EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995L0018

Οδηγία 95/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 1995 σχετικά με τις άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις

OJ L 143, 27.6.1995, p. 70–74 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 002 P. 258 - 262
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 002 P. 258 - 262
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 002 P. 258 - 262
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 002 P. 258 - 262
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 002 P. 258 - 262
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 002 P. 258 - 262
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 002 P. 258 - 262
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 002 P. 258 - 262
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 002 P. 258 - 262
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 003 P. 155 - 159
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 003 P. 155 - 159
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 003 P. 34 - 38

No longer in force, Date of end of validity: 16/06/2015; καταργήθηκε από 32012L0034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/18/oj

31995L0018

Οδηγία 95/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 1995 σχετικά με τις άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 143 της 27/06/1995 σ. 0070 - 0074


ΟΔΗΓΙΑ 95/18/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Ιουνίου 1995 σχετικά με τις άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 75,

τον πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 189Γ της συνθήκης (3),

Εκτιμώντας:

ότι η ενιαία αγορά πρέπει να περιλαμβάνει ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων 7

ότι η αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών πρέπει να εφαρμοστεί στο σιδηροδρομικό τομέα λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά του 7

ότι η οδηγία 91/440/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991 για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόμων (4) προβλέπει τη χορήγηση, σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και τις διεθνείς ενώσεις τους, ορισμένων δικαιωμάτων πρόσβασης στις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές 7

ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα πρόσβασης στη σιδηροδρομική υποδομή εφαρμόζονται σε όλη την Κοινότητα σε ομοιόμορφη βάση και χωρίς διακρίσεις, πρέπει να καθιερωθεί άδεια για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν τις υπηρεσίες που προβλέπονται από το άρθρο 10 της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ 7

ότι είναι σκόπιμο να διατηρηθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ, συμπεριλαμβανομένων των εξαιρέσεων που προβλέπει για τις αστικές, προαστικές και περιφερειακές μεταφορές, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι εξαιρούνται επίσης από το πεδίο εφαρμογής οι μεταφορές με γραμμές τύπου «σαΐτας» μέσω του τούνελ κάτω από τη Μάγχη 7

ότι, υπό αυτό το πρίσμα, η άδεια που χορηγείται από ένα κράτος μέλος πρέπει να αναγνωρίζεται σε ολόκληρη την Κοινότητα 7

ότι οι κοινοτικές προϋποθέσεις πρόσβασης στη σιδηροδρομική υποδομή ή διαμετακόμισης μέσω αυτής θα ρυθμιστούν από άλλες διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας 7

ότι, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της επικουρικότητας και για να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη ομοιογένεια και διαφάνεια, η Κοινότητα θα πρέπει να θεσπίσει τις γενικότερες αρχές ενός τέτοιου συστήματος για τη χορήγηση αδειών, αναθέτοντας στα κράτη μέλη την αρμοδιότητα χορήγησης και διαχείρισης των αδειών αυτών 7

ότι, για να εξασφαλιστεί η παροχή αξιόπιστων και κατάλληλων υπηρεσιών, πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πληρούν, ανά πάσα στιγμή, ορισμένα εχέγγυα αξιοπιστίας, χρηματοοικονομικής επιφάνειας και επαγγελματικής ικανότητας 7

ότι, για την προστασία των πελατών και των τρίτων, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις είναι επαρκώς ασφαλισμένες ή έχουν άλλη ισοδύναμη κάλυψη από πλευράς αστικής ευθύνης 7

ότι τα θέματα αναστολής ή ανάκλησης της άδειας καθώς και χορήγησης προσωρινών αδειών, είναι σκόπιμο να ρυθμιστούν στο ίδιο πλαίσιο 7

ότι οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις εξακολουθούν, εξάλλου, να είναι υποχρεωμένες να τηρούν τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις όσον αφορά την παροχή σιδηροδρομικών υπηρεσιών, οι οποίες επιβάλλονται χωρίς διακρίσεις, με στόχο να διασφαλιστεί ότι είναι σε θέση να ασκήσουν με πλήρη ασφάλεια τη δραστηριότητά τους σε ειδικές διαδρομές 7

ότι, για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική λειτουργία των διεθνών σιδηροδρομικών μεταφορών, είναι απαραίτητο οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις να τηρούν τις συμφωνίες που ισχύουν στον τομέα αυτό 7

