Help Print this page 

Document 31996R1404

Title and reference
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1404/96 του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1996 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1973/92 σχετικά με τη δημιουργία χρηματοδοτικού μέσου για το περιβάλλον (Life)
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999
OJ L 181, 20.7.1996, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1404/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
Multilingual display
Text

31996R1404

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1404/96 του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1996 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1973/92 σχετικά με τη δημιουργία χρηματοδοτικού μέσου για το περιβάλλον (Life)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 181 της 20/07/1996 σ. 0001 - 0005


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1404/96 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1996 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1973/92 σχετικά με τη δημιουργία χρηματοδοτικού μέσου για το περιβάλλον (Life)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 130 Σ παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),

Αποφασίζοντας με τη διαδικασία του άρθρου 189 Γ της συνθήκης (4),

Εκτιμώντας:

ότι το χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον Life υλοποιείται κατά φάσεις 7 ότι η πρώτη φάση λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1995 7

ότι το πρώτο εδάφιο του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1973/92 (5), προβλέπει ότι η Επιτροπή διατυπώνει προτάσεις για τις ενδεχόμενες προσαρμογές που πρέπει να γίνουν προκειμένου να επέλθουν βελτιώσεις για τη συνέχιση της δράσης μετά το πρώτο στάδιο 7

ότι, λόγω της θετικής συμβολής του Life στην επίτευξη των στόχων της κοινοτικής πολιτικής για το περιβάλλον, θα πρέπει να θεσπισθεί μια δεύτερη φάση διαρκείας τεσσάρων ετών, η οποία θα λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1999 7

ότι η πείρα που έχει αποκτηθεί κατά την πρώτη φάση του Life δείχνει ότι είναι αναγκαίο να επικεντρωθούν οι προσπάθειες με σαφέστερο προσδιορισμό των τομέων δραστηριότητας που μπορούν να λάβουν κοινοτική χρηματοδοτική ενίσχυση, να βελτιωθούν οι διαδικασίες διαχείρισης και να προσδιορισθούν σαφέστερα τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης αυτών των δραστηριοτήτων 7

ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια των διαδικασιών εφαρμογής του Life και των διαδικασιών ενημέρωσης του κοινού και των προσώπων που θα μπορούσαν να ωφεληθούν από το πρόγραμμα 7

ότι οι προπαρασκευαστικές δράσεις θα πρέπει να αφορούν την προώθηση κοινών διακρατικών δράσεων, τη συνεργασία και τη μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ κυβερνητικών φορέων (τοπικών, περιφερειακών ή εθνικών) ή/και μη κυβερνητικών φορέων ή/και μεταξύ κοινωνικοοικονομικών παραγόντων 7

ότι τα πρόσθετα πρωτόκολλα στις ευρωπαϊκές συμφωνίες μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και ορισμένων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, αφετέρου, προβλέπουν τη συμμετοχή των χωρών αυτών, στα κοινοτικά προγράμματα, και ιδίως σε αυτά που αφορούν το περιβάλλον 7

ότι, εφόσον οι ως άνω χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης θα πρέπει να καλύψουν τα έξοδα συμμετοχής τους με ίδιους πόρους, η Κοινότητα μπορεί να αποφασίσει, εφόσον ενδείκνυται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για το γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τις σχετικές συμφωνίες σύνδεσης, σχετικά με ένα συμπλήρωμα της συνεισφοράς της συγκεκριμένης χώρας 7

ότι, για τις παράκτιες τρίτες χώρες της Μεσογείου και της Βαλτικής Θάλασσας, εκτός των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες έχουν υπογράψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν δραστηριότητες τεχνικής βοήθειας και επίδειξης 7

ότι στον παρόντα κανονισμό εγγράφεται ένα ποσό δημοσιονομικής αναφοράς κατα την έννοια του σημείου 2 της δήλωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 6ης Μαρτίου 1995, για όλη τη διάρκεια του προγράμματος, χωρίς να θίγονται οι αρμοδιότητες της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής όπως αυτές καθορίζονται από τη συνθήκη,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1973/92 τροποποιείται ως εξής:

1. Τα άρθρα 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 1

Δημιουργείται ένα χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον, στο εξής καλούμενο "Life".

Ο γενικός στόχος του Life είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη και, εφόσον απαιτείται, στην εφαρμογή της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας.

