EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998H0376

98/376/ΕΚ: Σύσταση του Συμβουλίου της 4ης Ιουνίου 1998 σχετικά με δελτίο στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες

OJ L 167, 12.6.1998, p. 25–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1998/376/oj

31998H0376

98/376/ΕΚ: Σύσταση του Συμβουλίου της 4ης Ιουνίου 1998 σχετικά με δελτίο στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 167 της 12/06/1998 σ. 0025 - 0028


ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουνίου 1998 σχετικά με δελτίο στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες (98/376/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 75 παράγραφος 1,

το σχέδιο σύστασης που υπέβαλε η Επιτροπή,

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 189 Γ της συνθήκης (3),

Εκτιμώντας:

(1) ότι η Επιτροπή έχει εισηγηθεί την αμοιβαία αναγνώριση ενός δελτίου στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες σύμφωνα με ενιαίο κοινοτικό υπόδειγμα στην ανακοίνωση της για ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα κοινωνικής δράσης 1995-1997, που διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών στις 12 Απριλίου 1995 καθώς στην έκθεσή της προς το Συμβούλιο ως προς τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στην Κοινότητα σε θέματα προσπελασιμότητας των μέσων μεταφοράς για τα άτομα μειωμένης κινητικότητας, με ημερομηνία 26 Νοεμβρίου 1993 7

(2) ότι, σύμφωνα με το πνεύμα της σύστασης του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, που συνήλθαν στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1996, όσον αφορά την ισότητα ευκαιριών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, κάθε άτομο με ειδικές ανάγκες, πρέπει να μπορεί να επωφελείται συγκεκριμένων πρόσθετων μέτρων αποσκοπούντων στη διευκόλυνση της κοινοτικής και επαγγελματικής τους ένταξης 7

(3) ότι η χρησιμοποίηση ενός μεταφορικού μέσου εκτός των δημόσιων μεταφορικών μέσων αποτελεί, για πολλά από τα άτομα με ειδικές ανάγκες, το μόνο μέσο μετακίνησής τους κατά τρόπο αυτόνομο ενόψει της κοινωνικής και επαγγελματικής τους τους ένταξης 7 ότι θα πρέπει, υπό ορισμένες συνθήκες, τηρώντας πάντα τους κανόνες οδικής ασφάλειας, να επιτρέπεται σ' αυτά τα άτομα με ειδικές ανάγκες που είναι κάτοχοι δελτίου στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες να σταθμεύουν το όχημά τους χωρίς να πρέπει στη συνέχεια να πραγματοποιούν μεγάλες μετακινήσεις 7 ότι θα πρέπει συνεπώς τα άτομα με ειδικές ανάγκες να μπορούν σε ολόκληρη την Κοινότητα να επωφελούνται των διευκολύνουν που παρέχονται μέσω του δελτίου στάθμευσης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες που ισχύουν στην χώρα στην οποία βρίσκεται το εν λόγω άτομο 7

(4) ότι τα δελτία στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες ενδέχεται να εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των περιφερειακών και τοπικών αρχών 7 ότι θα πρέπει, κατά συνέπεια, να ζητηθεί η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών 7

(5) ότι, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, μια κοινοτική ενέργεια είναι σκόπιμη για να προωθήσει την αμοιβαία κατανόηση και αναγνώριση των δελτίων στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες και για να διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων με ειδικές ανάγκες 7

(6) ότι καλό είναι να υπάρχει ένα δελτίο στάθμευσης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες βάσει κοινοτικού υποδείγματος αναγνωρισμένου αμοιβαία από τα κράτη μέλη 7

(7) ότι ο ορισμός των ειδικών αναγκών και οι τρόποι χορήγησης των δελτίων στάθμευσης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών 7

(8) ότι καλό είναι να προβλέπουν τα κράτη μέλη στοιχεία ασφάλειας προκειμένου να εμποδισθεί η πλαστογραφία ή η παραποίηση του εν λόγω δελτίου στάθμευσης 7

(9) ότι η ευρωπαϊκή διάσκεψη των υπουργών μεταφορών (ΕΔΥΜ) έχει ήδη εγκρίνει ψήφισμα προς ενθάρρυνση της παροχής και της αμοιβαίας αναγνώρισης των δελτίων στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες (ψήφισμα της ΕΔΥΜ της 22ας Απριλίου 1997) 7

(10) ότι ενδείκνυται να παρασχεθούν στους κατόχους του δελτίου όλες οι χρήσιμες πληροφορίες ως προς τους όρους χρήσης του εν λόγω δελτίου στα κράτη μέλη,

ΣΥΝΙΣΤΑ στα κράτη μέλη:

1. να θεσπίσουν το δελτίο στάθμευσης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες που τους χορηγείται σύμφωνα με τις αντίστοιχες εθνικές διατάξεις κατά το ενιαίο κοινοτικό υπόδειγμα, όπως αυτό περιγράφεται στο παράρτημα, και το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα με τα δελτία που χορηγούνται στα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5 7

2. να αναγνωρίσουν από 1ης Ιανουαρίου 1999, τα δελτία στάθμευσης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες που θεσπίζονται σύμφωνα με το ενιαίο κοινοτικό υπόδειγμα από κάθε κράτος μέλος, κατά τρόπο ώστε ο κάτοχος ενός τέτοιου δελτίου να μπορεί να επωφελείται των διευκολύνσεων στάθμευσης που συνδέονται με το δελτίο αυτό και παραχωρούνται από το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται 7

3. να χορηγούν το ευεργέτημα του δελτίου στάθμευσης στα άτομα με μειονέκτημα που συνεπάγεται μειωμένη κινητότητα 7

4. να παρέχουν, κατά τη χορήγηση του δελτίου στάθμευσης στα άτομα με ειδικές ανάγκες και κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, βάσει τεχνικού δελτίου που θα ετοιμάσει η Επιτροπή, κατάλογο των προϋποθέσεων χρήσης στα διάφορα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7

5. να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να πραγματοποιηθεί η διάθεση των δελτίων στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες σύμφωνα με το ενιαίο κοινοτικό υπόδειγμα, το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2000.