ότι, τέλος, οι διαδικασίες χορήγησης, διατήρησης και τροποποίησης των αδειών εκμετάλλευσης που παρέχονται σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στη γενική επιδίωξη διαφάνειας και αποφυγής διακρίσεων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ΤΜΗΜΑ 1

Στόχοι και πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 1

1. Η παρούσα οδηγία αφορά τα κριτήρια που εφαρμόζονται κατά τη χορήγηση, την παράταση ή την τροποποίηση αδειών που παρέχονται από τα κράτη μέλη σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγκατεστημένες ή πρόκειται να εγκατασταθούν στην Κοινότητα εφόσον παρέχουν τις υπηρεσίες που προβλέπονται από το άρθρο 10 της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού.

2. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην εκμετάλλευση αστικών, προαστικών ή περιφερειακών μεταφορών εξαιρούνται της παρούσας οδηγίας.

Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι διεθνείς ενώσεις των οποίων η δραστηριότητα περιορίζεται στην παροχή υπηρεσιών τύπου «σαΐτας» μεταφέροντας οδικά οχήματα μέσω του τούνελ κάτω από τη Μάγχη, εξαιρούνται επίσης της παρούσας οδηγίας.

3. Η ισχύς της άδειας εκτείνεται στο σύνολο του κοινοτικού εδάφους.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως:

α) «σιδηροδρομική επιχείρηση»: κάθε ιδιωτική ή δημόσια επιχείρηση η κύρια δραστηριότητα της οποίας συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς εμπορευμάτων ή/και επιβατών, υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση αυτή εξασφαλίζει υποχρεωτικά και την έλξη 7

β) «άδεια»: η έγκριση που χορηγείται από ένα κράτος μέλος σε μια επιχείρηση, με την οποία αναγνωρίζεται η ιδιότητά της ως σιδηροδρομικής επιχείρησης. Η ιδιότητα αυτή μπορεί να περιοριστεί στην παροχή ορισμένων μόνον ειδών υπηρεσιών 7

γ) «φορέας χορήγησης άδειας»: ο φορέας στον οποίον το κράτος μέλος έχει αναθέσει την έκδοση των αδειών εκμετάλλευσης μεταφορών 7

δ) - «αστικές και προαστικές υπηρεσίες»: υπηρεσίες μεταφορών που εξυπηρετούν τις ανάγκες ενός αστικού κέντρου ή μιας αστικής περιοχής, καθώς και τις ανάγκες μεταφορών ανάμεσα στο εν λόγω κέντρο ή περιοχή και τα προάστειά τους,

- «περιφέρειες υπηρεσίες»: μεταφορών που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των αναγκών μεταφορών μιας περιοχής.

Άρθρο 3

Κάθε κράτος μέλος ορίζει το φορέα που είναι αρμόδιος για τη χορήγηση αδειών σιδηροδρομικών μεταφορών και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ

Προϋποθέσεις χορήγησης αδείας

Άρθρο 4

1. Κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση δικαιούται να ζητήσει άδεια στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένη.

2. Τα κράτη μέλη δεν χορηγούν άδειες εκμετάλλευσης ούτε παρατείνουν την ισχύ τους, εάν δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

3. Κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση η οποία πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας δικαιούται αδείας.

4. Δεν επιτρέπεται στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις να παρέχουν υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, εάν δεν είναι κάτοχοι κατάλληλης άδειας για τις εν λόγω υπηρεσίες.

Ωστόσο, η άδεια δεν δίνει αυτή καθαυτή πρόσβαση στη σιδηροδρομική υποδομή.

Άρθρο 5

1. Κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση πρέπει να μπορεί να αποδείξει στον αρμόδιο για την έκδοση των αδειών φορέα του κράτους μέλους, ήδη πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων της, ότι είναι σε θέση να πληροί, ανά πάσα στιγμή, ορισμένες απαιτήσεις εντιμότητας, χρηματοοικονομικής επιφάνειας, επαγγελματικής ικανότητας και κάλυψης της αστικής της ευθύνης, οι οποίες καθορίζονται στα άρθρα 6 έως 9.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, κάθε επιχείρηση που υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας, παρέχει όλα τα χρήσιμα πληροφοριακά στοιχεία.

