EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0138

97/138/EK: Απόφαση της Επιτροπής της 3ης Φεβρουαρίου 1997 για τον καθορισμό των πινάκων του συστήματος βάσεων δεδομένων σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασιών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 52, 22.2.1997, p. 22–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 020 P. 260 - 268
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 020 P. 260 - 268

No longer in force, Date of end of validity: 21/03/2005; καταργήθηκε από 32005D0270

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/138/oj

31997D0138

97/138/EK: Απόφαση της Επιτροπής της 3ης Φεβρουαρίου 1997 για τον καθορισμό των πινάκων του συστήματος βάσεων δεδομένων σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασιών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 052 της 22/02/1997 σ. 0022 - 0030


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Φεβρουαρίου 1997 για τον καθορισμό των πινάκων του συστήματος βάσεων δεδομένων σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασιών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (97/138/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1994, για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασιών (1), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας:

ότι οι πίνακες και το πλαίσιο υποβολής στοιχείων επανεξετάζονται περιοδικά με βάση την πρακτική εμπειρία, όταν δε κρίνεται απαραίτητο, αναθεωρούνται με την ίδια διαδικασία 7

ότι η επιτροπή που ιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 21 της οδηγίας 94/62/ΕΚ συμφωνεί με τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η παρούσα απόφαση, που καλύπτει όλες τις συσκευασίες που διατίθενται στην αγορά της Κοινότητας και όλα τα απορρίμματα συσκευασιών, που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 94/62/ΕΚ, αποσκοπεί στον καθορισμό πινάκων για το σύστημα βάσεων δεδομένων, το οποίο θα δημιουργηθεί για να έχουν τη δυνατότητα τα κράτη μέλη και η Επιτροπή να ελέγχουν την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στην οδηγία 94/62/ΕΚ.

Με τους πίνακες αυτούς επιδιώκεται η εναρμόνιση των χαρακτηριστικών και του τρόπου παρουσίασης των υποβαλλόμενων στοιχείων, καθώς και η συμβατότητα μεταξύ των στοιχείων των διαφόρων κρατών μελών.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης:

- οι ορισμοί του άρθρου 3 της οδηγίας 94/62/ΕΚ εφαρμόζονται όπου είναι κατάλληλοι,

- ως «σύμμεικτη συσκευασία» νοείται η συσκευασία που αποτελείται από διαφορετικά υλικά, χωρίς να είναι δυνατόν να χωριστούν με το χέρι, και από τα οποία κανένα δεν περιέχεται σε αναλογία άνω ένος δεδομένου ποσοστού κατά βάρος, το οποίο θα καθοριστεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 21 της οδηγίας 94/62/ΕΚ. Η δυνατότητα εξαιρέσεων για ορισμένα υλικά καθορίζεται από την ίδια διαδικασία.

Άρθρο 3

Οι πίνακες που παρατίθενται στα παραρτήματα συμπληρώνονται για κάθε ημερολογιακό έτος, καλύπτοντας το σύνολό του, για πρώτη φορά με στοιχεία για το έτος 1997, και διαβιβάζονται στην Επιτροπή εντός 18 μηνών από την παρέλευση του εκάστοτε έτους. Πρέπει επίσης να συνοδεύουν τις εκθέσεις που τα κράτη μέλη οφείλουν να υποβάλλουν στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας 94/62/ΕΚ.

Άρθρο 4

Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή ποιοτικά στοιχεία σχετικά με τα επίπεδα συγκέντρωσης των βαρέων μετάλλων που περιέχουν οι συσκευασίες, κατά την έννοια του άρθρου 11 της οδηγίας 94/62/ΕΚ, και με την παρουσία επιβλαβών και άλλων επικινδύνων ουσιών και υλικών, κατά την έννοια της τρίτης περίπτωσης του σημείου 1 του παραρτήματος ΙΙ της εν λόγω οδηγίας.

Τα κράτη μέλη παρέχουν επίσης στην Επιτροπή ποσοτικά στοιχεία για τα απορρίμματα συσκευασιών που θεωρούνται επικίνδυνα, λόγω της μόλυνσής τους από τα προϊόντα που περιείχαν, κατά την έννοια της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2) και της απόφασης 94/904/ΕΟΚ του Συμβουλίου (3), και ιδιαίτερα όταν είναι ακατάλληλα για ανάκτηση.

Σχετική έκθεση υποβάλλεται στην Επιτροπή το αργότερο στο τέλος της πρώτης πενταετούς περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 94/62/ΕΟΚ και, κατόπιν, μετά από κάθε επόμενη πενταετία.

