EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R2989

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2989/95 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1995, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1765/92 για τη θέσπιση καθεστώτος στήριξης των παραγωγών ορισμένων αροτραίων καλλιεργειών

OJ L 312, 23.12.1995, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2989/oj

31995R2989

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2989/95 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1995, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1765/92 για τη θέσπιση καθεστώτος στήριξης των παραγωγών ορισμένων αροτραίων καλλιεργειών

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 312 της 23/12/1995 σ. 0005 - 0006


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2989/95 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Δεκεμβρίου 1995 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1765/92 για τη θέσπιση καθεστώτος στήριξης των παραγωγών ορισμένων αροτραίων καλλιεργεών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 42 και 43,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας:

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1765/92 (2), προβλέπει την εφαρμογή ειδικής προσωρινής παύσης καλλιέργειας των γαιών από τους παραγωγούς που επωφελούνται του γενικού καθεστώτος των αντισταθμίσεων με σκοπό να ελεγχθεί η παραγωγή των αροτραίων καλλιεργειών σε επίπεδο που θα αντιστοιχεί στις δυνατότητες διάθεσης των προϊόντων αυτών, λαμβανομένης υπόψη της υποχρεωτικής παύσης καλλιέργειας των βασικών εκτάσεων 7 ότι οι εκτάσεις που τίθενται σε προαιρετική παύση καλλιέργειας πέραν της υποχρεωτικής, συμβάλλουν στον έλεγχο της παραγωγής των αροτραίων καλλιεργειών 7 ότι, εντούτοις, οι εκτάσεις σε προαιρετική παύση καλλιέργειας δεν εξασφαλίζουν μείωση της παραγωγής συγκρίσιμη με αυτή που προκύπτει από την υποχρεωτική παύση καλλιέργειας 7 ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να ληφθεί αυτό υπόψη και, για τον υπολογισμό της ειδικής προσωρινής παύσης καλλιέργειας, να αφαιρείται μόνο ένα μέρος των εκτάσεων που έχουν τεθεί σε προαιρετική παύση καλλιέργειας 7 ότι στα έντυπα των αιτήσεων ενίσχυσης δεν γίνεται πάντα διάκριση μεταξύ της προαιρετικής και της υποχρεωτικής παύσης καλλιέργειας 7 ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να θεσπίσουν τα αναγκαία μέτρα για να έχουν στοιχεία για τις εκτάσεις που τίθενται υπό προαιρετική παύση καλλιέργειας 7 ότι πρέπει να προβλεφθεί ο χρόνος που είναι απαραίτητος γι' αυτή την προσαρμογή 7 ότι ασυνήθιστες κλιματικές συνθήκες μπορούν να μειώσουν τις μέσες αποδόσεις επιφέροντας υπέρβαση των βασικών εκτάσεων 7 ότι θα ήταν έτσι δίκαιο να εξαιρεθούν οι πληττόμενες εκτάσεις από την ειδική προσωρινή παύση καλλιέργειας, ολικώς ή μερικώς 7 ότι ως εκ της σημερινής κατάστασης της αγοράς αροτραίων καλλιεργειών, μια υπέρβαση κατώτερη του 1 % της περιφερειακής βασικής έκτασης μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα 7 ότι η κύρωση που προβλέπει το άρθρο 2 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1765/92 δεν πρέπει να εφαρμοστεί 7 ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1765/92 πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί 7 ότι, πριν από την ένταξη, υπήρχε στην Αυστρία καλλιέργεια σκληρού σίτου σε σχετικά περιορισμένες εκτάσεις 7 ότι η παραγωγή αυτή, η οποία γίνεται παραδοσιακώς σε ορισμένες περιοχές, αντιπροσωπεύει σημαντικό μέρος της οικονομίας των εν λόγω περιοχών στον τομέα των σιτηρών 7 ότι είναι λοιπόν σκόπιμο να διασφαλισθεί αυτή η παραγωγή με την καταβολή ενός πρόσθετου ποσού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1765/92 τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 2 η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Στην περίπτωση περιφερειακής βασικής έκτασης, όταν το άθροισμα των ατομικών βασικών εκτάσεων για τις οποίες ζητείται ενίσχυση δυνάμει του καθεστώτος ενίσχυσης των παραγωγών ορισμένων αροτραίων καλλιεργειών, συμπεριλαμβανομένης της παύσης καλλιέργειας γαιών που προβλέπεται σε αυτό το καθεστώς, οι γαίες που λογίζοναι ως αποσυρόμενες από την καλλιέργεια δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 2 και του καθεστώτος παύσης καλλιέργειας γαιών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2328/91 του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1991 για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των γεωργικών διαρθρώσεων (*) είναι μεγαλύτερες από την περιφερειακή βασική έκταση, στην εν λόγω περιφέρεια εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα:

