Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0794

97/794/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 12ης Νοεμβρίου 1997 περί καθορισμού ορισμένων λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της οδηγίας 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους κτηνιατρικούς ελέγχους σε ζώντα ζώα που εισάγονται από τρίτες χώρες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 323, 26.11.1997, p. 31–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 022 P. 111 - 116
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 022 P. 111 - 116
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 022 P. 111 - 116
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 022 P. 111 - 116
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 022 P. 111 - 116
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 022 P. 111 - 116
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 022 P. 111 - 116
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 022 P. 111 - 116
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 022 P. 111 - 116
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 023 P. 77 - 82
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 023 P. 77 - 82
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 032 P. 53 - 58

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/794/oj

31997D0794

97/794/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 12ης Νοεμβρίου 1997 περί καθορισμού ορισμένων λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της οδηγίας 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους κτηνιατρικούς ελέγχους σε ζώντα ζώα που εισάγονται από τρίτες χώρες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 323 της 26/11/1997 σ. 0031 - 0036


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Νοεμβρίου 1997 περί καθορισμού ορισμένων λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της οδηγίας 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους κτηνιατρικούς ελέγχους σε ζώντα ζώα που εισάγονται από τρίτες χώρες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (97/794/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προελεύσεως τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα και περί τροποποιήσεως των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 90/675/ΕΟΚ (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 96/43/ΕΚ (2), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 5, το άρθρο 5 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 7 παράγραφος 2 και το άρθρο 8 Β,

Εκτιμώντας:

ότι η απόφαση 92/424/ΕΟΚ της Επιτροπής (3) καθορίζει ορισμένους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής της οδηγίας 91/496/ΕΟΚ όσον αφορά τους ελέγχους ταυτότητας των ζώων προελεύσεως τρίτων χωρών 7

ότι η απόφαση 92/432/ΕΟΚ της Επιτροπής (4) καθορίζει οιρσμένους όρους οι οποίοι καθιστούν δυνατή την παρέκκλιση από την αρχή της ατομικής κλινικής εξέτασης των ζώων που εισέρχονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες 7

ότι η απόφαση 92/527/ΕΟΚ της Επιτροπής (5) καθορίζει το υπόδειγμα του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 91/496/ΕΟΚ 7

ότι είναι σκόπιμο να καθοριστούν, σε μια νομοθετική πράξη, κοινές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων εγγράφων, ταυτότητας και των φυσικών ελέγχων για ζώα στους κοινοτικούς συνοριακούς σταθμούς ελέγχου 7

ότι είναι σκόπιμο οι ως άνω έλεγχοι να περιλαμβάνουν ελέγχους της συμμόρφωσης με τις διατάξεις της οδηγίας 91/628/ΕΟΚ του Συμβουλίου (6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 95/29/ΕΚ (7), σχετικά με την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά 7

ότι, για να καταστεί δυνατή η διενέργεια με τον κατάλληλο τρόπο των κτηνιατρικών ελέγχων, είναι ανάγκη να εκφορτώνονται όλα τα ζώα στο συνοριακό σταθμό ελέγχου 7

ότι η διαδικασία πρέπει να περιλαμβάνει κλινική εξέταση κάθε ζώου, με την επιφύλαξη ειδικών παρεκκλίσεων 7 ότι ενδείκνυται να εξετάζεται δειγματοληπτικά ένα ποσοστό των ζώων στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, προκειμένου να ελέγχεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του υγειονομικού πιστοποιητικού 7

ότι πρέπει να καταργηθούν οι αποφάσεις 92/424/ΕΟΚ και 92/432/ΕΟΚ 7

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Οι έλεγχοι εγγράφων, ταυτότητας όπως και οι φυσικοί έλεγχοι που προβλέπονται στην οδηγία 91/496/ΕΟΚ διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Ο έλεγχος εγγράφων διενεργείται όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι.

Άρθρο 3

1. Ο έλεγχος της ταυτότητας των ζώων πρέπει να διενεργείται για κάθε ζώο της παρτίδας.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, ο έλεγχος της ταυτότητας των ζώων μπορεί να διενεργείται επί ποσοστού 10 % των ζώων μιας παρτίδας και για τουλάχιστον δέκα ζώα, που είναι αντιπροσωπευτικά του συνόλου της παρτίδας και τα οποία ελέγχονται ανά παρτίδα, εφόσον αυτή αποτελείται από μεγάλο αριθμό ζώων.

