίνει ή να απορρίπτει τον τρόπο με τον οποίο οι οικονομικοί παράγοντες προτίθενται να ανταποκριθούν στην υποχρέωσή τους που ορίζεται στο άρθρο 6 της συμφωνίας συνεργασίας ( άρθρο 7 παράγραφος 2 της συμφωνίας συνεργασίας). Οι οικονομικοί παράγοντες έχουν τη δυνατότητα να απαλλαγούν από την υποχρέωση να παραλαμβάνουν και να ανακυκλώνουν/ανακτούν τη συσκευασία με τη σύναψη σύμβασης με "organisme agréé" (εγκεκριμένο οργανισμό - άρθρο 8 της συμφωνίας συνεργασίας), σύμφωνα με την οποία αναλαμβάνουν τη λήψη μέτρων που θα προσφέρουν τη δυνατότητα στον εγκεκριμένο οργανισμό να πληροί τους στόχους ανακύκλωσης και ανάκτησης. Αυτοί οι εγκεκριμένοι οργανισμοί πρέπει, εκτός της επίτευξης των ποσοτικών στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της συμφωνίας συνεργασίας, να πληρούν ορισμένες απαιτήσεις σχετικά με τη νομική και οικονομική τους κατάσταση (άρθρα 9 μέχρι 15 της συμφωνίας συνεργασίας).

Στο άρθρο 3 παράγραφος 2 καθορίζονται τα ακόλουθα συνολικά ελάχιστα ποσοστά, κατά βάρος, για την ανακύκλωση και ανάκτηση απορριμμάτων συσκευασίας:

- για το 1998: 45 % ανακύκλωση - 70 % ανάκτηση,

- για το 1999: 50 % ανακύκλωση - 80 % ανάκτηση.

Αυτά τα ποσοστά ανακύκλωσης και ανάκτησης πρέπει να επιτευχθούν από τους εμπλεκόμενους οικονομικούς παράγοντες, μέσω του συστήματος που περιγράφεται ανωτέρω, και στις τρεις περιοχές του Βελγίου, δηλαδή τη Φλάνδρα, τη Βαλονία και τις Βρυξέλλες, τόσο όσον αφορά τα οικιακά όσο και τα βιομηχανικά απορρίμματα συσκευασίας.

Στην κοινοποίηση είχε περιληφθεί παράρτημα της πρότασης συμφωνίας συνεργασίας όπου περιλαμβάνεται σύνοψη των μέτρων που πρέπει να ληφθούν για να εξασφαλισθεί η συμμόρφωση προς τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 6 της οδηγίας 94/62/ΕΚ. Πρόκειται για τα ακόλουθα μέτρα:

- ανάλυση των δυνατοτήτων ανάκτησης όσον αφορά τα διάφορα είδη απορριμμάτων συσκευασίας τα επόμενα έτη. Η ανάλυση αυτή περιγράφεται πλήρως στο κατωτέρω κεφάλαιο ΙΙ στοιχείο α),

- περιγραφή των διατάξεων που αποσκοπούν στην αποσόβηση στρεβλώσεων του εμπορίου. Συνίστανται σε προοδευτική εφαρμογή της νομοθεσίας, καθώς και σε μόνιμη διαδικασία επιτήρησης, που θα ασκείται από τη Διαπεριφερειακή Επιτροπή για τις Συσκευασίες και από την κάθε περιφερειακή κυβέρνηση, ώστε να εποπτεύεται η δημιουργία των αναγκαίων υποδομών συλλογής. Προβλέπεται επίσης περιοδικός έλεγχος: ετήσια διαδικασία ελέγχου του προϋπολογισμού των εγκεκριμένων οργανισμών ("orgarιismes agréés"), καθώς και διαδικασία παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των φορέων ανακύκλωσης και ανάκτησης.

Στο πλαίσιο μελέτης σχετικά με "την οικολογική τυποποίηση των συσκευασιών στο Βέλγιο", διενεργήθηκε ανάλυση του όγκου των διαφόρων ειδών απορριμμάτων, που διαβιβάστηκε στην Επιτροπή με την κοινοποίηση και εν συνεχεία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα άλλα κράτη μέλη.