- κατά την ίδια περίοδο, η επιλέξιμη ανά παραγωγό έκταση μειούται αναλόγως για όλες τις χορηγούμενες δυνάμει του παρόντος τίτλου ενισχύσεις,

- κατά την επόμενη περίοδο, οι υπαγόμενοι στο γενικό καθεστώς παραγωγοί υποχρεούνται, χωρίς καμμία αντιστάθμιση, να προβούν σε ειδική προσωρινή παύση καλλιέργειας. Το ποσοστό αυτής της παύσης πρέπει να ισούται προς το ποσοστό υπέρβασης της περιφερειακής βασικής έκτασης, υπολογιζόμενο αφαιρώντας το 85 % των εκτάσεων υπό προαιρετική παύση καλλιέργειας δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 6. Τούτο προστίθεται στην υποχρεωτική παύση καλλιέργειας κατά το άρθρο 7.

Όταν ασυνήθιστες κλιματικές συνθήκες πλήττουν την παραγωγή της περιόδου κατά την οποία διαπιστώθηκε υπέρβαση, μειώνοντας τις μέσες αποδόσεις σε επίπεδο πολύ κάτω του κανονικού και προκαλώντας τη συγκεκριμένη υπέρβαση, η Επιτροπή μπορεί, με τη διαδικασία του άρθρου 23 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 να εξαιρέσει ολικώς ή μερικώς τις πληγείσες εκτάσεις από την ειδική προσωρινή παύση καλλιέργειας.

Ωστόσο, αν η υπέρβαση της περιφερειακής βασικής έκτασης οδηγεί κατά το 1996 σε ειδική προσωρινή παύση καλλιέργειας κατώτερη του 1 %, το ποσοστό αυτό δεν εφαρμόζεται.

Οι εκτάσεις υπό ειδική προσωρινή παύση καλλιέργειας δυνάμει της δεύτερης περίπτωσης του πρώτου εδαφίου δεν συνυπολογίζονται προς εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

»

2. Στο άρθρο 4 παράγραφος 5 προστίθεται το εξής εδάφιο:

«Στην Αυστρία, η ενίσχυση που προβλέπεται στο εδάφιο 1 χορηγείται εντός του ορίου 5 000 εκταρίων στις περιοχές όπου η παραγωγή αυτή είναι καθιερωμένη.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) εφαρμόζεται επί της αφαιρέσεως της προαιρετικής παύσης καλλιεργείας κατά τον υπολογισμό του ποσοστού της ειδικής προσωρινής παύσης καλλιεργείας ο οποίος διενεργείται κατόπιν των αιτήσεων αντιστάθμισης που υποβάλλονται από της περιόδου 1996/1997. Ωστόσο, αν ένα κράτος μέλος παράσχει στην Επιτροπή λεπτομερή στοιχεία για τις εκτάσεις υπό προαιρετική παύση καλλιεργείας του 1995, η Επιτροπή του επιτρέπει να επισπεύσει την εφαρμογή του άρθρου αυτού κατά μία περίοδο.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 1995.

Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος L. ATIENZA SERNA

(*) ΕΕ αριθ. L 218 της 6. 8. 1991, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2843/94 (ΕΕ αριθ. L 302 της 25. 11. 1994, σ. 1).

Top