Άρθρο 2

Οι τομείς δραστηριότητας οι οποίοι είναι επιλέξιμοι για χρηματοδοτική ενίσχυση από το Life είναι:

1. Στην Κοινότητα:

α) οι δράσεις που αφορούν την προστασία της φύσεως:

δράσεις που ορίζονται στο άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (*), και απαιτούνται για την εφαρμογή της οδηγίας του Συμβουλίου 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 2ας Απριλίου 1979, περί της διατήρησης των αγρίων πτηνών (**), και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, και ιδίως του ευρωπαϊκού δικτύου Natura 2000 7

β) οι λοιπές δράσεις για την εφαρμογή της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας:

i) καινοτόμες δράσεις και δράσεις επίδειξης με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στις βιομηχανικές δραστηριότητες 7

ii) δράσεις επίδειξης, προβολής και παροχής τεχνικής βοήθειας στις τοπικές αρχές ώστε να ενθαρρύνεται η ενσωμάτωση του περιβαλλοντικού προβληματισμού στη χωροταξική οργάνωση και στο χωροταξιακό σχεδιασμό, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης 7

iii) προπαρασκευαστικές δράσεις που αποβλέπουν στην εφαρμογή της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας, και ιδίως όσον αφορά:

- την προστασία και ορθολογική διαχείριση των παράκτιων περιοχών, υδάτινων ρευμάτων που εκβάλλουν στις ζώνες αυτές και, ενδεχομένως, των υγροτόπων τους και διαρκή διαχείριση αυτών των ζωνών και υδάτινων ρευμάτων,

- τη μείωση των αποβλήτων, και ιδίως των τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων,

- την προστασία των υδάτινων πόρων και τη διαχείριση των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας λυμάτων ή μολυσμένων υδάτων,

- την ατμοσφαιρική ρύπανση, την οξύνση, το τροποσφαιρικό όζον,

2. Στις παράκτιες τρίτες χώρες της Μεσογείου και της Βαλτικής Θάλασσας, εκτός των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, που έχουν υπογράψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα:

α) η τεχνική βοήθεια για τη δημιουργία των αναγκαίων διοικητικών μηχανισμών στον τομέα του περιβάλλοντος καθώς και για την εκπόνηση πολιτικής και προγραμμάτων δράσης για το περιβάλλον 7

β) η διατήρηση ή αποκατάσταση, από την άποψη προστασίας της φύσης, σημαντικών βιοτόπων που φιλοξενούν απειλούμενα είδη της χλωρίδας και της πανίδας 7

γ) οι δράσεις επίδειξης για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

3. Τα συνοδευτικά μέτρα τα οποία απαιτούνται για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την προώθηση των δράσεων που έχουν αναληφθεί κατά τη πρώτη φάση βάσει των ανωτέρω σημείων 1 και 2 και η διάδοση πληροφοριών περί της εμπειρίας και των αποτελεσμάτων που απορρέουν από τις δράσεις αυτές.

(*) ΕΕ αριθ. L 206 της 22. 7. 1992, σ. 7.

(**) ΕΕ αριθ. L 103 της 25. 4. 1979, σ. 1 7 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία (ΕΕ αριθ. L 164, της 30. 6. 1994, σ. 9).»

2. Το άρθρο 3 διαγράφεται.

3. Τα άρθρα 7 και 8 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 7

1. Το Life υλοποιείται κατά φάσεις. Η δεύτερη φάση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 1996 και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1999.

Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για την εφαρμογή της δεύτερης φάσης για την περίοδο 1996 έως 1999, θα είναι 450 εκατομμύρια Ecu.

Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εγκρίνει τις ετήσιες πιστώσεις εντός των ορίων των δημοσιονομικών προοπτικών.

2. Για τις επόμενες περιόδους εφαρμογής του Life, το ποσό αναφοράς θα εντάσσεται εντός του ισχύοντος κοινοτικού χρηματοδοτικού πλαισίου.

3. Με βάση έκθεση που θα διαβιβάσει η Επιτροπή πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου 1997, το Συμβούλιο θα προβεί, πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1997, σε εξέταση του ποσού αναφοράς ενόψει ενδεχομένης αναθεώρησης αυτού του ποσού, σύμφωνα με τις διαδικασίες της συνθήκης, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών προοπτικών, λαμβανομένων υπόψη των ληφθεισών αιτήσεων.

Άρθρο 8

1. Τα ποσοστά των πόρων που διατίθενται σε κάθε τομέα δραστηριότητας που αναφέρεται στο άρθρο 2 έχουν ως εξής:

α) 46 % για δράσεις που αναλαμβάνονται βάσει του άρθρου 2 σημείο 1 στοιχείο α) 7

β) 46 % για δράσεις που αναλαμβάνονται βάσει του άρθρου 2 σημείο 1 στοιχείο β), εκ του οποίου ένα 12 % κατ' ανώτατο όριο μπορεί να διατίθεται για δράσεις που αναλαμβάνονται βάσει του άρθρου 2 σημείο 1 στοιχείο β) iii) 7

γ) 5 % για δράσεις που αναλαμβάνονται βάσει του άρθρου 2 σημείο 2 7

δ) 3 % για δράσεις που αναλαμβάνονται βάσει του άρθρου 2 σημείο 3.

