EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R2190

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2190/96 της Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 1996 περί λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 του Συμβουλίου όσον αφορά τις επιστροφές κατά την εξαγωγή στον τομέα των οπωροκηπευτικών

OJ L 292, 15.11.1996, p. 12–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/10/2001; καταργήθηκε από 32001R1961 . Latest consolidated version: 10/02/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2190/oj

31996R2190

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2190/96 της Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 1996 περί λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 του Συμβουλίου όσον αφορά τις επιστροφές κατά την εξαγωγή στον τομέα των οπωροκηπευτικών

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 292 της 15/11/1996 σ. 0012 - 0022


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2190/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Νοεμβρίου 1996 περί λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 του Συμβουλίου όσον αφορά τις επιστροφές κατά την εξαγωγή στον τομέα των οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 του Συμβουλίου, της 18ης Μαΐου 1972, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1363/95 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 26 παράγραφος 11,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3290/94 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις προσαρμογές και τα μεταβατικά μέτρα στον τομέα της γεωργίας που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των συμφωνιών οι οποίες έχουν συναφθεί στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1193/96 (4), και ιδίως το άρθρο 4,

Εκτιμώντας:

ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1488/95 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 1995, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα των οπωροκηπευτικών (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2702/95 (6), πρέπει να τροποποιηθεί από διάφορες απόψεις προκειμένου να βελτιωθεί το καθεστώς των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα των οπωροκηπευτικών και να εξασφαλισθεί η διαφάνεια στον εν λόγω καθεστώς 7 ότι είναι σκόπιμο, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού να γίνει ανασύσταση και να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1488/95 7

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72, η χορήγηση οποιασδήποτε επιστροφής υπόκειται στην απαίτηση προσκομίσεως πιστοποιητικού εξαγωγής 7

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 της Επιτροπής (7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2137/95 (8), καθόρισε τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα 7

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (9), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2123/96 (10), καθόρισε την ονοματολογία των γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή 7

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87 της Επιτροπής (11), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1384/95 (12), καθόρισε τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα γεωργικά προϊόντα 7 ότι οι εν λόγω λεπτομέρειες εφαρμογής πρέπει να συμπληρωθούν από ειδικές λεπτομέρειες εφαρμογής στον τομέα των οπωροκηπευτικών 7

ότι, δυνάμει του άρθρου 26 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72, οι επιστροφές πρέπει να καθοριστούν λαμβανομένων υπόψη των ορίων που απορρέουν από τις συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 228 της συνθήκης 7

ότι η Επιτροπή πρέπει να καθορίζει το ύψος των επιστροφών και τις μέγιστες ποσότητες που μπορούν να επωφεληθούν από την επιστροφή 7 ότι ο εν λόγω καθορισμός πρέπει να γίνεται ανά περίοδο υποβολής αιτήσεων πιστοποιητικών εξαγωγής και μπορεί να αναθεωρείται ανάλογα με τις οικονομικές περιστάσεις 7

ότι, προκειμένου να εξασφαλίζεται μια ιδιαίτερα ακριβής διαχείριση των προς εξαγωγή ποσοτήτων, πρέπει να υπόκειται η χορήγηση των εν λόγω πιστοποιητικών σε προθεσμία εξέτασης 7

ότι πρέπει τα κράτη μέλη να ορίσουν τους αρμόδιους οργανισμούς τους για την έκδοση των πιστοποιητικών αυτών 7

ότι πρέπει, για την ορθή εφαρμογή του καθεστώτος, να προβλεφθούν διαφορετικά συστήματα χορήγησης των επιστροφών 7

ότι πρέπει να εξαρτηθεί επίσης η έκδοση πιστοποιητικών με προκαθορισμό της επιστροφής από τη σύσταση εγγύησης 7

ότι, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ορθή λειτουργία του καθεστώτος και να αποφευχθούν οι κερδοσκοπίες, πρέπει να καταργηθεί η δυνατότητα μεταβίβασης των πιστοποιητικών 7

ότι το άρθρο 26 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 προέβλεψε, μεταξύ άλλων, ότι οι επιστροφές καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική πλευρά των προβλεπόμενων εξαγωγών 7 ότι, για το σκοπό αυτό, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ένα νέο καθεστώς έκδοσης πιστοποιητικών με προκαθορισμό της επιστροφής 7 ότι, πριν την έκδοση των πιστοποιητικών αυτών, η Επιτροπή ενημερώνεται ζητώντας από τους εξαγωγείς να της προσδιορίσουν το ελάχιστο ύψος επιστροφής που τους είναι αναγκαίο για τις εξαγωγές 7 ότι βάσει των πληροφοριών αυτών, η Επιτροπή μπορεί, έχοντας επίγνωση των επιπτώσεων, να καθορίζει έγκυρο από οικονομική άποψη ύψος επιστροφών 7

ότι, δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 το ποσό της επιστροφής είναι αυτό που ισχύει την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του πιστοποιητικού με προκαθορισμό της επιστροφής, πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία βάσει της οποίας η υποβολή των αιτήσεων χορήγησης πιστοποιητικού πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια προκαθορισμένης για το σκοπό αυτό περιόδου, βάσει ενδεικτικού ύψους επιστροφών, μετά δε την περέλευση της περιόδου αυτής η Επιτροπή, βάσει των στοιχείων που της διαβιβάζουν τα κράτη μέλη, καθορίζει την πραγματική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων πιστοποιητικού και το οριστικό ύψος επιστροφής που ισχύει την ημερομηνία αυτή 7

ότι πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα απόρριψης εκ μέρους της Επιτροπής όλων των αιτήσεων για την έκδοση ειδικού πιστοποιητικού με προκαθορισμό της επιστροφής, σε περίπτωση ανάγκης 7

