EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998O0028

Κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 22ας Δεκεμβρίου 1998 σχετικά με τους κοινούς κανόνες και τα ελάχιστα πρότυπα για την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των ατομικών στατιστικών πληροφοριών που συλλέγει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με τη συνδρομή των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών (ΕΚΤ/1998/NP28)

OJ L 55, 24.2.2001, p. 72–74 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/1998/28/oj

31998O0028

Κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 22ας Δεκεμβρίου 1998 σχετικά με τους κοινούς κανόνες και τα ελάχιστα πρότυπα για την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των ατομικών στατιστικών πληροφοριών που συλλέγει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με τη συνδρομή των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών (ΕΚΤ/1998/NP28)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 055 της 24/02/2001 σ. 0072 - 0074


ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

της 22ας Δεκεμβρίου 1998

σχετικά με τους κοινούς κανόνες και τα ελάχιστα πρότυπα για την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των ατομικών στατιστικών πληροφοριών που συλλέγει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με τη συνδρομή των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών

(ΕΚΤ/1998/ΝΡ28)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη:

το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής καλούμενο "καταστατικό") και ιδίως τα άρθρα 5, 12.1, 14.3 και 38,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα(1), και ιδίως το άρθρο 8,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το άρθρο 8 παράγραφος 3 του προαναφερθέντος κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 ορίζει ότι οι μονάδες παροχής στοιχείων ενημερώνονται σχετικά με τον τρόπο χρήσης της στατιστικής ή άλλης διοικητικής πληροφορίας που έχουν παράσχει. Το εν λόγω άρθρο ορίζει επίσης ότι οι μονάδες παροχής στοιχείων έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται για τη νομική βάση που χρησιμοποιήθηκε για τη διαβίβαση και τα προστατευτικά μέτρα που θεσπίστηκαν.

(2) Το άρθρο 8 παράγραφος 9 του προαναφερθέντος κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 απαιτεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα κανονιστικά, διοικητικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν την προστασία των εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών. Βάσει του εν λόγω άρθρου, η ΕΚΤ απαιτείται να καθορίζει τους κοινούς κανόνες και τα ελάχιστα πρότυπα για την αποφυγή παράνομης αποκάλυψης και μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών.

(3) Οι εσωτερικές διαδικασίες που εφαρμόζουν η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ παρέχουν υψηλό επίπεδο προστασίας των εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών τόσο εντός της ΕΚΤ όσο και εντός των ΕθνΚΤ. Κατά συνέπεια, ο στόχος των κοινών κανόνων και των ελάχιστων προτύπων που απαιτούνται βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 μπορεί να επιτευχθεί μέσω της θέσπισης ενός βασικού επιπέδου προστασίας, το οποίο θα διέπει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών στο σύνολό του, με την επιφύλαξη ενός ενδεχομένως υψηλότερου επιπέδου προστασίας το οποίο επιτυγχάνεται βάσει των μέτρων προστασίας που ήδη ισχύουν εντός της ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ. Επιπλέον, το παραπάνω βασικό επίπεδο προστασίας δεν πρέπει να προσκρούει στις ισχύουσες διαδικασίες προστασίας ή να επιβάλλει ειδικές τεχνικές λύσεις στην ΕΚΤ και τις ΕθνΚΤ, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι κοινοί κανόνες και τα ελάχιστα πρότυπα.

(4) Οι ΕθνΚΤ οφείλουν να ενημερώνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα την ΕΚΤ σχετικά με τα ισχύοντα μέτρα προστασίας, προκειμένου η τελευταία να εκπληρώνει το καθήκον της αναφορικά με τον προσδιορισμό των κοινών κανόνων και των ελάχιστων προτύπων που προβλέπονται στο προαναφερθέν άρθρο 8 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 και να εκτιμά την πορεία προς την επίτευξη του απαιτούμενου βασικού επιπέδου προστασίας.

(5) Σύμφωνα με τα άρθρα 12.1 και 14.3 του καταστατικού, οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΚΤ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του κοινοτικού δικαίου,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής:

1. "Εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες": νοούνται οι στατιστικές πληροφορίες που ορίζονται ως εμπιστευτικές βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου·

2. "Μέτρα προστασίας": νοούνται οι ενδεδειγμένες διαδικασίες που εφαρμόζονται στο πλαίσο τόσο της λογικής όσο και της φυσικής προστασίας εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών·

3. "Λογική προστασία": νοούνται τα μέτρα προστασίας τα οποία λαμβάνονται προκειμένου να αποφεύγεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες αυτές καθαυτές·

4. "Φυσική προστασία": νοούνται τα μέτρα προστασίας τα οποία λαμβάνονται προκειμένου να αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο φυσικό χώρο και τα υλικά μέσα·

5. "Φυσικός χώρος": νοείται κάθε τμήμα του κτιρίου εντός του οποίου βρίσκονται εγκατεστημένα τα υλικά μέσα, επί των οποίων αποθηκεύονται ή μέσω των οποίων διαβιβάζονται οι εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες·

6. "Υλικά μέσα": νοούνται το υλικό αντιγραφής (χαρτί) και ο εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών (συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών και των μέσων αποθήκευσης) που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση ή επεξεργασία των εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών.

