Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R2176

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2176/96 της Επιτροπής της 13ης Νοεμβρίου 1996 για προσαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 291, 14.11.1996, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 14/06/1999; καταργήθηκε εμμέσως από 399R1069

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2176/oj

31996R2176

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2176/96 της Επιτροπής της 13ης Νοεμβρίου 1996 για προσαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 291 της 14/11/1996 σ. 0015 - 0016


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2176/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Νοεμβρίου 1996 για προσαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1991, για την εναρμόνιση των τεχνικών κανόνων και των διοικητικών διατυπώσεων στο πεδίο της πολιτικής αεροπορίας (1), και ιδίως το άρθρο 11,

Εκτιμώντας:

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 προβλέπει ότι η Επιτροπή επιφέρει στους κοινούς τεχνικούς κανόνες και διοικητικές διατυπώσεις του παραρτήματος ΙΙ αυτού τις ως εκ της επιστημονικής και τεχνικής προόδου αναγκαίες τροποποιήσεις και ότι η στιγμή είναι κατάλληλη για τέτοιες τροποποιήσεις, ιδιαιτέρως όταν πρόκειται για τη βελτίωση των απαιτήσεων ασφάλειας 7

ότι ο κώδικας JAR 1 - «Ορισμοί» ενημερώθηκε τόσο ως προς την παραπομπή στο έγγραφο διακανονισμών των JAA και τα κράτη που το έχουν υπογράψει, όσο και προς περαιτέρω αποσαφήνιση κάποιων ορισμών 7

ότι ο κώδικας JAR 22 - «Ανεμόπτερα και ανεμόπτερα με κινητήρα» τροποποιήθηκε για να υπογραμμιστεί ότι δεν έχει εφαρμογή στα αιωρούμενα και στα υπερελαφρά αεροσκάφη 7

ότι ο κώδικας JAR 25 - «Μεγάλα αεροπλάνα» τροποποιήθηκε για να συμπεριληφθούν οι εγκεκριμένες τροποποιήσεις του αντίστοιχου αμερικανικού κώδικα (FAR 25) και για να ισχυροποιηθούν οι κανόνες που διέπουν την ασφάλεια του θαλάμου επιβατών, τη μελέτη αντοχής, τους επιχειρησιακούς περιορισμούς και τη μελέτη συστημάτων 7

ότι ο κώδικας JAR APU - «Βοηθητική μονάδα ισχύος» τροποποιήθηκε για να προστεθεί αναφορά σχετική με βοηθητικό υλικό (AMJ) που διευκολύνει την κατανόηση των κανόνων και τη συμμόρφωση προς αυτούς 7

ότι ο κώδικας JAR E - «Κινητήρες» τροποποιήθηκε προς ισχυροποίηση των κανόνων που συνδέονται με την πρόσκρουση/εισρόφηση ξένων σωμάτων καθώς και των συνεπειών από βλάβη του συμπιεστή, του ανεμιστήρα ή/και του άξονα 7

ότι ο κώδικας JAR VLA - «Πολύ ελαφρά αεροσκάφη» τροποποιήθηκε ώστε να υπογραμμιστεί ότι δεν έχει εφαρμογή σε υπερελαφρά αεροσκάφη 7

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής κανονισμών ασφαλείας και αερομεταφορών (2),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 1996.

Για την Επιτροπή

Neil KINNOCK

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 373 της 31. 12. 1991, σ. 4.

(2) Συνεδρίαση της επιτροπής κανονισμών ασφάλειας των αερομεταφορών / Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 1996.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Κατάλογος ισχυόντων κωδικών που περιέχουν τους κοινούς τεχνικούς κανόνες και διοικητικές διατυπώσεις για τις οποίες γίνεται λόγος στο άρθρο 3

1. Γενικά και διαδικαστικά

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

2. Πιστοποίηση τύπου προϊόντων και μερών αυτών

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

Top