ότι θα πρέπει να καθοριστεί η έννοια της ημερομηνίας χορήγησης των πιστοποιητικών βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 7

ότι, για να διατηρηθεί η χαρακτηριστική ευελιξία των εξαγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών, τα οποία είναι ευπαθή προϊόντα, πρέπει να προβλεφθεί ότι ορισμένες συναλλαγές θα μπορούν να λάβουν μη προκαθορισμένη επιστροφή με υποβολή αίτησης για χορήγηση πιστοποιητικού εκ των υστέρων 7

ότι, προκειμένου να μην προκληθούν διακρίσεις μεταξύ των επιχειρηματιών της Κοινότητας κατά την έκδοση των πιστοποιητικών δίχως προκαθορισμό της επιστροφής, θα πρέπει, να λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης εξαγωγής μάλλον και όχι η ημερομηνία της αίτησης του πιστοποιητικού 7

ότι, προκειμένου να αποφευχθούν σημαντικές υπερβάσεις των ενδεικτικών ποσοτήτων των πιστοποιητικών χωρίς προκαθορισμό της επιστροφής, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα για την Επιτροπή απόρριψης των αιτήσεων πιστοποιητικών σχετικές με ημερομηνία εξαγωγής μεταγενέστερης μιας ορισμένης ημερομηνίας 7

ότι πρέπει να καταστεί υποχρεωτικός ο προορισμός ή οι ομάδες προορισμού 7

ότι πρέπει τα κράτη μέλη να ανακοινώνουν τακτικά στην Επιτροπή ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις πιστοποιητικών 7

ότι πρέπει να εξασφαλισθεί ότι τα εξαγόμενα προϊόντα, τα οποία απολαύουν επιστροφών, πληρούν, ανάλογα με την περίπτωση τους κοινούς κανόνες ποιότητας και, ενδεχομένως, τις εθνικές προδιαγραφές που αφορούν την ποιότητα των οπωροκηπευτικών που εξάγονται προς τρίτες χώρες 7

ότι για τις παραδόσεις για τον ανεφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών, οι οποίες εξομοιούνται με εξαγωγή εκτός της Κοινότητας και παρέχουν δικαίωμα για επιστροφές, ο συστηματικός έλεγχος κάθε παρτίδας όσον αφορά τους κανόνες ποιότητας απαιτεί διοικητική εργασία δυσανάλογη προς τις μικρές ποσότητες οπωροκηπευτικών που αποτελούν συνήθως αντικείμενο τέτοιων ειδικών παραδόσεων 7 ότι, επομένως, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ο έλεγχος αυτός δεν είναι επιθυμητός και πρέπει κατά συνέπεια να προβλεφθεί παρέκκλιση 7

ότι, για λόγους συνοχής προς τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2251/92 της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 1992, περί του ελέγχου της ποιότητας των νωπών οπωροκηπευτικών (13), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3148/94 (14), η εν λόγω παρέκκλιση είναι αποδεκτή μόνο για ποσότητες κατώτερες ή ίσες προς 500 χιλιόγραμμα ανά προϊόν 7

ότι στο πλαίσιο των ορίων ανοχής, η εξαγόμενη ποσότητα που παρέχει δικαίωμα για καταβολή επιστροφής δεν μπορεί να υπερβαίνει την ποσότητα για την οποία ζητήθηκε το πιστοποιητικό 7

ότι η επιτροπή διαχείρισης οπωροκηπευτικών δεν διατύπωσε γνώμη εντός της προθεσμίας που έταξε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Καθεστώς χορήγησης επιστροφών

1. Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή που προβλέπονται στο άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 χορηγούνται με βάση πιστοποιητικό εξαγωγής, το οποίο μπορεί να χορηγηθεί σύμφωνα με τρία συστήματα:

α) το κανονικό σύστημα με πιστοποιητικό που συνεπάγεται προκαθορισμό της επιστροφής, το οποίο στο εξής ονομάζεται «σύστημα Α1»,

β) το ειδικό σύστημα με πιστοποιητικό που συνεπάγεται προκαθορισμό της επιστροφής, το οποίο στο εξής ονομάζεται «σύστημα Α2»,

γ) το σύστημα με πιστοποιητικό χωρίς προκαθορισμό της επιστροφής, το οποίο στο εξής ονομάζεται «σύστημα Β».

2. Για τα συστήματα Α1 και Α2, το ύψος επιστροφών καθορίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72, καθώς και οι ποσότητες για τις οποίες μπορούν να εκδίδονται πιστοποιητικά και η διάρκεια ισχύος των εν λόγω πιστοποιητικών. Εντούτοις, για το σύστημα Α2, το εν λόγω ύψος επιστροφών και οι ποσότητες έχουν μόνο ενδεικτική αξία.

Οι καθορισμοί αυτοί διενεργούνται ανά περίοδο υποβολής αίτησης πιστοποιητικών.

3. Για το σύστημα Β, η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72, καθορίζει τις ενδεικτικές ποσότητες και το ενδεικτικό ύψος επιστροφών.

Οι καθορισμοί αυτοί διενεργούνται ανά περίοδο εξαγωγής.

4. Σε περίπτωση εξαιρετικών περιστάσεων, οι ποσότητες που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 καθώς και η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, μπορούν να επανεξετασθούν από την Επιτροπή, ανάλογα με την εξέλιξη της κοινοτικής παραγωγής και των προοπτικών εξαγωγής.

Άρθρο 2

Ειδικές διατάξεις του συστήματος Α1

1. Τα πιστοποιητικά του συστήματος Α1 ζητούνται εκ μέρους των επιχειρηματιών από τους αρμόδιους οργανισμούς των κρατών μελών με σκοπό τη χορήγηση επιστροφής με ύψος που ισχύει κατά την ημερομηνία της αίτησης.

