EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0503

1999/503/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 1ης Ιουλίου 1999, για τον καθορισμό ανώτατου ορίου πληθυσμού ανά κράτος μέλος, στο πλαίσιο του στόχου αριθ. 2 των διαρθρωτικών ταμείων, για την περίοδο 2000 έως 2006 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(1999) 1771]

OJ L 194, 27.7.1999, p. 58–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 95 - 96
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 95 - 96
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 95 - 96
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 95 - 96
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 95 - 96
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 95 - 96
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 95 - 96
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 95 - 96
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 95 - 96

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/503/oj

31999D0503

1999/503/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 1ης Ιουλίου 1999, για τον καθορισμό ανώτατου ορίου πληθυσμού ανά κράτος μέλος, στο πλαίσιο του στόχου αριθ. 2 των διαρθρωτικών ταμείων, για την περίοδο 2000 έως 2006 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(1999) 1771]

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 194 της 27/07/1999 σ. 0058 - 0059


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 1ης Ιουλίου 1999

για τον καθορισμό ανώτατου ορίου πληθυσμού ανά κράτος μέλος, στο πλαίσιο του στόχου αριθ. 2 των διαρθρωτικών ταμείων, για την περίοδο 2000 έως 2006

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(1999) 1771]

(1999/503/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999, περί των γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία(1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας

(1) ότι το άρθρο 1 πρώτο εδάφιο σημείο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 ορίζει ότι ο στόχος αριθ. 2 των διαρθρωτικών ταμείων αποσκοπεί στη στήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης των περιοχών που αντιμετωπίζουν διαρθρωτικές δυσκολίες·

(2) ότι το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 προβλέπει ότι ο πληθυσμός των περιοχών που αναφέρονται στο πλαίσιο του στόχου αριθ. 2 δεν πρέπει να αντιπροσωπεύει ποσοστό μεγαλύτερο του 18 % του συνολικού πληθυσμού της Κοινότητας και ότι, σ' αυτή τη βάση, η Επιτροπή καθορίζει ανώτατο όριο πληθυσμού κατά κράτος μέλος, σε συνάρτηση με το σύνολο του πληθυσμού στις περιφέρειες NUTS ΙΙΙ κάθε κράτους μέλους που πληρούν τα ειδικά κριτήρια για τις περιοχές σε κοινωνικοοικονομική μετάλλαξη στον τομέα της βιομηχανίας και τις αγροτικές ζώνες, που αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 6 του ιδίου άρθρου, καθώς και σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα των διαρθρωτικών προβλημάτων σε εθνικό επίπεδο, σε κάθε κράτος μέλος σε σχέση με τα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και με βάση την ανάγκη να συμβάλει κάθε κράτος μέλος, με δίκαιο τρόπο, στη γενική προσπάθεια συγκέντρωσης·

(3) ότι το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 ορίζει ότι η σοβαρότητα των διαρθρωτικών προβλημάτων σε εθνικό επίπεδο πρέπει να εκτιμάται με βάση το επίπεδο της ολικής ανεργίας και της ανεργίας μακράς διαρκείας εκτός των περιφερειών που καλύπτονται από το στόχο αριθ. 1·

(4) ότι το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 ορίζει ότι η μέγιστη μείωση του πληθυσμού που καλύπτεται από το στόχο αριθ. 2 δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα τρίτο σε σχέση με τον πληθυσμό που καλύπτεται από τους στόχους αριθ. 2 και 5β το 1999 δυνάμει του κανονιμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1988, για την αποστολή των διαρθρωτικών ταμείων, την αποτελεσματικότητά τους και τον συντονισμό των παρεμβάσεών τους μεταξύ τους καθώς και με τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των άλλων υφιστάμενων χρηματοδοτικών οργάνων(2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3193/94(3)·

(5) ότι για τον καθορισμό των ανώτατων ορίων πληθυσμού ανά κράτος μέλος, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κοινοτικά στατιστικά στοιχεία που ήταν διαθέσιμα κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Βερολίνου, της 24ης και 25ης Μαρτίου 1999,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τα ανώτατα όρια πληθυσμού ανά κράτος μέλος, στο πλαίσιο του στόχου αριθ. 2, για την περίοδο 2000 έως 2006, είναι εκείνα που αναφέρονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 1η Ιουλίου 1999.

Για την Επιτροπή

Monika WULF-MATHIES

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 1.

(2) ΕΕ L 185 της 15.7.1988, σ. 9.

(3) ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 11.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ανώτατα όρια πληθυσμού ανά κράτος μέλος, στο πλαίσιο του στόχου αριθ. 2 των διαρθρωτικών ταμείων, για την περίοδο 2000 έως 2006

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Top