Άρθρο 5

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τους πίνακες που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση συμπληρωμένους, συνοδευόμενους από κατάλληλη περιγραφή της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε για τη συγκέντρωση των στοιχείων, καθώς και των βασικών χαρακτηριστικών των βάσεων δεδομένων από τις οποίες αυτά ελήφθησαν.

Η περιγραφή πρέπει, ειδικότερα, να περιλαμβάνει τις υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των ποσοτήτων και των ποσοστών των απορριμμάτων συσκευασιών που ανακτήθηκαν και ανακυκλώθηκαν, καθώς και των ποσοστών επαναχρησιμοποίησης.

Άρθρο 6

Τα στοιχεία με τα οποία πρέπει να συμπληρώνονται οι πίνακες του παραρτήματος ΙΙΙ (πίνακες 3, 4.1 και 4.2) για το βάρος των ανακυκλούμενων ή ανακτώμενων απορριμμάτων συσκευασιών, αφορούν τις εισροές απορριμμάτων συσκευασιών σε διαδικασίες πραγματοποιημένης ανακύκλωσης ή ανάκτησης.

Στον υπολογισμό των παραπάνω εισροών λαμβάνονται υπόψη μόνον τα απορρίμματα από συσκευασίες που έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά, αποκλειομένων των υπολειμμάτων της παραγωγής συσκευασιών ή υλικών συσκευασίας ή οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας παραγωγής.

Άρθρο 7

Τα στοιχεία που πρέπει να περιέχουν οι πίνακες ζητούνται με σκοπό τον έλεγχο της επίτευξης των στόχων της οδηγίας 94/62/ΕΚ και, επίσης, για λόγους ενημέρωσης και για να χρησιμοποιηθούν ως βάση των αποφάσεων που θα ληφθούν μελλοντικά.

Το παράρτημα ΙΙ (πίνακας 2) συμπληρώνεται σε προαιρετική βάση.

Η κατανομή των στοιχείων του παραρτήματος ΙΙΙ (πίνακες 3, 4.1 και 4.2) στην ανακύκλωση οργανικών ουσιών, στους άλλους τρόπους ανακύκλωσης, στην ανάκτηση ενέργειας στους άλλους τρόπους ανάκτησης, στην αποτέφρωση και στην υγειονομική ταφή, προορίζεται μόνο για ενημέρωση και ζητείται προαιρετικά.

Τα στοιχεία που ζητούνται στις στήλες «Σύνολο», «Σύνολο ανακυκλωμένων ποσοτήτων» και «Σύνολο ανακτημένων ποσοτήτων» είναι δεσμευτικά. Τα στοιχεία που ζητούνται στη στήλη «Ποσότητες που διαχωρίστηκαν για ανακύκλωση» είναι προαιρετικά.

Τα υλικά συσκευασίας για τα οποία η παροχή των πληροφοριών είναι υποχρεωτική είναι το γυαλί, οι πλαστικές ύλες, το χαρτί και το χαρτόνι, και τα μέταλλα.

Άρθρο 8

Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 21 της οδηγίας 94/62/ΕΚ, θα επενεξετάσει το πλαίσιο για την υποβολή των στοιχείων από τα κράτη μέλη, ώστε τα στοιχεία αυτά να είναι συγκρίσιμα και συνεπή. Το εν λόγω πλαίσιο θα λαμβάνει υπόψη τους ορισμούς που θα χρησιμοποιούνται, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού για τα σύμμεικτα, και το επιζητούμενο εύρος ακρίβειας των στοιχείων.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα στοιχεία που διαβιβάζονται να ανταποκρίνονται στο εν λόγω πλαίσιο.

Άρθρο 9

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 1997.

Για την Επιτροπή

Ritt BJERREGAARD

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 365 της 31. 12. 1994, σ. 10.

(2) ΕΕ αριθ. L 377 της 31. 12. 1991, σ. 20.

(3) ΕΕ αριθ. L 356 της 31. 12. 1994, σ. 14.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Πίνακας 1

>ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

Ποσότητα συσκευασιών που διατίθενται στην αγορά του κράτους μέλους

(σε τόνους)

Υλικό

Παραγωγή

κενών συσκευασιών Εισαγωγές (κενές συσκευασίες συν

συσκευασίες με περιεχόμενο) Εξαγωγές (κενές συσκευασίες συν συσκευασίες με περιεχόμενο) Ποσότητα που

διατίθεται στην αγορά

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ΓΥΑΛΙ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ

PET

PE

PVC

PP

PS

Άλλα

ΣύνολοΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ

ΜΕΤΑΛΛΑ

Χάλυβας

Αλουμίνιο

ΣύνολοΣΥΜΜΕΙΚΤΑ

ΞΥΛΟ

ΑΛΛΑ

ΣΥΝΟΛΟ1.Οι στήλες 2, 3 και 4 συμπληρώνονται στην περίπτωση που η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τη συμπλήρωση της στήλης 5 αναφέρεται σε δεδομένα σχετικά με την παραγωγή και εξαγωγή.