Η αίτηση του πιστοποιητικού συνοδεύεται από τη σύσταση εγγύησης ποσού ίσου με το ήμισυ εκείνου της επιστροφής που ισχύει κατά την ημερομηνία της αίτησης, για την εν λόγω εξαγωγή.

2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Ι, τη Δευτέρα και την Πέμπτη κάθε εβδομάδας, το αργότερο στις 12.00 (ώρα Βρυξελλών), ανακοίνωση που αναφέρει, για κάθε ημερομηνία αίτησης και για κάθε κατηγορία προϊόντων, τις ποσότητες για τις οποίες ζητήθηκαν πιστοποιητικά κατά τη διάρκεια των προηγουμένων ημερών, εκτός εκείνων που αφορούν αιτήσεις που απορρίφθηκαν κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 3, ή, ενδεχομένως, την απουσία αίτησης.

3. Η Επιτροπή εξετάζει, για κάθε κατηγορία προϊόντων, διαδοχικά για κάθε ημέρα κατάθεσης αιτήσεων, εάν οι συνολικές ποσότητες που ζητήθηκαν υπερβαίνουν την ποσότητα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2:

- μειωμένη κατά τις ποσότητες για τις οποίες χορηγήθηκαν πιστοποιητικά του συστήματος Α1 με προκαθορισμό της επιστροφής κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου χορήγησης πιστοποιητικών, μη περιλαμβανομένων των πιστοποιητικών που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο της επισιτιστικής βοήθειας που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 4 της συμφωνίας για τη γεωργία που συνάφθηκε στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης,

- αυξημένη κατά τις ποσότητες που αντιστοιχούν στις αιτήσεις που αποσύρθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 5,

- αυξημένη κατά τις ποσότητες για τις οποίες χορηγήθηκαν πιστοποιητικά, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν,

- αυξημένη κατά τις ποσότητες που δεν χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο της ανοχής που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88.

Σε περίπτωση υπέρβασης, η Επιτροπή καθορίζει ποσοστό χορήγησης των ποσοτήτων που ζητήθηκαν ή αποφασίζει να απορρίψει τις αιτήσεις.

4. Τα πιστοποιητικά εξαγωγής χορηγούνται την πέμπτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, εφόσον δεν λήφθηκαν κατά τη διάρκεια της προθεσμίας αυτής τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 3, δεύτερο εδάφιο.

5. Σε περίπτωση καθορισμού ποσοστού χορήγησης δυνάμει της παραγράφου 3 δεύτερο εδάφιο, οι αιτήσεις μπορούν να αποσυρθούν εντός προθεσμίας δέκα εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του εν λόγω ποσοστού. Η απόσυρση αυτή συνοδεύεται από την αποδέσμευση της εγγύησης. Η εγγύηση αποδεσμεύεται επίσης για τις απορριπτόμενες αιτήσεις.

Άρθρο 3

Ειδικές διατάξεις του συστήματος Α2

1. Οι αιτήσεις πιστοποιητικών του συστήματος Α2 κατατίθενται από τους επιχειρηματίες στους αρμόδιους οργανισμούς των κρατών μελών κατά τη διάρκεια των περιόδων υποβολής αιτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, με σκοπό τη χορήγηση οριστικού ύψους επιστροφής και ορισμένη ποσότητα προϊόντων που ισχύουν κατά την πραγματική ημερομηνία της αίτησης.

Κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού, με τον όρο «πραγματική ημερομηνία αίτησης», νοείται η ημερομηνία κατά την οποία θεωρείται ότι κατατέθηκαν οι αιτήσεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.

Οι αιτήσεις αυτές συνοδεύονται από τη σύσταση εγγύησης ποσού ίσου με το ήμισυ εκείνου της επιστροφής με βάση το ενδεικτικό ύψος που ισχύει κατά τη διάρκεια της περιόδου της αίτησης.

2. Οι αιτήσεις πιστοποιητικών περιλαμβάνουν στη θέση 20 τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες ενδείξεις, στην οποία το ελάχιστο ύψος επιστροφής που ζητά ο αιτών προκειμένου να του επιτραπεί να προβεί στην εξαγωγή εκφράζεται από έναν ακέραιο αριθμό Ecu ανά τόνο:

- Solicitud condicionada a la fijaciσn, por parte de la Comisiσn, de un tipo de restituciσn superior o igual a . . . (tipo mνnimo solicitado por el solicitante del certificado) ecus/tonelada neta, en la fecha efectiva de la solicitud

- Ansψgning under den forudsζtning, at Kommissionen fastsζtter en restitutionssats pε mindst . . . (den minimumssats, licensansψgeren ansψger om) ECU/t netto pε den faktiske ansψgningsdato

- Antrag vorbehaltlich eines von der Kommission am tatsδchlichen Tag der Antragstellung festgesetzten Erstattungssatzes von mindestens . . . ECU/Tonne Eigengewicht (vom Antragsteller beantragter Satz)

- Αίτηση με την επιφύλαξη του καθορισμού από την Επιτροπή ύψους επιστροφής ανώτερου ή ίσου προς . . . (ελάχιστο ύψος που ζητά ο υποβάλλων αίτηση πιστοποιητικού) ECU/τόνο καθαρού βάρους κατά την πραγματική ημερομηνία της αίτησης

- Application subject to the fixing by the Commission of a refund rate of not less than ECU . . ./tonne net (minimum rate sought by the applicant) on the actual date of application

- Demande sous rιserve de la fixation par la Commission d'un taux de restitution supιrieur ou ιgal ΰ . . . (taux minimal demandι par le demandeur de certificat) ιcus/tonne net ΰ la date effective de la demande

