Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995Y0722(02)

Ψήφισμα του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 για την περαιτέρω ανάπτυξη των κινητών και προσωπικών επικοινωνιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

OJ C 188, 22.7.1995, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

31995Y0722(02)

Ψήφισμα του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 για την περαιτέρω ανάπτυξη των κινητών και προσωπικών επικοινωνιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 188 της 22/07/1995 σ. 0003 - 0004


ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 29ης Ιουνίου 1995

για την περαιτέρω ανάπτυξη των κινητών και προσωπικών επικοινωνιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(95/C 188/02)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Εκτιμώντας:

ότι, μετά την εξέταση, το 1992, του τομέα των τηλεπικοινωνιών, το Συμβούλιο, στο ψήφισμά του 93/C 213/01 της 22ας Ιουλίου 1993 (1), κάλεσε την Επιτροπή να δημοσιεύσει μία Πράσινη Βίβλο για τις κινητές και προσωπικές επικοινωνίες, την οποία η Επιτροπή ενέκρινε στις 27 Απριλίου 1994 7

ότι, σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή διεξήγαγε ευρείες διαβουλεύσεις και υπέβαλε ανακοίνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την έκβαση των διαβουλεύσεων σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για τις κινητές και προσωπικές επικοινωνίες,

1. ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ την ευρεία διαβούλευση που έχει διενεργήσει η Επιτροπή όσον αφορά τις κύριες αρχές και τους θεμελιώδεις στόχους της Πράσινης Βίβλου για τις κινητές και προσωπικές επικοινωνίες και ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ τη γενική συναίνεση η οποία προέκυψε από αυτές, καθώς και τους τομείς όπου δεν υπήρξε γενική συναίνεση 7

2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ την κατάρτιση ρυθμιστικού πλαισίου ευνοϊκού για την ανάπτυξη του τομέα κινητών και προσωπικών επικοινωνιών, στο πλαίσιο της γενικής μεταρρύθμισης του τομέα των τηλεπικοινωνιών 7

3. ΘΕΩΡΕΙ ΩΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ για την ανάπτυξη του τομέα των κινητών και προσωπικών επικοινωνιών, να εξασφαλιστεί στην Ένωση:

α) η γενίκευση του ανταγωνισμού στην παροχή κινητών και προσωπικών επικοινωνιών, και η χορήγηση αδειών σύμφωνα με κριτήρια αντικειμενικά, διαφανή, αναλογικά και μη εισάγοντα διακρίσεις 7

β) ότι μόνο λόγοι που αφορούν τις βασικές απαιτήσεις και δη την αποτελεσματική χρήση του φάσματος συχνοτήτων, μπορούν να περιορίσουν τον αριθμό των χορηγουμένων αδειών για τις κινητές και προσωπικές επικοινωνίες 7

γ) ο θεμιτός ανταγωνισμός στην αγορά κινητών και προσωπικών επικοινωνιών, και ιδίως η τήρηση της απαγόρευσης των σταυροειδών επιδοτήσεων που παρεμποδίζουν τον εν λόγω ανταγωνισμό 7

δ) στο πλαίσιο της γενικής μεταρρύθμισης των τηλεπικοινωνιών και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προώθησης του θεμιτού ανταγωνισμού, ο ενδεδειγμένος συνδυασμός των υπηρεσιών κινητών και σταθερών επικοινωνιών 7

ε) η άρση των εμποδίων κανονιστικού χαρακτήρα για τη σύναψη, με τρόπο που δεν δημιουργεί διακρίσεις, συμφωνιών για την εμπορία υπηρεσιών κινητών και προσωπικών επικοινωνιών, δεδομένου ότι η εν λόγω δραστηριότητα εμπορίας πρέπει να διέπεται από κώδικα συμπεριφοράς, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών 7

στ) ότι τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους φορείς εκμετάλλευσης, το ταχύτερο δυνατό, να διασυνδέουν άμεσα τα δίκτυα κινητών και σταθερών επικοινωνιών ή τα δίκτυα κινητών επικοινωνιών μεταξύ τους 7

