EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R1427

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1427/97 της Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 1997 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα

OJ L 196, 24.7.1997, p. 31–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 008 P. 316 - 324
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 008 P. 316 - 324
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 008 P. 316 - 324
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 008 P. 316 - 324
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 008 P. 316 - 324
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 008 P. 316 - 324
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 008 P. 316 - 324
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 008 P. 316 - 324
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 008 P. 316 - 324
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 010 P. 101 - 109
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 010 P. 101 - 109
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 017 P. 88 - 95

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; καταργήθηκε εμμέσως από 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1427/oj

31997R1427

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1427/97 της Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 1997 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 196 της 24/07/1997 σ. 0031 - 0038


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1427/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιουλίου 1997 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (1) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 82/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), και ιδίως το άρθρο 249,

Εκτιμώντας:

ότι η εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχεία δ), ε) και στ) του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 (εφεξής «κώδικας») μπορεί να περιορίζεται σε ορισμένο όγκο εισαγωγών λόγω της εφαρμογής δασμολογικών ποσοστώσεων ή δασμολογικών οροφών 7

ότι, από το 1988, το Συμβούλιο ανέθεσε συστηματικά στην Επιτροπή την ευθύνη της διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων σύμφωνα με την αρχή της χρονικής προτεραιότητας και της επιτήρησης των εισαγωγών στο πλαίσιο των προτιμησιακών δασμολογικών μέτρων 7 ότι οι γενικές αρχές και οι κανόνες διαχείρισης αυτής θα πρέπει να κωδικοποιηθούν για λόγους σταθερότητας και διαφάνειας, με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους 7 ότι η διαθεσιμότητα των δασμολογικών αυτών ποσοστώσεων περιορίζεται στα εμπορεύματα που διασαφίζονται για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία μεταξύ της ημερομηνίας ανοίγματος και της ημερομηνίας κλεισίματος της συγκεκριμένης δασμολογικής ποσόστωσης 7

ότι οι κανόνες διαχείρισης των δασμολογικών αυτών ποσοστώσεων πρέπει να εξασφαλίζουν την ομοιόμορφη και δίκαιη μεταχείριση όλων των εισαγωγέων στην Κοινότητα 7 ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να εξασφαλίζεται η ισότιμη και συνεχής πρόσβαση όλων των εισαγωγέων της Κοινότητας στις εν λόγω ποσοστώσεις μέχρις ότου αυτές εξαντληθούν, και ότι μία φορά ανά εργάσιμη ημέρα πρέπει να πραγματοποιείται η κατανομή, εκτός κι αν αυτό είναι αδύνατο για τεχνικούς λόγους 7

ότι η σύσταση εγγύησης για τους εισαγωγικούς δασμούς που ενδεχομένως δεν καταβλήθηκαν ως αποτέλεσμα ανάληψης ποσότητας από τη δασμολογική ποσόστωση, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπάρχει λόγος να πιστεύεται ότι η δασμολογική ποσόστωση θα εξαντληθεί σύντομα, δημιουργεί περιττό βάρος για τους οικονομικούς παράγοντες 7 ότι, προς το συμφέρον της ομοιόμορφης μεταχείρισης, τα κράτη μέλη μπορούν να μην απαιτούν την κατάθεση εγγύησης για δασμούς στις περιπτώσεις που φαίνεται ότι μια συγκεκριμένη δασμολογική ποσόστωση δεν πρόκειται να εξαντληθεί στο άμεσο μέλλον 7

ότι οι λεπτομέρειες των μεμονωμένων εμπορικών συναλλαγών πρέπει να προστατεύονται από κανόνες περί απορρήτου 7

ότι η διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων και η προτιμησιακή επιτήρηση προϋποθέτουν υψηλού βαθμού διοικητική συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών 7

ότι είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα ακύρωσης της διασάφησης θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία για τα εμπορεύματα που στέλλονται πίσω σε τρίτη χώρα από έναν πελάτη ο οποίος τα έχει αγοράσει δι' αλληλογραφίας 7