- Domanda condizionata alla fissazione, da parte della Commissione, di un tasso di restituzione superiore o pari a . . . (tasso minimo chiesto dal richiedente del titolo) ECU/t netta alla data effettiva della domanda

- Aanvraag onder voorbehoud dat de Commissie op de daadwerkelijke aanvraagdatum een restitutie vaststelt die niet lager is dan . . . (door de certificaataanvrager gevraagde minimumrestitutievoet)

- Pedido sob reserva da fixaηγo pela Comissγo de uma taxa de restituiηγo superior ou igual a . . . (taxa mνnima pedida pelo requerente de certificado) ecus/tonelada lνquida na data efectiva de pedido

- Hakemus, jonka edellytyksenδ on, ettδ komissio vahvistaa tuen mδδrδn, joka on vδhintδδn . . . (todistuksen hakijan pyytδmδ vδhimmδismδδrδ) ecua tonnilta nettopainoa hakemuksen tosiasiallisena pδivδmδδrδnδ

- Ansφkan med fφrbehεll fφr att kommissionen faststδller ett bidragsbelopp pε minst . . . (minimibidragssats som den licenssφkande begδrt) ecu/ton nettovikt vid det faktiska datumet fφr ansφkan.

Ο υποβάλλων αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού δεν μπορεί να ζητήσει ελάχιστο ύψος το οποίο να υπερβαίνει το διπλάσιο του ενδεικτικού ύψους.

3. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ, το αργότερο την τρίτη εργάσιμη ημέρα μετά την περίοδο αίτησης των πιστοποιητικών, στις 12.00 (ώρα Βρυξελλών), ανακοίνωση που αναφέρει, για κάθε κατηγορία προϊόντων, τις ποσότητες για τις οποίες ζητήθηκαν πιστοποιητικά, εκτός εκείνων που αφορούν αιτήσεις που απορρίφθηκαν κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 3 ή, ενδεχομένως, την απουσία αίτησης.

Οι ποσότητες αυτές αναλύονται:

- κατά προορισμούς ή ομάδες προορισμών,

- κατά ελάχιστα ύψη επιστροφής που ζητά ο υποβάλλων την αίτηση, με κατάταξη από το χαμηλότερο προς το υψηλότερο.

4. Μετά το πέρας κάθε περιόδου αίτησης για έκδοση πιστοποιητικών, η Επιτροπή καθορίζει:

- την πραγματική ημερομηνία της αίτησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1,

- το οριστικό ύψος επιστροφών που ισχύουν κατά την ημερομηνία αυτή,

- τα ποσοστά χορήγησης πιστοποιητικών που θεωρείται ότι ζητήθηκαν κατά την πραγματική ημερομηνία της αίτησης,

ή αποφασίζει να απορρίψει τις αιτήσεις σε περίπτωση ανάγκης.

5. Οι αιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2, ύψους επιστροφής ανώτερου από τα αντίστοιχα οριστικά ύψη που καθορίζονται από την Επιτροπή, θεωρούνται άκυρες.

6. Τα πιστοποιητικά εξαγωγής χορηγούνται από τα κράτη μέλη την τρίτη εργάσιμη ημέρα μετά την πραγματική ημερομηνία της αίτησης.

7. Για τις αιτήσεις πιστοποιητικών που θεωρούνται άκυρες κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5, καθώς και για τις αιτήσεις που απορρίπτονται δυνάμει της παραγράφου 4, η εγγύηση αποδεσμεύεται.

Άρθρο 4

Κοινές διατάξεις των συστημάτων Α1 και Α2

1. Για τα πιστοποιητικά Α1 και Α2, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), οι προορισμοί ή οι ομάδες προορισμών είναι υποχρεωτικοί κατά την έννοια του άρθρου 20 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87. Αναφέρονται στη θέση 7 των αιτήσεων πιστοποιητικών και των πιστοποιητικών.

2. Οι αιτήσεις πιστοποιητικών και τα πιστοποιητικά περιλαμβάνουν στη θέση 22 τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες ενδείξεις:

- Restituciσn vαlida para . . . (cantidad para la que se haya expedido el certificado) como mαximo

- Restitutionen omfatter hψjst . . . (den mζngde, licensen er udstedt for)

- Erstattung gόltig fόr hφchstens . . . (Menge, fόr die die Lizenz erteilt wurde)

- Επιστροφή που ισχύει για (ποσότητα για την οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό) κατ' ανώτατο όριο

- Refund valid for not more than . . . (quantity for which licence issued)

- Restitution valable pour . . . (quantitι pour laquelle le certificat est dιlivrι) au maximum

- Restituzione valida al massimo per . . . (quantitativo per il quale θ rilasciato il titolo)

- Restitutie voor ten hoogste . . . (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven)

- Restituiηγo vαlida para . . . (quantidade em relaηγo ΰ qual tenha sido emitido o certificado), no mαximo

- Tuki on voimassa enintδδn (mδδrδ, jolle todistus on myφnnetty)

- Bidrag som gδller fφr hφgst . . . (kvantitet fφr vilken licensen skall utfδrdas).

3. Για κάθε περίοδο υποβολής αιτήσεων και για κάθε τύπο πιστοποιητικού, οι αιτήσεις πιστοποιητικών που υποβάλλονται από ένα επιχειρηματία για ένα προϊόν και έναν προορισμό ή για ομάδα προορισμών δεν μπορούν να αφορούν συνολικά ποσότητα μεγαλύτερη από τη μισή που προβλέπεται για το προϊόν αυτό και τον προορισμό αυτό ή την ομάδα αυτή προορισμών κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου υποβολής αιτήσεων.

