EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R0448

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 448/98 του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 1998 για τη συμπλήρωση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 όσον αφορά την κατανομή των υπηρεσιών χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης που μετρώνται έμμεσα (ΥΧΔΜΕ) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συστήματος εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών (ΕΣΟΛ)

OJ L 58, 27.2.1998, p. 1–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 001 P. 97 - 110
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 001 P. 97 - 110
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 001 P. 97 - 110
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 001 P. 97 - 110
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 001 P. 97 - 110
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 001 P. 97 - 110
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 001 P. 97 - 110
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 001 P. 97 - 110
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 001 P. 97 - 110
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 001 P. 97 - 111
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 001 P. 97 - 111
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 001 P. 24 - 37

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/11/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/448/oj

31998R0448

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 448/98 του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 1998 για τη συμπλήρωση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 όσον αφορά την κατανομή των υπηρεσιών χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης που μετρώνται έμμεσα (ΥΧΔΜΕ) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συστήματος εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών (ΕΣΟΛ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 058 της 27/02/1998 σ. 0001 - 0014


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 448/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Φεβρουαρίου 1998 για τη συμπλήρωση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 όσον αφορά την κατανομή των υπηρεσιών χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης που μετρώνται έμμεσα (ΥΧΔΜΕ) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συστήματος εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών (ΕΣΟΛ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 213,

το σχέδιο κανονισμού που υπέβαλε η Επιτροπή (1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος (3),

Εκτιμώντας:

ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1996, περί του ευρωπαϊκού συστήματος εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Κοινότητας (4) περιέχει το πλαίσιο αναφοράς των κοινών προτύπων, ορισμών, ταξινομήσεων και λογιστικών κανόνων που προορίζονται για την κατάρτιση των λογαριασμών των κρατών μελών για τις στατιστικές ανάγκες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, προκειμένου να προκύπτουν αποτελέσματα συγκρίσιμα μεταξύ των κρατών μελών 7

ότι το άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 ορίζει ότι η απόφαση για την κατανομή των υπηρεσιών χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης που μετρώνται έμμεσα (ΥΧΔΜΕ) θα ληφθεί το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1997 7

ότι, με την επίλυση του προβλήματος της κατανομής των ΥΧΔΜΕ, θα πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά η μεθοδολογία του ΕΣΟΛ και να καταστεί ακριβέστερη η σύγκριση των επιπέδων του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ) μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7

ότι σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση της αρχής της κατανομής των ΥΧΔΜΕ και των λεπτομερειών εφαρμογής της 7

ότι η αποτελεσματικότητα της κατανομής των ΥΧΔΜΕ και των λεπτομερειών εφαρμογής της πρέπει να αξιολογηθεί με υπολογισμούς που θα εκτελούνται από τα κράτη μέλη με τις δοκιμαστικές μεθόδους του παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού επί δοκιμαστική περίοδο αρκετής διάρκειας ώστε να ελεγχθεί κατά πόσον αυτή η μέθοδος κατανομής οδηγεί σε πιο αξιόπιστα αποτελέσματα για τη σωστή μέτρηση της περί ής ο λόγος οικονομικής δραστηριότητας από ό,τι η νυν ισχύουσα μηδενική κατανομή 7

ότι, βάσει των υπολογισμών που θα γίνουν κατά τη δοκιμαστική περίοδο, η Επιτροπή είναι σκόπιμο να υποβάλει εκθέσεις αξιολόγησης σχετικά με την ποιότητα των στοιχείων, ιδίως δε με τη διαθεσιμότητά τους, καθώς και ποιοτική και ποσοτική ανάλυση της διαχρονικής σταθερότητας και της ευαισθησίας των αποτελεσμάτων ως προς τις διάφορες δοκιμαστικές μεθόδους 7

ότι, αν εκτιμηθεί θετικά η αξιοπιστία των συναγόμενων αποτελεσμάτων, αρμόζει να αποφασίσει η Επιτροπή την πιο ενδεδειγμένη μέθοδο για την κατανομή των ΥΧΔΜΕ 7