Άρθρο 2

Λογική προστασία

1. Τόσο η ΕΚΤ όσο και οι ΕθνΚΤ καθορίζουν και εφαρμόζουν κανόνες παροχής εξουσιοδότησης και λαμβάνουν μέτρα προστασίας για την λογική πρόσβαση του προσωπικού τους στις εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες.

2. Χωρίς να θίγεται η συνέχεια της λειτουργίας διοίκησης του συστήματος, θεσπίζεται ως ελάχιστο μέτρο προστασίας ένας μοναδικός κωδικός αναγνώρισης χρήστη και ένας προσωπικός κωδικός πρόσβασης.

3. Λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται η οργάνωση των εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών κατά τρόπο ώστε τα εκάστοτε δημοσιευμένα στοιχεία να καλύπτουν τουλάχιστον τρεις οικονομικούς παράγοντες. Σε περίπτωση που η ποσότητα οποιωνδήποτε παρατηρήσεων που αφορούν έναν ή δύο οικονομικούς παράγοντες είναι αρκετή για την έμμεση αναγνώριση της ταυτότητάς τους, τα δημοσιευμένα στοιχεία οργανώνονται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η έμμεση αναγνώριση της ταυτότητας αυτών. Οι εν λόγω κανόνες δεν ισχύουν στην περίπτωση που οι μονάδες παροχής στοιχείων ή το νομικό πρόσωπο, το φυσικό πρόσωπο, η θεσμική μονάδα ή το υποκατάστημα, η ταυτότητα των οποίων μπορεί να αναγνωριστεί, έχουν δώσει ρητώς τη συγκατάθεσή τους για την αποκάλυψη.

Άρθρο 3

Φυσική προστασία

Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής, τόσο η ΕΚΤ όσο και οι ΕθνΚΤ καθορίζουν και εφαρμόζουν κανόνες παροχής εξουσιοδότησης και λαμβάνουν μέτρα προστασίας γυι την πρόσβαση τον προσωπικού τους σε οποιοδήποτε φυσικό χώρο.

Άρθρο 4

Πρόσβαση τρίτων μερών

Σε περίπτωση πρόσβασης τρίτου μέρους σε εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες, η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ διασφαλίζουν, μέσω της λήψης των ενδεδειγμένων μέτρων και, εφόσον είναι εφικτό, διά της συμβατικής οδού, ότι το εν λόγω τρίτο μέρος τηρεί τους όρους της εμπιστευτικότητας που καθορίζουν ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2533/98 και η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή.

Άρθρο 5

Διαβίβαση δεδομένων και δίκτυα

1. Εφόσον επιτρέπεται βάσει του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98, οι εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες διαβιβάζονται ηλεκτρονικά extra muros, κατόπιν κρυπτογράφησης.

2. Τόσο η ΕΚΤ όσο και οι ΕθνΚΤ καθορίζουν κανόνες παροχής εξουσιοδότησης για την εν λόγω διαβίβαση εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών.

3. Αναφορικά με τα εσωτερικά δίκτυα, λαμβάνονται ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας, προκειμένου να αποφεύγεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

4. Απαγορεύεται η διαλογική πρόσβαση σε εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες από μη ασφαλή δίκτυα.

Άρθρο 6

Τεκμηρίωση, ενημέρωση του προσωπικού

Η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ διασφαλίζουν ότι το σύνολο των κανόνων και διαδικασιών τους που αφορούν την προστασία των εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών τεκμηριώνονται εγγράφως και ότι τα σχετικά έγγραφα ενημερώνονται. Το προσωπικό που μετέχει στην εν λόγω διαδικασία ενημερώνεται σχετικά με τη σπουδαιότητα της προστασίας των εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών, καθώς και με τις ενδεχόμενες αλλαγές σε ό,τι αφορά οποιουσδήποτε κανόνες και διαδικασίες επηρεάζουν την εργασία τους.

Άρθρο 7

Υποβολή εκθέσεων

1. Οι ΕθνΚΤ ενημερώνουν την ΕΚΤ τουλάχιστον μία φορά ετησίως σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετώπισαν κατά την τελευταία περίοδο, τη δράση που ανέλαβαν προκειμένου να επιλύσουν τα εν λόγω προβλήματα και τις σχεδιαζόμενες βελτιώσεις για την προστασία των εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών. Η ΕΚΤ συντάσσει σχετική έκθεση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αξιολογεί την πορεία προς την υλοποίηση της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της εν λόγω αξιολόγησης, η ΕΚΤ ενημερώνεται και υποβάλλει έκθεση σχετικά με τους κανόνες παροχής εξουσιοδότησης και το είδος των μέτρων προστασίας που εφαρμόζουν η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ, σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3 και 5 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.

Άρθρο 8

Τελικές διατάξεις

Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται στις εθνικές κεντρικές τράπεζες των συμμετεχόντων κρατών μελών.

Η παρούσα κατευθυντήρα γραμμή αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1999.

Φρανκφούρτη επί Μάιν, 22 Δεκεμβρίου 1998.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ

Willem F. Duisenberg

(1) ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 8.

Top