Σε περίπτωση αύξησης της ποσότητας αυτής κατά τη διάρκεια μιας περιόδου υποβολής αιτήσεων, οι μεταγενέστερες αιτήσεις δεν μπορούν να αφορούν ποσότητα μεγαλύτερη από το ήμισυ της εν λόγω αύξησης.

Τα κράτη μέλη απορρίπτουν αυτομάτως όλες τις αιτήσεις που δεν πληρούν τις διατάξεις του πρώτου και του δευτέρου εδαφίου.

4. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙΙ, την Πέμπτη κάθε εβδομάδας, το αργότερο στις 12.00 (ώρα Βρυξελλών) ανακοίνωση που αναφέρει, για κάθε κατηγορία προϊόντων:

- τις ποσότητες για τις οποίες αποσύρθηκαν αιτήσεις πιστοποιητικών,

- τις ποσότητες για τις οποίες χορηγήθηκαν πιστοποιητικά, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν, και τις ποσότητες που δεν χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο της ανοχής που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88,

- ενδεχομένως, την απουσία τέτοιων ποσοτήτων,

- το ύψος της επιστροφής που εφαρμόστηκε σχετικά με τις ποσότητες που αναφέρονται ανωτέρω.

Η ανακοίνωση αυτή περιλαμβάνει τις πληροφορίες σχετικά με τη δεύτερη εβδομάδα πριν από τη τρέχουσα εβδομάδα.

5. Η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής τους κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88.

Εντούτοις, για τα πιστοποιητικά εξαγωγής μήλων με προορισμό το Χονγκ-Κονγκ, τη Σιγκαπούρη, τη Μαλαισία, την Ινδονησία, την Ταϊλάνδη, την Ταϊβάν, την Παπουασία-Νέα Γουϊνέα, το Λάος, την Καμπότζη, την Ουρουγουάη, την Παραγουάη, την Αργεντινή, το Μεξικό και την Κόστα Ρίκα, η διάρκεια ισχύος αρχίζει:

- την 15η Ιουλίου του τρέχοντος έτους για τα πιστοποιητικά που χορηγήθηκαν μεταξύ της ημερομηνίας που αντιστοιχεί στην 15η Ιουλίου μείον τη διάρκεια ισχύος και της 14ης Ιουλίου,

- την ημέρα της έκδοσης, για τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από 15ης Ιουλίου έως το τέλος του Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.

Η διάρκεια ισχύος περιορίζεται μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου για τα πιστοποιητικά που εκδίδονται μεταξύ της ημερομηνίας που αντιστοιχεί στην 1η Μαρτίου μείον τη διάρκεια ισχύος, και του τέλους του Φεβρουαρίου.

Οι ημερομηνίες αυτές αναφέρονται ως εξής στη θέση 22 του πιστοποιητικού:

- Certificado vαlido del (fecha de comienzo del perνodo de validez) al (fecha final del perνodo de validez)

- Licensen er gyldig fra (gyldighedsperiodens begyndelse) til (gyldighedsperiodens ophψr)

- Lizenz gόltig vom (Beginn der Gόltigkeitsdauer) bis zum (Ende der Gόltigkeitsdauer)

- Πιστοποιητικό που ισχύει από (ημερομηνία έναρξης ισχύος) έως (ημερομηνία λήξης ισχύος)

- Licence valid from (date of commencement of validity) to (date of end of validity)

- Certificat valable du (date de dιbut de validitι) au (date de fin de validitι)

- Titolo valido dal [data di decorrenza della validitΰ] al [data di scadenza della validitΰ]

- Certificaat geldig van (datum van de eerste dag van de geldigheidsduur) tot en met (datum van de laatste dag van de geldigheidsduur)

- Certificado vαlido de (data de inνcio da validade) a (data de termo da validade)

- Todistus voimassa (voimassaolon alkamispδivδ) (voimassaolon pδδttymispδivδ)

- Licens giltig frεn (datum fφr giltighetstidens bφrjan) till (datum dε giltighetstiden slutar).

Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο, δεν χορηγούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1ης Μαρτίου έως την ημερομηνία που αντιστοιχεί στην 15η Ιουλίου μείον τη διάρκεια ισχύος. Τα πιστοποιητικά εξαγωγής μήλων για άλλους προορισμούς, των οποίων η διάρκεια ισχύος καλύπτει εν μέρει την περίοδο από 1ης Μαρτίου έως 14ης Ιουλίου, δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο τροποποίησης του προορισμού προς τους προορισμούς που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο.

6. Η ποσότητα που εξάγεται στο πλαίσιο της ανοχής που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88, δεν παρέχει δικαίωμα καταβολής επιστροφής.

Άρθρο 5

Ειδικές διατάξεις του συστήματος Β

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2α πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87, τα πιστοποιητικά συστήματος Β τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3, ζητούνται εκ μέρους των επιχειρηματιών από τους αρμόδιους οργανισμούς των κρατών μελών το αργότερο την πέμπτη εργάσιμη ημέρα μετά από την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης εξαγωγής των προϊόντων με σκοπό τη χορήγηση επιστροφής ύψους που ισχύει για τη σχετική εξαγωγική περίοδο.

Οι αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών θεωρούνται ότι κατατέθηκαν την ημέρα αποδοχής της διασάφησης εξαγωγής των προϊόντων. Εντούτοις, εάν η ημέρα αυτή είναι αργία, οι αιτήσεις θεωρούνται ότι κατατέθηκαν την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Ωστόσο, για τα πιστοποιητικά εξαγωγής μήλων με προορισμό το Χονγκ-Κονγκ, τη Σιγκαπούρη, τη Μαλαισία, την Ινδονησία, την Ταϊλάνδη, την Ταϊβάν, την Παπουασία-Νέα Γουϊνέα, το Λάος, την Καμπότζη, το Βιετνάμ, την Ουρουγουάη, την Παραγουάη, την Αργεντινή, το Μεξικό και την Κόστα Ρίκα, οι αιτήσεις αυτές γίνονται αποδεκτές μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου από 15 Ιουλίου μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου του επομένου έτους.

