EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0085

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 85/97 της Επιτροπής της 20ής Ιανουαρίου 1997 σχετικά με λεπτομέρειες εφαρμογής για τη διαχείριση, κατά το 1997, μιας ποσόστωσης παρασκευασμάτων των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις ζωοτροφές που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 2309 90 31 και 2309 90 41, καταγωγής Βουλγαρίας

OJ L 17, 21.1.1997, p. 9–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1997; καταργήθηκε από 397R1405

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/85/oj

31997R0085

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 85/97 της Επιτροπής της 20ής Ιανουαρίου 1997 σχετικά με λεπτομέρειες εφαρμογής για τη διαχείριση, κατά το 1997, μιας ποσόστωσης παρασκευασμάτων των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις ζωοτροφές που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 2309 90 31 και 2309 90 41, καταγωγής Βουλγαρίας

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 017 της 21/01/1997 σ. 0009 - 0011


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 85/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιανουαρίου 1997 σχετικά με λεπτομέρειες εφαρμογής για τη διαχείριση, κατά το 1997, μιας ποσόστωσης παρασκευασμάτων των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις ζωοτροφές που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 2309 90 31 και 2309 90 41, καταγωγής Βουλγαρίας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3066/95 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1995, που θεσπίζει ορισμένες παραχωρήσεις υπό μορφή κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα και προβλέπει μία αυτόνομη και μεταβατική προσαρμογή ορισμένων γεωργικών παραχωρήσεων που προβλέπονται από τις ευρωπαϊκές συμφωνίες για να ληφθεί υπόψη η συμφωνία για τη γεωργία η οποία συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2490/96 (2), και ιδίως το άρθρο 8,

Εκτιμώντας:

ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3066/95 προέβλεπε, σε σχέση με την ευρωπαϊκή συμφωνία που συνήφθη με τη Βουλγαρία (3), το άνοιγμα μιας κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης για τα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις ζωοτροφές που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 2309 90 31 και 2309 90 41, καταγωγής Βουλγαρίας, για το έτος 1996 7 ότι η ισχύς του κανονισμού αυτού παρατάθηκε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1997 7 ότι, ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να ανοιχθεί η ποσόστωση για το έτος 1997 7

ότι ο τελωνειακός δασμός που εφαρμόζεται στις εισαγωγές στο πλαίσιο αυτής της ποσόστωσης καθορίστηκε στο 20 % του ισχύοντος δασμού ΜΕΚ 7

ότι ο τρόπος διαχείρισης της ποσόστωσης απαιτεί στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, η οποία πρέπει κυρίως να μπορεί να παρακολουθεί την κατάσταση της εξάντλησης της δασμολογικής ποσόστωσης και να ενημερώνει σχετικά τα κράτη μέλη 7

ότι πρέπει να προβλεφθεί ότι τα πιστοποιητικά που αφορούν την εισαγωγή των εν λόγω προϊόντων στο πλαίσιο της εν λόγω ποσόστωσης εκδίδονται μετά από μία προθεσμία για την εξέτασή τους και μέσω, ενδεχομένως, του καθορισμού ενός ενιαίου ποσοστού μείωσης των ζητουμένων ποσοτήτων 7

ότι πρέπει, ιδίως, να εξασφαλίζεται η βουλγαρική καταγωγή των προϊόντων 7

ότι πρέπει να προβλεφθούν τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στις αιτήσεις και τα πιστοποιητικά 7

ότι, για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση του προβλεπόμενου καθεστώτος, πρέπει να προβλεφθεί ότι η εγγύηση που αφορά τα πιστοποιητικά εισαγωγής στο πλαίσιο του εν λόγω καθεστώτος θα καθοριστεί σε 25 Ecu ανά τόνο 7

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 2309 90 31 και 2309 90 41, καταγωγής Βουλγαρίας, και τυγχάνουν δασμολογικής ποσόστωσης για το έτος 1997 με μειωμένο δασμό, δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3066/95, μπορούν να εισαχθούν στην Κοινότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Το ποσοστό του εφαρμοστέου δασμού καθώς και οι ποσότητες που μπορούν να εισαχθούν αναφέρονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Για να γίνει δεκτή η αίτηση πιστοποιητικού εισαγωγής πρέπει να συνοδεύεται από το πρωτότυπο της απόδειξης καταγωγής, η οποία παρουσιάζεται με ένα πιστοποιητικό EUR.1 που καταρτίζεται στη Βουλγαρία σύμφωνα με το πρωτόκολλο αριθ. 4 της ευρωπαϊκής συμφωνίας για τα εν λόγω προϊόντα.