ότι είναι πρακτικό και χρήσιμο να επιτραπεί η επίθεση εικονογράμματος με τη χρησιμοποίηση σφραγίδας που να επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας των μεταφερομένων σιδηροδρομικώς εμπορευμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας της κοινοτικής διαμετακόμισης 7

ότι το γεγονός της ύπαρξης της ενιαίας αγοράς συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση κατά τρόπο πρόσφορο ειδικών εξοπλισμών αναγκαίων για τη φόρτωση και εκφόρτωση μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων 7

ότι, για να καταστεί δυνατή η συνεπέστερη δημοσίευση του καταλόγου ελεύθερων ζωνών που υπάρχουν και λειτουργούν στην Κοινότητα, είναι σκόπιμο η δημοσίευση αυτή να πραγματοποιείται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σειρά C 7

ότι το άρθρο 859 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 89/97 (4), περιλαμβάνει περιοριστικό κατάλογο των περιπτώσεων χωρίς πραγματικές συνέπειες κατά τις οποίες δεν γεννάται τελωνειακή οφειλή, παρόλο που υφίσταται κάποια από τις καταστάσεις του άρθρου 204 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του κώδικα 7 ότι είναι σκόπιμο στον κατάλογο αυτό να προστεθεί η περίπτωση εμπορεύματος επανεισαχθέντος μετά από τελειοποίηση προς επανεισαγωγή, το οποίο έχει υπαχθεί σε καθεστώς προσωρινής εναπόθεσης ή σε τελωνειακό καθεστώς αναστολής πριν από τη διασάφησή του για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, καθώς και η περίπτωση εμπορεύματος που έχει υποστεί εργασία τελειοποίησης προς επανεξαγωγή χωρίς να έχει ζητηθεί εγκαίρως η ανανέωση ισχύος της άδειας 7

ότι, για να διευκολυνθούν οι εμπορικές δραστηριότητες, πρέπει να μην είναι υποχρεωτική, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η επανεξαγωγή των εμπορευμάτων για τα οποία εγκρίνεται επιστροφή ή διαγραφή των εισαγωγικών δασμών, και να επιτρέπεται η υπαγωγή τους υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης, σε ελεύθερη ζώνη ή σε ελεύθερη αποθήκη 7

ότι πρέπει να τροποποιηθεί ο κατάλογος των κατ' αποκοπή συντελεστών απόδοσης που εφαρμόζονται στον τομέα της τελοιοποίησης για επανεξαγωγή του ελαιόλαδου για να διευκολυνθεί η ομοιόμορφη εφαρμογή σε όλη την Κοινότητα και για να απλοποιηθεί η λήξη του καθεστώτος 7

ότι είναι σκόπιμο να καθορισθούν ακριβέστερα οι όροι υπό τους οποίους είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται ο συμψηφισμός στο ισοδύναμο για εργασίες τελειοποίησης προς επανεξαγωγή στον τομέα του αραβοσίτου προκειμένου να αποφεύγονται στρεβλώσεις στον τομέα αυτό 7

ότι είναι σκόπιμη η συμπλήρωση του καταλόγου του παραρτήματος 78 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, προκειμένου να καθορισθούν ακριβέστερα οι περιπτώσεις και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι δυνατή η προσφυγή στο συμψηφισμό στο ισοδύναμο για πράξεις τελειοποίησης προς επανεξαγωγή στον τομέα του ελαιολάδου 7

ότι είναι σκόπιμη η διεύρυνση του πίνακα των παράγωγων προϊόντων στα οποία μπορεί να εφαρμοστεί η ιδιαίτερη δασμολόγηση 7

ότι, για οικονομικούς λόγους, είναι επιθυμητή η επέκταση του καταλόγου του παραρτήματος 87 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 7

ότι οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού είναι σύμφωνες με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 τροποποιείται ως εξής:

1. στο άρθρο 248 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να μην απαιτούν τη σύσταση εγγύησης για εμπορεύματα τα οποία αποτελούν το αντικείμενο αίτησης για ανάληψη ποσότητας από δασμολογική ποσόστωση εφόσον αποφασίζουν, κατά τη στιγμή αποδοχής της διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, ότι η συγκεκριμένη δασμολογική ποσόστωση δεν είναι κρίσιμη κατά την έννοια του άρθρου 308 Γ.» 7