Άρθρο 6

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται όσον αφορά τα εχέγγυα εντιμότητας, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η σιδηροδρομική επιχείρηση η οποία υποβάλλει αίτηση άδειας ή τα αρμόδια για τη διαχείρισή της άτομα:

- δεν έχουν καταδικαστεί για σοβαρά αδικήματα, περιλαμβανομένων των αδικημάτων εμπορικού χαρακτήρα,

- δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαδικασίας πτώχευσης,

- δεν έχουν καταδικαστεί για σοβαρές παραβάσεις νομοθετικών διατάξεων που ισχύουν στον τομέα των μεταφορών,

- δεν έχουν καταδικαστεί για σοβαρές ή κατ' εξακολούθησιν παραβάσεις υποχρεώσεων που απορρέουν από την κοινωνική ή εργατική νομοθεσία, περιλαμβανομένων των υποχρεώσεων δυνάμει της νομοθεσίας περί προστασίας των εργαζομένων.

Άρθρο 7

1. Οι απαιτήσεις όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επιφάνεια θεωρείται ότι πληρούνται, όταν η σιδηροδρομική επιχείρηση που υποβάλλει την αίτηση για τη χορήγηση άδειας μπορεί να αποδείξει ότι είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις τρέχουσες και μελλοντικές υποχρεώσεις της, που καθορίζονται με βάση ρεαλιστικές εκτιμήσεις, για περίοδο 12 μηνών.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, κάθε αίτηση για άδεια συνοδεύεται τουλάχιστον από τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα τμήμα Ι.

Άρθρο 8

1. Οι απαιτήσεις όσον αφορά την επαγγελματική ικανότητα πληρούνται όταν:

α) η αιτούσα σιδηροδρομική επιχείρηση έχει ή θα έχει διαχειριστική οργάνωση και τις απαραίτητες γνώσεις ή/και την πείρα για την ασφαλή και αξιόπιστη άσκηση επιχειρησιακού ελέγχου και εποπτείας όσον αφορά το είδος των υπηρεσιών που ορίζονται στην άδεια εκμετάλλευσης 7

β) τα μέλη του προσωπικού ασφαλείας, και ιδίως οι οδηγοί, διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα και

γ) το προσωπικό, το τροχαίο υλικό και η οργάνωσή της μπορούν να εξασφαλίσουν υψηλό επίπεδο λειτουργικής ασφάλειας.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, κάθε αίτηση για άδεια συνοδεύεται τουλάχιστον από τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα τμήμα ΙΙ.

3. Η τήρηση των προϋποθέσεων όσον αφορά τα προσόντα θα αποδεικνύεται με την υποβολή των ανάλογων δικαιολογητικών.

Άρθρο 9

Η σιδηροδρομική επιχείρηση πρέπει να είναι επαρκώς ασφαλισμένη ή να έχει προβεί σε ανάλογες ρυθμίσεις, ώστε να καλύπτεται κατ' εφαρμογήν της εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας από πλευράς αστικής ευθύνης ατυχημάτων, ιδίως όσον αφορά τους επιβάτες, τις αποσκευές, το φορτίο, το ταχυδρομείο και τους τρίτους.

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

Ισχύς της άδειας

Άρθρο 10

1. Η άδεια ισχύει ενόσω η σιδηροδρομική εκμετάλλευση εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζει η παρούσα οδηγία. Ωστόσο, ο φορέας έκδοσης των αδειών μπορεί να προβλέψει την επανεξέτασή της, σε τακτά διαστήματα τα οποία δεν υπερβαίνουν την πενταετία.

2. Ειδικές διατάξεις για την αναστολή ή την ανάκληση μιας άδειας μπορούν να περιλαμβάνονται στην ίδια την άδεια.

Άρθρο 11

1. Αν υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με το αν συγκεκριμένη σιδηροδρομική επιχείρηση στην οποία έχει χορηγηθεί άδεια πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, και ιδίως του άρθρου 5, ο φορέας έκδοσης των αδειών μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να εξετάσει αν οι απαιτήσεις αυτές πληρούνται πράγματι.

Εάν ο φορέας έκδοσης των αδειών κρίνει ότι η σιδηροδρομική επιχείρηση δεν δύναται πλέον να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της οδηγίας, και ιδίως του άρθρου 5, αναστέλλει ή ανακαλεί την άδεια.