Στις 14 Οκτωβρίου 1996 η Επιτροπή, σε σχόλια επί της κοινοποιηθείσας πρότασης της συμφωνίας συνεργασίας σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από την οδηγία 83/189/ΕΟΚ, αναγνώρισε ότι το Βέλγιο προτίθεται να κάνει χρήση του άρθρου 6 παράγραφος 6 της οδηγίας 94/62/ΕΚ. Στην κοινοποίηση του Βελγίου 96/240/Β ανταποκρίθηκαν επίσης δύο κράτη μέλη. Στις 11 Οκτωβρίου 1996 η Γαλλία απέστειλε λεπτομερή γνώμη επί διαφόρων πτυχών της κοινοποιηθείσας πρότασης, όπου ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι οι ποσοτικοί στόχοι ανακύκλωσης και ανάκτησης που είχαν προβλεφθεί στην πρόταση της συμφωνίας συνεργασίας για το 1999 απαιτούν να εφαρμοσθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 6 πριν από τη θέσπιση των στόχων αυτών. Στις 14 Οκτωβρίου 1996 η Φινλανδία επίσης διατύπωσε σχόλια επί της κοινοποίησης, χωρίς ωστόσο να θίγει το θέμα του άρθρου 6 παράγραφος 6.

Στις 20 Δεκεμβρίου 1997 το Βέλγιο, ως απάντηση στη λεπτομερή γνώμη που είχε διατυπώσει η Γαλλία, διαβίβασε λεπτομερή ανάλυση των διαθέσιμων βιομηχανικών δυνατοτήτων ως απόδειξη ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 6.

Η συμφωνία συνεργασίας θεσπίστηκε με διάταγμα της 21ης Ιανουαρίου 1997 στην περιφέρεια της Φλάνδρας, με διάταγμα της 16ης Ιανουαρίου 1997 στην περιφέρεια της Βαλονίας, και με διάταγμα της 24ης Ιανουαρίου 1997 στην περιφέρεια των Βρυξελλών (όλα τα διατάγματα δημοσιεύθηκαν στο φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας του Βελγίου της 5ης Μαρτίου 1997). Το τελικό κείμενο των μέτρων κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 30 Απριλίου 1997.

3. Γνώμες

Στο άρθρο 6 παράγραφος 6 ορίζεται ότι η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση, αφού ελέγξει τα μέτρα σε συνεργασία με τα κράτη μέλη. Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη των κρατών μελών επί της κοινοποίησης, στο πλαίσιο της επιτροπής που ιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 21 της οδηγίας 94/62/ΕΚ. Αυτή η διαδικασία διαβούλευσης θεωρήθηκε ως η πλέον ενδεδειγμένη και κανένα κράτος μέλος δεν διαφώνησε εν προκειμένω. Η πρώτη ανταλλαγή απόψεων έλαβε χώρα στη συνεδρίαση της επιτροπής της 21ης Απριλίου 1997. Τα κράτη μέλη κλήθηκαν να αποστείλουν γραπτές παρατηρήσεις στην Επιτροπή έως τις 31 Μαΐου 1997. Η Αυστρία, το Βέλγιο, η Δανία, η Γαλλία, η Ιρλανδία, οι Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο υπέβαλαν γραπτές παρατηρήσεις. Το ζήτημα συζητήθηκε εκ νέου στη συνεδρίαση τη επιτροπής της 4ης Σεπτεμβρίου 1997.

Κανένα κράτος μέλος δεν ισχυρίσθηκε ότι τα μέτρα του Βελγίου θα μπορούσαν να δημιουργήσουν στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά ή να παρεμποδίσουν τα άλλα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με την οδηγία.

Ορισμένα κράτη μέλη διατύπωσαν την άποψη ότι μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής θα πρέπει να συμφωνηθεί ειδική διαδικασία, η οποία να ορίζει το είδος των πληροφοριών τις οποίες πρέπει να παρέχουν τα κράτη μέλη όταν κοινοποιούν μέτρο σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 6. Ωστόσο, αναγνωρίστηκε ότι υπάρχουν ορισμένες δυσκολίες, συγκεκριμένα όσον αφορά την αξιολόγηση των δυνατοτήτων ανάκτησης και ανακύκλωσης που προσφέρονται σε μια ανοικτή διεθνή αγορά και το γεγονός ότι δεν είναι πάντοτε δυνατό να προβλεφθεί το κατά πόσον ορισμένα μέτρα θα έχουν ως επίπτωση την υπέρβαση των μέγιστων στόχων της οδηγίας 94/62/ΕΚ.