2. στο άρθρο 251 παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 1β):

«1β. στην περίπτωση εμπορευμάτων τα οποία δεν έχουν γίνει δεκτά στο πλαίσιο σύμβασης πώλησης δι' αλληλογραφίας, οι τελωνειακές αρχές ακυρώνουν τη διασάφηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, εφόσον αυτό ζητηθεί εντός τριών μηνών από την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης, υπό την προϋπόθεση ότι τα εκάστοτε εμπορεύματα έχουν εξαχθεί στη διεύθυνση του αρχικού προμηθευτή ή σε άλλη διεύθυνση που δηλώνει ο τελευταίος 7» 7

3. στο άρθρο 256 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Όταν μειωμένος ή μηδενικός εισαγωγικός δασμός εφαρμόζεται σε εμπορεύματα που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία εντός δασμολογικών ποσοστώσεων, ή προβλέπεται ότι δεν αποκαθίσταται η εφαρμογή κανονικών εισαγωγικών δασμών, εντός δασμολογικών οροφών ή άλλων προτιμησιακών δασμολογικών μέτρων, το ευεργέτημα της δασμολογικής ποσόστωσης ή του προτιμησιακού δασμολογικού μέτρου χορηγείται μόνο μετά από προσκόμιση στις τελωνειακές αρχές του εγγράφου από το οποίο εξαρτάται η παραχώρηση του μειωμένου ή μηδενικού δασμού. Το έγγραφο πρέπει σε κάθε περίπτωση να προσκομίζεται:

- πριν εξαντληθεί η δασμολογική ποσόστωση,

ή

- σε άλλες περιπτώσεις, πριν από την ημερομηνία κατά την οποία ένα κοινοτικό μέτρο αποκαθιστά την εφαρμογή κανονικών εισαγωγικών δασμών.» 7

4. στον τίτλο Ι του μέρους ΙΙ προστίθεται το ακόλουθο κεφάλαιο 3:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Διαχείριση δασμολογικών μέτρων

Τμήμα 1

Διαχείριση δασμολογικών ποσοστώσεων που προορίζεται για χρήση σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά των ημερομηνιών παραλαβής των διασαφήσεων

Άρθρο 308α1. Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά, όταν οι δασμολογικές ποσοστώσεις ανοίγονται βάσει κοινοτικής διάταξης, η διαχείριση των ποσοστώσεων αυτών θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την χρονολογική σειρά των ημερομηνιών παραλαβής των διασαφήσεων για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία.

2. Όταν μία διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία περιέχει και παραδεκτή αίτηση του διασαφηστή για ανάληψη ποσότητας από δασμολογική ποσόστωση, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος αφαιρεί από την ποσόστωση, μέσω της Επιτροπής, την αντίστοιχη ποσότητα.

3. Τα κράτη μέλη δεν υποβάλλουν αίτηση για ανάληψη ποσόστωσης εφόσον δεν πληρούνται οι όροι του άρθρου 256 παράγραφοι 2 και 3.

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, οι κατανομές χορηγούνται από την Επιτροπή ανάλογα με την ημερομηνία παραλαβής της αντίστοιχης διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και στο βαθμό που το υπόλοιπο της συγκεκριμένης δασμολογικής ποσόστωσης το επιτρέπει. Η προτεραιότητα καθορίζεται σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά των ημερομηνιών αυτών.

5. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση όλες τις παραδεκτές αιτήσεις για ανάληψη. Οι κοινοποιήσεις αυτές περιλαμβάνουν την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 4 και την ακριβή ποσότητα που εφαρμόζεται στη σχετική τελωνειακή διασάφηση.

6. Για τους σκοπούς των παραγράφων 4 και 5, η Επιτροπή καθορίζει αύξοντες αριθμούς όταν αυτοί δεν προβλέπονται από την κοινοτική διάταξη για το άνοιγμα της δασμολογικής ποσόστωσης.

