EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R2406

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2406/96 του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 1996 περί καθορισμού κοινών προδιαγραφών εμπορίας ορισμένων αλιευτικών προϊόντων

OJ L 334, 23.12.1996, p. 1–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 002 P. 331 - 345
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 002 P. 331 - 345
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 002 P. 331 - 345
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 002 P. 331 - 345
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 002 P. 331 - 345
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 002 P. 331 - 345
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 002 P. 331 - 345
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 002 P. 331 - 345
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 002 P. 331 - 345
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 003 P. 92 - 106
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 003 P. 92 - 106
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 002 P. 6 - 20

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/06/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2406/oj

31996R2406

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2406/96 του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 1996 περί καθορισμού κοινών προδιαγραφών εμπορίας ορισμένων αλιευτικών προϊόντων

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 334 της 23/12/1996 σ. 0001 - 0015


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2406/96 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Νοεμβρίου 1996 περί καθορισμού κοινών προδιαγραφών εμπορίας ορισμένων αλιευτικών προϊόντων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1992, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα των αλιευομένων προϊόντων και των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας (1), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας:

ότι υφίστανται κοινές προδιαγραφές εμπορίας για ορισμένα είδη ψαριών με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 103/76 (2), και για ορισμένα είδη καρκινοειδών με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 104/76 (3) 7 ότι πρέπει να γίνουν εκτεταμένες τροποποιήσεις στους κανονισμούς αυτούς προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις της αγοράς και των εμπορικών πρακτικών 7 ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να συγχωνευθούν όλες αυτές οι διατάξεις σε μια ενιαία νομική πράξη, προκειμένου να εξασφαλιστεί η σαφήνεια και η ορθή εφαρμογή τους 7 ότι, συνεπώς, οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 103/76 και (ΕΟΚ) αριθ. 104/76 πρέπει να αντικατασταθούν 7

ότι οι κοινές προδιαγραφές εμπορίας για τα αλιευτικά προϊόντα έχουν ως κύριο στόχο την ποιοτική βελτίωση και, συνεπώς, τη διευκόλυνση της εμπορίας τους προς όφελος τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών 7 ότι, αφού τα αλιευτικά προϊόντα δεν μεταποιούνται αλλά διατίθενται στο εμπόριο νωπά ή διατηρημένα δι' απλής ψύξεως, η ποιότητά τους καθορίζεται οργανοληπτικώς βάσει αντικειμενών κριτηρίων 7 ότι η ομοιόμορφη φρεσκότητα απαιτεί να περιλαμβάνουν οι παρτίδες μόνον ομοειδή προϊόντα από την ίδια αλιευτική περιοχή και από το ίδιο σκάφος 7

ότι πρέπει να προβλεφθεί ένας μικρός αλλά επαρκής αριθμός κατηγοριών φρεσκότητας βάσει κατάλληλης κατάταξης των ομάδων προϊόντων 7 ότι, ωστόσο, επειδή πρέπει να υποστηριχθούν τα προϊόντα ποιότητος το αργότερο από 1ης Ιανουαρίου 2000, δεν πρέπει όλες οι κατηγορίες φρεσκότητας να υπαχθούν στους μηχανισμούς παρέμβασης που προβλέπονται από τις ρυθμίσεις για την κοινή οργάνωση αγοράς 7

ότι οι κοινές προδιαγραφές εμπορίας αποσκοπούν επίσης στον καθορισμό ομοιόμορφων εμπορικών χαρακτηριστικών για ολόκληρη την κοινοτική αγορά, ώστε να αποφεύγονται στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, καθώς και στη δυνατότητα ενιαίας εφαρμογής του καθεστώτος τιμών της κοινής οργάνωσης αγοράς 7 ότι, για το σκοπό αυτό, πρέπει να επιβληθεί η ταξινόμηση των αλιευτικών προϊόντων σε κατηγορίες μεγέθους ανάλογα με το βάρος ή, ενίοτε, το μέγεθός τους 7

ότι οι κοινές προδιαγραφές εμπορίας εφαρμόζονται κατά την πρώτη πώληση, στην Κοινότητα, όλων των προϊόντων επί των οποίων ισχύουν και τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, κοινοτικής ή εξωκοινοτικής προέλευσης 7 ότι οι προδιαγραφές αυτές εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των υγειονομικών κανόνων ή των κανόνων που θεσπίζονται στο πλαίσιο των μέτρων διατήρησης των αλιευτικών πόρων 7 ότι πρέπει να υπενθυμιστεί ιδιαιτέρως ότι τα ισχύοντα ελάχιστα βιολογικά μεγέθη υπερισχύουν πάντοτε των ελαχίστων μεγεθών που καθορίζονται για τα αλιευτικά προϊόντα από τις κοινές προδιαγραφές εμπορίας 7

