EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0041

Οδηγία 98/41/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1998 σχετικά με την καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς ή από λιμένες των κρατών μελών της Κοινότητας

OJ L 188, 2.7.1998, p. 35–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 004 P. 127 - 131
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 004 P. 127 - 131
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 004 P. 127 - 131
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 004 P. 127 - 131
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 004 P. 127 - 131
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 004 P. 127 - 131
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 004 P. 127 - 131
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 004 P. 127 - 131
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 004 P. 127 - 131
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 006 P. 125 - 129
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 006 P. 125 - 129
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 014 P. 3 - 7

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/41/oj

31998L0041

Οδηγία 98/41/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1998 σχετικά με την καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς ή από λιμένες των κρατών μελών της Κοινότητας

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 188 της 02/07/1998 σ. 0035 - 0039


ΟΔΗΓΙΑ 98/41/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Ιουνίου 1998 σχετικά με την καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς ή από λιμένες των κρατών μελών της Κοινότητας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 84 παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 189 Γ της συνθήκης (3),

Εκτιμώντας:

(1) ότι πρέπει να ληφθούν στα πλαίσια της κοινής πολιτικής μεταφορών περαιτέρω μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών 7

(2) ότι η Κοινότητα ανησυχεί σοβαρά για τα θαλάσσια ατυχήματα επιβατηγών πλοίων με αποτέλεσμα τη μαζική απώλεια ανθρώπινων ζωών, ειδικότερα δε τα ατυχήματα των πλοίων «Ηerald of Free Enterprise» και «Estonia» 7 ότι οι χρησιμοποιούντες επιβατηγά πλοία και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη σε όλη την Κοινότητα δικαιούνται να αναμένουν και να λαμβάνουν κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας καθώς και ένα ικανοποιητικό σύστημα πληροφοριών το οποίο θα διευκολύνει τις ενέργειες αναζήτησης και διάσωσης και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεπειών του ατυχήματος 7

(3) ότι είναι ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι ο αριθμός των επιβατών των επιβατηγών πλοίων δεν υπερβαίνει τον αριθμό που έχει εγκριθεί για το συγκεκριμένο πλοίο και τον εξοπλισμό ασφάλειας που διαθέτει 7 ότι οι εταιρείες θα πρέπει να είναι σε θέση να ενημερώνουν τις υπηρεσίες αναζήτησης και διάσωσης σχετικά με τον αριθμό των ατόμων που εμπλέκονται σε τυχόν ατύχημα 7

(4) ότι πρέπει να συγκεντρώνονται πληροφορίες σχετικά με τους επιβάτες και το πλήρωμα για να διευκολύνεται η αναζήτηση και διάσωση και η αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεπειών του ατυχήματος, δηλαδή να προσδιορίζεται η ταυτότητα των εμπλεκομένων ατόμων, να παρέχεται περισσότερη σαφήνεια ως προς τα συναφή νομικά ζητήματα και να προωθείται μια σωστότερη ιατρική περίθαλψη στους διασωζόμενους 7 ότι, μ' αυτές τις πληροφορίες, θ' ανακουφιζόταν η αναίτια αγωνία των συγγενών και όσων άλλων ενδιαφέρονται για τους επιβάτες πλοίων τα οποία εμπλέκονται σε ναυτικά ατυχήματα εντός υδάτων για τα οποία είναι υπεύθυνα τα κράτη μέλη σύμφωνα με τη διεθνή σύμβαση του 1979 για τη θαλάσσια αναζήτηση και διάσωση (SAR) 7

(5) ότι οι επιβάτες θα πρέπει επομένως να μετρώνται και να καταγράφονται πριν τον απόπλου του πλοίου 7

(6) ότι ο κανονισμός ΙΙΙ/27 της διεθνούς σύμβασης για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (Solas) προβλέπει καταμέτρηση και καταγραφή όλων των ατόμων που επιβαίνουν επιβατηγών πλοίων που εκτελούν διεθνείς πλόες, και δη από 1ης Ιουλίου 1997 και από 1ης Ιανουαρίου 1999, αντιστοίχως, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει στις αρχές να απαλλάσσουν από αυτές τις υποχρεώσεις τα επιβατηγά πλοία που πλέουν σε προφυλαγμένα ύδατα, καθώς και από την υποχρέωση της καταγραφής αν οι προγραμματισμένοι πλόες των πλοίων αυτών καθιστούν πρακτικά αδύνατο τον καταρτισμό των σχετικών καταστάσεων 7 ότι ο εν λόγω κανονισμός Solas δεν έχει εφαρμογή στους πλόες εσωτερικού, ενώ αφήνει στη διάκριση των επί μέρους κρατών μελών σημαντικά θέματα ερμηνείας 7

