EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R1831

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/94 της Επιτροπής της 26ης Ιουλίου 1994 για τις παρατυπίες και την ανάκτηση των αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών στα πλαίσια της χρηματοδότησης του ταμείου συνοχής, καθώς και την οργάνωση ενός συτήματος πληροφόρησης στον τομέα αυτό

OJ L 191, 27.7.1994, p. 9–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 14 Volume 001 P. 211 - 214
Special edition in Swedish: Chapter 14 Volume 001 P. 211 - 214
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 27 - 30
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 27 - 30
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 27 - 30
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 27 - 30
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 27 - 30
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 27 - 30
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 27 - 30
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 27 - 30
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 27 - 30
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 001 P. 13 - 16
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 001 P. 13 - 16

No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2007; καταργήθηκε από 32006R1828 . Latest consolidated version: 01/01/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1831/oj

31994R1831

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/94 της Επιτροπής της 26ης Ιουλίου 1994 για τις παρατυπίες και την ανάκτηση των αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών στα πλαίσια της χρηματοδότησης του ταμείου συνοχής, καθώς και την οργάνωση ενός συτήματος πληροφόρησης στον τομέα αυτό

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 191 της 27/07/1994 σ. 0009 - 0012
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 14 τόμος 1 σ. 0211
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 14 τόμος 1 σ. 0211


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Ιουλίου 1994 για τις παρατυπίες και την ανάκτηση των αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών στα πλαίσια της χρηματοδότησης του ταμείου συνοχής, καθώς και την οργάνωση ενός συτήματος πληροφόρησης στον τομέα αυτό

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1164/94 του Συμβουλίου, της 16ης Μαΐου 1994, για την ίδρυση του Ταμείου Συνοχής (1) και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας:

ότι το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 καθόρισε τις αρχές που διέπουν την καταπολέμηση των παρατυπιών και την ανάκτηση των ποσών που έχουν απωλεσθεί λόγω κατάχρησης ή αμέλειας στο τομέα του Ταμείου Συνοχής-

ότι οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού, πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις επιλέξιμες δράσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1164/94-

ότι ο παρών κανονισμός ρυθμίζει μόνο ορισμένες υποχρεώσεις που έχουν τα δικαιούχα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 και ότι, ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να θίγει τις λοιπές υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου 12-

ότι, για να εξασφαλιστεί στην Κοινότητα καλύτερη γνώση των διατάξεων που θεσπίζουν τα δικαιούχα κράτη μέλη για την καταπολέμηση των παρατυπιών, θα πρέπει να καθοριστούν οι εθνικές διατάξεις που πρέπει να γνωστοποιούνται στην Επιτροπή-

ότι, προκειμένου να καταστούν γνωστές η φύση των αντικανονικών μεθόδων και οι οικονομικές επιπτώσεις των παρατυπιών και να ανακτηθούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, θα πρέπει τα δικαιούχα κράτη μέλη να ενημερώνουν ανά τρίμηνο την Επιτροπή σχετικά με τις περιπτώσεις παρατυπιών- ότι η ενημέρωση αυτή θα πρέπει να συμπληρώνεται από στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη των διοικητικών και δικαστικών διαδικασιών-

ότι είναι σκόπιμο να ενημερώνεται συστηματικά η Επιτροπή για τις δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που αποσκοπούν στην επιβολή κυρώσεων στα πρόσωπα που διέπραξαν παρατυπίες- ότι επίσης είναι σκόπιμο να εξασφαλισθεί συστηματική ενημέρωση όσον αφορά τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη για την προστασία των δημοσιονομικών συμφερόντων της Κοινότητας-

ότι θα πρέπει να διευκρινισθούν οι διαδικασίες που εφαρμόζονται μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα ποσά που έχουν απωλεσθεί λόγω παρατυπίας δεν είναι δυνατόν να ανακτηθούν-

ότι θα πρέπει να καθοριστεί ένα ελάχιστο όριο πέραν του οποίου τα δικαιούχα κράτη μέλη θα οφείλουν να ανακοινώνουν αυτόματα τις περιπτώσεις παρατυπιών-

ότι οι εθνικοί κανόνες ποινικής δικονομίας και δικαστικής συνδρομής των κρατών μελών επί ποινικών υποθέσεων δεν θα πρέπει να θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού-

ότι θα ήταν σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα κοινοτικής συμμετοχής στα δικαστικά έξοδα και στα έξοδα που συνδέονται άμεσα με τη δικαστική διαδικασία-

ότι, για να αποφευχθούν οι περιπτώσεις παρατυπιών, πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, και συγχρόνως να λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι σχετικές ενέργειες να διεξάγονται σύμφωνα με τους κανόνες τήρησης του απορρήτου-

ότι είναι σκόπιμο να προσδιορισθεί ότι οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες μια πληρωμή που θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του ταμείου συνοχής δεν πραγματοποιήθηκε εξαιτίας παρατυπίας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που απορρέουν άμεσα από την εφαρμογή του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1164/94, ο παρών κανονισμός αφορά όλες τις επιλέξιμες ενέργειες που προβλέπονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1164/94.