ότι η εφαρμογή των κοινών προδιαγραφών εμπορίας στα προϊόντα προέλευσης τρίτων χωρών συνεπάγεται την αναγραφή πρόσθετων ενδείξεων στη συσκευασία τους 7 ότι, ωστόσο, οι ενδείξεις αυτές δεν απαιτούνται όταν πρόκειται για προϊόντα εσαγόμενα στην Κοινότητα από σκάφη με σημαία τρίτων χωρών υπό τις συνθήκες που ισχύουν και για τα κοινοτικά αλιεύματα 7

ότι, κατά συνήθη πρακτική στα περισσότερα κράτη μέλη, ο κλάδος θα πρέπει να ταξινομεί τα αλιευτικά προϊόντα ανά κατηγορία φρεσκότητας και ανά κατηγορία μεγέθους 7 ότι, για να εκτιμάται η φρεσκότητα βάσει οργανοληπτικών κριτηρίων, απαιτείται μια συνεργασία εμπειρογνωμόνων οριζομένων από τις ενδιαφερόμενες επαγγελματικές οργανώσεις 7

ότι, για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης, κάθε κράτος μέλος πρέπει να κοινοποιεί στα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή κατάλογο των ονομάτων και διευθύνσεων των εμπειρογνωμόνων και των ενδιαφερόμενων επαγγελματικών οργανώσεων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Α. Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1

1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει, για ορισμένα αλιευτικά προϊόντα, τις κοινές προδιαγραφές εμπορίας που προβλέπονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92, ο οποίος αποκαλείται στο εξής «βασικός κανονισμός».

2. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως:

α) «εμπορία»: η πρώτη διάθεση προς πώληση ή/και η πρώτη πώληση, εντός της Κοινότητας, προς ανθρώπινη κατανάλωση 7

β) «παρτίδα»: ποσότητα αλιευτικών προϊόντων δεδομένου είδους που έχει υποβληθεί στην ίδια μεταχείριση και προέρχεται πιθανώς από την ίδια αλιευτική περιοχή και από το ίδιο σκάφος 7

γ) «αλιευτική περιοχή»: η συνήθης ονομασία που δίδεται από τον κλάδο, εκεί όπου αλιεύονται τα προϊόντα 7

δ) «παρουσίαση»: η μορφή με την οποία τα ψάρια διατίθενται στο εμπόριο, όπως π.χ. ολόκληρα, εκσπλαχνισμένα, ακέφαλα κ.λπ. 7

ε) «ορατό παράσιτο»: το παράσιτο ή η ομάδα παρασίτων τα οποία, λόγω των διαστάσεων, του χρώματος ή της υφής τους, διακρίνονται σαφώς από τους ιστούς των ψαριών και είναι ορατά χωρίς μεγεθυντικά μέσα και υπό καλές συνθήκες φωτισμού για την ανθρώπινη όραση.

3. α) Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού σχετικά με τις κατηγορίες φρεσκότητας των αλιευτικών προϊόντων εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 1991, περί καθορισμού των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά των αλειυτικών προϊόντων (4).

β) Μέχρις ότου εκδοθεί απόφαση της Επιτροπής βάσει της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ, τα κριτήρια για τα ψάρια που είναι ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση καθορίζονται στην κατηγορία «Απαράδεκτα» του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

1. Η εμπορία των αλιευτικών προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 3, κοινοτικής ή εξωκοινοτικής προελεύσεως, επιτρέπεται μόνον όταν πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

2. Ωστόσο, ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε μικρές προσότητες προϊόντων που διατίθεται απευθείας από τους παράκτιους αλιείς στο λιανικό εμπόριο ή τους καταναλωτές.

3. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 32 του βασικού κανονισμού.