7. Αν οι ποσότητες που ζητούνται για ανάληψη από μία δασμολογική ποσόστωση είναι μεγαλύτερες από το διαθέσιμο υπόλοιπο, η κατανομή της ποσότητας γίνεται κατ' αναλογία των ζητουμένων ποσοτήτων.

8. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η αποδοχή διασάφησης από τις τελωνειακές αρχές στις 1, 2 και 3 Ιανουαρίου θεωρείται ως αποδοχή στις 3 Ιανουαρίου. Ωστόσο, εάν μία από τις ημέρες αυτές είναι Σάββατο ή Κυριακή, η αποδοχή αυτή θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιανουαρίου.

9. Όταν ανοίγει μια νέα δασμολογική ποσόστωση, οι αναλήψεις χορηγούνται από την Επιτροπή πριν την ενδέκατη ημέρα μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της διάταξης βάσει της οποίας δημιουργήθηκε η συγκεκριμένη δασμολογική ποσόστωση.

10. Τα κράτη μέλη επιστρέφουν αμέσως στην Επιτροπή το μέρος της ανάληψης που δεν χρησιμοποιούν. Ωστόσο, όταν ανακαλύπτεται εσφαλμένη ανάληψη που αντιπροσωπεύει τελωνειακή οφειλή 10 Ecu ή χαμηλότερη, και η ανάληψη αυτή ανακαλύπτεται μετά τον πρώτο μήνα που έπεται του τέλους της περιόδου ισχύος της συγκεκριμένης δασμολογικής ποσόστωσης, τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να προβούν σε επιστροφή.

11. Εάν οι τελωνειακές αρχές ακυρώσουν διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, όσον αφορά εμπορεύματα που αποτελούν το αντικείμενο αίτησης για ανάληψη ποσότητας δασμολογικής ποσόστωσης, ακυρώνεται η συνολική αίτηση για τα εμπορεύματα αυτά. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη επιστρέφουν αμέσως στην Επιτροπή την ποσότητα που αναλήφθηκε, για τα συγκεκριμένα εμπορεύματα, από τη δασμολογική ποσόστωση.

12. Λεπτομέρειες για τις αναλήψεις που ζητά ένα μεμονωμένο κράτος μέλος διεκπεραιώνονται από την Επιτροπή και τα άλλα μέλη ως εμπιστευτικές.

Άρθρο 308β1. Η Επιτροπή προβαίνει σε κατανομή των ποσοτήτων κάθε εργαζόμενη μέρα, με εξαίρεση:

- ημέρες που είναι αργίες για τα Κοινοτικά Όργανα στις Βρυξέλλες,

ή

- σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οποιαδήποτε άλλη μέρα, υπό τον όρο ότι οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών έχουν ενημερωθεί προκαταβολικά.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 308α παράγραφος 8, κάθε κατανομή λαμβάνει υπόψη όλες τις μη διεκπεραιωθείσες αιτήσεις που σχετίζονται με διασαφήσεις για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και οι οποίες έχουν παραληφθεί μέχρι και δύο ημέρες πριν, και έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή.

Άρθρο 308γ1. Μία δασμολογική ποσόστωση θεωρείται μη κρίσιμη, μετά την πρώτη κατανομή, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες:

- δασμολογική ποσόστωση για τα ίδια προϊόντα της ίδιας καταγωγής που ανοίχθηκε σε καθένα από τα τελευταία δύο έτη για περίοδο όχι μικρότερη των έξι μηνών, δεν εξαντλήθηκε πριν την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έβδομου μήνα της αντίστοιχης περιόδου ποσόστωσης εντός των δύο αυτών ετών,

και

- ο αρχικός όγκος της νέας δασμολογικής ποσόστωσης δεν είναι μικρότερος από τον όγκο της αντίστοιχης ποσόστωσης των τελευταίων δύο ετών.

2. Μόλις εξαντληθεί το 75 % του αρχικού όγκου μιας μη κρίσιμης δασμολογικής ποσόστωσης, ή κατά την εκτίμηση των αρμόδιων αρχών, η ποσόστωση αυτή θεωρείται στη συνέχεια ως κρίσιμη.