2. Εάν ο φορέας έκδοσης των αδειών ενός κράτους μέλους έχει σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά την τήρηση των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας από σιδηροδρομική επιχείρηση στην οποία χορήγησε άδεια ο φορέας άλλου κράτους μέλους, ενημερώνει αμελλητί τον φορέα αυτόν.

3. Ανεξάρτητα από την παράγραφο 1, όταν μια άδεια αναστέλλεται ή ανακαλείται λόγω μη ανταπόκρισης στις απαιτήσεις χρηματοοικονομικής επιφάνειας, ο φορέας έκδοσης των αδειών μπορεί να χορηγεί προσωρινή άδεια μέχρις ότου αναδιοργανωθεί οικονομικά η σιδηροδρομική επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι η ασφάλεια δια διακυβεύεται. Η προσωρινή άδεια ισχύει μέχρι έξι μήνες από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας.

4. Εάν η σιδηροδρομική επιχείρηση διακόψει τη δραστηριότητά της επί έξι μήνες ή δεν την αρχίσει εντός έξι μηνών μετά τη χορήγηση άδειας, ο αρμόδιος φορέας έκδοσης των αδειών μπορεί να αποφασίσει ότι πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση ή ότι η άδεια αναστέλλεται.

Σε περίπτωση έναρξης δραστηριοτήτων, η σιδηροδρομική επιχείρηση μπορεί να ζητήσει μεγαλύτερη προθεσμία, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

5. Ο φορέας έκδοσης των αδειών μπορεί να απαιτήσει από σιδηροδρομική επιχείρηση στην οποία έχει χορηγήσει άδεια να του υποβάλει εκ νέου την άδεια αυτή για έγκριση, σε περίπτωση μεταβολής η οποία επηρεάζει τη νομική κατάσταση της επιχείρησης, ιδίως δε σε περίπτωση συγχωνεύσεων ή εξαγορών. Η εν λόγω σιδηροδρομική επιχείρηση έχει το δικαίωμα να συνεχίσει τις δραστηριότητές της, εκτός αν ο φορέας έκδοσης των αδειών κρίνει ότι διακυβεύεται η ασφάλεια 7 στην περίπτωση αυτή, η σχετική απόφαση πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη.

6. Αν μια σιδηροδρομική επιχείρηση προτίθεται να μεταβάλει ή να επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε σημαντικό βαθμό, η άδεια πρέπει να υποβάλλεται στο φορέα έκδοσης των αδειών για επανεξέταση.

7. Ο φορέας έκδοσης των αδειών δεν επιτρέπει σε σιδηροδρομική επιχείρηση, εναντίον της οποίας έχει κινηθεί πτωχευτική ή ανάλογη διαδικασία, να διατηρήσει την άδεια, εάν πεισθεί ότι δεν υπάρχουν ρεαλιστικές προοπτικές ικανοποιητικής χρηματοοικονομικής ανάκαμψης της επιχείρησης σε λογικό χρονικό διάστημα.

8. Όταν ο φορέας έκδοσης των αδειών αναστέλλει, ανακαλεί ή τροποποιεί μια άδεια, το αντίστοιχο κράτος μέλος ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή. Η Επιτροπή ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη.

Άρθρο 12

Πέραν των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας, η σιδηροδρομική επιχείρηση πρέπει επίσης να συμμορφώνεται με τις εθνικές νομοθετικές διατάξεις, εφόσον δεν αντιβαίνουν προς το κοινοτικό δίκαιο, οι οποίες εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις, ιδίως όσον αφορά:

- τις ειδικές τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις για τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες,

- τις απαιτήσεις ασφαλείας για το προσωπικό, το τροχαίο υλικό και την εσωτερική οργάνωση της επιχείρησης,

- τις διατάξεις που αφορούν την υγεία, την ασφάλεια, τις κοινωνικές προϋποθέσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων και των καταναλωτών.

Άρθρο 13

Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τις συμφωνίες περί διεθνών σιδηροδρομικών μεταφορών που ισχύουν στα κράτη μέλη λειτουργίας τους.

ΤΜΗΜΑ IV

Μεταβατική διάταξη

Άρθρο 14

Στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που παρέχουν σιδηροδρομικές υπηρεσίες κατά την οριακή ημερομηνία μεταγραφής της οδηγίας βάσει του άρθρου 16 παράγραφος 2, παρέχεται μεταβατική περίοδος 12 μηνών για να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Αυτή η περίοδος δεν αφορά καμία διάταξη η οποία θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια των σιδηροδρομικών υπηρεσιών.