Άρθρο 3

1. Καθορίζονται κοινές προδιαγραφές εμπορίας για τα ακόλουθα προϊόντα:

α) θαλάσσια ψάρια του κωδικού ΣΟ 0302:

- Πλάτακας (Pleuronectes platessa),

- Τόνος μακρύπτερος (Thunnus alalunga),

- Τόνος ερυθρός (Thunnus thynnus),

- Τόνος μεγαλόφθαλμος (Thunnus ή Parathunnus obesus),

- Ρέγγα του είδους Clupea harengus,

- Μπακαλιάρος του είδους Gadus morhua,

- Σαρδέλα του είδους Sardina pilchardus,

- Καλλαρίας (Melanogrammus aeglefinus),

- Μαύρος μπακαλιάρος (Pollachius virens),

- Κίτρινος μπακαλιάρος (Pollachius pollachius),

- Σκουμπρί του είδους Scomber scombrus,

- Σκουμπρί του είδους japonicus,

- Σαφρίδι (Trachurus spp.),

- Κεντρόνι (Squalus acanthias και Scyliorhinus spp.),

- Σκορπιός του βορρά ή σεβαστός (Sebastes spp.),

- Γάδος (Merlangius merlangus),

- Προσφυγάκι (Micromesistius poutassou ή Gadus poutassou),

- Μουρούνα (Molva spp.),

- Γαύρος (Engraulis spp.),

- Μερλούκιος του είδους Merluccius merluccius,

- Ζαγκέτα (Lepidorhombus spp.),

- Καστανόψαρο (Brama spp.),

- Πεσκαντρίτσα (Lophius spp.),

- Λιμάντα (Limanda limanda),

- Γλώσσα η μικρόστομος (Microstomus kitt),

- Σύκο του Ατλαντικού (Trisopertus luscus) και σύκο της Μεσογείου (Trisopterus minutus),

- Γόπα (Boops boops),

- Μαρίδα (Maena smaris),

- Μουγγρί (Conger conger),

- Καπόνι (Trigla spp.),

- Κέφαλος (Mugil spp.),

- Σελάχι (Raja spp.),

- Χωματίδα (Platichthys flesus),

- Γλώσσα (Solea spp.),

- Σπαθόψαρο (Lepidopus caudatus και Aphanopus carbo) 7

β) καρκινοειδή του κωδικού ΣΟ 0306, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα δι' απλής ψύξεως ή βρασμένα σε νερό ή μαγειρεμένα στον ατμό:

- Γκρίζα γαρίδα (Crangon crangon) και γαρίδα της Αρκτικής (Pandalus borealis),

- Καβούρι (Cancer pagurus),

- Καραβίδα (Nephrops norvegicus) 7

γ) Κεφαλόποδα του κωδικού ΣΟ 0307:

- Σουπιά (Sepia officinalis και Rossia macrosoma).

2. Οι προδιαγραφές εμπορίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προβλέπουν:

α) κατηγορίες φρεσκότητας 7

β) κατηγορίες μεγέθους.

Β. Κατηγορίες φρεσκότητας

Άρθρο 4

1. Οι κατηγορίες φρεσκότητας κάθε παρτίδας ορίζονται σε συνάρτηση με τη φρεσκότητα του προϊόντος και με ορισμένα συμπληρωματικά χαρακτηριστικά.

Η φρεσκότητα καθορίζεται βάσει ειδικών πινάκων για τους διάφορους τύπους προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I.

2. Τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 3 ταξινομούνται βάσει των πινάκων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε παρτίδες που αντιστοιχούν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες φρεσκότητας:

α) εξαιρετικό, Α ή Β για τα ψάρια, τα σελαχοειδή, τα κεφαλόποδα και τις καραβίδες 7

β) εξαιρετικό ή Α για τις γαρίδες.

Ωστόσο, οι ζωντανές καραβίδες Νορβηγίας κατατάσσονται στην κατηγορία Ε.

3. Τα καβούρια που αναφέρονται στο άρθρο 3 δεν κατατάσσονται σύμφωνα με ειδικές προδιαγραφές φρεσκότητας.

Ωστόσο, στο εμπόριο επιτρέπεται να διατίθενται μόνον ολόκληρα καβούρια, εκτός των εγκύων και των μαλακοστράκων καβουριών.

Άρθρο 5

1. Κάθε παρτίδα πρέπει να περιλαμβάνει προϊόντα με τον ίδιο βαθμό φρεσκότητας. Ωστόσο, οι μικρές παρτίδες επιτρέπεται να μην είναι ομοιογενούς φρεσκότητος 7 στην περίπτωση αυτή, οι συγκεκριμένες παρτίδες ταξινομούνται στη χαμηλότερη αντιπροσωπευόμενη κατηγορία θρεσκότητας.

2. Η κατηγορία φρεσκότητας αναγράφεται με ευανάγνωστα και ανεξίτηλα γράμματα ύψους 5 cm τουλάχιστον, σε ετικέτα που επικολλάται στην παρτίδα.