Η παρούσα σύσταση δεν εμποδίζει να συνεχίσει να χησιμοποιείται ο τύπος του δελτίου που ίσχυε σε ένα κράτος μέλος προ της 1ης Ιανουαρίου 2000 στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλος και μετά την ημερομηνία αυτή, έως ότου αντικατασταθεί 7

6. να ενημερώσουν την Επιτροπή, πριν από την 1η Ιανουαρίου 2000, σχετικά με τη συνέχεια που θα δοθεί στην παρούσα σύσταση.

Λουξεμβούργο, 4 Ιουνίου 1998.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

D. BLUNKETT

(1) ΕΕ C 174 της 17. 6. 1996, σ. 27.

(2) ΕΕ C 42 της 10. 2. 1997, σ. 27.

(3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1996 (ΕΕ C 20 της 20. 1. 1997, σ. 386), κοινή θέση του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1997 (ΕΕ C 62 της 26. 2. 1998, σ. 4) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαρτίου 1998 (ΕΕ C 138 της 4. 5. 1998).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διατάξεις σχετικές με το κοινοτικό υπόδειγμα δελτίου στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες

Α. Οι συνολικές διαστάσεις του δελτίου στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες κατά το κοινοτικό υπόδειγμα είναι οι ακόλουθες:

- ύψος: 106 mm,

- πλάτος: 148 mm.

Β. Το χρώμα του δελτίου στάθμευσης είναι γαλάζιο, εκτός από το σύμβολο της αναπηρικής πολυθρόνας, που βρίσκεται σε πλατύ φόντο σκούρου μπλε χρώματος.

Γ. Το δελτίο στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι πλαστικοποιημένο, εκτός από τη γραμμή στο αριστερό μέρος της οπίσθιας πλευράς που προβλέπεται για την υπογραφή του κατόχου.

Δ. Το δελτίο στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες διαθέτει μια πρόσθια και μια οπίσθια όψη, καθεμία χωρισμένη καθέτως σε δύο μέρη.

Το αριστερό μέρος της πρόσθιας όψης περιλαμβάνει:

- το σύμβολο της αναπηρικής πολυθρόνας σε λευκό χρώμα πάνω σε σκούρο μπλε φόντο,

- την ημερομηνία λήξης του δελτίου στάθμευσης,

- τον αριθμό του δελτίου στάθμευσης,

- το όνομα και τη σφραγίδα της υπηρεσίας/του οργανισμού που χορήγησε το δελτίο.

Το δεξιό μέρος της πρόσθιας όψης περιλαμβάνει:

- την ένδειξη «δελτίο στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες» τυπωμένο με μεγάλα στοιχεία στην ή στις γλώσσες του κράτους μέλους που χορήγησε το δελτίο στάθμευσης 7 η ένδειξη «δελτίο στάθμευσης» με μικρά στοιχεία, μετά από κατάλληλο κενό, στις λοιπές γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

- την ένδειξη «υπόδειγμα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» τυπωμένη στην ή στις γλώσσες του κράτους μέλους που χορήγησε το δελτίο στάθμευσης,

- στο φόντο εμφανίζεται το χαρακτηριστικό του κράτους μέλους που χορήγησε το δελτίο στάθμευσης:

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

μέσα σε κύκλο με 12 αστέρια, σύμβολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το αριστερό μέρος της οπίσθιας όψης περιλαμβάνει:

1. το επώνυμο του κατόχου 7

2. το όνομα του κατόχου 7

3. την υπογραφή του κατόχου ή κάθε άλλο εγκεκριμένο σήμα του κατόχου, εφόσον προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία 7

4. τη φωτογραφία του κατόχου.

Το δεξιό μέρος της οπίσθιας όψης περιλαμβάνει:

1. την ένδειξη:

«Το παρόν δελτίο επιτρέπει στον κάτοχό του να επωφελείται των διευκολύνσεων στάθμευσης του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται.»

2. την ένδειξη:

«Σε περίπτωση χρησιμοποίησης του δελτίου, αυτό θα πρέπει να εκτίθεται στο πρόσθιο μέρος του οχήματος κατά τρόπο ώστε η πρόσθια όψη του δελτίου να είναι σαφώς ορατή για τις ανάγκες ελέγχου.»

Ε. Εκτός από τις ενδείξεις που αναφέρονται στο δεξιό μέρος της πρόσθιας όψης, οι ενδείξεις γράφονται στην ή στις γλώσσες του κράτους μέλους που χορήγησε το δελτίο στάθμευσης.

Στην περίπτωση κατά την οποία ένα κράτος μέλος επιθυμεί να αναγράψει τις ενδείξεις αυτές σε μια εθνική γλώσσα διαφορετική από τις ακόλουθες: αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική, θα συντάξει ένα δίγλωσσο κείμενο του δελτίου χρησιμοποιώντας μία από τις προαναφερθείσες γλώσσες, με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων του παρόντος παραρτήματος.

Top