Τμήμα 2

Επιτήρηση προτιμησιακών εισαγωγών

Άρθρο 308δ1. Στις περιπτώσεις που επιβάλλεται κοινοτική επιτήρηση των προτιμησιακών εισαγωγών, τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή μία φορά κάθε μήνα, ή συχνότερα εφόσον το ζητήσει η Επιτροπή, λεπτομέρειες για τις ποσότητες των προϊόντων που τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία με υπαγωγή σε προτιμησιακές δασμολογικές ρυθμίσεις κατά τους προηγούμενους μήνες.

2. Στις εκθέσεις επιτήρησης των κρατών μελών αναγράφονται οι συνολικές ποσότητες που τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία, από την πρώτη ημέρα της αναφερομένης περιόδου, με το ευεργέτημα των προτιμησιακών δασμολογικών ρυθμίσεων.

3. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τις μηνιαίες εκθέσεις επιτήρησης στην Επιτροπή το αργότερο την δέκατη πέμπτη ημέρα του μήνα που έπεται του τέλους της περιόδου την οποία αφορά η έκθεση.

4. Οι πληροφορίες που κοινοποιούν τα κράτη μέλη θεωρούνται ως εμπιστευτικές.» 7

5. Στο άρθρο 417 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Η ετικέττα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο είναι δυνατό να αντικατασταθεί με την επίθεση σφραγίδας από πράσινο μελάνι, η οποία αποτυπώνει το εικονόγραμμα που εμφανίζεται στο παράρτημα 58.» 7

6. Το άρθρο 426 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 426

Στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται το καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης, οι διατυπώσεις που αφορούν το καθεστώς αυτό απλουστεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 427 έως 442 για μεταφορές εμπορευμάτων που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις σιδηροδρόμων με μεγάλα εμπορευματοκιβώτια με τη μεσολάβηση μεταφορικών επιχειρήσεων υπό την κάλυψη δελτίων παράδοσης, τα οποία στον παρόντα τίτλο ονομάζονται "δελτία παράδοσης TR". Οι εν λόγω μεταφορές περιλαμβάνουν, ενδεχομένως, τη μεταφορά των αποστολών αυτών, από μεταφορικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν άλλους τρόπους μεταφοράς από τους σιδηροδρόμους, μέχρι τον κατάλληλο σταθμό, τον πλησιέστερο στο σημείο φόρτωσης, και από τον κατάλληλο σταθμό, τον πλησιέστερο στο σημείο εκφόρτωσης, καθώς και τη θαλάσσια μεταφορά που θα πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της διαδρομής μεταξύ των δύο αυτών σταθμών.» 7

7. Στο άρθρο 427 προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

«5. "Κατάλληλος σιδηροδρομικός σταθμός": ο σιδηροδρομικός σταθμός ή ο τερματικός σταθμός ο πλησιέστερος στο σημείο φόρτωσης ή εκφόρτωσης, που είναι εξοπλισμένος έτσι ώστε να φορτοεκφορτώνονται τα μεγάλα εμπορευματοκιβώτια, κατά την έννοια του σημείου 2.» 7

8. Στο άρθρο 432 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Η ετικέττα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με την επίθεση σφραγίδας από πράσινο μελάνι, η οποία αποτυπώνει το εικονόγραμμα που παρατίθεται στο παράρτημα 58.» 7

9. Στο άρθρο 801, απαλείφεται το δεύτερο εδάφιο 7

10. Στο άρθρο 840 παράγραφος 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α) Οι ελεύθερες ζώνες που υπάρχουν και λειτουργούν στην Κοινότητα 7» 7

11. Τα σημεία 8 και 9 προστίθενται στο άρθρο 859:

«8. προκειμένου για εμπόρευμα το οποίο είναι δυνατόν να τύχει του ευεργετήματος της ολικής ή μερικής απαλλαγής από εισαγωγικούς δασμούς της προβλεπόμενης στο άρθρο 145 του κώδικα σε περίπτωση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, η εμφάνιση κάποιας από τις καταστάσεις τις αναφερόμενες στο άρθρο 204 παράγραφος 1 στοιχεία α) ή β) του κώδικα κατά την παραμονή του εν λόγω εμπορεύματος σε τελωνειακή εναπόθεση ή σε άλλο τελωνειακό καθεστώς πριν από τη διασάφησή του για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία 7

9. προκειμένου για εργασίες τελειοποίησης προς επανεξαγωγή που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τρόπο συνεχή, η παράλειψη αίτησης ανανέωσης της απαιτούμενης άδειας, εφόσον πληρούνται οι όροι έκδοσής της.» 7

12. Το άρθρο 900 τροποποιείται ως ακολούθως:

α) στην παράγραφο 2, μεταξύ του δευτέρου και τρίτου εδαφίου παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Ωστόσο, όταν πρόκειται για τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχεία ζ), θ) και λ), η αρχή μπορεί, εφόσον της ζητηθεί να επιτρέψει να αντικατασταθεί η εξαγωγή των εμπορευμάτων από την υπαγωγή τους σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης, σε ελεύθερη ζώνη ή σε ελεύθερη αποθήκη.» 7

β) στην παράγραφο 3 απαλείφονται οι όροι «και θ)» 7

13. Το παράρτημα 77 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού 7

14. Το παράρτημα 78 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού 7

15. Το παράρτημα 79 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού 7

16. Το παράρτημα 87 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα ΙV του παρόντος κανονισμού 7

17. Το παράρτημα 108 καταργείται.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Τα σημεία 1 και 4 του άρθρου 1 εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 1998.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου 1997.

Για την Επιτροπή

Mario MONTI

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 302 της 19. 10. 1992, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. L 17 της 21. 1. 1997, σ. 1.

(3) ΕΕ αριθ. L 253 της 11. 10. 1993, σ. 1.

(4) ΕΕ αριθ. L 17 της 21. 1. 1997, σ. 28.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Στο παράρτημα 77 οι αύξοντες αριθμοί 131 και 132 αντικαθίστανται από τα ακόλουθα κείμενα:

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Στο παράρτημα 78 προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:

«5. Αραβόσιτος

Η προσφυγή στο συμψηφισμό στο ισοδύναμο μεταξύ των κοινοτικών αραβοσίτων και των μη κοινοτικών αραβοσίτων είναι δυνατή μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις και υπό τους αναφερόμενους εκεί όρους:

1. Για τον αραβόσιτο προς χρήση στην παραγωγή ζωοτροφών, η ισοδυναμία είναι δυνατή στο βαθμό που εφαρμόζεται σύστημα τελωνειακού ελέγχου προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι ο μη κοινοτικός αραβόσιτος, όντως χρησιμοποιείται για τη μεταποίηση σε ζωοτροφές.

2. Για τον αραβόσιτο προς χρήση στην παραγωγή αμύλου και αμυλωδών προϊόντων και σιμιγδαλιών, η ισοδυναμία είναι δυνατή μεταξύ όλων των ποικιλιών με την εξαίρεση αραβοσίτων πλουσίων σε αμυλοπηκτίνη (κηρώδους τύπου αραβόσιτος ή αραβόσιτος "Waxy") οι οποίοι είναι ισοδύναμοι μεταξύ τους.

3. Στην περίπτωση του αραβόσιτου ο οποίος χρησιμοποιείται για την κατασκευή σιμιγδαλιών, συμψηφισμός στο ισοδύναμο είναι δυνατός μεταξύ όλων των ποικιλιών με την εξαίρεση των αραβοσίτων καλώδους τύπου (αραβόσιτος "Plata" του τύπου "Durc" αραβόσιτος "Flint") οι οποίοι είναι ισοδύναμοι μεταξύ τους.