ότι, αν οι δοκιμαστικές μέθοδοι δεν οδηγήσουν σε πιο αξιόπιστα αποτελέσματα για τη σωστή μέτρηση της περί ής ο λόγος οικονομικής δραστηριότητας από ό,τι η νυν ισχύουσα μηδενική κατανομή, θα είναι παρ' όλα αυτά πρέπον να υποβάλει η Επιτροπή στο Συμβούλιο κατάλληλη πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 7

ότι ενδείκνυται η απόφαση κατανομής των ΥΧΔΜΕ για τον καθορισμό του ΑΕΠ που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του κοινοτικού προϋπολογισμού και τους κοινοτικούς ίδιους πόρους, να λαμβάνεται ομόφωνα με το Συμβούλιο βάσει προτάσεως της Επιτροπής 7

ότι οι ΥΧΔΜΕ δεν θα πρέπει να κατανέμονται όσον αφορά τις άλλες κοινοτικές πολιτικές, έως ότου η Επιτροπή αποφασίσει τη χρησιμοποιητέα για την κατανομή τους μέθοδο, εφόσον τα επιτευχθέντα αποτελέσματα κριθούν πιο αξιόπιστα 7

ότι, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, οι επιδιωκόμενοι με τον παρόντα κανονισμό στόχοι μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο παρά σε επίπεδο κρατών μελών, διότι μόνον η Επιτροπή μπορεί να συντονίζει το απαραίτητο έργο εναρμόνισης των στατιστικών μεθόδων υπολογισμού και κατανομής των ΥΧΔΜΕ σε κοινοτικό επίπεδο 7 ότι, ωστόσο, ο υπολογισμός αυτός καθ' εαυτός και η κατανομή αυτή καθ' εαυτή, καθώς και η οργάνωση της υποδομής που απαιτείται για τον έλεγχο της εφαρμογής των μεθόδων, θα πρέπει να ανατεθούν στα κράτη μέλη 7 ότι, για το λόγο αυτό, είναι ανάγκη να προβλεφθεί ότι οι αρμόδιες αρχές πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα σε εθνικό επίπεδο στοιχεία 7

ότι έχει ζητηθεί η γνώμη της επιτροπής του στατιστικού προγράμματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που έχει συσταθεί με την απόφαση 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ (5), και της επιτροπής στατιστικών για θέματα νομισματικά, χρηματοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωμών, που έχει συσταθεί με την απόφαση 91/115/ΕΟΚ (6), σύμφωνα με το άρθρο 3 των εν λόγω αποφάσεων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Σκοπός

1. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η εισαγωγή, χρησιμοποιώντας αξιόπιστη μεθοδολογία, της αρχής που διέπει την κατανομή των υπηρεσιών χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης που μετρώνται έμμεσα (ΥΧΔΜΕ), όπως περιγράφονται στο παράρτημα Ι του παραρτήματος Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2223/96.

2. Για το σκοπό αυτό, τα παραρτήματα Ι και ΙΙ του παραρτήματος Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 τροποποιούνται σύμφωνα με τα παραρτήματα Ι και ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Μέθοδοι

1. Κατά τη διάρκεια της περιγραφόμενης στο άρθρο 4 δοκιμαστικής περιόδου, τα κράτη μέλη πραγματοποιούν υπολογισμούς σύμφωνα με τις μεθόδους που περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.

2. Βάσει αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των υπολογισμών αυτών και σύμφωνα με το άρθρο 5, λαμβάνεται απόφαση για τη χρησιμοποιητέα μέθοδο κατανομής των ΥΧΔΜΕ.

Άρθρο 3

Μέσα

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα αναγκαία στοιχεία ή οι κατάλληλες εκτιμήσεις για την εκτέλεση των υπολογισμών τίθενται αμέσως στη διάθεση της εθνικής αρχής της επιφορτισμένης με τη διεξαγωγή των υπολογισμών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1.