Ο αριθμός των ελεγχόμενων ζώων πρέπει να αυξηθεί και είναι δυνατόν να ανέλθει στο συνολικό τους αριθμό, εάν οι πρώτοι έλεγχοι που έχουν διενεργηθεί δεν έχουν ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, για τα ζώα για τα οποία δεν προβλέπεται από κοινοτικές διατάξεις ατομική σήμανση, ο έλεγχος ταυτότητας πρέπει να συνίσταται τουλάχιστον στον έλεγχο της σήμανσης αντιπροσωπευτικού αριθμού συσκευασιών ή/και εμπορευματοκιβωτίων.

Ο αριθμός των συσκευασιών ή/και εμπορευματοκιβωτίων που έχουν ελεγχθεί πρέπει να αυξηθεί και είναι δυνατόν να ανέλθει στο συνολικό τους αριθμό, εάν οι πρώτοι έλεγχοι που έχουν διενεργηθεί δεν έχουν ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

Ο έλεγχος ταυτότητας περιλαμβάνει οπτικό έλεγχο των ζώων που περιέχονται σε αντιπροσωπευτικό αριθμό συσκευασιών ή/και εμπορευματοκιβωτίων, προκειμένου να εξακριβωθεί το είδος τους.

Άρθρο 4

1. Ο επίσημος κτηνίατρος διενεργεί το φυσικό έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/496/ΕΟΚ στα ζώντα δίχηλα ζώα και ιπποειδή, εξασφαλίζοντας ιδιαίτερα ότι όλα τα ζώα εκφορτώνονται στο συνοριακό σταθμό ελέγχου, παρουσία του.

2. Τα ζώα αυτά υποβάλλονται σε έλεγχο από την άποψη της ικανότητας να ταξιδεύουν και σε κλινική εξέταση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τη συλλογή δειγμάτων. Ο έλεγχος, η κλινική εξέταση και η συλλογή δειγμάτων διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος ΙΙ.

3. Τα δείγματα αποστέλλονται από την αρμόδια αρχή σε εργαστήριο που έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του κτηνιατρικού πιστοποιητικού.

4. Για κάθε ζώο που εξετάζεται δειγματοληπτικά καταχωρούνται οι ακόλουθες πληροφορίες:

- αριθμός αναφοράς του κτηνιατρικού πιστοποιητικού και αύξων αριθμός που δίνεται από το συνοριακό σταθμό ελέγχου στην παρτίδα,

- αριθμός ταυτοποίησης του ζώου,

- εργαστηριακή δοκιμασία που ζητείται,

- αποτέλεσμα της δοκιμασίας και τυχόν επακόλουθη ενέργεια,

- πλήρης διεύθυνση του τελικού προορισμού της παρτίδας.

5. Η κλινική εξέταση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 συνίσταται σε μακροσκοπική εξέταση όλων των ζώων.

Τα ζώα που προορίζονται για αναπαραγωγή ή εκμετάλλευση υποβάλλονται επίσης σε κλινική εξέταση, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης, του 10 % τουλάχιστον των ζώων, με κατώτατο όριο δέκα ζώα, τα οποία επιλέγονται κατά τρόπο ώστε να είναι αντιπροσωπευτικά της όλης παρτίδας. Εάν η παρτίδα περιλαμβάνει από δέκα ζώα, οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να διενεργούνται σε κάθε ζώο της παρτίδας.

Τα ζώα που προορίζονται για σφαγή, υποβάλλονται επίσης σε κλινική εξέταση, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης, του 5 % τουλάχιστον των ζώων, με κατώτατο όριο πέντε ζώα, τα οποία επιλέγονται κατά τρόπο ώστε να είναι αντιπροσωπευτικά της όλης παρτίδας. Εάν η παρτίδα περιλαμβάνει λιγότερα από πέντε ζώα, οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να διενεργούνται για κάθε ζώο της παρτίδας.

Ο αριθμός των ζώων που ελέγχονται πρέπει να αυξηθεί και είναι δυνατόν να ανέλθει στο συνολικό τους αριθμό, εάν οι πρώτοι έλεγχοι που έχουν διενεργηθεί δεν έχουν ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

6. Τα κράτη μέλη κρατούν την αποστολή των ζώων στο συνοριακό σταθμό ελέγχου μόνον ενόσω αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων σε περίπτωση υποψίας.