(7) ότι η παρούσα οδηγία δεν συμφωνεί με το δικαίωμα των κρατών μελών να επιβάλλουν στα επιβατηγά πλοία που πλέουν μεταξύ λιμένων τους ορισμένες αυστηρότερες απαιτήσεις από τις οριζόμενες στον κανονισμό Solas 7

(8) ότι ενόψει, ειδικότερα, της διάστασης της εσωτερικής αγοράς των θαλάσσιων επιβατικών μεταφορών, η δράση σε κοινοτικό επίπεδο είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος καθιέρωσης ενός κοινού ελάχιστου επιπέδου ασφάλειας για τα πλοία σε όλη την Κοινότητα 7

(9) ότι, δεδομένης της αρχής της αναλογικότητας, η οδηγία του Συμβουλίου αποτελεί τον προσήκοντα τύπο νομικής πράξης, καθότι παρέχει το πλαίσιο για μια ενιαία και υποχρεωτική εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας από τα κράτη μέλη, ενώ ταυτόχρονα αφήνει σε κάθε κράτος μέλος το δικαίωμα να αποφασίζει τα μέσα εφαρμογής που αρμόζουν καλύτερα στο εσωτερικό του σύστημα 7

(10) ότι τα κράτη μέλη μπορούν να εξασφαλίσουν ότι τα επιβατηγά πλοία που φέρουν τη σημαία τους και οι εταιρείες που τα εκμεταλλεύονται τηρούν τους εφαρμοστέους κανόνες ασφαλείας 7 ότι οι κανόνες αυτοί δεν θα πρέπει να επιβληθούν στα πλοία που πλέουν μεταξύ λιμένων τρίτων χωρών 7 ότι σ' αυτά τα δρομολόγια έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της Solas 7

(11) ότι ο μόνος τρόπος να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεπειών τυχόν ατυχήματος για όλα τα επιβατηγά πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας, τα οποία εκτελούν ή επιθυμούν να εκτελούν δρομολόγια από λιμένες κρατών μελών, είναι να απαιτούν τα κράτη μέλη την πραγματική συμμόρφωση προς τους οικείους κανόνες ως προϋπόθεση για τη χρησιμοποίηση των λιμένων τους 7 ότι η πρόβλεψη εξαιρέσεων από αυτούς τους κανόνες δεν μπορεί να αφεθεί αποκλειστικά στο κράτος της σημαίας, καθότι μόνο το κράτος ελλιμενισμού είναι σε θέση να προσδιορίζει τις απαιτήσεις για την καλύτερη δυνατή διεξαγωγή ενεργειών έρευνας και διάσωσης για τα επιβατηγά πλοία που πλέουν από και προς λιμένα του 7

(12) ότι, για να εναρμονιστεί η προστασία της ασφάλειας και να αποφευχθούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει, για λόγους άλλους από αυτούς που αναφέρει η παρούσα οδηγία, να χορηγούν απαλλαγές ή να παρεκκλίνουν από τις διατάξεις Solas σχετικά με τις «πληροφορίες για τους επιβάτες» για ταξίδια με σημείο αναχώρησης ή προορισμού κοινοτικούς λιμένες 7

(13) ότι, για πρακτικούς λόγους και για να αποφευχθεί στρέβλωση του ανταγωνισμού, πρέπει να καθιερωθεί ενιαία προσέγγιση όσον αφορά τον προσδιορισμό των πλόων για τους οποίους θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η καταγραφή των επιβαινόντων 7 ότι ο καθορισμός του ορίου των 20 μιλίων οφείλεται στο ότι λήφθηκαν υπόψη γενικές αρχές και συγκεκριμένες ανησυχίες που καλύπτουν όλα τα κράτη μέλη 7

