EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R2329

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2329/98 του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 1998 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 357/79 περί των στατιστικών ερευνών περί των αμπελουργικών εκτάσεων

OJ L 291, 30.10.1998, p. 2–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 024 P. 102 - 103
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 024 P. 102 - 103
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 024 P. 102 - 103
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 024 P. 102 - 103
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 024 P. 102 - 103
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 024 P. 102 - 103
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 024 P. 102 - 103
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 024 P. 102 - 103
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 024 P. 102 - 103
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 026 P. 33 - 34
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 026 P. 33 - 34

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; καταργήθηκε από 32011R1337

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2329/oj

31998R2329

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2329/98 του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 1998 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 357/79 περί των στατιστικών ερευνών περί των αμπελουργικών εκτάσεων

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 291 της 30/10/1998 σ. 0002 - 0003


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2329/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 1998 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 357/79 περί των στατιστικών ερευνών περί των αμπελουργικών εκτάσεων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

Εκτιμώντας:

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 357/79 (3) προβλέπει τις βασικές διατάξεις για τις στατιστικές έρευνες σχετικά με τις αμπελουργικές εκτάσεις και ότι τα αποτελέσματα των ερευνών χρησιμεύουν στον καθορισμό των δυνατοτήτων και της μεσοπρόθεσμης εξέλιξης της κοινοτικής παραγωγής 7

ότι είναι σκόπιμο να καταστεί πιο ευέλικτο το σύστημα που ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 357/79, λόγω όχι μόνο της τεχνολογικής εξέλιξης και της εξέλιξης στον τομέα της πληροφορικής, αλλά και λόγω της ανάγκης ελάφρυνσης του φόρτου που συνεπάγονται οι στατιστικές που ζητούνται από τα κράτη μέλη 7

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 357/79 προβλέπει ότι τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη διενεργούν ανά δέκα έτη βασικές έρευνες για τις αμπελουργικές εκτάσεις και ότι, εντούτοις, για τεχνικούς και πρακτικούς λόγους, ορισμένα κράτη μέλη θεωρούν ότι η διενέργεια των ερευνών αυτών πρέπει να συνδεθεί με τη διενέργεια της κοινοτικής έρευνας για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων η οποία προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 571/88 (4) 7

ότι στο πλαίσιο ευέλικτης μεθόδου, είναι σκόπιμο να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να χρησιμοποιούν το αμπελουργικό μητρώο που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2392/86 (5) ως πηγή δεδομένων για τις πληροφορίες που αφορούν τη βασική έρευνα, δεδομένου ότι η εξέλιξη της πληροφορικής επιτρέπει να αποκομίζονται όλο και πιο ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες βάσει αξιόπιστων δεδομένων που περιέχονται σε ένα ενημερωμένο μητρώο,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 357/79 τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 1 παράγραφος 1 προστίθεται:

«Εάν η κοινοτική έρευνα για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 571/88 (*) προβλέπεται να διενεργηθεί σε διάστημα το πολύ δώδεκα μηνών σε σχέση με τη βασική έρευνα η οποία προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο πρώτη περίπτωση, οι δύο έρευνες είναι δυνατόν να διενεργηθούν ταυτόχρονα. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν εκ των προτέρων την Επιτροπή για την πρόθεσή τους να προσφύγουν στην παρούσα διάταξη.

(*) ΕΕ L 56 της 2. 3. 1988, σ. 1.»

2. Στο άρθρο 2 παράγραφος 3 σημείο Α προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

«Εντούτοις, όσον αφορά τη βασική έρευνα 1999, η Πορτογαλική Δημοκρατία δύναται να διαβιβάσει πληροφορίες σχετικά με τις ποικιλίες αμπέλου που αντιπροσωπεύουν, συνολικά, 53 % τουλάχιστον της συνολικής αμπελουργικής έκτασης που καλλιεργείται με οινοποιήσιμες ποικιλίες.»

3. Στο άρθρο 3 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«4. Τα κράτη μέλη που ολοκλήρωσαν την κατάρτιση του αμπελουργικού μητρώου σε εθνικό επίπεδο ή σε ορισμένες περιφέρειες και τα οποία αναλαμβάνουν την ετήσια ενημέρωσή του, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2392/86, δύνανται να διαβιβάζουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες που αφορούν τη βασική έρευα αντλώντας δεδομένα από το αμπελουργικό μητρώο.»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 22 Οκτωβρίου 1998.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

W. MOLTERER

(1) ΕΕ C 257 της 15. 8. 1998, σ. 8.

(2) ΕΕ C 328 της 26. 10. 1998.

(3) ΕΕ L 54 της 5. 3. 1979, σ. 124 7 κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχωρήσεως του 1994.

(4) ΕΕ L 56 της 2. 3. 1988, σ. 1 7 κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 98/377/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 168 της 13. 6. 1998, σ. 29).

(5) ΕΕ L 208 της 31. 7. 1986, σ. 1 7 κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1596/96 (ΕΕ L 206 της 16. 8. 1996, σ. 38).

Top