7. Τα αποτελέσματα των ελέγχων, καθώς και τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 4, υποβάλλονται στην Επιτροπή κάθε έξι μήνες συνήθως ή αμέσως με τηλεομοιοτυπία στο κράτος μέλος προορισμού και στην Επιτροπή στην περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων δειγματοληψίας ή όταν δικαιολογείται από άλλους λόγους. Στην περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων της δειγματοληψίας, αντίγραφα των κτηνιατρικών πιστοποιητικών πρέπει να αποστέλλονται το ταχύτερο δυνατό στο κράτος μέλος προορισμού και στην Επιτροπή.

Άρθρο 5

1. Δεν απαιτείται να υποστούν ατομική κλινική εξέταση τα ακόλουθα ζώα:

- πουλερικά,

- πτηνά,

- ζώα υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων όλων των ζώντων ιχθύων,

- τρωκτικά,

- λαγόμορφα,

- μέλισσες και άλλα έντομα,

- ερπετά και αμφίβια,

- άλλα ασπόνδυλα

- ορισμένα ζώα ζωολογικού κήπου και τσίρκου, συμπεριλαμβανομένων των διχήλων και των ιπποειδών, τα οποία θεωρούνται επικίνδυνα,

- γουνοφόρα ζώα.

2. Η κλινική εξέταση για τα ζώα που απαριθμούνται στην παράγραφο 1, συνίσταται στην παρατήρηση της κατάστασης της υγείας και της συμπεριφοράς ολόκληρης της ομάδας ή αντιπροσωπευτικού αριθμού ζώων. Ο αριθμός των ζώων που ελέγχονται πρέπει να αυξηθεί εάν οι πρώτοι έλεγχοι που έχουν διενεργηθεί δεν έχουν ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Εάν οι προαναφερθέντες έλεγχοι αποκαλύψουν ανωμαλία, πραγματοποιούνται λεπτομερέστερες εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένης της δειγματοληψίας, ανάλογα με την περίπτωση.

3. Στην περίπτωση των ζώντων ιχθύων, των οστρακοδέρμων και των μαλακίων, καθώς και των ζώων εργαστηρίων ως προς τα οποία πιστοποιείται ότι δεν φέρουν ειδικούς παθογόνους παράγοντες και τα οποία περιέχονται σε σφραγισμένα εμπορευματοκιβώτια υπό ελεγχόμενες συνθήκες περιβάλλοντος, κλινική εξέταση και δειγματοληψία διενεργούνται μόνον εάν θεωρείται ότι υπάρχει συγκεκριμένος κίνδυνος σχετικός με τα εν λόγω είδη ή την καταγωγή τους ή αν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη ανωμαλία.

Άρθρο 6

1. Για κάθε παρτίδα ο επίσημος κτηνίατρος του συνοριακού σταθμού ελέγχου χορηγεί στον ενδιαφερόμενο επικυρωμένο αντίγραφο των πρωτοτύπων κτηνιατρικών πιστοποιητικών ή άλλων πρωτοτύπων κτηνιατρικών εγγράφων που συνοδεύουν την παρτίδα, καθώς και το πιστοποιητικό που προβλέπεται στην απόφαση 92/527/ΕΟΚ. Στα έγγραφα αυτά πρέπει να αναγράφεται ο αύξων αριθμός πιστοποιητικού που έχει καταχωριθεί για την παρτίδα και έχει δοθεί από το συνοριακό σταθμό ελέγχου.

2. Ο επίσημος κτηνίατρος φυλάσσει τα πρωτότυπα κτηνιατρικά πιστοιποιητικά ή τα πρωτότυπα κτηνιατρικά έγγραφα που συνοδεύουν την παρτίδα, καθώς και αντίγραφο του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην απόφαση 92/527/ΕΟΚ.

3. Για κάθε παρτίδα, καταχωρούνται και διατηρούνται στο συνοριακό σταθμό ελέγχου τα ακόλουθα στοιχεία:

- αύξων αριθμός πιστοποιητικού που έχει δοθεί στη συγκεκριμένη παρτίδα από τον συνοριακό σταθμό ελέγχου,

- ημερομηνία άφιξης της παρτίδας στο συνοριακό σταθμό ελέγχου,

- μέγεθος της παρτίδας,

- είδος και κατηγορία χρήσης των ζώων και ηλικία, εάν χρειάζεται,

- αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού,

- τρίτη χώρα καταγωγής,

- κράτος μέλος προορισμού,

- απόφαση σχετικά με την παρτίδα,

- αναφορά της δειγματοληψίας, εάν έχει διενεργηθεί.