(14) ότι, για συγκεκριμένους λειτουργικούς λόγους, ο προσδιορισμός του αριθμού των επιβαινόντων στα επιβατηγά πλοία που διαπλέουν τον Πορθμό της Μεσσήνης θα μπορούσε να γίνεται για ένα περιορισμένο διάστημα με τρόπο απλούστερο από το μέτρημα καθενός ατομικά 7 ότι θα πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα κάποιων ελαφρύνσεων της υποχρέωσης να γνωστοποιείται στην ξηρά ο αριθμός των επιβαινόντων προκειμένου για επιβατηγά πλοία που εκτελούν τακτικούς πλόες μικρής διάρκειας εξ ολοκλήρου σε προστατευμένες θαλάσσιες περιοχές, κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας 7 ότι τα επιβατηγά πλοία που λειτουργούν αποκλειστικά σε προστατευμένες θαλάσσιες περιοχές συνιστούν μικρότερο κίνδυνο και κατά συνέπεια θα πρέπει να μπορούν να τύχουν απαλλαγής 7 ότι, σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, ενδέχεται να είναι πρακτικά πολύ δύσκολο για τις ναυτιλιακές εταιρείες να καταγράφουν τους επιβαίνοντες και, επομένως, σε ειδικές περιπτώσεις και υπό σαφώς προσδιορισμένες προϋποθέσεις, θα μπορούσε να επιτραπεί παρέκκλιση από την υποχρέωση της καταγραφής 7

(15) ότι η συγκέντρωση και η επεξεργασία δεδομένων για συγκεκριμένα άτομα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αρχές περί προστασίας των δεδομένων που ορίζει η οδηγία 95/46/ΕΟΚ (4) 7 ότι, ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ενημερώνονται τη στιγμή της συγκέντρωσης των δεδομένων για τους σκοπούς για τους οποίους απαιτείται αυτό, και τα δεδομένα θα πρέπει να τηρούνται μόνο για πολύ μικρό διάστημα, το οποίο εν πάση περιπτώσει δεν θα είναι μεγαλύτερο από όσο απαιτείται για τις ανάγκες της παρούσας οδηγίας 7

(16) ότι είναι αναγκαίο να συσταθεί επιτροπή από αντιπροσώπους των κρατών μελών για να συνδράμει την Επιτροπή στην αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας 7 ότι η επιτροπή που ορίζει το άρθρο 12 της οδηγίας 93/75/ΕΟΚ (5) μπορεί να αναλάβει το έργο αυτό 7

(17) ότι, μέσω της επιτροπής αυτής, μπορούν να προσαρμοστούν ορισμένες διατάξεις της παρούσας οδηγίας ώστε να ληφθούν υπόψη μελλοντικές τροποποιήσεις της σύμβασης Solas που έχουν τεθεί σε ισχύ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να προωθηθούν η ασφάλεια και οι δυνατότητες διάσωσης των επιβατών και των πληρωμάτων επιβατηγών πλοίων που εκτελούν δρομολόγια προς ή από λιμένες των κρατών μελών της Κοινότητας και να διασφαλιστεί ότι η αναζήτηση και διάσωση, καθώς και οι συνέπειες ενός ατυχήματος θα μπορούν να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

- «άτομα»: όλα τα άτομα επί του πλοίου ανεξαρτήτως ηλικίας,

- «επιβατηγό πλοίο»: θαλασσοπλούν πλοίο ή ταχύπλοο σκάφος που μεταφέρει περισσότερους από δώδεκα επιβάτες,

- «ταχύπλοο σκάφος»: ταχύπλοο σκάφος όπως ορίζεται από τον κανονισμό 1 του κεφαλαίου Χ της σύμβασης Solas 1974, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας οδηγίας,

- «εταιρεία»: ο πλοιοκτήτης του επιβατηγού πλοίου ή κάθε άλλος οργανισμός ή πρόσωπο, όπως o διαχειριστής ή ο ναυλωτής, που έχει αναλάβει από τον πλοιοκτήτη την ευθύνη εκμετάλλευσης του επιβατηγού πλοίου,

- «κώδικας ISM»: o διεθνής κώδικας διαχείρισης για την ασφαλή λειτουργία των πλοίων και για την πρόληψη της ρύπανσης, που εγκρίθηκε από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό με την απόφαση Α.741 (18) της συνέλευσης της 4ης Νοεμβρίου 1993,