2. Η εθνική αρχή είναι υπεύθυνη για τη συγκέντρωση των συμπληρωματικών στοιχείων που κρίνει αναγκαία για τους υπολογισμούς.

Άρθρο 4

Υποβολή των αποτελεσμάτων των υπολογισμών κατά τη δοκιμαστική περίοδο

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τα αποτελέσματα των υπολογισμών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

Τα αποτελέσματα των ημερολογιακών ετών 1995, 1996, 1997 και 1998 υποβάλλονται όχι αργότερα από την 1η Νοεμβρίου 1999.

Τα αποτελέσματα του ημερολογιακού έτους 1999, καθώς και τα αναθεωρημένα αποτελέσματα των ημερολογιακών ετών 1995, 1996, 1997 και 1998 υποβάλλονται όχι αργότερα από την 1η Νοεμβρίου 2000.

Τα αποτελέσματα του ημερολογιακού έτους 2000, καθώς και τα αναθεωρημένα αποτελέσματα των ημερολογιακών ετών 1995, 1996, 1997, 1998 και 1999 υποβάλλονται όχι αργότερα από την 1η Νοεμβρίου 2001.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για το ημερολογιακό έτος 2001, καθώς και τα αναθεωρημένα αποτελέσματα των ημερολογιακών ετών 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 και 2000 υποβάλλονται όχι αργότερα από τις 30 Απριλίου 2002.

Άρθρο 5

Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

1. Βάσει των αναφερόμενων στο άρθρο 4 αποτελεσμάτων και μετά από διαβούλευση με την επιτροπή του στατιστικού προγράμματος, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2000, ενδιάμεση έκθεση, και πριν από την 1η Ιουλίου 2002, τελική έκθεση με ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των συνεπειών των δοκιμαστικών μεθόδων κατανομής και υπολογισμού των ΥΧΔΜΕ, όπως περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

2. Τα αναγκαία μέτρα εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων διασάφησης και βελτίωσης των δοκιμαστικών μεθόδων που περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ, θεσπίζονται από την Επιτροπή με τη διαδικασία του άρθρου 7.

3. Πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2002, η Επιτροπή, αφού διαβουλευθεί με την επιτροπή στατιστικών για θέματα νομισματικά, χρηματοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωμών και ακολουθώντας τη διαδικασία του άρθρου 7, θεσπίζει τη χρησιμοποιητέα μέθοδο κατανομής των ΥΧΔΜΕ, εφόσον είναι θετικές οι διαπιστώσεις της τελικής έκθεσης αξιολόγησης για την αξιοπιστία των επιτευχθέντων κατά τη δοκιμαστική περίοδο αποτελεσμάτων.

4. Εάν, στην αναφερόμενη στη παράγραφο 1 τελική της έκθεση αξιολόγησης, η Επιτροπή διαπιστώσει ότι καμία από τις δοκιμαστικές μεθόδους κατανομής των ΥΧΔΜΕ δεν είναι πιο αξιόπιστη για την ορθότερη μέτρηση της οικονομικής δραστηριότητας από ό,τι η νυν ισχύουσα μηδενική κατανομή, η Επιτροπή υποβάλει, εάν χρειάζεται, στο Συμβούλιο κατάλληλη πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2223/96.

Άρθρο 6

Διαβίβαση στην Επιτροπή

Από 1ης Ιανουαρίου 2003, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τα αποτελέσματα των υπολογισμών που πραγματοποιούν κατ' εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στα πλαίσια των πινάκων που προβλέπονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2223/96.

Άρθρο 7

Διαδικασία

1. H Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του στατιστικού προγράμματος, η οποία εφεξής καλείται «η επιτροπή».

2. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των ληπτέων μέτρων. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό εντός προθεσμίας που μπορεί να καθορίζει ο πρόεδρος, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του ζητήματος.