ζ) ότι τα κράτη μέλη καταβάλουν τις δέουσες προσπάθειες ώστε τα τεθεί σε λειτουργία, το ταχύτερο, ένα σύστημα ελεύθερης εγκατάστασης και ελεύθερης χρήσης των υποδομών από τους φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών κινητών και προσωπικών επικοινωνιών για την άσκηση των δραστηριοτήτων που προβλέπει η άδειά τους 7

η) στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της ευρωπαϊκής επιτροπής ραδιοεπικοινωνιών (ERC) και σύμφωνα με το ψήφισμα 90/C 166/04 του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1990 (1), μια πιο ισόρροπη κατανομή το φάσματος των συχνοτήτων μεταξύ των διαφόρων χρήσεών τους 7

θ) η έγκαιρη διάθεση, βάσει του μηχανισμού απόφασης της ERC, καταλλήλων ζωνών συχνοτήτων, ώστε να υποστηριχθεί η κατά προτεραιότητα ανάπτυξη και η εισαγωγή τεχνολογιών και συστημάτων κινητών και προσωπικών επικοινωνιών σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 7

ι) ο καθορισμός, μέχρι την 1η Ιουνίου 1996, εναρμονισμένης προσέγγισης των αδειών για τις δορυφορικές κινητές και προσωπικές επικοινωνίες, μετά από μελέτη της ευρωπαϊκής επιτροπής τηλεπικοινωνιακών ρυθμιστικών αρχών (ECTRA) 7

4. ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ:

α) κατάρτιση σαφών χρονοδιαγραμμάτων όσον αφορά την τυποποίηση, την αριθμοδότηση και τις συχνότητες για τις κινητές και προσωπικές επικοινωνίες 7

β) καθορισμός των αναγκαίων προϋποθέσεων για την αμοιβαία αναγνώριση πιστότητας όλων των τηλεπικοινωνιακών τερματικών 7

γ) διεξοδική ανάλυση ενός συνόλου θεμάτων δημόσιου ενδιαφέροντος, ιδίως:

- τις ενδεχόμενες επιπτώσεις των ραδιοηλεκτρικών εκπομπών στη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των προσώπων,

- τις ευκαιρίες ανάπτυξης της απασχόλησης και τις εκπαιδευτικές ανάγκες που ενδέχεται να δημιουργηθούν από την ανάπτυξη αυτή,

- τα θέματα προστασίας του καταναλωτή,

- τα αισθητικά και περιβαλλοντικά προβλήματα που ενδέχεται να δημιουργηθούν από την εγκατάσταση κεραιών 7

δ) περαιτέρω υποστήριξη της εξέλιξης προς το παγκόσμιο σύστημα κινητών τηλεπικοινωνιών (UMTS), το οποίο θεωρείται ως η κύρια συμβολή στις μελλοντικές προσωπικές επικοινωνίες,

5. ΤΟΝΙΖΕΙ τη σημασία της συγκρίσιμης και αποτελεσματικής πρόσβασης στις αγορές των τρίτων χωρών και της κατά το δυνατό γενικευμένης χρήσης διεθνών προτύπων, όσον αφορά τις τεχνολογίες, τους εξοπλισμούς και τις υπηρεσίες κινητών και προσωπικών επικοινωνιών 7

6. ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ την πρόθεση της Επιτροπής να στηρίξει τη δημιουργία ευρωπαϊκού φόρουμ για τις υπηρεσίες κινητών και προσωπικών επικοινωνιών 7

7. ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ τις προτάσεις που υπέβαλε η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της 7

8. ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τα συνοδευτικά μέτρα για την υλοποίηση των στόχων προτεραιότητας και των κυριότερων συμπληρωματικών δράσεων που αναφέρονται ανωτέρω 7

9. ΖΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο ως προς την εφαρμογή και τα αποτελέσματα των μέτρων που αναφέρονται στο παρόν ψήφισμα, έως την 1η Ιανουαρίου 1997.

(1) ΕΕ αριθ. C 213 της 6. 8. 1993, σ. 1.

(1) ΕΕ αριθ. C 166 της 7. 7. 1990, σ. 4.

Top