Άρθρο 6

1. Εάν μια παρτίδα ψαριών, σελαχοειδών, κεφαλόποδων και καραβίδων που αναφέρονται στο άρθρο 3, ταξινομείται στην κατηγορία Β, η παρτίδα αυτή δεν είναι επιλέξιμη για τη χρηματοδοτική ενίσχυση απόσυρσης που προβλέπεται από τα άρθρα 12, 12α, 14 και 15 του βασικού κανονισμού.

2. Τα ψάρια, τα σελαχοειδή, τα κεφαλόποδα και οι καραβίδες της κατηγορίας φρεσκότητας «Εξαιρετικό» δεν πρέπει να εμφανίζουν ίχνη σύνθλιψης, τραύματα, κηλίδες και αποχρωματισμό.

3. Τα ψάρια, τα σελαχοειδή, τα κεφαλόποδα και οι καραβίδες Νορβηγίας της κατηγορίας φρεσκότητας Α δεν πρέπει να εμφανίζουν κηλίδες και αποχρωματισμό. Είναι ανεκτό μικρό ποσοστό προϊόντων με ελαφρά ίχνη σύνθλιψης και επιφανειακά τραύματα.

4. Για τα ψάρια, τα σελαχοειδή, τα κεφαλόποδα και τις καραβίδες Νορβηγίας της κατηγορίας φρεσκότητας Β, είναι ανεκτό μικρό ποσοστό προϊόντων με σοβαρότερα ίχνη σύνθλιψης και επιφανειακά τραύματα. Τα ψάρια δεν πρέπει να εμφανίζουν κηλίδες και αποχρωματισμό.

5. Με την επιφύλαξη των ισχυόντων υγειονομικών κανόνων, για την κατάταξη των προϊόντων σε διαφορετικές κατηγορίες φρεσκότητας, λαμβάνεται επίσης υπόψη η παρουσία ορατών παρασίτων και οι επιπτώσεις τους στην ποιότητα του προϊόντος, ανάλογα με τον τύπο και την παρουσίαση του προϊόντος.

6. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 32 του βασικού κανονισμού.

Γ. Κατηγορίες μεγέθους

Άρθρο 7

1. Τα αλιευτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 3 ταξινομούνται σε κατηγορίες μεγέθους βάσει του βάρους τους ή του αριθμού τους ανά χιλιόγραμμο. Ωστόσο, οι γκρίζες γαρίδες και τα καβούρια ταξινομούνται σε κατηγορίες μεγέθους βάσει του πλάτους του κελύφους.

2. Τα κατώτατα μεγέθη που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με τον πίνακα του παραρτήματος II εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του κατώτατου μήκους που επιβάλλεται από:

- τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1866/86 του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1986, για τον καθορισμό ορισμένων τεχνικών μέτρων διατήρησης των αλιευτικών πόρων στα ύδατα της Βαλτικής, των Lille και Store Belt και του Oeresund (5),

- τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3094/86 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 1986, για τη θέσπιση ορισμένων τεχνικών μέτρων διατήρησης των αλιευτικών πόρων (6),

- τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1626/94 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1994, για τη θέσπιση ορισμένων τεχνικών μέτρων διατήρησης των αλιευτικών πόρων της Μεσογείου (7).

Για τη διεξαγωγή ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές, τα είδη που καλύπτονται από προδιαγραφές εμπορίας πρέπει να τηρούν τα οριζόμενα κατώτατα βιολογικά μεγέθη που εκτίθενται στο παράρτημα II.

Άρθρο 8

1. Οι παρτίδες ταξινομούνται σε κατηγορίες μεγέθους σύμφωνα με τον πίνακα του παραρτήματος II.

2. Κάθε παρτίδα πρέπει να περιλαμβάνει προϊόντα του ίδιου μεγέθους. Ωστόσο, οι μικρές παρτίδες επιτρέπεται να μην είναι ομοιογενείς ως προς το μέγεθος 7 στην περίπτωση αυτή, οι συγκεκριμένες παρτίδες ταξινομούνται στην χαμηλότερη αντιπροσωπευόμενη κατηγορία μεγέθους.

3. Η κατηγορία μεγέθους και ο τρόπος παρουσίασης αναγράφονται με ευανάγνωστα και ανεξίτηλα γράμματα ύψους 5 cm τουλάχιστον, σε ετικέτα που επικολλάται στην παρτίδα.