Η γνώμη διατυπώνεται με την πλειοψηφία που ορίζει το άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, προκειμένου περί αποφάσεων που το Συμβούλιο καλείται να λάβει κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στους κόλπους της επιτροπής, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο. Ο πρόεδρος δεν ψηφίζει.

3. α) Η Επιτροπή θεσπίζει τα σχεδιαζόμενα μέτρα όταν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής.

β) Όταν τα σχεδιαζόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής, ή ελλείψει γνώμης, η Επιτροπή υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα ληπτέα μέτρα. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Εάν το Συμβούλιο δεν αποφασίσει εντός προθεσμίας τριών μηνών, τα προτεινόμενα μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή.

Άρθρο 8

Παρεκκλίσεις

Κατά παρέκκλιση από τον παρόντα κανονισμό:

1. Η απόφαση κατανομής των ΥΧΔΜΕ για τον καθορισμό του ΑΕΠ που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του κοινοτικού προϋπολογισμού και τους κοινοτικούς ίδιους πόρους, λαμβάνεται ομόφωνα από το Συμβούλιο βάσει προτάσεως της Επιτροπής 7

2. οι ΥΧΔΜΕ δεν κατανέμονται καθ' όσον αφορά τις άλλες κοινοτικές πολιτικές, έως ότου η Επιτροπή θεσπίσει τη χρησιμοποιητέα μέθοδο κατανομής των ΥΧΔΜΕ σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3.

Άρθρο 9

Τελικές διατάξεις

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 1998.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. BROWN

(1) ΕΕ C 124 της 21. 4. 1997, σ. 28.

(2) ΕΕ C 339 της 10. 11. 1997.

(3) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 16 Οκτωβρίου 1997 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(4) ΕΕ L 310 της 30. 11. 1996, σ. 1.

(5) ΕΕ L 181 της 28. 6. 1989, σ. 47.

(6) ΕΕ L 59 της 6. 3. 1991, σ. 19 7 απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 96/174/ΕΚ (ΕΕ L 51 της 1. 3. 1996, σ. 48).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α (ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ι) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 2223/96

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 2223/96

Το ακόλουθο κείμενο διαγράφεται από την τρίτη πρόταση της πρώτης παραγράφου του σημείου 11:

«: εισπρακτέο εισόδημα περιουσίας μείον πληρωτέοι τόκοι, εκτός από εισπρακτέο εισόδημα περιουσίας που προέρχεται από την επένδυση δικών της κεφαλαίων.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΧΔΜΕ

1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΧΔΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ S.122 ΚΑΙ S.123

α) Απαιτούμενα στατιστικά δεδομένα

Για κάθε έναν από τους υποτομείς S.122 και S.123 (1) πρέπει να χρησιμοποιείται ο πίνακας των μέσων αποθεμάτων δανείων και καταθέσεων (κατανεμημένων ανά τομείς-χρήστες), και των πιστωτικών τίτλων, πλην μετοχών, που έχουν εκδοθεί από ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τη συγκεκριμένη περίοδο (μέσος όρος τεσσάρων τριμήνων) και οι δεδουλευμένοι τόκοι από ανακατανομή των επιδοτήσεων επιτοκίων στους πραγματικούς αποδέκτες όπως ορίζεται από το ΕΣΟΛ 1995.

β) Επιλογή επιτοκίου αναφοράς

Στους ισολογισμούς των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών που περιλαμβάνονται στους υποτομείς S.122 και S.123, τα δάνεια και οι καταθέσεις προς κατοίκους πρέπει να διαχωρίζονται για να γίνεται διάκριση μεταξύ δανείων και καταθέσεων:

- που είναι διατραπεζικής φύσεως (δηλαδή μεταξύ των θεσμικών μονάδων που περιλαμβάνονται στους τομείς S.122 και S.123),

- που συνάπτονται με τους θεσμικούς τομείς-χρήστες (S.124 - S.125 - S.11 - S.13 - S.14 - S.15) (εξαιρουμένων των κεντρικών τραπεζών).