Άρθρο 3

1. Οι αιτήσεις πιστοποιητικού εισαγωγής κατατίθενται στις αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας μέχρι τις 13.00, ώρα Βρυξελλών. Οι αιτήσεις πιστοποιητικού πρέπει να αφορούν ποσότητα ίση ή μεγαλύτερη από 5 τόνους βάρους του προϊόντος και δεν δύναται να υπερβαίνουν την ποσότητα των 500 τόνων.

2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τις αιτήσεις πιστοποιητικού εισαγωγής στις υπηρεσίες της Επιτροπής με τέλεξ ή τέλεφαξ, το αργότερο στις 18.00, ώρα Βρυξελλών, την ημέρα της κατάθεσής του.

3. Το αργότερο μέχρι την Παρασκευή που έπεται της ημέρας της υποβολής των αιτήσεων, οι υπηρεσίες της Επιτροπής αναφέρουν με τέλεξ ή τέλεφαξ στα κράτη μέλη το κατά πόσο δόθηκε συνέχεια στις αιτήσεις πιστοποιητικών.

4. Αμέσως μετά τη λήψη της ανακοίνωσης των υπηρεσιών της Επιτροπής, τα κράτη μέλη εκδίδουν τα πιστοποιητικά εισαγωγής. Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού υπολογίζεται από την ημέρα της έκδοσής του.

5. Η ποσότητα που τίθεται σε ελεύθερη κυκλοφορία δεν δύναται να υπερβαίνει αυτήν που αναφέρεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του πιστοποιητικού εισαγωγής. Για το σκοπό αυτό, αναγράφεται στο τετραγωνίδιο 19 του εν λόγω πιστοποιητικού ο αριθμός «0».

Άρθρο 4

Για τα προϊόντα που εισάγονται με το ευεργέτημα της μείωσης του δασμού κατά την εισαγωγή που προβλέπεται στο άρθρο 1, η αίτηση πιστοποιητικού εισαγωγής και το πιστοποιητικό περιλαμβάνουν:

α) στο τετραγωνίδιο 8, τη μνεία «Βουλγαρία» 7 το πιστοποιητικό συνεπάγεται την υποχρέωση εισαγωγής από αυτή τη χώρα 7

β) στο τετραγωνίδιο 24, μία από τις ακόλουθες μνείες:

- Derecho de importaciσn reducido en un 80 % [Anexo del Reglamento (CE) n° 85/97]

- Importtold nedsat med 80 % (bilaget til forordning (EF) nr. 85/97)

- Zollermδίigung um 80 % (Anhang der Verordnung (EG) Nr. 85/97)

- Δασμός κατά την εισαγωγή μειωμένος κατά 80 % [Παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 85/97]

- 80 % import duty reduction (Annex to Regulation (EC) No 85/97)

- Droit ΰ l'importation rιduit de 80 % [annexe du rθglement (CE) n° 85/97]

- Dazio all'importazione ridotto dell'80 % [Allegato del regolamento (CE) n. 85/97]

- Met 80 % verlaagd invoerrecht (bijlage bij Verordening (EG) nr. 85/97)

- Direito de importaηγo reduzido de 80 % [anexo do Regulamento (CE) nΊ 85/97]

- 80 prosenttia alennettu tuontitulli (Asetuksen (EY) N:o 85/97 liite)

- 80 % nedsatt importtull (Bilaga till fφrordning (EG) nr 85/97).

Άρθρο 5

Το ποσοστό εγγύησης που αφορά τα πιστοποιητικά εισαγωγής που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό είναι 25 Ecu ανά τόνο.

Άρθρο 6

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1997.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Ιανουαρίου 1997.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 328 της 30. 12. 1995, σ. 31.

(2) ΕΕ αριθ. L 338 της 28. 12. 1996, σ. 13.

(3) ΕΕ αριθ. L 358 της 31. 12. 1994, σ. 3.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Η ποσότητα που δύναται να εισαχθεί από τη Βουλγαρία υπό τους κωδικούς ΣΟ που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα αποτελεί αντικείμενο μείωσης των δασμών κατά την εισαγωγή της τάξης του 80 % κατά τη διάρκεια του έτους 1997.

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

Top