2. Το ποσοστό της κοινοτικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης για τις δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 σημείο 1 και σημείο 2 στοιχεία β) και γ), είναι κατ' ανώτατο όριο το 50 % του επιλέξιμου κόστους:

Κατ' εξαίρεση, το ποσοστό αυτό θα είναι:

- κατ' ανώτατο όριο το 30 % του κόστους για δράσεις που αποφέρουν σημαντικά έσοδα. Στην περίπτωση αυτή, η συμμετοχή των δικαιούχων στη χρηματοδότηση θα είναι τουλάχιστον ίση προς την κοινοτική ενίσχυση,

- κατ' ανώτατο όριο το 75 % του κόστους για δράσεις που αφορούν οικοτόπους προτεραιότητας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή είδη προτεραιότητας όπως ορίζονται στην οδηγία 92/43/ΕΟΚ ή τα είδη πτηνών που αναφέρονται στην οδηγία 79/409/ΕΟΚ και απειλούνται με εξαφάνιση.

3. Το ποσοστό κοινοτικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης για τις δράσεις τεχνικής βοήθειας, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) και για τα συνοδευτικά μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 2 σημείο 3, ανέρχεται κατ' ανώτατο όριο σε 100 % του κόστους των δράσεων αυτών.»

4. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 9

1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τις προτάσεις για τις προς χρηματοδότηση δράσεις. Στις περιπτώσεις που στις δράσεις συμμετέχουν περισσότερα του ενός κράτη μέλη, η πρόταση υποβάλλεται από το κράτος μέλος στο οποίο έχει την έδρα της η συντονιστική αρχή ή φορέας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή πριν από τις 31 Ιανουαρίου. Η Επιτροπή αποφασίζει περί των αιτήσεων αυτών πριν από τις 31 Ιουλίου.

2. Ωστόσο, η Επιτροπή μπορεί, δημοσιεύοντας στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να ζητήσει από φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα στην Κοινότητα να υποβάλουν αίτηση για συμβολή σε δράσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κοινότητα.

3. Οι αιτήσεις των τρίτων χωρών υποβάλλονται στην Επιτροπή από τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

4. Η Επιτροπή υποβάλλει στα κράτη μέλη σύνοψη των κυρίων στοιχείων και του περιεχομένου των προτάσεων που έχουν παραληφθεί στο πλαίσιο εκδηλώσεων ενδιαφέροντος καθώς και των αιτήσεων που προέρχονται από τρίτες χώρες. Κατόπιν αιτήσεως ενός κράτους μέλους, η Επιτροπή θέτει τα πρωτότυπα έγγραφα στη διάθεσή του προς μελέτη.

5. Οι δράσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2 σημείο 1 στοιχείο α) και τα σχετικά συνοδευτικά τους μέτρα διέπονται από τη διαδικασία του άρθρου 21 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 7 οι λοιπές δράσεις Life εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή ενημερώνει τις επιτροπές του άρθρου 21 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και του άρθρου 13 του παρόντος κανονισμού περί της εφαρμογής των κριτηρίων και προτεραιοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 9α.

Οι δράσεις που εγκρίνονται οδηγούν:

- στην περίπτωση δράσεων που αναλαμβάνονται στην Κοινότητα, σε απόφαση πλαίσιο της Επιτροπής, η οποία απευθύνεται στα κράτη μέλη και αφορά τις προτάσεις που έχουν εγκριθεί και σε επιμέρους αποφάσεις, οι οποίες απευθύνονται στους δικαιούχους και αφορούν τις συγκεκριμένες δράσεις,

- στην περίπτωση δράσεων που αναλαμβάνονται σε τρίτες χώρες, σε συμβόλαιο ή συμφωνία που καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταίρων, και η οποία συνάπτεται με τους δικαιούχους που ευθύνονται για την υλοποίηση των δράσεων αυτών.

6. Το ποσό της χρηματοδοτικής ενίσχυσης, οι διαδικασίες χρηματοδότησης και οι έλεγχοι καθώς και όλες οι τεχνικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη χορήγηση της ενίσχυσης καθορίζονται με βάση τη φύση και τη μορφή της εγκριθείσας δράσης και ορίζονται είτε στην απόφαση της Επιτροπής είτε στο συμβόλαιο ή τη συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ των δικαιούχων.»

5. Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 9α

1. Οι δράσεις που προτείνονται και αναφέρονται στο άρθρο 2 πρέπει να συμμορφώνονται στις διατάξεις της συνθήκης για την κοινοτική νομοθεσία και να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Γενικά κριτήρια για δράσεις στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα:

- να παρουσιάζουν κοινοτικό ενδιαφέρον και να συμβάλλουν σημαντικά στην εφαρμογή της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας,

- να εκτελούνται από τεχνικώς και οικονομικώς ικανούς συμμετέχοντες,

- να είναι εφικτές από άποψη τεχνικών προτάσεων, διαχείρισης (χρονοδιάγραμμα, προϋπολογισμός) και σχέσης κόστους/οφέλους,

- η συμβολή σε μια πολυεθνική προσέγγιση μπορεί να είναι ένα πρόσθετο κριτήριο εφόσον η προσέγγιση αυτή θα έχει πιθανώς ουσιαστικά αποτελέσματα από άποψη σκοπιμότητας, λογικής και κόστους, σε σχέση με μια εθνική προσέγγιση.

β) Ειδικά κριτήρια για δράσεις στην Κοινότητα:

i) όσον αφορά τις δράσεις για τη διατήρηση της φύσης όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημεία 1 στοιχείο α), θα πρέπει να έχουν στόχο:

- τις τοποθεσίες που προτείνει ένα κράτος μέλος βάσει του άρθρου 4 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ

ή

- τις τοποθεσίες που έχουν χαρακτηριστεί βάσει του άρθρου 4 της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ

ή

- τα είδη που αναφέρονται στην οδηγία 92/43/ΕΟΚ, παράρτημα ΙΙ και ΙV, ή στην οδηγία 79/409/ΕΟΚ, παράρτημα Ι 7

ii) όσον αφορά τις δράσεις βιομηχανικής δραστηριότητας, θα πρέπει να πληρούν τα κατάλληλα κριτήρια μεταξύ των ακολούθων κριτηρίων:

- να παρέχουν λύσεις για την επίλυση ενός προβλήματος που προκύπτει πολύ συχνά στην Κοινότητα ή έχει μεγάλη σημασία για ορισμένα κράτη μέλη,

- να είναι καινοτόμοι από τεχνική άποψη και να αποτελούν πρόοδο,

- να αποτελούν παράδειγμα και να σημαίνουν πρόοδο σε σύγκριση με την υπάρχουσα κατάσταση,

- να είναι ικανές να προωθούν την ευρεία εφαρμογή πρακτικών και τεχνολογιών που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος,

- να αποσκοπούν στην ανάπτυξη και τη μεταφορά τεχνογνωσίας η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ίδιες ή ανάλογες καταστάσεις,

- να έχουν ένα εν δυνάμει ικανοποιητικό λόγο κόστους/απόδοσης από περιβαλλοντική άποψη 7

iii) όσον αφορά τις δράσεις των τοπικών αρχών, θα πρέπει να πληρούν τα κατάλληλα κριτήρια μεταξύ των ακολούθων κριτηρίων:

- να παρέχουν λύσεις για την επίλυση ενός προβλήματος που προκύπτει πολύ συχνά στην Κοινότητα, ή έχει μεγάλη σημασία για ορισμένα κράτη μέλη,

- να αποδεικνύουν την καινοτομία των προβλεπομένων δράσεων μέσω της εφαρμοζόμενης μεθοδολογίας,

- να αποτελούν παράδειγμα και να σημαίνουν πρόοδο σε σύγκριση με την υπάρχουσα κατάσταση,

- να προωθούν τη συνεργασία στον τομέα του περιβάλλοντος.

iv) όσον αφορά τις προπαρασκευαστικές δράσεις, αυτές θα πρέπει να προπαρασκευάζουν δράσεις πιο διαρθρωτικού χαρακτήρα.

γ) Κριτήρια για δράσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε τρίτες χώρες:

- να παρουσιάζουν κοινοτικό ενδιαφέρον, ιδίως λόγω της συμβολής τους στην εφαρμογή περιφερειακών και διεθνών προσανατολισμών και συμφωνιών,

- να συμβάλλουν στην υλοποίηση μιας προσέγγισης που προωθεί τη σταθερή ανάπτυξη σε διεθνές, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο,

- να προσφέρουν λύσεις σε περιβαλλοντικά προβλήματα που κυριαρχούν στην περιοχή και στον σχετικό τομέα,

- να αυξάνουν τη συνεργασία σε διασυνοριακό, διεθνικό ή περιφερειακό επίπεδο,

- να είναι εξασφαλισμένη η δυνατότητα υλοποίησής τους από άποψη τεχνικών προτάσεων, διαχείρισης (χρονοδιάγραμμα, προϋπολογισμός) και σχέσης κόστους-οφέλους,

- να εκτελούνται από τεχνικώς και οικονομικώς ικανούς συμμετέχοντες.