Πέραν τούτου, τα δάνεια και οι καταθέσεις με τον υπόλοιπο κόσμο (S.2) θα πρέπει επίσης να αναλύονται σε δάνεια και καταθέσεις προς ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς μη κατοίκους και δάνεια και καταθέσεις προς άλλους μη κατοίκους.

Κατά τη δοκιμαστική περίοδο των πέντε ετών, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να συγκρίνουν τα αποτελέσματα σχετικά με την κατανομή των ΥΧΔΜΕ χρησιμοποιώντας το εσωτερικό επιτόκιο αναφοράς που υπολογίζεται σύμφωνα με τις ακόλουθες τέσσερις μεθόδους:

Μέθοδος 1

Για να προσδιοριστεί η παραγωγή ΥΧΔΜΕ των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών κατοίκων κατά θεσμικό τομέα, το «εσωτερικό» επιτόκιο αναφοράς υπολογίζεται ως ο λόγος των εισπρακτέων τόκων από δάνεια μεταξύ S.122 και S.123 προς το απόθεμα δανείων μεταξύ S.122 και S.123

>NUM>εισπρακτέοι τόκοι από δάνεια μεταξύ S.122 και S.123

>DEN>απόθεμα δανείων μεταξύ S.122 και S.123

Μέθοδος 2

Για να προσδιοριστεί η παραγωγή ΥΧΔΜΕ των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών κατοίκων κατά θεσμικό τομέα, το «εσωτερικό» επιτόκιο αναφοράς υπολογίζεται ως ο σταθμισμένος μέσος όρος των επιτοκίων που ίσχυσαν τόσο στα διατραπεζικά δάνεια όσο και για τους πιστωτικούς τίτλους, πλην μετοχών, που εκδόθηκαν από ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Η στάθμιση γίνεται με το επίπεδο των αποθεμάτων στους τίτλους «δάνεια μεταξύ ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών κατοίκων που περιλαμβάνονται στους υποτομείς S.122 και S.123» και «πιστωτικοί τίτλοι, πλην μετοχών, που έχουν εκδοθεί από ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς κατοίκους που περιλαμβάνονται στους υποτομείς S.122 και S.123».

>NUM>εισπρακτέοι τόκοι από δάνεια μεταξύ S.122 και S.123 + τόκοι πιστωτικών τίτλων, πλην μετοχών, που έχουν εκδοθεί από S.122 και S.123

>DEN>απόθεμα δανείων μεταξύ S.122 και S.123 + πιστωτικοί τίτλοι, πλην μετοχών, εκδιδομένων από S.122 και S.123

Εάν τα θεσμικά χαρακτηριστικά των εθνικών τραπεζικών συστημάτων δεν επιτρέπουν τον υπολογισμό αυτού του επιτοκίου (π.χ. λόγω του ότι οι τράπεζες δεν εκδίδουν πιστωτικούς τίτλους άλλους πλην μετοχών), τότε θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένα εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς. Το επιτόκιο αυτό υπολογίζεται βάσει των αποθεμάτων και των ροών τόκων των στοιχείων του ενεργητικού (πλην δανείων) και του παθητικού (πλην καταθέσεων) με μέσο χρόνο λήξης όσο το δυνατόν πλησιέστερο προς αυτόν των στοιχείων του παθητικού στον ισολογισμό των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών που περιλαμβάνονται στους υποτομείς S.122 και S.123.

Μέθοδος 3

Για να προσδιοριστεί η παραγωγή ΥΧΔΜΕ των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών κατοίκων κατά θεσμικό τομέα, μπορούν να χρησιμοποιούνται δύο επιτόκια αναφοράς, ένα για τις βραχυπρόθεσμες συναλλαγές (υπολογιζόμενο βάσει της μεθόδου 1) και ένα για τις μακροπρόθεσμες συναλλαγές (βάσει των δημοσιοποιημένων επιτοκίων πιστωτικών τίτλων, πλην μετοχών, ο χρόνος λήξης των οποίων αντιστοιχεί με αυτόν των στοιχείων του παθητικού του ισολογισμού με μακρινή λήξη).