Το καθαρό βάρος σε χιλιόγραμμα πρέπει να αναγράφεται σαφώς και ευκρινώς σε κάθε παρτίδα. Όταν οι παρτίδες διατίθεται προς πώληση σε τυποποιημένα κιβώτια, δεν είναι απαραίτητη η αναγραφή του καθαρού βάρους εάν αποδεικνύεται ότι το περιεχόμενο του κιβωτίου, όταν ζυγίζεται πριν την πώληση, αντιστοιχεί προς το εικαζόμενο περιεχόμενό του εκφρασμένο σε χιλιόγραμμα.

4. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, ιδίως όσον αφορά τη μέθοδο ζυγίσματος και τον προσδιορισμό μιας αποδεκτής, για κάθε παρτίδα, απόκλισης του καθαρού βάρους, προς τα άνω ή προς τα κάτω σε σχέση με το αναγραφόμενο ή το εικαζόμενο, θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 32 του βασικού κανονισμού.

Άρθρο 9

Τα πελαγικά είδη μπορούν να ταξινομούνται στις διάφορες κατηγορίες φρεσκότητας και μεγέθους βάσει συστήματος δειγματοληψίας το οποίο πρέπει να εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή ομοιογένεια της παρτίδας ως προς τη φρεσκότητα και το μέγεθος των εμπεριεχομένων προϊόντων.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, ιδίως όσον αφορά τον καθορισμό του αριθμού δειγμάτων που πρέπει να λαμβάνονται, του βάρους ή του αριθμού ψαριών κάθε δείγματος, και των μεθόδων για την ταξινόμηση και τον έλεγχο των παρτίδων που προσφέρονται προς πώληση θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 32 του βασικού κανονισμού.

Άρθρο 10

Προκειμένου να εξασφαλίζεται ο τοπικός ή ο περιφερειακός εφοδιασμός ορισμένων παράκτιων ζωνών της Κοινότητας με γαρίδες και καβούρια, είναι δυνατό να προβλέπονται εξαιρέσεις από τα κατώτατα μεγέθη που ορίζονται για τα προϊόντα αυτά στο παράρτημα II.

Οι ζώνες αυτές και τα αντίστοιχα μεγέθη καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 32 του βασικού κανονισμού.

Δ. Προϊόντα από τρίτες χώρες

Άρθρο 11

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 1, προϊόντα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 3 και τα οποία εισάγονται από τρίτες χώρες μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο, μόνον εφόσον παρουσιάζονται σε συσκευασίες στις οποίες αναγράφονται σαφώς:

- η χώρα προελεύσεως, με λατινικά γράμματα, ύψους 20 mm τουλάχιστον,

- το επιστημονικό όνομα του είδους και η εμπορική του ονομασία,

- ο τρόπος παρουσίασης,

- οι κατηγορίες φρεσκότητας και μεγέθους,

- το καθαρό βάρος σε χιλιόγραμμα των προϊόντων που περιέχονται στη συσκευασία,

- η ημερομηνία ταξινόμησης και η ημερομηνία αποστολής,

- το όνομα και η διεύθυνση του εξαγωγέα.

2. Ωστόσο, για τα προϊόντα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 3, τα οποία εκφορτώνονται σε κοινοτικό λιμάνι απευθείας από τις αλιευτικές περιοχές από σκάφη με σημαία τρίτης χώρας και τα οποία προορίζονται για διάθεση στο εμπόριο, εφαρμόζονται οι διατάξεις που εφαρμόζονται και για τα κοινοτικά αλιεύματα, με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1093/94 (8).

Ε. Τελικές διατάξεις

Άρθρο 12

1. Ο αλιευτικός κλάδος ταξινομεί τα αλιευτικά προϊόντα στις κατηγορίες φρεσκότητας «Εξαιρετικό», Α και Β και στις κατηγορίες μεγέθους σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες οριζομένους προς τούτο από τις ενδιαφερόμενες επαγγελματικές οργανώσεις. Τα κράτη μέλη ελέγχουν την τήρηση του παρόντος άρθρου.

2. Εάν η ταξινόμηση δεν διενεργείται όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1, οι αρμόδιες εθνικές αρχές μπορούν να αναλάβουν οι ίδιες την ταξινόμηση.

Άρθρο 13

Κάθε κράτος μέλος ανακοινώνει στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή, το αργότερο ένα μήνα προ της ημερομηνίας εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, κατάλογο των ονομάτων και των διευθύνσεων των εμπειρογνωμόνων και των επαγγελματικών οργανώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 12. Οι τροποποιήσεις του καταλόγου αυτού ανακοινώνονται στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή.