2. Οι αιτήσεις πιστοποιητικών πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφο της διασάφησης εξαγωγής των προϊόντων. Η διασάφηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες ενδείξεις:

- Exportaciσn para la que se presentarα una solicitud a posteriori de certificado de exportaciσn sin fijaciσn anticipada de la restituciσn (sistema B)

- Udfψrsel, for hvilken der efterfψlgende ansψges om eksportlicens uden forudfastsζttelse af restitutionen (system B)

- Ausfuhr, fόr die nachtrδglich eine Ausfuhrlizenz ohne Vorausfestsetzung der Erstattung beantragt wird (System B)

- Εξαγωγή για την οποία θα υποβληθεί αίτηση εκ των υστέρων για την έκδοση πιστοποιητικού εξαγωγής χωρίς προκαθορισμό της επιστροφής (σύστημα Β)

- Export to be the subject of an a posteriori application for an export licence without advance fixing of the refund (system B)

- Exportation qui fera l'objet d'une demande a posteriori de certificat d'exportation sans fixation ΰ l'avance de la restitution (systθme B)

- esportazione che sarΰ oggetto di una domanda a posteriori di titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione (sistema B)

- Uitvoer waarvoor achteraf een uitvoercertificaat zonder vaststelling vooraf van de restitutie (B-stelsel) zal worden aangevraagd

- Exportaηγo que serα objecto de um pedido a posteriori de certificado de exportaηγo sem prefixaηγo da restituiηγo (sistema B)

- Vienti, josta jδtetδδn jδlkikδteen todistushakemus, johon ei sisδlly tuen ennakkovahvistutsta (B-menettely)

- Export som krδver en ansφkan i efterhand om exportlicens utan fφrutfaststδllelse av bidraget (system B).

3. Οι αιτήσεις πιστοποιητικών και τα πιστοποιητικά περιλαμβάνουν στη θέση 22 τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες ενδείξεις:

- Solicitud de certificado de exportaciσn sin fijaciσn anticipada de la restituciσn con arreglo al artνculo 5 del Reglamento (CE) n° 2190/96

- Ansψgning om eksportlicens uden forudfastsζttelse af restitutionen, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 2190/96

- Antrag auf Erteilung einer Ausfuhrlizenz ohne Vorausfestsetzung der Erstattung gemδί Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 2190/96

- Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού εξαγωγής χωρίς προκαθορισμό της επιστροφής σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2190/96

- Application for export licence without advance fixing of the refund in accordance with Article 5 of Regulation (EC) No 2190/96

- Demande de certificat d'exportation sans fixation ΰ l'avance de la restitution conformιment ΰ l'article 5 du rθglement (CE) n° 2190/96

- Domanda di titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2190/96

- Aanvraag om een uitvoercertificaat zonder vaststelling vooraf van de restitutie overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 2190/96

- Pedido de certificado de exportaηγo sem prefixaηγo da restituiηγo, nos termos do artigo 5Ί do Regulamento (CE) nΊ 2190/96

- Asetuksen (EY) N:o 2190/96 5 artiklan mukainen vientitodistushakemus ilman tuen ennakkovahvistusta

- Ansφkan om exportlicens utan fφrutfaststδllelse av bidraget enligt artikel 5 i fφrordning (EG) nr 2190/96.

4. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος IV, την Πέμπτη κάθε εβδομάδας, το αργότερο στις 12.00 (ώρα Βρυξελλών), ανακοίνωση που αναφέρει, για κάθε ημερομηνία αίτησης κατά την έννοια της παραγράφου 1 και για κάθε κατηγορία προϊόντων:

- τις ποσότητες για τις οποίες ζητήθηκαν πιστοποιητικά, ή, ενδεχομένως, την απουσία αίτησης,

- τις ποσότητες για τις οποίες αποσύρθηκαν αιτήσεις πιστοποιητικών,

- τις μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες.

Η ανακοίνωση αυτή καλύπτει τις ποσότητες για τις οποίες οι αιτήσεις πιστοποιητικών θεωρούνται ότι κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια της δεύτερης εβδομάδας πριν από την τρέχουσα εβδομάδα.

5. Εάν οι αιτηθείσες ποσότητες ενός προϊόντος υπερβούν ή κινδυνεύουν να υπερβούν την ενδεικτική ποσότητα που προβλέπεται για την τρέχουσα εξαγωγική περίοδο, η Επιτροπή μπορεί να καθορίσει ημερομηνία κατά την οποία απορρίπτονται οι αιτήσεις πιστοποιητικών για τις οποίες η διασάφηση εξαγωγής των προϊόντων έγινε δεκτή εκ των υστέρων, αλλά κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου εξαγωγής.

6. Μετά από κάθε περίοδο εξαγωγής, η Επιτροπή, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει, εξετάζει, για κάθε προϊόν, εάν οι αιτηθείσες ποσότητες, εκτός από εκείνες που αφορούν επισιτιστική βοήθεια που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 4 της συμφωνίας για τη γεωργία που συνάφθηκε στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, υπερβαίνουν τις προβλεπόμενες ενδεικτικές ποσότητες και καθορίζει το οριστικό ύψος επιστροφής.

Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει υπέρβαση, η Επιτροπή μπορεί να μειώσει το ύψος της επιστροφής για τις εν λόγω εμπορικές πράξεις.