- «αρμόδιος της καταγραφής επιβατών»: το επί της ξηράς αρμόδιο πρόσωπο που ορίζει η εταιρεία για να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κώδικα ISM, ή πρόσωπο επί της ξηράς που έχει ορίσει η εταιρεία ως υπεύθυνο για τη συγκέντρωση των πληροφοριών σχετικά με τα πρόσωπα που επιβιβάζονται σε επιβατηγό πλοίο της εταιρείας,

- «αρμόδια αρχή»: η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνη για την αναζήτηση και τη διάσωση ή την οποία αφορούν οι συνέπειες ατυχήματος,

- «μίλι»: 1852 μέτρα,

- «προστατευμένη θαλάσσια περιοχή»: μια θαλάσσια περιοχή προφυλαγμένη από τις συνθήκες της ανοιχτής θάλασσας στην οποία τα πλοία ουδέποτε απέχουν περισσότερο από έξι μίλια από ένα καταφύγιο στο οποίο μπορούν να αποβιβασθούν ναυαγοί και της οποίας η εγγύτητα προς εγκαταστάσεις αναζήτησης και διάσωσης είναι εξασφαλισμένη,

- «τακτική γραμμή»: μια σειρά θαλάσσιων διαδρομών εκτελούμενων κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετείται η συγκοινωνία μεταξύ των αυτών δύο ή περισσότερων λιμένων, είτε:

α) σύμφωνα με γνωστοποιημένο πρόγραμμα ή

β) με διαδρομές τόσο τακτικές ή συχνές ώστε να αποτελούν εμφανώς συστηματική σειρά,

- «τρίτη χώρα»: χώρα η οποία δεν είναι κράτος μέλος.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε όλα τα επιβατηγά πλοία, με εξαίρεση:

- τα πολεμικά πλοία και τα οπλιταγωγά πλοία και

- τα σκάφη αναψυχής, εκτός αν έχουν ή πρόκειται να έχουν πλήρωμα και να μεταφέρουν περισσότερους από δώδεκα επιβάτες για εμπορικούς σκοπούς.

Άρθρο 4

1. Όλα τα άτομα που επιβαίνουν επιβατηγών πλοίων τα οποία αναχωρούν από λιμένα κράτους μέλους θα καταμετρώνται πριν από την αναχώρηση του επιβατηγού πλοίου.

2. Ο αριθμός των ατόμων θα ανακοινώνεται πριν από την αναχώρηση στον κυβερνήτη του επιβατηγού πλοίου καθώς και στον αρμόδιο για την καταγραφή της εταιρείας, ή σε κάθε άλλο σύστημα που διαθέτει η εταιρεία επί της ξηράς και εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό.

Άρθρο 5

1. Οι ακόλουθες πληροφορίες καταχωρούνται για όλα τα επιβατηγά πλοία τα οποία αναχωρούν από λιμένα κράτους μέλους και πραγματοποιούν δρομολόγιο άνω των 20 μιλίων από το σημείο αναχώρησής τους:

- το επώνυμο των ατόμων που επιβαίνουν του πλοίου,

- το όνομα ή το αρχικό γράμμα,

- το φύλο,

- η ηλικία ή ένδειξη για την κατηγορία ηλικίας (ενήλικος, παιδί, βρέφος) στην οποία ανήκει το άτομο, είτε η ηλικία, ή το έτος γεννήσεως,

- εφόσον παρέχονται οικειοθελώς από τον επιβάτη, πληροφορίες σχετικά με τις ειδικές φροντίδες ή τη βοήθεια που χρειάζεται ο εν λόγω επιβάτης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

2. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται πριν την αναχώρηση και γνωστοποιούνται το αργότερο εντός 30 λεπτών μετά την αναχώρηση του επιβατηγού πλοίου στον αρμόδιο της εταιρείας για την καταμέτρηση ή στην εταιρεία ή σε επί ξηράς σύστημα της εταιρείας το οποίο εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό.