2.Οι στήλες 3 και 4 πρέπει να διαιρεθούν σε κενές συσκευασίες και συσκευασίες με περιεχόμενο.

3.Τα στοιχεία σχετικά με τη διαχώριση σε διαφορετικές κατηγορίες πλαστικών, τη διαχώριση των μετάλλων σε χάλυβα και αλουμίνιο, τα στοιχεία σχετικά με τα σύμμεικτα υλικά και τα στοιχεία σχετικά με το ξύλο συμπληρώνονται προαιρετικά. Τα σκοτεινόχρωμα κουτιά συμπληρώνονται σε προαιρετική βάση.

4.Τα στοιχεία για τα σύμμεικτα υλικά μπορούν να συμπεριληφθούν είτε με το ισχύον υλικό κατά ολικό βάρος, είτε να προσδιοριστούν ξεχωριστά.

>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Πίνακας 2

>ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

Επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες

Υλικό

Τύπος συσκευασίας Προϊόντα Ποσότητα προϊόντος σε επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευασία Συνολική ποσότητα προϊόντος σε επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευασία και σε συσκευασία μιας χρήσης του ιδίου τύπου Μονάδες επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών σε κυκλοφορία Μέσος αριθμός ετήσιων διαδρομών Διάρκεια ζωής Μονάδες συσκευασιών μιας χρήσης του ιδίου τύπου που διετέθησαν στην αγορά

ΓΥΑΛΙ

Φιάλες Ποτά

Άλλα

Εμπορευματοκιβώτια

ΠΛΑΣΤΙΚΑ

Κύλινδροι - βαρέλια

> 20 l - 250 l Τρόφιμα

Μη εδώδιμα

Μεγάλοι σάκκοι

Φιάλες Ποτά

Άλλα

Κουτιά

Εμπορευματοκιβώτια

Κιβώτια

Παλέτες

ΧΑΡΤΟΝΙ

Κουτιά

Βαρέλια

Εμπορευματοκιβώτια

Παλέτες

ΜΕΤΑΛΛΑ

Αλουμίνιο

Κύλινδροι εμπορευματοκιβωτίων 50 l - 50 l - ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

Ο πίνακας 2 πρέπει να συμπληρώνεται σε προαιρετική βάση και στοχεύει μόνον κατηγορίες προϊόντων ή/και συσκευασιών τις οποίες οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θεωρούν κατάλληλες σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 94/62/ΕΚ.

Κατά συνέπεια, οι στήλες «τύπος συσκευασίας» και «προϊόντα», που προορίζονται να καλύπτουν όλους τους πιθανούς τύπους στο πεδίο της επαναχρησιμοποίησης, πρέπει να συμπληρώνονται μόνο στα μέρη τους που έχουν σχέση με τα εθνικά συστήματα επαναχρησιμοποίησης. Όταν είναι απαραίτητο, οι επικεφαλίδες μπορούν να προσαρμόζονται στην πραγματική λειτουργία αυτών των συστημάτων.

Ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι γενικές κατηγορίες «ποτά/τρόφιμα/μη εδώδιμα προϊόντα» μπορούν να αναλύονται σε γενικές ομάδες, όπως μεταλλικά νερά, αναψυκτικά, γάλα, αλκοολούχα ποτά, κρέας, ψάρια, απορρυπαντικά κ.λπ.

Τα διαβιβαζόμενα στοιχεία και η ακρίβειά τους θα πρέπει να αντιστοιχούν στις διαθέσιμες πηγές και στις σχετικές δαπάνες και μπορούν να προσαρμόζονται στην κατάσταση που επικρατεί σε κάθε κράτος μέλος.