Επιπλέον, για την τήρηση των ετήσιων ορίων που απορρέουν από τις συνθήκες που συνάφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 228 της συνθήκης, η Επιτροπή μπορεί να καθορίσει ποσοστό χορήγησης για τις ποσότητες που ζητήθηκαν.

7. Τα πιστοποιητικά εξαγωγής χορηγούνται τη δέκατη τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά το τέλος της περιόδου εξαγωγής των πιστοποιητικών, που ισχύουν για την περίοδο αυτή. Τα πιστοποιητικά περιλαμβάνουν στη θέση 22 τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες ενδείξεις, η οποία συμπληρώνεται από το ύψος της επιστροφής, που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 πρώτο εδάφιο, και από την ποσότητα, εδεχομένως μειωμένη με βάση το ποσοστό χορήγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 6 τρίτο εδάφιο:

- Certificado de exportaciσn sin fijaciσn anticipada de la restituciσn por una cantidad de . . . kilogramos de los productos que se indican en la casilla 16, a un tipo de . . . ecus/tonelada

- Eksportlicens uden forudfastsζttelse af restitutionen for en mζngde pε . . . kg produkter, anfψrt i rubrik 16, til en sats pε . . . ECU/ton

- Ausfuhrlizenz ohne Vorausfestsetzung der Erstattung fόr eine Menge von . . . kg der in Feld 16 genannten Erzeugnisse zum Satz von . . . ECU/Tonne

- Πιστοποιητικό εξαγωγής χωρίς προκαθορισμό της επιστροφής για ποσότητα . . . χιλιογράμμων των προϊόντων που αναγράφονται στη θέση 16 ύψους . . . Ecu/τόνο

- Export licence without advance fixing of the refund for . . . kilograms of products as listed in box 16, at a rate of ECU . . ./tonne

- Certificat d'exportation sans fixation ΰ l'avance de la restitution pour une quantitι de . . . kilogrammes de produits figurant ΰ la case 16, au taux de . . . ιcus/tonne

- Titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione per un quantitativo di . . . kg dei prodotti indicati nella casella 16, al tasso di . . . ECU/t

- Uitvoercertificaat zonder vaststelling vooraf van de restitutie voor . . . kg van de in vak 16 genoemde produkten; de restitutie bedraagt . . . ecu/ton

- Certificado de exportaηγo sem prefixaηγo da restituiηγo para uma quantidade de . . . quilogramas de produtos indicados na casa 16, ΰ taxa de . . . ecus/tonelada.

- Vientitodistus, johon ei liity vientituen ennakkovahvistusta, . . . kilogramman mδδrδlle kohdassa 16 mainittuja tuotteita, tuen mδδrδ . . . ecua/tonni

- Exportlicens utan fφrutfaststδllelse av bidraget fφr en kvantitet av . . . kilo av de produkter som anges i fδlt 16, till ett belopp av . . . ecu/ton.

Εντούτοις, εάν το ύψος της επιστροφής ή το ποσοστό χορήγησης, τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 6, είναι ίσο με μηδέν, οι αιτήσεις απορρίπτονται.

8. Το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 δεν εφαρμόζεται στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 7.

Τα πιστοποιητικά αυτά υποβάλλονται απευθείας από τον ενδιαφερόμενο στον οργανισμό που είναι αρμόδιος για την καταβολή της επιστροφής κατά την εξαγωγή. Ο οργανισμός αυτός καταλογίζει την ποσότητα στο πιστοποιητικό και προβαίνει στη θεώρησή του.

Άρθρο 6

Γενικές διατάξεις

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν τον(ους) αρμόδιο(ους) οργανισμό(ούς) για την έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής και πληροφορούν σχετικά την Επιτροπή.

2. Οι αιτήσεις πιστοποιητικών και τα πιστοποιητικά αναφέρουν στην θέση 16 τον κωδικό του προϊόντος της ονοματολογίας γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή που εμφαίνονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87.

Εντούτοις, περισσότεροι του ενός κωδικοί μπορούν να εμφανίζονται ταυτόχρονα στην αίτηση πιστοποιητικού και στο πιστοποιητικό εφόσον οι κωδικοί αυτοί ανήκουν στην ίδια κατηγορία προϊόντων και το ύψος επιστροφής τους είναι ταυτόσημο.

Κατά την έννοια του άρθρου 13α δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88, ως κατηγορίες νοούνται οι κλάσεις των ακόλουθων προϊόντων:

- τομάτες που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0702 00,

- αμύγδαλα χωρίς κέλυφος που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0802 12,

- φουντούκια που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0802 21 και 0802 22,

- κοινά καρύδια με κέλυφος που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0802 31,

- πορτοκάλια που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0805 10,

- κλημεντίνες που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0805 20 11, 0805 20 21 και 0805 20 31,

- monreales και satsumas που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0805 20 13, 0805 20 23 και 0805 20 33,

- μανταρίνια και wilkings που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0805 20 15, 0805 20 25 και 0805 20 35,

- tangerines που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0805 20 17, 0805 20 27 και 0805 20 37,

- άλλα παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0805 20 19, 0805 20 29 και 0805 20 39,

- λεμόνια που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0805 30 20, 0805 30 30 και 0805 30 40,

- πρασινολέμονα (limes) που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0805 30 90,

- επιτραπέζια σταφύλια που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0806 10,

- μήλα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0808 10,

- ροδάκινα και νεκταρίνια που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0809 30.

3. Στις ανακοινώσεις των κρατών μελών προς την Επιτροπή με τα υποδείγματα που εμφαίνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού: οι ποσότητες αναλύονται σύμφωνα με το εάν υπάγονται ή όχι στο πλαίσιο της επισιτιστικής βοήθειας που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 4 της συμφωνίας για τη γεωργία που συνάφθηκε στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης.