Άρθρο 6

1. Κάθε κράτος μέλος απαιτεί από την εταιρεία, όσον αφορά τα επιβατηγά πλοία που φέρουν τη σημαία του και τα οποία αποπλέουν από λιμένα εκτός Κοινότητας και κατευθύνονται σε λιμένα εντός της Κοινότητας, να εξασφαλίζει ότι παρέχονται τα στοιχεία που ορίζουν η παράγραφος 1 του άρθρου 4 και η παράγραφος 1 του άρθρου 5, όπως ορίζεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 4 και την παράγραφο 2 του άρθρου 5.

2. Κάθε κράτος μέλος απαιτεί από την εταιρεία, όσον αφορά τα επιβατηγά πλοία που φέρουν τη σημαία τρίτης χώρας και τα οποία αποπλέουν από λιμένα εκτός Κοινότητας και κατευθύνονται προς λιμένα εντός της Κοινότητας, να εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία που ορίζουν το άρθρο 4 παράγραφος 1 και το άρθρο 5 παράγραφος 1 συγκεντρώνονται και διατηρούνται κατά τρόπον ώστε να είναι διαθέσιμα στην αρμόδια αρχή, εφόσον χρειαστούν χάριν αναζήτησης και διάσωσης και για τις περαιτέρω συνέπειες ατυχήματος.

3. Όταν τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των σχετικών διατάξεων Solas, παραχωρούν απαλλαγές ή παρεκκλίσεις όσον αφορά την καταγραφή των επιβατών πλοίων που φέρουν τη σημαία τους και καταπλέουν σε κοινοτικούς λιμένες προερχόμενα από λιμένες εκτός Κοινότητας, μπορούν να παραχωρούν τις εξαιρέσεις αυτές μόνον υπό τους όρους που καθορίζουν οι σχετικές με τις απαλλαγές ή τις παρεκκλίσεις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 7

Πριν από την αναχώρηση ο κυβερνήτης εξασφαλίζει ότι ο αριθμός των ατόμων που επιβαίνουν του πλοίου που αναχωρεί από λιμένα κράτους μέλους δεν υπερβαίνει τον αριθμό για τον οποίο έχει πιστοποιηθεί το πλοίο του.

Άρθρο 8

Οσάκις το απαιτούν οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5, όλες οι εταιρείες που αναλαμβάνουν την ευθύνη εκμετάλλευσης επιβατηγού πλοίου:

- καταρτίζουν σύστημα καταγραφής πληροφοριών για τους επιβάτες. Το σύστημα συμμορφούται προς τα κριτήρια που ορίζονται από το άρθρο 11,

- ορίζουν αρμόδιο για την καταγραφή των επιβατών, υπεύθυνο για τη διατήρηση και τη διαβίβαση αυτών των πληροφοριών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή ύστερα από ατύχημα.

Η εταιρεία εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία τίθενται ανά πάσα στιγμή στη διάθεση της αρχής της αρμόδιας για την αναζήτηση και διάσωση σε περίπτωση κινδύνου ή ύστερα από ατύχημα.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 δεν διατηρούνται περισσότερο απ' όσο χρειάζεται για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

Η εταιρεία εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες για λεπτομέρειες σχετικά με άτομα που έχουν δηλώσει ότι χρειάζονται ειδική φροντίδα ή βοήθεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καταγράφονται δεόντως και ανακοινώνονται στον κυβερνήτη πριν από την αναχώρηση του επιβατηγού πλοίου.

Άρθρο 9

1. Ένα κράτος μέλος από λιμένα του οποίου αναχωρεί επιβατηγό πλοίο μπορεί να μειώνει το όριο των 20 μιλίων που ορίζεται από το άρθρο 5.

Οι αποφάσεις για τον υποβιβασμό του ορίου για διαδρομές μεταξύ δύο λιμένων διαφορετικών κρατών μελών λαμβάνονται από κοινού από τα εν λόγω δύο κράτη.

2. α) Κατά την εφαρμογή των επιτασσομένων από την παράγραφο 1 του άρθρου 4, η Ιταλική Δημοκρατία δύναται, για τακτικές γραμμές που διαπλέουν τον Πορθμό της Μεσσήνης, να εκδώσει διατάξεις κατά τις οποίες ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός των επιβαινόντων σε ένα επιβατικό πλοίο που μεταφέρει άμαξες επιβατικών συρμών και οδικά οχήματα να καταμετράται βάσει του μέγιστου αριθμού επιβατών που επιτρέπεται να μεταφέρονται στις σιδηροδρομικές άμαξες και όλα τα άλλα επιβιβαζόμενα οχήματα, εφόσον η ατομική καταμέτρηση των προσώπων δεν είναι δυνατόν να εξασφαλισθεί εξ αιτίας λειτουργικών λόγων. Η εφαρμογή της διάταξης αυτής περιορίζεται σε διάστημα τεσσάρων ετών. Τυχόν παράτασή της πέραν τούτου θ' αποφασιστεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 και υπό το φως της πείρας που θ' αποκτηθεί.