6. Ελαιόλαδα

Α. Η προσφυγή στο συμψηφισμό στο ισοδύναμο επιτρέπεται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις, και υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. παρθένο ελαιόλαδο

α) μεταξύ κοινοτικού εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου υπαγόμενου στον κωδικό ΣΟ 1509 10 90 το οποίο ανταποκρίνεται στην ονομασία του σημείου 1 στοιχείο α) του παραρτήματος του κανονισμού αριθ. 136/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου (*), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1581/96 (**), και μη κοινοτικού εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου υπαγόμενου στον αυτό κωδικό ΣΟ, εφόσον η πράξη τελειοποίησης καταλήγει στην παραλαβή εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου, υπαγόμενου στον αυτό κωδικό ΣΟ και εντός των αντίστοιχων ορίων της προαναφερόμενης κατηγορίας 1α) 7

β) μεταξύ κοινοτικού εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου υπαγόμενου στον κωδικό ΣΟ 1509 10 90 το οποίο ανταποκρίνεται στην ονομασία του σημείου 1 στοιχείο β) του παραρτήματος του κανονισμού αριθ. 136/66/ΕΟΚ και μη κοινοτικού παρθένου ελαιολάδου υπαγόμενου στον αυτό κωδικό ΣΟ, εφόσον η πράξη τελειοποίησης καταλήγει στην παραλαβή παρθένου ελαιόλαδου, υπαγόμενου στον αυτό κωδικό ΣΟ και εντός των αντίστοιχων ορίων της προαναφερόμενης κατηγορίας 1β) 7

γ) μεταξύ κοινοτικού κουράντε παρθένου ελαιολάδου υπαγόμενου στον κωδικό ΣΟ 1509 10 90 το οποίο ανταποκρίνεται στην ονομασία του σημείου 1 γ) του παραρτήματος του προαναφερόμενου κανονισμού αριθ. 136/66/ΕΟΚ και μη κοινοτικού κουράντε παρθένου ελαιολάδου υπαγόμενου στον αυτό κωδικό ΣΟ, εφόσον το παράγωγο προϊόν είναι ελαιόλαδο υπαγόμενο στον αυτό κωδικό ΣΟ για τον οποίο τα παράγωγα προϊόντα πρέπει να είναι:

- εξευγενισμένο ελαιόλαδο υπαγόμενο στον κωδικό ΣΟ 1509 90 00 ο οποίος ανταποκρίνεται στην ονομασία του σημείου 2 του προαναφερόμενου παραρτήματος,

- ελαιόλαδο υπαγόμενο στον κωδικό ΣΟ 1509 90 00 ο οποίος ανταποκρίνεται στην ονομασία του σημείου 3 του προαναφερθέντος παραρτήματος και λαμβάνεται ως μείγμα με κοινοτικό παρθένο ελαιόλαδο υπαγόμενο στον κωδικό ΣΟ 1509 10 90 7

δ) μεταξύ κοινοτικού παρθένου ελαιολάδου lampante υπαγόμενου στον κωδικό ΣΟ 1509 10 10 το οποίο ανταποκρίνεται στην ονομασία του σημείου 1δ) του παραρτήματος του κανονισμού αριθ. 136/66/ΕΟΚ και μη κοινοτικού παρθένου ελαιολάδου lampante υπαγόμενου στον αυτό κωδικό ΣΟ, εφόσον το παράγωγο προϊόν πρέπει να είναι:

- εξευγενισμένο ελαιόλαδο υπαγόμενο στον κωδικό ΣΟ 1509 90 00 ο οποίος ανταποκρίνεται στην ονομασία του σημείου 2 του προαναφερόμενου παραρτήματος,

ή

- ελαιόλαδο υπαγόμενο στον κωδικό ΣΟ 1509 90 00 ο οποίος ανταποκρίνεται στην ονομασία του σημείου 3 του προαναφερομένου παραρτήματος και λαμβάνεται ως μείγμα με κοινοτικό παρθένο ελαιόλαδο υπαγόμενο στον κωδικό ΣΟ 1509 10 90.