Κατά τη Γαλλία, είναι δύσκολο η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν θέση επ' αυτού του θέματος ελλείψει ενιαίας μεθόδου που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη συγκρότηση της βάσης δεδομένων (σύμφωνα με το άρθρο 12 της οδηγίας 94/62/ΕΚ), δεδομένου ότι μέχρι τη στιγμή εκείνη θα προκύψουν δυσκολίες για τον υπολογισμό των επιτευχθέντων στόχων. Για να ληφθεί απόφαση σχετικά με την κοινοποίηση εκ μέρους του Βελγίου(3), η Γαλλία πρότεινε λοιπόν αναμονή μέχρις ότου είναι διαθέσιμη ενιαία μέθοδος

Κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής επικράτησε γενικώς συναίνεση ότι είναι αναγκαία η συνεχής παρακολούθηση των συνεπειών των μέτρων, προκειμένου να εντοπισθούν και να αντιμετωπισθούν στρεβλώσεις στο εμπόριο, που ενδέχεται να ανακύψουν. Το Ηνωμένο Βασίλειο ανέφερε ότι θα ήταν χρήσιμη η παροχή στοιχείων σχετικά με οικονομικές πτυχές, όπως π.χ. παλαιότερα ποσοτικά στοιχεία, και οι προβολές των στοιχείων αυτών στην επεξεργασία και τις δυνατότητες επεξεργασίας, στις εισαγωγές και εξαγωγές απορριμμάτων συσκευασίας, καθώς και στην εξέλιξη των τιμών. Ωστόσο, επικράτησε επίσης γενική συναίνεση επί του γεγονότος ότι στη διαδικασία, πρωταρχικό ρόλο πρέπει να διαδραματίσουν τα κράτη μέλη τα οποία ανησυχούν ότι η συμμόρφωσή τους με την οδηγία θα παρεμποδισθεί από μέτρα θεσπιζόμενα από άλλα κράτη μέλη. Σε περίπτωση που μέτρο το οποίο υπερβαίνει τους μέγιστους στόχους της οδηγίας έχει ως αποτέλεσμα προβλήματα συμμόρφωσης για άλλο κράτος μέλος, εναπόκειται κατ' αρχήν σε αυτό το κράτος μέλος να κάνει γνωστή την κατάσταση, έτσι ώστε να μπορέσουν να ληφθούν τα κατάλληλα αντίμετρα. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να διαβιβάσουν αμέσως οποιαδήποτε πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με δυσμενείς επιπτώσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 6, στην επικράτειά τους, οποτεδήποτε προκύψει παρόμοια κατάσταση.

Το Ηνωμένο Βασίλειο πρότεινε επίσης να εξετάζονται τα αποτελέσματα οποιουδήποτε υψηλότερου στόχου στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης αναθεώρησης του άρθρου 6 παράγραφος 1, η οποία πρόκειται να περατωθεί το αργότερο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2001.

II. ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Επειδή θα προέκυπτε καθυστέρηση εάν η Επιτροπή ανέμενε για τα στοιχεία σύμφωνα με την απόφαση 97/138/ΕΚ της Επιτροπή(4), και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν έχουν αναφερθεί δυσμενείς επιπτώσεις ως προς τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 6, η Επιτροπή θεωρεί περιττή την αναβολή λήψης της παρούσας απόφασης, όπως πρότεινε η Γαλλία.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 6 της οδηγίας 94/62/ΕΚ, κράτος μέλος επιτρέπεται να υπερβαίνει τους στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), εάν παρέχει προς το σκοπό αυτό τις κατάλληλες δυνατότητες ανακύκλωσης και ανάκτησης. Τα μέτρα πρέπει να λαμβάνονται χάριν υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος, υπό την προϋπόθεση ότι αποφεύγουν στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά και δεν παρεμποδίζουν τα άλλα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με την οδηγία. Επίσης δεν επιτρέπεται να αποτελούν αυθαίρετο μέσο διάκρισης ή συγκεκαλυμμένο περιορισμό του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών.

Στην περίπτωση αυτή, το Βέλγιο ζήτησε παρέκκλιση από το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β).

Η Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη των κρατών μελών και δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις ως προς τα μέτρα που έλαβε το Βέλγιο.

α) Κατάλληλες δυνατότητες ανάκτησης και ανακύκλωσης

Η απαίτηση αυτή ερμηνεύεται από την Επιτροπή ως μη επιβάλλουσα στα κράτη μέλη πλήρη αυτάρκεια στο θέμα της ανακύκλωσης και ανάκτησης. Τα κράτη μέλη έχουν επίσης τη δυνατότητα να αναζητήσουν διέξοδο στις δυνατότητες που παρέχονται σε άλλα κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες προκειμένου να εκπληρώσουν τους στόχους της ως προς την ανακύκλωση και ανάκτηση. Τούτο καθιστά, ωστόσο, δύσκολη την ακριβή ποσοτικοποίηση των διαθέσιμων δυνατοτήτων, δεδομένου ότι η ανακύκλωση λαμβάνει χώρα σε μια ανοικτή διεθνή αγορά.