β) Ένα κράτος μέλος από λιμένα του οποίου αναχωρεί πλοίο μπορεί να απαλλάσσει επιβατηγά πλοία, τα οποία εκτελούν αποκλειστικά και μόνο σε προστατευμένες θαλάσσιες περιοχές τακτικά δρομολόγια διάρκειας μικρότερης της μίας ώρας μεταξύ λιμένων, από την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 4 περί γνωστοποίησης του αριθμού των επιβαινόντων ατόμων στον αρμόδιο για την καταγραφή των επιβατών ή σε επί ξηράς σύστημα που διαθέτει η εταιρεία για να εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό.

γ) Ένα κράτος μέλος μπορεί να απαλλάσσει από την υποχρέωση περί της οποίας το άρθρο 5 τα επιβατηγά πλοία που εκτελούν διαδρομές μεταξύ δύο λιμένων ή διαδρομές από και προς τον ίδιο λιμένα χωρίς ενδιάμεσες προσεγγίσεις, αποκλειστικά και μόνο σε προστατευμένες θαλάσσιες περιοχές.

3. Στις περιστάσεις που αναφέρει η παράγραφος 2, εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

α) τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμελλητί την Επιτροπή για την απόφαση περί απαλλαγής ή παρέκκλισης από τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 4 και 5, παρέχοντας ουσιαστικές εξηγήσεις 7

β) εάν η Επιτροπή, εντός έξι μηνών από την κοινοποίηση, θεωρήσει ότι η απόφαση αυτή δεν δικαιολογείται ή ότι θα μπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειες στον ανταγωνισμό, μπορεί, ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13, να ζητήσει από το κράτος μέλος να τροποποιήσει ή να αποσύρει την απόφασή του.

4. Για τις τακτικές γραμμές σε περιοχή όπου η ετήσια πιθανότητα το σημαντικό ύψος κύματος να υπερβαίνει τα δύο μέτρα είναι μικρότερη του 10 %, και

- εφόσον η διαδρομή δεν υπερβαίνει κατά προσέγγιση τα 30 μίλια από το σημείο αναχώρησης, ή

- εάν ο κύριος σκοπός της υπηρεσίας είναι η παροχή τακτικής σύνδεσης σε απόμερες κοινότητες για τις συνήθεις χρήσεις,

ένα κράτος μέλος, από λιμένα του οποίου αποπλέουν επιβατηγά πλοία για εγχώριες διαδρομές, ή δύο κράτη μέλη μεταξύ λιμένων των οποίων εκτελούν διαδρομές επιβατηγά πλοία, μπορούν να ζητούν από την Επιτροπή, εάν κρίνουν ότι είναι ανεφάρμοστο το να καταγράφουν οι εταιρείες τις πληροφορίες περί των οποίων το άρθρο 5 παράγραφος 1, καθολική ή μερική παρέκκλιση από την απαίτηση αυτή.

Εν προκειμένω, πρέπει να παρέχονται αποδείξεις για το ανεφάρμοστο του πράγματος. Επιπλέον, πρέπει να αποδεικνύεται ότι στην περιοχή εντός της οποίας εκτελούν διαδρομές τα πλοία αυτά υπάρχουν επίγεια βοηθητικά συστήματα ναυσιπλοίας, και αξιόπιστες καιρικές προγνώσεις και ότι υπάρχουν ικανοποιητικά και επαρκή μέσα αναζήτησης και διάσωσης. Οι παρεκκλίσεις που παραχωρούνται δυνάμει της παρούσας παραγράφου δεν επιτρέπεται να επηρεάζουν δυσμενώς τον ανταγωνισμό.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με τη διαδικασία περί της οποίας το άρθρο 13.