2. πυρηνέλαιο

Μεταξύ κοινοτικού ακατέργαστου πυρηνελαίου υπαγόμενου στον κωδικό ΣΟ 1509 00 10 το οποίο ανταποκρίνεται στην ονομασία του σημείου 4 του παραρτήματος του κανονισμού αριθ. 136/66/ΕΟΚ και μη κοινοτικού ακατέργαστου πυρηνελαίου υπαγόμενου στον αυτό κωδικό ΣΟ, εφόσον το παράγωγο προϊόν πυρηνέλαιο το οποίο υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1510 00 90 και ανταποκρίνεται στην ονομασία του άρθρου 6 του προαναφερομένου παραρτήματος λαμβάνεται ως μείγμα με κοινοτικό παρθένο ελαιόλαδο υπαγόμενο στον κωδικό ΣΟ 1509 10 90.

Β. Τα μείγματα που αναφέρονται στα σημεία Α.1.γ) δεύτερη περίπτωση, δ) δεύτερη περίπτωση και Α.2. με μη κοινοτικό παρθένο ελαιόλαδο επιτρέπονται μόνο σε περίπτωση κατά την οποία ο μηχανισμός ελέγχου του καθεστώτος είναι οργανωμένος κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατή η διαπίστωση της αναλογίας μη κοινοτικού παρθένου ελαιολάδου στην ολική ποσότητα εξαγομένου μείγματος.

Γ. Τα παράγωγα προϊόντα πρέπει να συσκευάζονται σε άμεσες συσκευασίες χωρητικότητας τουλάχιστον 220 λίτρων. Κατ' εξαίρεση, εφόσον πρόκειται για αναγνωρισμένα εμπορευματοκιβώτια χωρητικότητας 20 τόνων κατ' ανώτατο όριο, οι τελωνειακές αρχές δύνανται να επιτρέπουν την εξαγωγή των ελαιολάδων που αναφέρονται στα παραπάνω σημεία με την επιφύλαξη διενέργειας συστηματικού ελέγχου ποιότητας και ποσότητας του εξαγόμενου προϊόντος.

Δ. Ο έλεγχος της ισοδυναμίας πραγματοποιείται με επαλήθευση των εμπορικών εγγράφων όσον αφορά τις ποσότητες ελαίων που χρησιμοποιούνται στα μείγματα και, όσον αφορά τις ποιότητες, με σύγκριση των τεχνικών χαρακτηριστικών δειγμάτων του μη κοινοτικού ελαίου που λαμβάνονται δειγματοληπτικά κατά τη χρονική φάση υπαγωγής στο καθεστώς προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά δειγμάτων του χρησιμοποιούμενου κοινοτικού ελαίου που λαμβάνεται κατά τη χρονική φάση της παραγωγής του υπόψη παράγωγου προϊόντος και, κατά περίπτωση, των τεχνικών χαρακτηριστικών δειγμάτων που έχουν ληφθεί σε προγενέστερη φάση (βασικά όταν της υπαγωγής στο καθεστώς έχει προηγηθεί υπαγωγή στο καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης σε ελεύθερη ζώνη) προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά δειγμάτων που λαμβάνονται κατά τη χρονική φάση της φυσικής εξαγωγής των παραγώγων προϊόντων στο σημείο εξόδου.

Η δειγματοληψία πραγματοποιείται κατά τα διεθνή πρότυπα EN ISO 5555 (όσον αφορά τη δειγματοληψία) και EN ISO 661 (όσον αφορά την αποστολή δειγμάτων στο εργαστήριο από την προετοιμασία των δειγμάτων αυτών για δοκιμή). Η ανάλυση πραγματοποιείται με βάση τις παραμέτρους τις προβλεπόμενες στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 της Επιτροπής (***) όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2527/95 (****).

(*) ΕΕ αριθ. L 172 της 30. 9. 1996, σ. 3025/66.

(**) ΕΕ αριθ. L 206 της 16. 8. 1996, σ. 11.

(***) ΕΕ αριθ. L 248 της 5. 9. 1991, σ. 1.

(****) ΕΕ αριθ. L 258 της 28. 10. 1995, σ. 49.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Στο παράρτημα 79 παρεμβάλλεται ο ακόλουθος αύξων αριθμός 69α:

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Στο παράρτημα 87 προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

Top