Το κριτήριο αυτό χρησιμεύει επίσης για να εξασφαλισθεί ότι τα μέτρα που λαμβάνονται από κράτος μέλος δεν έχουν ως αποτέλεσμα προβλήματα συμμόρφωσης άλλων κρατών μελών με την οδηγία και κατά συνέπεια θα πρέπει να εφαρμοσθεί σε συνδυασμό με τα άλλα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 6. Στην πράξη, η συμμόρφωση με αυτό το κριτήριο αποτελεί ένδειξη συμμόρφωσης με τα κατωτέρω αναφερόμενα κριτήρια β) και γ). Συγκεκριμένα, σε περίπτωση καθορισμού στόχων που υπερβαίνουν τους καθοριζόμενους στο άρθρο 6 παράγραφος 1, θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι δεν αποβαίνουν εις βάρος των προγραμμάτων συλλογής και ανακύκλωσης σε άλλα κράτη μέλη.

Όσον αφορά τα μέτρα που κοινοποίησε το Βέλγιο, από τις πληροφορίες που παρέσχον οι βελγικές αρχές στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη προκύπτει ότι η υπέρβαση των στόχων της οδηγίας 94/62/ΕΚ δεν έχει ως αποτέλεσμα οιαδήποτε στρέβλωση της αγοράς για ανακυκλώσιμα υλικά σε άλλα κράτη μέλη. Ειδικότερα, από τις πληροφορίες που παρέσχε το Βέλγιο προκύπτει ότι το ποσοστό ανακύκλωσης 55 % για συσκευασίες γυαλιού είχε ήδη επιτευχθεί το 1997 κάι ότι δεν προκύπτουν προβλήματα δυνατοτήτων ανακύκλωσης για την απορρόφηση απορριμμάτων συσκευασίας από καφέ ή πράσινο γυαλί. Οι δυνατότητες ανακύκλωσης είναι εξασφαλισμένες δεδομένου ότι στο Βέλγιο υπάρχει εγκατάσταση με δυνατότητα ανακύκλωσης 16000 τόνων γυαλιού ετησίως, καθώς και πέντε εγκαταστάσεις επεξεργασίας οι οποίες παράγουν δευτερογενές υλικό που έχει ζήτηση από επιχειρήσεις ανακύκλωσης τόσο στο Βέλγιο όσο και εκτός Βελγίου. Το λευκό γυαλί εξάγεται σε βιομηχανίες εκτός Βελγίου που επιθυμούν να αγοράσουν αυτό το είδος απορριμμάτων.

Παρομοίως, προβλήματα δυνατοτήτων δεν ανακύπτουν για μεταλλικές συσκευασίες, δεδομένου ότι στο Βέλγιο 3,5 εκατομμύρια τόνοι σιδηρούχων μετάλλων καταναλώνονται ετησίως από τη χαλυβουργία και εισάγονται 1,27 εκατομμύρια τόνοι αυτών των υλικών. Όσον αφορά τα μη σιδηρούχα μέταλλα, το Βέλγιο έχει δυναμικό που υπερβαίνει τους 500000 τόνους/έτος.

Όσον αφορά τη μηχανική ανακύκλωση συνθετικών υλικών, οι βελγικές αρχές ανέφεραν την ύπαρξη διαφόρων εταιρειών που συνολικά, το 1997, εξασφάλιζαν ήδη την ανακύκλωση 50000 τόνων υλικών ετησίως. Ο αριθμός των οικονομικών παραγόντων αυτού του κλάδου είναι ενδεικτικός μιας αγοράς που έχει τη δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης, συγκεκριμένα στους κλάδους της οδοποιίας, των δημοσίων εγκαταστάσεων και των αποχετευτικών αγωγών. Το Βέλγιο προβλέπει να επιτύχει μηχανική ανακύκλωση των απορριμμάτων πλαστικών συσκευαστούν σε ποσοστό 15 % και προτίθεται να καλύψει το υπόλοιπο ποσοστό με αποτεφρωτήρες οικιακών απορριμμάτων ή κλιβάνους τσιμέντου. Το 1997 ανακτήθηκε ενέργεια σε κλιβάνους τσιμέντου από 10000 τόνους πλαστικών απορριμμάτων, αλλά η δυνατότητα ανάκτησης μπορεί να αυξηθεί μέχρι 60000 έως 80000 τόνους ετησίως. Επαρκείς δυνατότητες ανάκτησης προσφέρονται επίσης σε αποτεφρωτές οικιακών απορριμμάτων εφοδιασμένους με μηχανήματα ανάκτησης θερμότητας, καθώς και σε χαλυβουργίες.