Άρθρο 14

Πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2001, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της εφαρμογής του άρθρου 6 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, συνοδευόμενη, εφόσον χρειάζεται, από κατάλληλες προτάσεις.

Άρθρο 15

Οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 103/76 και (ΕΟΚ) αριθ. 104/76 καταργούνται. Οι παραπομπές που γίνονται στους εν λόγω κανονισμούς λογίζονται γενόμενες στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 16

1. Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 1997.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, οι διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 1 εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2000.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 1996.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

E. KENNY

(1) ΕΕ αριθ. L 388 της 31. 12. 1992, σ. 1 7 κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3318/94 (ΕΕ αριθ. L 350 της 31. 12. 1994, σ. 15).

(2) ΕΕ αριθ. L 20 της 28. 1. 1976, σ. 29 7 κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1935/93 (ΕΕ αριθ. L 176 της 20. 7. 1993, σ. 1).

(3) ΕΕ αριθ. L 20 της 28. 1. 1976, σ. 35 7 κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1300/95 (ΕΕ αριθ. L 126 της 9. 6. 1995, σ. 3).

(4) ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 15 7 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 96/23/ΕΚ (ΕΕ αριθ. L 125 της 23. 5. 1996, σ. 10).

(5) ΕΕ αριθ. L 162 της 18. 6. 1986, σ. 1 7 κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1821/96 (ΕΕ αριθ. L 241 της 21. 9. 1996, σ. 8).

(6) ΕΕ αριθ. L 288 της 11. 10. 1986, σ. 1 7 κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3071/95 της 22. 12. 1995 (ΕΕ αριθ. L 329 της 30. 12. 1995, σ. 14).

(7) ΕΕ αριθ. L 171 της 6. 7. 1994, σ. 1 7 κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1075/96 (ΕΕ αριθ. L 142 της 15. 6. 1996, σ. 1).

(8) ΕΕ αριθ. L 121 της 12. 5. 1994, σ. 3.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΡΕΣΚΟΤΗΤΑΣ

Οι κατηγορίες του παρόντος παραρτήματος εφαρμόζονται για τα ακόλουθα προϊόντα ή ομάδες προϊόντων σε συνάρτηση με τα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης.

Α. Λευκά ψάρια

Καλλαρίας, μπακαλιάρος, μαύρος μπακαλιάρος, κίτρινος μπακαλιάρος, σκορπιός του Βορρά ή σεβαστός, γάδος, μουρούνα, μερλούκιος, καστανόψαρο, πεσκαντρίτσα, σύκο Ατλαντικού και σύκο Μεσογείου, γόπα, μαρίδα, μουγγρί, καπόνι, κέφαλος, πλάτακας, ζαγκέτα, γλώσσα, λιμάντα, γλώσσα η μικρόστομος, χωματίδα, σπαθόψαρο.

Β. Κυανά ψάρια

Τόνος μακρύπτερος, τόνος ερυθρός, τόνος μεγαλόφθαλμος, προσφυγάκι, ρέγγα, σαρδέλα, σκουμπρί, σαφρίδι, γαύρος.

Γ. Σελαχοειδή

Κεντρόνι, σελάχι

Δ. Κεφαλόποδα

Σουπιά.

Ε. Καρκινοειδή

1. Γαρίδα

2. Καραβίδα Νορβηγίας

Α. ΛΕΥΚΑ ΨΑΡΙΑ

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

Γ. ΣΕΛΑΧΟΕΙΔΗ

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

Ε. ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

(1) Η στήλη αυτή ισχύει μόνον μέχρις ότου εκδοθεί απόφαση της Επιτροπής για τη θέσπιση κριτηριών για τα ψάρια που είναι ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, κατ' εφαρμογή της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ.

(2) Ή σε πιο προχωρημένο στάδιο αποσύνθεσης.

(3) Τα φρέσκα ψάρια, πριν την έναρξη της νεκρικής ακαμψίας, δεν έχουν μεν ανθεκτική και ελαστική σάρκα, αλλά ταξινομούνται στην κατηγορία «Εξαιρετικό».

(4) Η στήλη αυτή ισχύει μόνον μέχρις ότου εκδοθεί απόφαση της Επιτροπής για τη θέσπιση κριτηρίων για τα ψάρια που είναι ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, κατ' εφαρμογή της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

(5) Ή σε πιο προχωρημένο στάδιο αποσύνθεσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

Top