4. Στην περίπτωση εγγεγραμμένων ιπποειδών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 90/426/ΕΟΚ του Συμβουλίου (8), δεν κρατείται το έγγραφο αναγνώρισης, και στην ιδιαίτερη περίπτωση προσωρινής εισδοχής των ιπποειδών αυτών δεν κρατείται το πρωτότυπο υγειονομικό πιστοποιητικό.

5. Στην περίπτωση ιπποειδών σφαγής, τα οποία πρόκειται να διέλθουν από αγορά ή κέντρο συγκέντρωσης, το πιστοποιητικό που ορίζεται στην απόφαση 92/527/ΕΟΚ, καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο του πρωτοτύπου υγειονομικού πιστοποιητικού πρέπει να συνοδεύουν τα ιπποειδή στο σφαγείο.

6. Όλα τα κτηνιατρικά πιστοποιητικά ή άλλα κτηνιατρικά έγγραφα που αφορούν παρτίδες που έχουν απορριφθεί στο συνοριακό σταθμό ελέγχου πρέπει να σφραγίζονται σε κάθε σελίδα με τη λέξη «ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ», σε κόκκινο χρώμα, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ.

7. Ο επίσημος κτηνίατρος φυλάσσει τα πιστοποιητικά ή άλλα κτηνιατρικά έγγραφα που συνοδεύουν την παρτίδα, το αντίγραφο του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην απόφαση 92/527/ΕΟΚ, καθώς και τις καταχωρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας απόφασης και στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, τουλάχιστον επί τρία έτη.

Άρθρο 7

Τα κράτη μέλη οφείλουν να τροποποιήσουν τα μέτρα που εφαρμόζουν στις συναλλαγές, για να τα καταστήσουν σύμφωνα με την παρούσα απόφαση. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Άρθρο 8

Καταργούνται οι αποφάσεις 92/424/ΕΟΚ και 92/432/ΕΟΚ.

Άρθρο 9

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1998.

Άρθρο 10

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 12 Νοεμβρίου 1997.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 268 της 24. 9. 1991, σ. 56.

(2) ΕΕ L 162 της 1. 7. 1996, σ. 1.

(3) ΕΕ L 232 της 14. 8. 1992, σ. 34.

(4) ΕΕ L 237 της 20. 8. 1992, σ. 29.

(5) ΕΕ L 332 της 18. 11. 1992, σ. 22.

(6) ΕΕ L 340 της 11. 12. 1991, σ. 17.

(7) ΕΕ L 148 της 30. 6. 1995, σ. 52.

(8) ΕΕ L 224 της 18. 8. 1990, σ. 42.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Λεπτομερείς κανόνες για τους ελέγχους των εγγράφων σε ζώντα ζώα προέλευσης τρίτων χωρών

1. Κάθε πιστοποιητικό που συνοδεύει μια παρτίδα ζώντων ζώων καταγωγής τρίτης χώρας πρέπει να επιθεωρείται για να επιβεβαιώνεται:

α) ότι πρόκειται για πρωτότυπο πιστοποιητικό, το οποίο έχει συνταχθεί στη γλώσσα της χώρας καταγωγής και σε μία τουλάχιστον από τις επίσημες γλώσσες των κρατών μελών του συνοριακού σταθμού ελέγχου και του τελικού προορισμού 7

β) ότι αναφέρεται σε τρίτη χώρα ή τμήμα τρίτης χώρας, από όπου επιτρέπεται να πραγματοποιούνται εξαγωγές στην Κοινότητα 7

γ) ότι η μορφή και το περιεχόμενό του αντιστοιχούν στο υπόδειγμα που έχει συνταχθεί για το συγκεκριμένο ζων ζώο και τη συγκεκριμένη τρίτη χώρα 7

δ) ότι αποτελείται από ένα και μόνο φύλλο χαρτιού 7

ε) ότι έχει πλήρως συμπληρωθεί 7

στ) ότι η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού σχετίζεται με την αντίστοιχη της φόρτωσης των ζώντων ζώων για αποστολή προς την Κοινότητα 7