Ήδη το 1997 η δυνατότητα ανακύκλωσης χαρτιού και χαρτονιού ανερχόταν σε ένα εκατομμύριο τόνους ετησίως. Η βιομηχανία αυτού του κλάδου χρειάζεται εισαγωγές απορριμμάτων χαρτιού για να είναι επικερδής· άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα δυνατότητας ανακύκλωσης.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το Βέλγιο διαθέτει επαρκείς δυνατότητες ανάκτησης και ανακύκλωσης.

β) Πιθανές στρεβλώσεις της εσωτερικής αγοράς

Η Επιτροπή αξιολόγησε τα μέτρα που κοινοποίησε το Βέλγιο και θεωρεί ότι τα ποσοστά ανακύκλωσης και ανάκτησης, καθώς και το σύστημα συλλογής που έχει επιβληθεί στους οικονομικούς παράγοντες από νομοθεσία δεν φαίνεται επί του παρόντος να δημιουργεί στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει ωστόσο την πλήρη εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας, ιδιαίτερα όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Η διαβούλευση με άλλα κράτη μέλη απέδειξε ότι κανένα κράτος μέλος δεν θεωρεί ότι τα μέτρα που έχει λάβει το Βέλγιο θα μπορούσαν να επιφέρουν στρεβλώσεις στην αγορά. Οι βελγικές αρχές δηλώνουν ότι οι κίνδυνοι αυτοί δεν υπάρχουν δεδομένου του μικρού μεγέθους της βελγικής αγοράς και της προοδευτικής εφαρμογής των κοινοποιηθέντων μέτρων. Επίσης, έχει εν προκειμένω ιδρυθεί εποπτικός φορέας.

Η Επιτροπή δεν διαθέτει κανένα άλλο στοιχείο που να τεκμηριώνει ότι οι στόχοι ανακύκλωσης και ανάκτησης που έχει θέσει το Βέλγιο θα μπορούσαν να οδηγήσουν αυθαίρετα σε στρεβλώσεις της αγοράς.

γ) Δεν παρεμποδίζεται η συμμόρφωση άλλων κρατών μελών με την οδηγία

Στόχος του κριτηρίου αυτού είναι να αποφευχθεί η υπερκάλυψη των δυνατοτήτων ανακύκλωσης και ανάκτησης κράτους μέλους με απορρίμματα συσκευασιών που έχουν συλλεχθεί σε άλλα κράτη μέλη. Αυτό αφορά ιδίως εκείνα τα κράτη μέλη τα οποία δεν έχουν ακόμη αρχίσει την σε μεγάλη κλίμακα, ανακύκλωση απορριμμάτων συσκευασίας και στα οποία δεν έχει ακόμη δημιουργηθεί ή ολοκληρωθεί η υποδομή για τη συλλογή αυτών των απορριμμάτων.

Για την αξιολόγηση των κοινοποιηθέντων μέτρων με βάση αυτό το κριτήριο θα πρέπει, κατ' αρχήν, να ληφθεί υπόψη η γνώμη των κρατών μελών στα οποία θα μπορούσε να διακυβευτεί η συμμόρφωση προς τους στόχους της οδηγίας λόγω μέτρων που έχουν καθορισθεί από άλλα κράτη μέλη. Κανένα κράτος μέλος δεν διατύπωσε ανησυχίες ότι η συμμόρφωση προς την οδηγία θα μπορούσε να παρεμποδισθεί από τα μέτρα που κοινοποίησε το Βέλγιο. Η Επιτροπή δεν γνωρίζει ούτε της γνωστοποιήθηκαν οποιαδήποτε προβλήματα συμμόρφωσης προς την οδηγία που προέκυψαν σε άλλα κράτη μέλη από τα μέτρα που έλαβε το Βέλγιο.