5. Ένα κράτος μέλος δεν παρέχει απαλλαγές, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, ούτε παρεκκλίσεις, σε επιβατηγά πλοία που αποπλέουν από τους λιμένες του υπό σημαία τρίτης χώρας συμβαλλομένου μέρους της σύμβασης Solas, η οποία σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις Solas δεν συμφωνεί με την εφαρμογή απαλλαγών αυτού του είδους.

Άρθρο 10

Τα συστήματα καταγραφής που καθιερώνονται σύμφωνα με το άρθρο 8 εγκρίνονται από τα κράτη μέλη.

Τα κράτη μέλη ελέγχουν, αν μη τι άλλο δειγματοληπτικά, την ορθή λειτουργία των συστημάτων καταγραφής που έχουν καθιερωθεί σύμφωνα με την παρούσα οδηγία στην επικράτειά τους.

Τα κράτη μέλη ορίζουν την αρμόδια αρχή στην οποία οι εταιρείες που αναφέρει το άρθρο 8, γνωστοποιούν τις πληροφορίες που απαιτούνται στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 11

1. Τα συστήματα καταγραφής για τις ανάγκες της παρούσας οδηγίας, πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα λειτουργικά κριτήρια:

i) Σαφήνεια:

Τα απαιτούμενα δεδομένα πρέπει να καταχωρούνται κατά τρόπο ώστε να είναι ευανάγνωστα.

ii) Διαθεσιμότητα:

Τα απαιτούμενα δεδομένα πρέπει να είναι ευκόλως διαθέσιμα στις αρχές που ενδεχομένως θα χρειαστούν τις πληροφορίες που περιέχονται στο σύστημα.

iii) Διευκόλυνση:

Το σύστημα πρέπει να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μη δημιουργεί περιττές καθυστερήσεις στους επιβάτες που επιβιβάζονται ή/και αποβιβάζονται του πλοίου.

iv) Ασφάλεια:

Τα δεδομένα πρέπει να προστατεύονται επαρκώς έναντι τυχαίας ή παράνομης καταστροφής ή απώλειας και μη επιτρεπομένης μεταβολής, παραβίασης απορρήτου ή προσπέλασης.

2. Η ύπαρξη πολλών διαφορετικών συστημάτων στο ίδιο ή σε παρόμοιο δρομολόγιο πρέπει να αποφεύγεται.

Άρθρο 12

Με την επιφύλαξη των διαδικασιών τροποποίησης της σύμβασης Solas, η παρούσα οδηγία μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13, ώστε να εξασφαλισθεί η εφαρμογή, για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας και χωρίς να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της, των μελλοντικών τροποποιήσεων της σύμβασης Solas σχετικά με τα συστήματα καταγραφής που θα τεθούν σε ισχύ μετά την έκδοση της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 13

Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 της οδηγίας 93/75/ΕΟΚ. Η επιτροπή αυτή λειτουργεί σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων 2 και 3 του εν λόγω άρθρου.

Άρθρο 14

Τα κράτη μέλη καθορίζουν σύστημα κυρώσεων για την παράβαση των διατάξεων εθνικού δικαίου που θεσπίζονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή των κυρώσεων αυτών. Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Άρθρο 15

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για τη συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1999 και ενημερώνουν αμέσως σχετικά την Επιτροπή. Το άρθρο 5 εφαρμόζεται το αργότερο από την 1η Ιανουαρίου 2000.

2. Οι διατάξεις που θεσπίζονται από τα κράτη μέλη περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

3. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή όλες τις διατάξεις εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη.

Άρθρο 16

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της.

Άρθρο 17

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Λουξεμβούργο, 18 Ιουνίου 1998.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. STRANG

(1) ΕΕ C 31 της 31. 1. 1997, σ. 5 και ΕΕ C 275 της 11. 9. 1997, σ. 7.

(2) ΕΕ C 206 της 7. 7. 1997, σ. 111.

(3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 138 της 16. 6. 1998, σ. 31), κοινή θέση του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1997 (ΕΕ C 23 της 23. 1. 1998, σ. 17) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 1998 (ΕΕ C 104 της 6. 4. 1998).

(4) ΕΕ L 281 της 23. 11. 1995, σ. 31.

(5) ΕΕ L 247 της 5. 10. 1993, σ. 19.

Top