ΤΜΗΜΑ V

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 15

1. Οι διαδικασίες για τη χορήγηση αδειών δημοσιεύονται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος το οποίο και ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά.

2. Ο φορέας έκδοσης των αδειών αποφασίζει επί της αίτησης χορήγησης το συντομότερο δυνατόν, και οπωσδήποτε εντός τριών μηνών από την υποβολή όλων των αναγκαίων πληροφοριών, ιδίως δε των στοιχείων που αναφέρονται στο παράρτημα, αφού λάβει υπόψη όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. Η απόφαση ανακοινώνεται στην αιτούσα σιδηροδρομική επιχείρηση. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, αναφέρονται σχετικοί λόγοι.

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί ότι οι αποφάσεις του φορέα έκδοσης των αδειών υπόκεινται σε δικαστική επανεξέταση.

Άρθρο 16

1. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο, δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας έκθεση περί εφαρμογής και τυχόν προτάσεις για τη συνέχιση της κοινοτικής δράσης με στόχο την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων, ιδίως για τη δυνατότητα διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας.

2. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία το αργότερο σε 2 έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της και ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

3. Οι εν λόγω διατάξεις, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιλαμβάνουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από τέτοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η αναφορά αυτή καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 17

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 18

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Λουξεμβούργο, 19 Ιουνίου 1995.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

B. PONS

(1) ΕΕ αριθ. C 24 της 28. 1. 1994, σ. 2 και ΕΕ αριθ. C 225 της 13. 8. 1994, σ. 9.

(2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 1994 (ΕΕ αριθ. C 393 της 31. 12. 1994, σ. 56).

(3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Μαΐου 1994 (ΕΕ αριθ. C 205 της 25. 7. 1994, σ. 38), κοινή θέση του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 1994 (ΕΕ αριθ. C 354 της 13. 12. 1994, σ. 11) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 1995 (ΕΕ αριθ. C 89 της 10. 4. 1995, σ. 30).

(4) ΕΕ αριθ. L 237 της 24. 8. 1991, σ. 25.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ι. Πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2

1. Η εξέταση της χρηματοοικονομικής επιφάνειας πραγματοποιείται βάσει των ετήσιων λογαριασμών της επιχείρησης, και για τις επιχειρήσεις που ζητούν άδεια και δεν είναι σε θέση να παρουσιάσουν αυτούς τους λογαριασμούς βάσει του ετήσιου ισολογισμού. Για την εξέταση αυτή πρέπει να παρασχεθούν λεπτομερείς πληροφορίες, ιδίως για τα ακόλουθα στοιχεία:

α) διαθέσιμοι χρηματοοικονομικοί πόροι, περιλαμβανομένων τραπεζικών καταθέσεων, προκαταβολών επί τρέχοντος λογαριασμού και δανείων 7

β) κεφάλαια και στοιχεία του ενεργητικού ρευστοποιήσιμα ως εγγύηση 7

γ) κεφάλαιο εκμετάλλευσης 7

δ) σχετικά έξοδα, περιλαμβανομένων εξόδων κτήσης και προκαταβολών επί οχημάτων, οικοπέδων, κτιρίων, εγκαταστάσεων και τροχαίου υλικού 7

ε) βάρη επί των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης.

2. Ο αιτών δεν διαθέτει την απαιτούμενη χρηματοοικονομική επιφάνεια ιδίως όταν είναι υπερήμερος όσον αφορά την καταβολή σημαντικών ποσών εκ φόρου ή κοινωνικών εισφορών, στα πλαίσια της δραστηριότητάς του.

3. Η χρηματοοικονομική επιφάνεια είναι δυνατόν να αποδεικνύεται με την υποβολή έκθεσης πραγματογνωμοσύνης και κατάλληλων εγγράφων από τράπεζα, δημόσιο ταμιευτήριο, οικονομικό ελεγκτή ή ορκωτό λογιστή. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο 1.

ΙΙ. Πληροφορίες που καθορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2

1. Πληροφορίες για τη φύση και τη συντήρηση του τροχαίου υλικού, κυρίως σε ό,τι αφορά τους κανόνες ασφαλείας.

2. Πληροφορίες για τα προσόντα του προσωπικού που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια και τον συγκεκριμένο τρόπο κατάρτισης του προσωπικού.

Top