Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0188

97/188/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1997 εξουσιοδοτούσα την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας να συνάψει με την Τσεχική Δημοκρατία συμφωνίες που περιλαμβάνουν διατάξεις που παρεκκλίνουν από τα άρθρα 2 και 3 της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών

OJ L 80, 21.3.1997, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/188/oj

31997D0188

97/188/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1997 εξουσιοδοτούσα την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας να συνάψει με την Τσεχική Δημοκρατία συμφωνίες που περιλαμβάνουν διατάξεις που παρεκκλίνουν από τα άρθρα 2 και 3 της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 080 της 21/03/1997 σ. 0018 - 0019


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαρτίου 1997 εξουσιοδοτούσα την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας να συνάψει με την Τσεχική Δημοκρατία συμφωνίες που περιλαμβάνουν διατάξεις που παρεκκλίνουν από τα άρθρα 2 και 3 της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών (97/188/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την έκτη οδηγία 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών - κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (1), και ιδίως το άρθρο 30,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας ότι:

βάσει των διατάξεων του άρθρου 30 της έκτης οδηγίας, το Συμβούλιο, μπορεί με ομόφωνη απόφασή του και κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής να επιτρέψει σε κράτη μέλη να συνάπτουν με τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς συμφωνίες που δύνανται να περιλαμβάνουν παρεκκλίσεις από τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας 7

με συστημένες επιστολές που παρελήφθησαν από τη Γενική Γραμματεία της Επιτροπής, στις 22 Αυγούστου 1995 και στις 26 Μαρτίου 1996, η γερμανική κυβέρνηση ζήτησε την άδεια να συνάψει με την Τσεχική Δημοκρατία δύο συμφωνίες που περιλαμβάνουν παρεκκλίσεις από τα άρθρα 2 και 3 της έκτης οδηγίας όσον αφορά τα έργα κατασκευής, επισκευής και ανακαίνισης για δύο συνοριακές γέφυρες μεταξύ των συμβαλλομένων κρατών μελών 7

τα υπόλοιπα κράτη μέλη ενημερώθηκαν σχετικά με την αίτηση της Γερμανίας στις 25 Απριλίου 1996 7

άνευ παρεκκλίσεων, μόνον οι εκτελούμενες στη γερμανική επικράτεια εργασίες κατασκευής θα υπόκεινται στο γερμανικό ΦΠΑ, ενώ οι εκτελούμενες στην τσεχική επικράτεια θα εξαιρούνται της έκτης οδηγίας. Εκτός αυτού, σε όλες τις εισαγωγές αγαθών στην Γερμανία από την Τσεχική Δημοκρατία για την κατασκευή, την επισκευή και την ανακαίνιση των συνοριακών γεφυρών θα επιβάλλεται ο γερμανικός ΦΠΑ 7

στόχος των διατάξεων παρέκκλισης που περιλαμβάνονται στις συμφωνίες, είναι η απλούστευση των κανόνων φορολόγησης των επιχειρήσεων που θα αναλάβουν τις εργασίες 7

οι διατάξεις παρέκκλισης θα έχουν αμελητέο αντίκτυπο στους ίδιους πόρους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από το φόρο προστιθέμενης αξίας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας εξουσιοδοτείται να συνάψει με την Τσεχική Δημοκρατία δύο συμφωνίες οι οποίες περιλαμβάνουν παρεκκλίσεις από την έκτη οδηγία 77/388/ΕΟΚ.

Η πρώτη συμφωνία αφορά την κατασκευή συνοριακής γέφυρας πάνω από τον ποταμό Rehlingbach στο ύψος των περιοχών Waidhaus και Roίhaupt, συνδέοντας το γερμανικό αυτοκινητόδρομο Α6, ο οποίος ξεκινά από τη Νυρεμβέργη με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, με τον τσεχικό αυτοκινητόδρομο D5 που ξεκινά από το Pilsen με κατεύθυνση προς τα δυτικά.

Η δεύτερη συμφωνία αφορά την κατασκευή συνοριακής γέφυρας στο ύψος των περιοχών Schφnberg και Voitersreuth ως προέκταση του αυτοκινητοδρόμου Ε49.

Οι φορολογικές παρεκκλίσεις που εισάγονται με τις συμφωνίες προσδιορίζονται στα άρθρα 2, 3 και 4.

Άρθρο 2

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3 της έκτης οδηγίας, η περιοχή του εργοταξίου για την κατασκευή της συνοριακής γέφυρας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 και, μετά την ολοκλήρωσή της, και η ίδια η συνοριακή γέφυρα, στο βαθμό που βρίσκονται στο έδαφος της Τσεχικής Δημοκρατίας, θα θεωρούνται ως έδαφος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας όσον αφορά παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που προορίζονται για την κατασκευή της συνοριακής γέφυρας ή για την επισκευή και την ανακαίνισή της.

Άρθρο 3

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3 της έκτης οδηγίας, η περιοχή του εργοταξίου για την κατασκευή της συνοριακής γέφυρας που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 και, μετά την ολοκλήρωσή της, και η ίδια η συνοριακή γέφυρα, στο βαθμό που βρίσκονται στο έδαφος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, θα θεωρούνται ως έδαφος της Τσεχικής Δημοκρατίας όσον αφορά παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που προορίζονται για την κατασκευή της συνοριακής γέφυρας ή για την επισκευή και την ανακαίνισή της.

Άρθρο 4

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 παράγραφος 2 της έκτης οδηγίας, η εισαγωγή αγαθών τσεχικής προέλευσης στη Γερμανία δεν υπόκειται στο φόρο προστιθέμενης αξίας, εφόσον τα αγαθά χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή, την επισκευή και την ανακαίνιση των γεφυρών που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1. Η παρέκκλιση δεν ισχύει για τις εισαγωγές αγαθών που πραγματοποιούνται για τους ίδιους λόγους από κάποια δημόσια αρχή.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.

Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 1997.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. ZALM

(1) ΕΕ αριθ. L 145 της 13. 6. 1977, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 96/95/ΕΚ (ΕΕ αριθ. L 338 της 20. 12. 1996, σ. 89).

Top