Στην περίπτωση κατά την οποία η προβλεπόμενη για την ανακοίνωση ημέρα είναι εθνική αργία, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος αποστέλλει την ανακοίνωση αυτή την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την εν λόγω εθνική αργία.

Η ανακοίνωση διαβιβάζεται με τηλεομοιοτυπία ή με οποιαδήποτε άλλη συσκευή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

4. Τα πιστοποιητικά δεν είναι μεταβιβάσιμα.

5. Επιπλέον των όρων που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87, η καταβολή των επιστροφών εξαρτάται από την προσκόμιση:

- για τα προϊόντα, για τα οποία έχει καθοριστεί κοινός κανόνας ποιότητας, του πιστοποιητικού ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2251/92,

- για τα προϊόντα, για τα οποία δεν έχει καθοριστεί κοινός κανόνας ποιότητας, και εφόσον εφαρμόζονται εθνικές προδιαγραφές σχετικά με την ποιότητα των οπωροκηπευτικών που εξάγονται προς τρίτες χώρες, ενός εγγράφου που εκδίδεται από τους οργανισμούς ελέγχου των κρατών μελών, το οποίο πιστοποιεί ότι τη στιγμή ελέγχου τα προϊόντα αυτά ανταποκρίνονται στις εν λόγω προδιαγραφές.

Ωστόσο, για τις παραδόσεις οπωροκηπευτικών που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87, εφόσον αφορούν ποσότητες βάρους ίσου ή κατώτερου των 500 χιλιογράμμων ανά κατηγορία προϊόντων, η προσκόμιση:

- του πιστοποιητικού ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2251/92

ή

- του εγγράφου που εκδίδεται κατ'εφαρμογή του πρώτου εδαφίου δεύτερη περίπτωση,

δεν απαιτείται για την πληρωμή της επιστροφής που αφορά τις πράξεις για τις οποίες δεν εφαρμόζεται η διαδικασία η οποία προβλέπεται στο άρθρο 38 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3665/85 ή στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 565/80 του Συμβουλίου (15).

Άρθρο 7

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1488/95 καταργείται. Ωστόσο, οι διατάξεις του άρθρου 4 του εν λόγω κανονισμού συνεχίζουν να εφαρμόζονται για τη χορήγηση των πιστοποιητικών που συνεπάγονται προκαθορισμό της επιστροφής, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 3 του ιδίου κανονισμού, οι αιτήσεις για την έκδοση των οποίων υποβάλλονται πριν από τις 18 Νοεμβρίου 1996 και οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 συνεχίζουν να εφαρμόζονται για τη χορήγηση των πιστοποιητικών χωρίς προκαθορισμό της επιστροφής, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 5, η έκδοση των οποίων ζητείται για τις εξαγωγές για τις οποίες η αποδοχή της διασάφησης εξαγωγής των προϊόντων έχει γίνει πριν από τις 25 Νοεμβρίου 1996.

Οι αναφορές στον καταργηθέντα κανονισμό νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό και διαβιβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που παρατίθεται στο παράρτημα V.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Το καθεστώς χορήγησης των επιστροφών σύμφωνα με τα συστήματα Α1 και Α2 εφαρμόζεται από τις 18 Νοεμβρίου 1996 για τα πιστοποιητικά του συστήματος Α1 και Α2 που ζητήθηκαν από την ημερομηνία αυτή και το καθεστώς χορήγησης των επιστροφών σύμφωνα με το σύστημα Β εφαρμόζεται από τις 25 Νοεμβρίου 1996 για τα πιστοποιητικά του συστήματος Β που ζητήθηκαν για τις εξαγωγές για τις οποίες η αποδοχή της διασάφησης εξαγωγής των προϊόντων είναι μεταγενέστερη της 24ης Νοεμβρίου 1996.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 1996.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 118 της 20. 5. 1972, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. L 132 της 16. 6. 1995, σ. 8.

(3) ΕΕ αριθ. L 349 της 31. 12. 1994, σ. 105.

(4) ΕΕ αριθ. L 161 της 29. 6. 1996, σ. 1.

(5) ΕΕ αριθ. L 145 της 29. 6. 1995, σ. 68.

(6) ΕΕ αριθ. L 280 της 23. 11. 1995, σ. 30.

(7) ΕΕ αριθ. L 331 της 2. 12. 1988, σ. 1.

(8) ΕΕ αριθ. L 214 της 8. 9. 1995, σ. 21.

(9) ΕΕ αριθ. L 366 της 24. 12. 1987, σ. 1.

(10) ΕΕ αριθ. L 284 της 6. 11. 1996, σ. 2.

(11) ΕΕ αριθ. L 351 της 14. 12. 1987, σ. 1.

(12) ΕΕ αριθ. L 134 της 20. 6. 1995, σ. 14.

(13) ΕΕ αριθ. L 219 της 4. 8. 1992, σ. 9.

(14) ΕΕ αριθ. L 332 της 22. 12. 1994, σ. 28.

(15) ΕΕ αριθ. L 62 της 7. 3. 1980, σ. 5.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

>ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

Υπόδειγμα ανακοίνωσης στοιχείων που θεσπίστηκε από το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2190/96

>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

>ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

Υπόδειγμα ανακοίνωσης στοιχείων που θεσπίστηκε από το άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2190/96

>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

>ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

Υπόδειγμα ανακοίνωσης στοιχείων που θεσπίστηκε από το άρθρο 4 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2190/96

>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

>ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

Υπόδειγμα ανακοίνωσης στοιχείων που θεσπίστηκε από το άρθρο 5 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2190/96

>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

Top