Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R1629

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1629/98 του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 1998 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2332/92 περί των αφρωδών οίνων των παραγομένων στην Κοινότητα καθώς και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4252/88 σχετικά με την παρασκευή και εμπορία κρασιών λικέρ που παράγονται στην Κοινότητα

OJ L 210, 28.7.1998, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1629/oj

31998R1629

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1629/98 του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 1998 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2332/92 περί των αφρωδών οίνων των παραγομένων στην Κοινότητα καθώς και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4252/88 σχετικά με την παρασκευή και εμπορία κρασιών λικέρ που παράγονται στην Κοινότητα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 210 της 28/07/1998 σ. 0011 - 0011


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1629/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουλίου 1998 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2332/92 περί των αφρωδών οίνων των παραγομένων στην Κοινότητα καθώς και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4252/88 σχετικά με την παρασκευή και εμπορία κρασιών λικέρ που παράγονται στην Κοινότητα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Εκτιμώντας:

ότι τα άρθρα 11 και 16 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2332/92 του Συμβουλίου (4), και το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4252/88 του Συμβουλίου (5), καθορίζουν τη μέγιστη περιεκτικότητα σε θειώδη ανυδρίτη των αφρωδών οίνων και των οίνων λικέρ 7 ότι αυτά τα ίδια άρθρα προβλέπουν ότι η Επιτροπή θα υποβάλει, πριν από την 1η Απριλίου 1998, έκθεση στο Συμβούλιο σχετικά με την εν λόγω περιεκτικότητα, η οποία θα συνοδεύεται, ενδεχομένως, από προτάσεις 7 ότι είναι σκόπιμο να υπάρξει συνέπεια μεταξύ των προτεινόμενων μέτρων και άλλων που υποχρεούται να θεσπίσει η Επιτροπή 7 ότι, επομένως, ενδείκνυται να μετατεθεί η προαναφερόμενη λήξη 7 ότι πρέπει να γίνει το ίδιο για τις λήξεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4252/88,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2332/92 τροποποιείται ως εξής:1. Στο άρθρο 11 παράγραφος 3, οι ημερομηνίες της «1ης Απριλίου 1998» και της «1ης Σεπτεμβρίου 1998» αντικαθίστανται αντιστοίχως από εκείνες της «1ης Απριλίου 1999» και της «1ης Σεπτεμβρίου 1999».

2. Στο άρθρο 16 παράγραφος 3, οι ημερομηνίες της «1ης Απριλίου 1998» και της «1ης Σεπτεμβρίου 1998» αντικαθίστανται αντιστοίχως από εκείνες της «1ης Απριλίου 1999» και της «1ης Σεπτεμβρίου 1999».

Άρθρο 2

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4252/88 τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 4 παράγραφος 2, οι ημερομηνίες της «1ης Απριλίου 1998» και της «1ης Σεπτεμβρίου 1998» αντικαθίστανται αντιστοίχως από εκείνες της «1ης Απριλίου 1999» και της «1ης Σεπτεμβρίου 1999».

2. Στο άρθρο 6 παράγραφος 2, οι ημερομηνίες της «1ης Απριλίου 1998» και της «1ης Σεπτεμβρίου 1998» αντικαθίστανται αντιστοίχως από εκείνες της «1ης Απριλίου 1999» και της «1ης Σεπτεμβρίου 1999».

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 1998.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

W. MOLTERER

(1) ΕΕ C 87 της 23. 3. 1998, σ. 15.

(2) ΕΕ C 210 της 6. 7. 1998.

(3) ΕΕ C 214 της 10. 7. 1998.

(4) ΕΕ L 231 της 13. 8. 1992, σ. 1 7 κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1594/96 (ΕΕ L 206 της 16. 8. 1996, σ. 35).

(5) ΕΕ L 373 της 31. 12. 1988, σ. 59 7 κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1594/96.

Top