Σημειώσεις:

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

Τα σκοτεινόχρωμα κουτιά δεν λαμβάνονται υπόψη σε καμία περίπτωση. Οι ποσότητες των ποτών/υγρών πρέπει να παρέχονται σε λίτρα και όλων των άλλων προϊόντων σε χιλιόγραμμα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Πίνακας 3

>ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

Ποσότητα απορριμμάτων συσκευασιών που συγκεντρώνονται και αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης στο κράτος μέλος

(σε τόνους)

Υλικό

Σύνολο

Ποσότητες που διαχωρίστηκαν για ανακύκλωση

Ανάκτηση με

Τελική διάθεση με

ανακύκλωση οργανικών ουσιών άλλους τρόπους ανακύκλωσης σύνολο ανακυκλωμένων ποσοτήτων ανάκτηση ενέργειας άλλους τρόπους ανάκτησης σύνολο ανακτημένων ποσοτήτων αποτέφρωση υγειονομική ταφή

ΓΥΑΛΙ

ΠΛΑΣΤΙΚΟ PET

PE

PVC

PP

PS

Άλλα

Σύνολο

ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ

ΜΕΤΑΛΛΑ Αλουμίνιο

Χάλυβας

Σύνολο

ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ

ΞΥΛΟ

ΑΛΛΑ

ΣΥΝΟΛΟ

>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

Πίνακας 4.1

>ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

Παρακολουθούμενες ποσότητες απορριμμάτων συσκευασιών που συγκεντρώνονται και αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης στο κράτος μέλος

(σε τόνους)

Υλικό

Ανάκτηση με

ανακύκλωση οργανικών ουσιών άλλους τρόπους ανακύκλωσης σύνολο ανακυκλωμένων ποσοτήτων ανάκτηση ενέργειας άλλους τρόπους ανάκτησης σύνολο ανακτημένων ποσοτήτων

ΓΥΑΛΙ

ΠΛΑΣΤΙΚΟ PET

PE

PVC

PP

PS

Άλλα

Σύνολο

ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ

ΜΕΤΑΛΛΑ Αλουμίνιο

Χάλυβας

Σύνολο

ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ

ΞΥΛΟ

ΑΛΛΑ

ΣΥΝΟΛΟ

>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

Πίνακας 4.2

>ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

Παρακολουθούμενες ποσότητες απορριμμάτων συσκευασιών που συγκεντρώνονται εκτός κράτους μέλους και ανακτώνται στο κράτος μέλος

(σε τόνους)

Υλικό

Ανάκτηση με

ανακύκλωση οργανικών ουσιών άλλους τρόπους ανακύκλωσης σύνολο ανακυκλωμένων ποσοτήτων ανάκτηση ενέργειας άλλους τρόπους ανάκτησης σύνολο ανακτημένων ποσοτήτων

ΓΥΑΛΙ

ΠΛΑΣΤΙΚΟ PET

PE

PVC

PP

PS

Άλλα

Σύνολο

ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ

ΜΕΤΑΛΛΑ Αλουμίνιο

Χάλυβας

Σύνολο

ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ

ΞΥΛΟ

ΑΛΛΑ

ΣΥΝΟΛΟ

>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

Σημείωση σχετικά με τους πίνακες 3, 4.1 και 4.2

1. Τα στοιχεία που αντιστοιχούν στον πίνακα 3 μπορούν να διακριθούν προαιρετικά σε «αστικά» και «μη αστικά».

2. Η στήλη «Σύνολο» είναι υποχρεωτική. Η στήλη «Ποσότητες που διαχωρίστηκαν για ανακύκλωση» παρέχονται προαιρετικά.

3. Οι στήλες «Ανακύκλωση οργανικών ουσιών» και «Άλλοι τρόποι ανακύκλωσης» είναι προαιρετικές.

Η στήλη «Σύνολο ανακυκλωμένων ποσοτήτων» είναι δεσμευτική.

4. Οι στήλες «Ανάκτηση ενέργειας» και «Άλλοι τρόποι ανάκτησης» είναι προαιρετικές.

Η στήλη «Σύνολο ανακτημένων ποσοτήτων» είναι δεσμευτική.

5. Οι στήλες «Αποτέφρωση» και «Υγειονομική ταφή» συμπληρώνονται προαιρετικά.

6. Τα στοιχεία που συνδέονται με τη διάκριση μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών πλαστικών υλικών και με τη διάκριση των μετάλλων σε ατσάλι και αλουμίνιο και τα στοιχεία για τα σύμμεικτα υλικά και το ξύλο παρέχονται προαιρετικά.

7. Τα στοιχεία με τα σύμμεικτα μπορούν να συμπεριληφθούν είτε με το ισχύον υλικό κατά ολικό βάρος είτε να προσδιοριστούν ξεχωριστά.

8. Τα μαυρισμένα τετράγωνα δεν θεωρούνται σημαντικά και τα σκιασμένα τετράγωνα συμπληρώνονται προαιρετικά.

Top