Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1229

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1229/96 της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 1996 περί δημοπρασίας για την πώληση, με σκοπό την εξαγωγή, του δεματοποιημένου καπνού που κατέχει ο ελληνικός οργανισμός παρέμβασης

OJ L 161, 29.6.1996, p. 86–88 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1229/oj

31996R1229

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1229/96 της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 1996 περί δημοπρασίας για την πώληση, με σκοπό την εξαγωγή, του δεματοποιημένου καπνού που κατέχει ο ελληνικός οργανισμός παρέμβασης

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 161 της 29/06/1996 σ. 0086 - 0088


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1229/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουνίου 1996 περί δημοπρασίας για την πώληση, με σκοπό την εξαγωγή, του δεματοποιημένου καπνού που κατέχει ο ελληνικός οργανισμός παρέμβασης

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 727/70 του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 1970, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του ακατέργαστου καπνού (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92 (2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 4,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 του Συμβουλίου, της 28ης Δεκεμβρίου 1992, περί της αξίας της λογιστικής μονάδας και των συντελεστών μετατροπής που πρέπει να εφαρμόζονται στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 150/95 (4), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας:

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3389/73 της Επιτροπής (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3477/93 (6), καθορίζει τις διαδικασίες και τους όρους της διαθέσεως προς πώληση των καπνών που κατέχονται από τους οργανισμούς παρεμβάσεως, και ότι με το άρθρο 5 παράγραφος 1 ορίζει το ποσό της εφαρμοζόμενης εγγύησης 7 ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη της αγοράς και οι επιστροφές κατά την εξαγωγή που μεσολάβησαν από τότε 7

ότι, λόγω των προβλημάτων που δημιουργούνται από την αποθεματοποίηση του δεματοποιημένου καπνού, και κυρίως λόγω των εξόδων αποθεματοποίησης, κρίνεται σκόπιμο να διεξαχθεί δημοπρασία για τη διάθεση προς πώληση του καπνού αυτού ανά παρτίδες και να εξαχθεί ο καπνός αυτός χωρίς επιστροφή 7

ότι η πληρωμή, για το σύνολο των παρτίδων αυτών, πραγματοποιείται πριν από την απόσυρση του καπνού 7 ότι πρέπει να προβλεφθεί ότι, κατόπιν αιτήσεως του υπερθεματιστή, θα αποδεσμεύεται η ασφάλεια κατά το μέτρο που πραγματοποιούνται οι εξαγωγές για τις ποσότητες καπνού που αποσύρθηκαν 7

ότι, λόγω των υφισταμένων ιδιοτυπιών του τομέα του καπνού, τα γενεσιουργά αίτια των ισοτιμιών που θα εφαρμοστούν, για μεν τις προσφορές που θα ληφθούν υπόψη, θα πρέπει να είναι η πληρωμή της τιμής αγοράς, για δε τις εγγυήσεις, η δημοσίευση της προκήρυξης 7 ότι θα πρέπει συνεπώς να γίνει παρέκκλιση από το άρθρο 10 παράγραφος 1 και το άρθρο 12 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1068/93 της Επιτροπής (7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1164/96 (8), με την επιφύλαξη του καθορισμού της ισοτιμίας για την πληρωμή της τιμής αγοράς σύμφωνα με τα άρθρα 13 έως 17 του εν λόγω κανονισμού 7

ότι θα πρέπει να οριστούν οι ημερομηνίες για την ανάληψη και την εξαγωγή του καπνού από τον ανάδοχο, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις εν λόγω ποσότητες, την κτηθείσα πείρα καθώς και τις απαιτήσεις μιας ορθής οικονομικής διαχείρισης 7

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης καπνού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Πωλούνται για εξαγωγή προς τρίτες χώρες πέντε παρτίδες δεματοποιημένου καπνού που προέρχονται από τις συγκομιδές 1983, 1986, 1990, 1991 και 1992 που κατέχει ο ελληνικός οργανισμός παρέμβασης, συνολικού βάρους 2 095 τόνων περίπου, κατανεμημένων όπως εμφαίνεται στο παράρτημα. Η προς πώληση ποσότητα αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

Η Επιτροπή ανακοινώνει τη θέση σε πώληση των παρτίδων στην προκήρυξη του διαγωνισμού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σειρά C.

Άρθρο 2

Η πώληση πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία δημοπρασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3389/73, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Η λήξη προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών στην έδρα της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθορίζεται στην προκήρυξη της δημοπρασίας.

Άρθρο 4

Η ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας για την υποβολή της συνολικής ποσότητας του καπνού από τον υπερθεματιστή, που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3389/73, καθορίζεται κατά τη λήξη του τρίτου μήνα που έπεται της ημερομηνίας δημοσίευσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 5

1. Η εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3389/73 συστήνεται για τα καπνά που είναι αποθεματοποιημένα στην Ελλάδα επ' ονόματι και στη Διεύθυνση Διαχείρισης Αγορών Γεωργικών Προϊόντων (ΔΙΔΑΓΕΠ), Αχαρνών 241, GR-10438 Αθήνα.

2. Η Επιτροπή ανακοινώνει αμέσως τα αποτελέσματα της δημοπρασίας στον ενδιαφερόμενο οργανισμό παρέμβασης. Αυτός αποδεσμεύει αμέσως τις εγγυήσεις των προσφερόντων, των οποίων οι προσφορές δεν ήταν παραδεκτές, καθώς και υπέρ αυτών των οποίων δεν έγινε η κατακύρωση.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3389/73, οι εγγυήσεις του ή των υπερθεματιστών αποδεσμεύονται αμέσως μόλις πληρωθούν οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο 7 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού.

3. Κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, η εγγύηση αποδεσμεύεται κατ' αναλογία των ποσοτήτων καπνού για τις οποίες προσκομίζονται οι αποδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 6

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3389/73, η προσφερόμενη τιμή ανά χιλιόγραμμο καπνού πρέπει να εκφράζεται σε Ecu ανά χιλιόγραμμο.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3389/73, το ποσό της εγγύησης ορίζεται σε 0,85 Ecu ανά χιλιόγραμμο δεματοποιημένου καπνού.

Άρθρο 7

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10 παράγραφος 1 και το άρθρο 12 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1068/93, η γενεσιουργός αιτία της γεωργικής ισοτιμίας που εφαρμόζεται για:

- την πληρωμή των προσφορών που λαμβάνονται υπόψη είναι η πληρωμή της τιμής αγοράς,

- το ποσό της εγγύησης είναι η δημοσίευση της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Είναι δυνατή η κλιμάκωση της παραλαβής.

Άρθρο 8

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10α παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3389/73, η τελωνειακή δήλωση εξαγωγής πρέπει να έχει γίνει αποδεκτή εντός των δώδεκα μηνών που έπονται της λήξεως προθεσμίας η οποία ορίζεται στο άρθρο 4.

Άρθρο 9

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 1996.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 94 της 28. 4. 1970, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. L 215 της 30. 7. 1992, σ. 70.

(3) ΕΕ αριθ. L 387 της 31. 12. 1992, σ. 1.

(4) ΕΕ αριθ. L 22 της 31. 1. 1995, σ. 1.

(5) ΕΕ αριθ. L 345 της 15. 12. 1973, σ. 47.

(6) ΕΕ αριθ. L 317 της 18. 12. 1993, σ. 30.

(7) ΕΕ αριθ. L 108 της 1. 5. 1993, σ. 106.

(8) ΕΕ αριθ. L 153 της 27. 6. 1996, σ. 41.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

Top