Μέθοδος 4

Για να προσδιοριστεί η παραγωγή ΥΧΔΜΕ των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών κατοίκων κατά θεσμικό τομέα, το «εσωτερικό» επιτόκιο αναφοράς υπολογίζεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α) ως ο μέσος όρος μεταξύ των μέσων επιτοκίων δανεισμού και καταθέσεων που εφαρμόζονται σε όλους τους θεσμικούς τομείς κατοίκους (S.124 - S.125 - S.11 - S.13 - S.14 - S.15) (πλην των κεντρικών τραπεζών) 7

β) ως ο μέσος όρος μεταξύ των μέσων επιτοκίων δανεισμού και καταθέσεων που εφαρμόζονται σε όλους τους θεσμικούς τομείς κατοίκους (S.124 - S.125 - S.11 - S.13 - S.14 - S.15) (πλην των κεντρικών τραπεζών) και του τεκμαρτού επιτοκίου όπως υπολογίζεται βάσει της μεθόδου 1 7

γ) ως ο μέσος όρος μεταξύ των μέσων επιτοκίων δανεισμού και καταθέσεων που εφαρμόζονται σε όλους τους θεσμικούς τομείς κατοίκους (S.124 - S.125 - S.11 - S.13 - S.14 - S.15) (πλην των κεντρικών τραπεζών) και του τεκμαρτού επιτοκίου όπως υπολογίζεται βάσει της μεθόδου 2.

Για να προσδιοριστούν οι εισαγωγές και οι εξαγωγές ΥΧΔΜΕ, το επιτόκιο αναφοράς που χρησιμοποιείται είναι το μέσο διατραπεζικό επιτόκιο σταθμισμένο με τα επίπεδα των αποθεμάτων στους τίτλους «δάνεια μεταξύ S.122 και S.123, αφενός, και ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών μη κατοίκων, αφετέρου» και «καταθέσεις μεταξύ S.122 και S.123, αφενός, και ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών μη κατοίκων, αφετέρου» που περιλαμβάνονται στους ισολογισμούς των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

Το επιτόκιο που υπολογίζεται με τον τρόπο αυτό είναι το «εξωτερικό» επιτόκιο αναφοράς που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των εξαγωγών και εισαγωγών ΥΧΔΜΕ.

Κατά τη δοκιμαστική περίοδο, ο υπολογισμός θα πρέπει να γίνεται με διαχωρισμό του εσωτερικού και του εξωτερικού επιτοκίου αναφοράς τόσο βάσει του τόπου εγκατάστασης των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών που ενέχονται στις συναλλαγές όσο και βάσει των νομισμάτων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τις συναλλαγές αυτές.

Τα κράτη μέλη οφείλουν να κοινοποιούν στην Eurostat όλα τα στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην εφαρμοζόμενη μεθοδολογία.

γ) Λεπτομερής υπολογισμός των ΥΧΔΜΕ κατά θεσμικό τομέα

Για κάθε θεσμικό τομέα, πρέπει να υπάρχει ο ακόλουθος πίνακας δανείων και καταθέσεων που χορηγούνται από τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς κατοίκους:

>ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

Οι συνολικές ΥΧΔΜΕ κατά θεσμικό τομέα υπολογίζονται ως το άθροισμα των ΥΧΔΜΕ για δάνεια χορηγηθέντα στο θεσμικό τομέα και των ΥΧΔΜΕ για καταθέσεις του θεσμικού τομέα.

ΥΧΔΜΕ για δάνεια χορηγηθέντα στο θεσμικό τομέα = ειπρακτέοι τόκοι από δάνεια - (απόθεμα δανείων Χ «εσωτερικό» επιτόκιο αναφοράς).

ΥΧΔΜΕ για τις καταθέσεις του θεσμικού τομέα = (αποθέματα καταθέσεων Χ «εσωτερικό» επιτόκιο αναφοράς) - πληρωτέοι τόκοι για τις καταθέσεις.