2. Οι αιτήσεις βάσει του άρθρου 2 σημείο 1 στοιχείο β) i) και ii) οι οποίες δεν πληρούν τα σχετικά ειδικά κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) ii) και iii), δεν θα λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης από το Life.

Άρθρο 9β

Όσον αφορά τις απαιτήσεις για τις δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 σημείο 1 στοιχείο β) i) ii) και iii), το κόστος που αφορά τις ακόλουθες περιπτώσεις θεωρείται ως μη επιλέξιμο:

- το κόστος μελετών που δεν αφορούν άμεσα τον επιδιωκόμενο στόχο των χρηματοδοτούμενων δράσεων,

- το κόστος επενδύσεων για μεγάλα έργα υποβολής ή επενδύσεων μη καινοτόμου διαρθρωτικού χαρακτήρα,

- το κόστος που αφορά δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης,

- δραστηριότητες που έχουν ήδη επιβεβαιωθεί σε βιομηχανική κλίμακα.»

6. Στο άρθρο 10, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Προκειμένου να εξασφαλίζεται η επιτυχία των δράσεων που εκτελούνται από όσους λαμβάνουν την κοινοτική χρηματοδοτική ενίσχυση, η Επιτροπή θα λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να:

- εξακριβώνει ότι οι δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν από την Κοινότητα εκτελέστηκαν δεόντως και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού,

- να προλαμβάνονται και να διώκονται οι παρατυπίες,

- να ανακτώνται τα κεφάλαια που έχουν εισπραχθεί αχρεωστήτως κατόπιν αμέλειας ή κατάχρησης.»

7. Στο άρθρο 11, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Η Επιτροπή μπορεί να μειώσει, να αναστείλει ή να ανακτήσει το ποσό της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που έχει χορηγηθεί για μια δράση, εάν ανακαλύψει παρατυπίες, συμπεριλαμβανομένης και της μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού ή εάν αποκαλυφθεί ότι, δίχως να έχει ζητηθεί προηγουμένως η έγκριση της Επιτροπής, η δράση έχει υποστεί σημαντική αλλαγή που έρχεται σε σύγκρουση με τη φύση ή τους όρους εφαρμογής της δράσης.»

8. Στο άρθρο 12, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την αποτελεσματική παρακολούθηση της εφαρμογής των δράσεων που χρηματοδοτεί η Κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Η παρακολούθηση γίνεται βάσει εκθέσεων που εκπονούνται χρησιμοποιώντας τις διαδικασίες που έχει εγκρίνει η Επιτροπή και ο δικαιούχος και περιλαμβάνει επίσης δειγματοληπτικούς ελέγχους.»

9. Παρεμβάλλεται στο ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 13α

Το χρηματοδοτικό μέσο Life είναι ανοικτό στη συμμετοχή των συνδεδεμένων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΧΚΑΕ), σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στα πρόσθετα πρωτόκολλα που προσαρτώνται στις συμφωνίες σύνδεσης σχετικά με τη συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα (που πρόκειται να συναφθούν ή έχουν συναφθεί) με τις χώρες αυτές, βάσει προσθέτων πιστώσεων.»

10. Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 14

Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1998, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και με τη χρήση των πιστώσεων και διατυπώνει προτάσεις για τις ενδεχόμενες προσαρμογές που πρέπει να γίνουν προκειμένου να συνεχισθεί η δράση και μετά το πέρας της δεύτερης φάσης.

Το Συμβούλιο, σύμφωνα με τη συνθήκη, αποφασίζει για την εφαρμογή της τρίτης φάσης από 1ης Ιανουαρίου 2000.»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 1996.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

D. SPRING

(1) ΕΕ αριθ. C 184 της 18. 7. 1995, σ. 12.

(2) ΕΕ αριθ. C 18 της 22. 2. 1996.

(3) ΕΕ αριθ. C 100 της 2. 4. 1996.

(4) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 1995 (ΕΕ αριθ. C 323 της 4. 12. 1995), κοινή θέση του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1995 (ΕΕ αριθ. C 134 της 6. 5. 1996) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουνίου 1996 (ΕΕ αριθ. 181 της 24. 6. 1996).

(5) ΕΕ αριθ. L 206 της 22. 7. 1992, σ. 1.

Top