Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R1418

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1418/95 της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 1995 σχετικά με τον καθορισμό, για την περίοδο εμπορίας 1995/96 της ελάχιστης τιμής που καταβάλλεται στους παραγωγούς για τα μη μεταποιημένα ξηρά σύκα και του ποσού της ενίσχυσης στην παραγωγή για τα ξηρά σύκα

OJ L 141, 24.6.1995, p. 5–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1418/oj

31995R1418

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1418/95 της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 1995 σχετικά με τον καθορισμό, για την περίοδο εμπορίας 1995/96 της ελάχιστης τιμής που καταβάλλεται στους παραγωγούς για τα μη μεταποιημένα ξηρά σύκα και του ποσού της ενίσχυσης στην παραγωγή για τα ξηρά σύκα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 141 της 24/06/1995 σ. 0005 - 0007


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1418/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιουνίου 1995 σχετικά με τον καθορισμό, για την περίοδο εμπορίας 1995/96 της ελάχιστης τιμής που καταβάλλεται στους παραγωγούς για τα μη μεταποιημένα ξηρά σύκα και του ποσού της ενίσχυσης στην παραγωγή για τα ξηρά σύκα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 426/86 του Συμβουλίου της 24ης Φεβρουαρίου 1986 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1032/95 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 4 και το άρθρο 5 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας:

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1206/90 του Συμβουλίου (3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2202/90 (4), καθορίζει τους γενικούς κανόνες του καθεστώτος ενισχύσεως στην παραγωγή στον τομέα των οπωροκηπευτικών 7

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 426/86, η ελάχιστη τιμή που καταβάλλεται στους παραγωγούς πρέπει να καθορίζεται με βάση την ελάχιστη τιμή που ίσχυε κατά την προηγούμενη περίοδο εμπορίας, την εξέλιξη των τιμών βάσης στον τομέα των οπωροκηπευτικών και την ανάγκη να εξασφαλιστεί η κανονική διάθεση των νωπών προϊόντων προς τους διάφορους προορισμούς, συμπεριλαμβανομένου του εφοδιασμού της βιομηχανίας μεταποίησης 7

ότι το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 426/86 ορίζει ότι ελάχιστη τιμή που καταβάλλεται στους παραγωγούς για τα μη μεταποιημένα ξηρά σύκα προσαυξάνεται κάθε μήνα, κατά τη διάρκεια ενός ορισμένου χρονικού διαστήματος της περιόδου εμπορίας, κατά ποσό που αντιστοιχεί στα έξοδα αποθεματοποίησης 7 ότι, για τον καθορισμό του ποσού αυτού, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα τεχνικά έξοδα αποθεματοποίησης και οι τόκοι 7

ότι το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 426/86 ορίζει τα κριτήρια για τον καθορισμό του ποσού της ενίσχυσης στην παραγωγή 7 ότι είναι σκόπιμο να λαμβάνεται, ιδίως, υπόψη το ποσό της ενίσχυσης που καθορίστηκε για την προηγούμενη περίοδο εμπορίας, προσαρμοσμένο έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψη η εξέλιξη της ελάχιστης τιμής που καταβάλλεται στους παραγωγούς και η διαφορά μεταξύ του κόστους της πρώτης ύλης στην Κοινότητα και του κόστους της πρώτης ύλης στις κύριες ανταγωνιστικές τρίτες χώρες 7

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης Μεταποιημένων Προϊόντων με βάση τα Οπωροκηπευτικά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για την περίοδο εμπορίας 1995/96:

α) η ελάχιστη τιμή που αναφέρεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 426/86 και που καταβάλλεται στους παραγωγούς για τα μη μεταποιημένα ξηρά σύκα της κατηγορίας Γ και

β) η ενίσχυση στην παραγωγή που αναφέρεται στο άρθρο 5 του εν λόγω κανονισμού, για τα ξηρά σύκα της κατηγορίας Γ,

καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Το ποσό κατά το οποίο προσαυξάνεται η ελάχιστη τιμή για τα μη μεταποιημένα ξηρά σύκα, την πρώτη ημέρα κάθε μήνα από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Ιούνιο, καθορίζεται σε 0,966 Ecu ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους της κατηγορίας Γ.

Για τις άλλες κατηγορίες, το ποσό αυτό πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή που εφαρμόζεται στην ελάχιστη τιμή, που αναφέρεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1709/84 της Επιτροπής (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2322/89 (6).

Άρθρο 3

Όταν η μεταποίηση πραγματοποιείται εκτός του κράτους μέλους στο οποίο έχει καλλιεργηθεί το προϊόν, το εν λόγω κράτος μέλος παρέχει στο κράτος μέλος που καταβάλλει την ενίσχυση στην παραγωγή την απόδειξη ότι έχει πληρωθεί η ελάχιστη τιμή που καταβάλλεται στον παραγωγό.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 1995.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 1995.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 49 της 27. 2. 1986, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. L 105 της 9. 5. 1995, σ. 3.

(3) ΕΕ αριθ. L 119 της 11. 5. 1990, σ. 74.

(4) ΕΕ αριθ. L 201 της 31. 7. 1990, σ. 4.

(5) ΕΕ αριθ. L 162 της 20. 6. 1984, σ. 8.

(6) ΕΕ αριθ. L 220 της 29. 7. 1989, σ. 58.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ελάχιστη τιμή που θα πληρωθεί στους παραγωγούς

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

Ενίσχυση στην παραγωγή

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

Top