Μέρος της παραγωγής εξάγεται με βάση τον ισολογισμό των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών (S.122 και S.123) παρατηρούμε:

>ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

Οι εξαγόμενες ΥΧΔΜΕ υπολογίζονται χρησιμοποιώντας το «εξωτερικό» διατραπεζικό επιτόκιο αναφοράς ως εξής:

ΥΧΔΜΕ για δάνεια που χορηγούνται σε μη κατοίκους (περιλαμβανομένων των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών) = ειπρακτέοι τόκοι από δάνεια - (απόθεμα δανείων Χ «εξωτερικό» επιτόκιο αναφοράς).

ΥΧΔΜΕ για τις καταθέσεις μη κατοίκων (περιλαμβανομένων των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών) = αποθέματα καταθέσεων Χ «εξωτερικό» επιτόκιο αναφοράς) - πληρωτέοι τόκοι.

δ) Διάκριση μεταξύ ενδιάμεσης ανάλωσης και τελικής κατανάλωσης των ΥΧΔΜΕ που απευθύνονται σε νοικοκυριά

Οι υπηρεσίες που απευθύνονται σε νοικοκυριά πρέπει να διαχωρίζονται στα εξής:

- ενδιάμεση κατανάλωση νοικοκυριών υπό την ιδιότητά τους ως ιδιοκτητών κατοικιών,

- ενδιάμεση κατανάλωση νοικοκυριών υπό την ιδιότητά τους ως ιδιοκτητών μη μετοχικών επιχειρήσεων,

- τελική κατανάλωση νοικοκυριών.

Αυτό προϋποθέτει το διαχωρισμό των δανείων προς τα νοικοκυριά (αποθέματα και τόκοι) στα εξής:

- στεγαστικά δάνεια,

- δάνεια σε νοικοκυριά ως ιδιοκτήτες μη μετοχικών επιχειρήσεων,

- λοιπά δάνεια σε νοικοκυριά.

Τα δάνεια σε νοικοκυριά ως ιδιοκτήτες μη μετοχικών επιχειρήσεων και τα στεγαστικά δάνεια εμφανίζονται συνήθως ξεχωριστά στις διάφορες αναλύσεις της δανειοδότησης στις χρηματοπιστωτικές και νομισματικές στατιστικές. Τα λοιπά δάνεια σε νοικοκυριά μπορούν να υπολογιστούν με αφαίρεση. Οι ΥΧΔΜΕ για δάνεια σε νοικοκυριά θα πρέπει να κατανέμονται σε τρεις κατηγορίες (στεγαστικά δάνεια, δάνεια σε νοικοκυριά ως ιδιοκτήτες μη μετοχικών επιχειρήσεων και λοιπά δάνεια σε νοικοκυριά) με βάση τα στοιχεία για τα μέσα αποθέματα και τους μέσους τόκους για καθεμία από τις τρεις κατηγορίες. Τα στεγαστικά δάνεια δεν είναι ταυτόσημα με τα ενυπόθηκα δάνεια, δεδομένου ότι τα ενυπόθηκα δάνεια μπορεί να προορίζονται για άλλους σκοπούς.

Οι καταθέσεις των νοικοκυριών πρέπει να διαχωρίζονται στα εξής:

- καταθέσεις νοικοκυριών ως ιδιοκτητών μη μετοχικών επιχειρήσεων,

- καταθέσεις ατόμων.

Ελλείψει στατιστικών για τις καταθέσεις νοικοκυριών ως ιδιοκτητών μη μετοχικών επιχειρήσεων κατά τη δοκιμαστική περίοδο των πέντε ετών, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να συγκρίνουν τα αποτελέσματα σχετικά με την κατανομή των ΥΧΔΜΕ χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες δύο μεθόδους:

Μέθοδος 1

Τα αποθέματα μπορούν να υπολογίζονται βάσει του λόγου καταθέσεις/προστιθέμενη αξία που προκύπτει για τις μικρότερες μετοχικές εταιρείες, με παρεκβολή για τις μη μετοχικές επιχειρήσεις.