Για την εκτίμηση του κατά πόσον η υπέρβαση του στόχου ανακύκλωσης από το Βέλγιο θα μπορούσε να επιφέρει εξάντληση των δυνατοτήτων ανάκτησης ή ανακύκλωσης σε άλλα κράτη μέλη, και ως εκ τούτου πιθανά προβλήματα συμμόρφωσης άλλων κρατών μελών με τους στόχους της οδηγίας, η Επιτροπή λαμβάνει επίσης υπόψη το γεγονός ότι το Βέλγιο παράγει μόνο 3 % των απορριμμάτων συσκευασιών στην Κοινότητα. Άρα, κατά την άποψη της Επιτροπής, δεν υπάρχει ουσιαστικός κίνδυνος να δημιουργηθούν σε άλλα κράτη μέλη προβλήματα συμμόρφωσης με τους στόχους της οδηγίας 94/62/ΕΚ.

δ) Δεν αποτελούν αυθαίρετο μέσο διάκρισης

Τα μέτρα του Βελγίου εφαρμόζονται χωρίς διάκριση για όλα τα απορρίμματα συσκευασίας, ανεξαρτήτως εάν προέρχονται από εγχώρια ή εισαγόμενα προϊόντα. Η Επιτροπή, αφού ζήτησε τη γνώμη των κρατών μελών, δεν συγκέντρωσε κανένα στοιχείο που να είναι ενδεικτικό οποιασδήποτε αυθαίρετης διάκρισης.

ε) Κανένας συγκεκαλυμμένος περιορισμός του εμπορίου μεταξύ κρατών μελών

Το κριτήριο αυτό αφορά ενδεχόμενους περιορισμούς σε εισαγωγές από άλλα κράτη μέλη και έμμεση προστασία της εγχώριας παραγωγής. Τα απορρίμματα είναι εμπορεύματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 28 μέχρι 30 της συνθήκης και, κατά συνέπεια, μέτρα που λαμβάνονται στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων ενδέχεται επίσης, υπό ορισμένες συνθήκες, να περιορίζουν το εμπόριο ή να προστατεύουν την εγχώρια παραγωγή. Η Επιτροπή πρέπει λοιπόν να αξιολογεί κατά πόσον ανεπιθύμητες επιπτώσεις αποφεύγονται με τον καθορισμό στόχων κατά τρόπο που να μην σημειώνεται πλεονεκτική μεταχείριση της εγχώριας παραγωγής ή διανομής. Ωστόσο, το περιεχόμενο των βελγικών μέτρων και η εφαρμογή τους δεν φαίνεται να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα που κοινοποίησε το Βέλγιο προξενούν περιορισμούς στο εμπόριο.

III. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή, με βάση τις πληροφορίες που παρέσχε το Βέλγιο και τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων των κρατών μελών που περιγράφονται στις ανωτέρω αιτιολογικές σκέψεις, συμπεραίνει ότι τα μέτρα που κοινοποίησε το Βέλγιο σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 6 της οδηγίας 94/62/ΕΚ πρέπει να επικυρωθούν, δεδομένου πως διαπίστωσε ότι:

- στο Βέλγιο υπάρχουν οι επαρκείς δυνατότητες ανάκτησης και ανακύκλωσης,

- τα μέτρα δεν οδηγούν σε στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά,

- τα μέτρα δεν παρεμποδίζουν τη συμμόρφωση άλλων κρατών μελών με την οδηγία,

- τα μέτρα δεν συνιστούν αυθαίρετο μέσο διάκρισης,

- τα μέτρα δεν συνιστούν συγκεκαλυμμένο περιορισμό του εμπορίου μεταξύ κρατών μελών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Επικυρώνονται τα κοινοποιηθέντα από το Βέλγιο μέτρα που υπερβαίνουν τους μέγιστους στόχους ανάκτησης και ανακύκλωσης οι οποίοι ορίζονται, αντιστοίχως, στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) της οδηγίας 94/62/ΕΚ.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο του Βελγίου.

Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 1999.

Για την Επιτροπή

Ritt BJERREGAARD

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 10.

(2) ΕΕ L 109 της 26.4.1983, σ. 8· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/34/EK (EΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37).

(3) Όσον αφορά αυτό το θέμα, έχει καθοριστεί ότι οι βάσεις δεδομένων πρέπει να αναπτυχθούν σύμφωνα με την απόφαση 97/138/ΕΚ προκειμένου να εξασφαλισθεί η συμμόρφωση με τους στόχους της οδηγίας και η μελλοντική κατάστρωση ενιαίας μεθοδολογίας, χωρίς αυτό να αποτελεί ωστόσο προϋπόθεση για την επικύρωση μέτρων στο πλαίσιο του άρθρου 6 παράγραφος 6.

(4) ΕΕ L 52 της 22.2.1997, σ. 22.

Top