ζ) ότι έχει εκδοθεί για ένα και μόνο αποδέκτη 7

η) ότι υπογράφεται από τον επίσημο κτηνίατρο ή, ανάλογα με την περίπτωση, τον αντιπρόσωπο της επίσημης αρχής και εμφανίζει ευανάγνωστα και με κεφαλαία γράμματα το ονοματεπώνυμό του και τη θέση του και επίσης, όταν απαιτείται, ότι η επίσημη σφραγίδα της τρίτης χώρας και η υπογραφή έχουν διαφορετικό χρώμα από τα έντυπα στοιχεία του πιστοποιητικού 7

θ) το πιστοποιητικό δεν έχει τροποποιηθεί, με εξαίρεση διαγραφές που πρέπει να έχουν υπογραφεί και σφραγισθεί από τον κτηνίατρο που το εκδίδει.

2. Η αρμόδια αρχή πρέπει να ελέγχει τη γραπτή δέσμευση και το δρομολόγιο από τα εξωτερικά σύνορα έως τον τελικό προορισμό, στις περιπτώσεις που απαιτείται να υποβάλλεται από τον μεταφορέα σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας 91/628/ΕΟΚ. Η γραπτή δέσμευση και το δρομολόγιο συντάσσονται σε μία τουλάχιστον από τις επίσημες γλώσσες των κρατών μελών του συνοριακού σταθμού ελέγχου και του τελικού προορισμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Ελάχιστες απαιτήσεις για τις διαδικασίες ατομικών επιθεωρήσεων της καλής μεταχείρισης, κλινικής εξέτασης και δειγματοληψίας, δίχηλων ζώων και ιπποειδών στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου

Ι. Επιθεώρηση της καλής μεταχείρισης

Εκτός από την κλινική εξέταση που αναπτύσσεται παρακάτω, πρέπει να γίνεται αξιολόγηση της καταλληλότητας του ζώου για συνέχιση της μεταφοράς. Η αξιολόγηση αυτή πρέπει να λαμβάνει υπόψη το μήκος της διαδρομής που έχει ήδη διανυθεί, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων για χορήγηση τροφής, νερού και για ανάπαυση, οι οποίες έχουν ικανοποιηθεί. Πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη το μήκος της διαδρομής που απομένει, συμπεριλαμβανομένων των προτεινόμενων ρυθμίσεων για χορήγηση τροφής, νερού και για ανάπαυση κατά τη διάρκεια του τμήματος αυτού της διαδρομής.

Το μέσο μεταφοράς του ζώου πρέπει να ελέγχεται ως προς τη συμμόρφωσή του με τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας 91/628/ΕΟΚ.

ΙΙ. Κλινική εξέταση

Η κλινική εξέταση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

1. οπτική εξέταση του ζώου, που περιλαμβάνει γενική αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας του, της ικανότητάς του να κινηθεί ελεύθερα, της κατάστασης του δέρματος και των βλεννογόνων του και τυχόν στοιχεία μη φυσιολογικών εκκρίσεων 7

2. παρακολούθηση του αναπνευστικού και του πεπτικού συστήματος 7

3. παρακολούθηση σε τυχαίο δείγμα της θερμοκρασίας του σώματος. Η εξέταση αυτή δεν χρειάζεται να διενεργείται σε ζώα, στα οποία δεν έχουν ανιχνευθεί ανωμαλίες σύμφωνα με τα σημεία 1 ή 2 7

4. ψηλάφηση απαιτείται μόνον όταν έχουν ανιχνευθεί ανωμαλίες σύμφωνα με τα σημεία 1, 2 ή 3.

ΙΙΙ. Διαδικασία δειγματοληψίας

Δειγματοληψία πρέπει να επιχειρείται με στόχο τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις υγειονομικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο συνοδευτικό κτηνιατρικό πιστοποιητικό.

1. Τουλάχιστον 3 % των παρτίδων πρέπει να υποβάλλονται σε ορολογική δειγματοληψία σε μηνιαία βάση. Δείγμα πρέπει να λαμβάνεται τουλάχιστον από το 10 % των ζώων της παρτίδας, με κατώτατο όριο τα τέσσερα ζώα. Εάν διαπιστωθούν προβλήματα, το ποσοστό αυτό πρέπει να αυξηθεί.

2. Ο επίσημος κτηνίατρος μπορεί επίσης να λαμβάνει οποιοδήποτε άλλο δείγμα από τα ζώα της παρτίδας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Υπόδειγμα απορριπτικής σφραγίδας, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 6

>ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

Top