Μέθοδος 2

Τα αποθέματα μπορούν να υπολογίζονται βάσει του λόγου καταθέσεις/κύκλος εργασιών που προκύπτει για τις μικρότερες μετοχικές εταιρείες, με παρεκβολή για τις μη μετοχικές επιχειρήσεις.

Οι ΥΧΔΜΕ για τις καταθέσεις των νοικοκυριών πρέπει να κατανέμονται μεταξύ των ΥΧΔΜΕ για τις καταθέσεις των νοικοκυριών ως ιδιοκτητών μη μετοχικών επιχειρήσεων και των ΥΧΔΜΕ για τις καταθέσεις των νοικοκυριών ως καταναλωτών με βάση τα μέσα αποθέματα αυτών των δύο κατηγοριών για τις οποίες, λόγω έλλειψης άλλων στοιχείων, μπορεί να χρησιμοποιείται τα ίδιο επιτόκιο.

Εναλλακτικά, ιδίως όταν δεν υπάρχουν λεπτομερέστερες πληροφορίες για τα δάνεια και τις καταθέσεις των νοικοκυριών, τα ΥΧΔΜΕ των νοικοκυριών μπορούν να κατανέμονται στην ενδιάμεση κατανάλωση και στην τελική κατανάλωση με την παραδοχή ότι όλα τα δάνεια είναι καταλογιστά στα νοικοκυριά ως παραγωγούς ή ως ιδιοκτήτες κατοικιών και όλες οι καταθέσεις είναι καταλογιστές στα νοικοκυριά ως καταναλωτές.

2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί μη κάτοικοι χορηγούν δάνεια σε κατοίκους και δέχονται καταθέσεις από κατοίκους. Για κάθε θεσμικό τομέα, πρέπει να υπάρχει ο ακόλουθος πίνακας:

>ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

Επομένως, η εισαγόμενη χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση για κάθε θεσμικό τομέα, υπολογίζεται, κατά συνέπεια, ως εξής:

Εισαγόμενες ΥΧΔΜΕ για δάνεια = τόκοι εισπρακτέοι από ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς μη κατοίκους - (αποθέματα δανείων Χ «εξωτερικό» επιτόκιο αναφοράς).

Εισαγόμενες ΥΧΔΜΕ για καταθέσεις = (αποθέματα καταθέσεων Χ «εξωτερικό» επιτόκιο αναφοράς) - τόκοι πληρωτέοι από ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς μη κατοίκους.

3. ΥΧΔΜΕ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ

Η διαφορά μεταξύ του επιτοκίου αναφοράς και του πραγματικού επιτοκίου αντιπροσωπεύει το περιθώριο που καρπούται ο ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός, και επομένως μπορεί να θεωρηθεί ως η καταβαλλόμενη τιμή για την παρεχόμενη υπηρεσία. Οι ΥΧΔΜΕ σε σταθερές τιμές υπολογίζονται ως το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση της αξίας των ΥΧΔΜΕ για δάνεια και καταθέσεις των S.122 και S.123 διά της τιμής αυτής. Η αξία των αποθεμάτων των δανείων και καταθέσεων μετατρέπεται σε τιμές της βασικής περιόδου με τη χρησιμοποίηση ενός γενικού δείκτη τιμών (π.χ. του τεκμαρτού αποπληθωριστή τιμών για την εγχώρια τελική ζήτηση).

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

Περιθώριο βασικής περιόδου για δάνεια = πραγματικό επιτόκιο δανεισμού - επιτόκιο αναφοράς.

Περιθώριο βασικής περιόδου για καταθέσεις = επιτόκιο αναφοράς - πραγματικό επιτόκιο καταθέσεων.

(1) Οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι οι τομείς S.122 (λοιποί νομισματικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί) και S.123 (λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, εκτός από τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία), πλην των επενδυτικών κεφαλαίων.

Top