EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0953

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 953/97 του Συμβουλίου της 27ης Μαΐου 1997 για την κατανομή, για το 1997, των ποσοστώσεων αλιείας μεταξύ των κρατών μελών για σκάφη που αλιεύουν στη ζώνη της Ρωσικής Ομοσπονδίας

OJ L 139, 30.5.1997, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/953/oj

31997R0953

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 953/97 του Συμβουλίου της 27ης Μαΐου 1997 για την κατανομή, για το 1997, των ποσοστώσεων αλιείας μεταξύ των κρατών μελών για σκάφη που αλιεύουν στη ζώνη της Ρωσικής Ομοσπονδίας

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 139 της 30/05/1997 σ. 0001 - 0002


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 953/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Μαΐου 1997 για την κατανομή, για το 1997, των ποσοστώσεων αλιείας μεταξύ των κρατών μελών για σκάφη που αλιεύουν στη ζώνη της Ρωσικής Ομοσπονδίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1992, για τη θέσπιση κοινοτικού συστήματος για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 4,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας:

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 124 της πράξης προσχώρησης του 1994, η Κοινότητα διαχειρίζεται τις αλιευτικές συμφωνίες που έχουν συναφθεί από το Βασίλειο της Σουηδίας με τρίτες χώρες 7

ότι, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 3 της αλιευτικής συμφωνίας, της 11ης Δεκεμβρίου 1992, που έχει συναφθεί μεταξύ της κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η Κοινότητα, εξ ονόματος του Βασιλείου της Σουηδίας, διεξήγαγε διαβουλεύσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία σχετικά με τα αμοιβαία αλιευτικά δικαιώματά τους για το 1997 7

ότι, κατά τη διάρκεια των εν λόγω διαβουλεύσεων, οι αντιπροσωπείες συμφώνησαν να συστήσουν στις αντίστοιχες αρχές τους ότι θα πρέπει να καθορισθούν ορισμένες αλιευτικές ποσοστώσεις για τα σκάφη του άλλου μέρους για το 1997 7

ότι θα πρέπει να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για να υλοποιηθούν, το 1997, τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων που διεξήχθησαν με τη Ρωσική Ομοσπονδία 7

ότι προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική διαχείριση των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ύδατα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, θα πρέπει να κατανεμηθούν μεταξύ των κρατών μελών ως ποσοστώσεις σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92 7

ότι οι αλιευτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό υπόκεινται στα σχετικά μέτρα ελέγχου που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου της κοινής αλιευτικής πολιτικής (2) 7

ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 (3), δεν έχουν συμφωνηθεί με τη Ρωσική Ομοσπονδία πρόσθετοι όροι για την ετήσια διαχείριση των TAC και των ποσοστώσεων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 1997, επιτρέπεται στα σκάφη που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους να αλιεύουν στα ύδατα που υπάγονται στην αλιευτική δικαιοδοσία τςη Ρωσικής Ομοσπονδίας, εντός των ορίων των ποσοστώσεων που καθορίζονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Τα αποθέματα που αναφέρονται στο παράρτημα δεν υπόκεινται στους όρους που ορίζονται στα άρθρα 2, 3 και 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 1997.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

H. WIJERS

(1) ΕΕ αριθ. L 389 της 31. 12. 1992, σ. 1 7 κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης του 1994.

(2) ΕΕ αριθ. L 261 της 20. 10. 1993, σ. 1 7 κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2870/95 (ΕΕ αριθ. L 301 της 14. 12. 1995, σ. 1).

(3) ΕΕ αριθ. L 115 της 9. 5. 1996, σ. 3.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατανομή των ποσοστώσεων αλιευμάτων της Κοινότητας στην αλιευτική ζώνη της Ρωσικής Ομοσπονδίας για το 1997

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

Top