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την εφαρμογή στα κράτη μέλη των κανόνων σχετικά με την ποινική δικονομία και τη δικαστική συνδρομή μεταξύ κρατών μελών επί ποινικών υποθέσεων.

Άρθρο 2

1. Τα δικαιούχα κράτη μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1164/94, ανακοινώνουν στην Επιτροπή εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού:

- τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1164/94,

- τον πίνακα των υπηρεσιών και οργανισμών που είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή των μέτρων αυτών και τις βασικές διατάξεις σχετικά με το ρόλο και τη λειτουργία των εν λόγω υπηρεσιών και οργανισμών, καθώς και τις διαδικασίες που έχουν αναλάβει να εφαρμόζουν.

2. Τα δικαιούχα κράτη μέλη ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή τις τροποποιήσεις των στοιχείων που διαβιβάζουν κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1.

3. Η Επιτροπή εξετάζει τις ανακοινώσεις των δικαιούχων κρατών μελών και τα ενημερώνει για τα πορίσματά της. Διατηρεί με τα εν λόγω κράτη μέλη τις αναγκαίες επαφές για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 3

1. Εντός δύο μηνών μετά τη λήξη κάθε τριμήνου, τα δικαιούχα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή κατάσταση που περιλαμβάνει τις περιπτώσεις παρατυπιών οι οποίες απετέλεσαν αντικείμενο μιας πρώτης διοικητικής ή δικαστικής διαπίστωσης.

Για το σκοπό αυτό παρέχουν, κατά το δυνατό, διευκρινίσεις ως προς:

- τον προσδιορισμό του προγράμματος ή της σχετικές ενέργειας,

- τη διάταξη που παρεβιάσθη,

- τη φύση και το ύψος της δαπάνης- στις περιπτώσεις στις οποίες δεν πραγματοποιήθηκε καμία πληρωμή, τα ποσά που θα είχαν καταβληθεί αχρεωστήτως εάν δεν είχε διαπιστωθεί η παρατυπία, με εξαίρεση τα λάθη και τις αμέλειες που διεπράχθησαν, αλλά εντοπίσθηκαν πριν την πληρωμή και δεν συνεπάγονται την επιβολή διοικητικών ή δικαστικών κυρώσεων,

- το συνολικό ποσό και την κατανομή του ανάλογα με τις διάφορες πηγές χρηματοδότησης,

- τη χρονική στηγμή ή περίοδο κατά την οποία διεπράχθη η παρατυπία,

- τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για τη διάπραξη της παρατυπίας,

- τον τρόπο με τον οποίο εντοπίσθηκε η παρατυπία,

- τις εθνικές υπηρεσίες ή οργανισμούς που προέβησαν στη διαπίστωση της παρατυπίας,

- τις δημοσιονομικές επιπτώσεις και τις δυνατότητες ανάκτησης,

- την ημερομηνία και την πηγή της πρώτης πληροφορίας που δημιούργησε την υποψία παρατυπίας,

- την ημερομηνία διαπίστωσης της παρατυπίας,

- ενδεχομένως, τα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες που αφορά η παρατυπία,

- τα στοιχεία των ενεχόμενων φυσικών και νομικών προσώπων, με εξαίρεση των περιπτώσεων στις οποίες αυτή η ένδειξη δεν είναι χρήσιμη για την καταπολέμηση των περιπτώσεων παρατυπίας λόγω της φύσης της εν λόγω παρατυπίας.

2. Σε περίπτωση που ορισμένες από τις πληροφορίες που αναφέρονται στη παράγραφο 1 και ιδίως εκείνες που αφορούν τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για τη διάπραξη της παρατυπίας καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτή αποκαλύφθηκε δεν είναι διαθέσιμες, τα δικαιούχα κράτη μέλη τις συμπληρώνουν, κατά το δυνατό, κατά τη διαβίβαση στην Επιτροπή των επόμενων τριμηνιαίων καταστάσεων.

3. Εάν οι εθνικές διατάξεις προβλέπουν το απόρρητο της ανάκρισης, η ανακοίνωση των πληροφοριών προϋποθέτει την άδεια της αρμόδιας δικαστικής αρχής.

Άρθρο 4

Κάθε δικαιούχο κράτος μέλος ανακοινώνει αμέσως στην Επιτροπή και ενδεχομένως στα λοιπά ενδιαφερόμενα κράτη μέλη τις διαπιστωθείσες ή πιθανές παρατυπίες οι οποίες ενδέχεται:

- να έχουν ταχύτατα επιπτώσεις εκτός της επικράτειάς του

ή/και

- να αποκαλύπτουν τη χρήση νέας αντικανονικής μεθόδου.

Άρθρο 5

1. Εντός δύο μηνών μετά τη λήξη κάθε τριμήνου, τα δικαιούχα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις διαδικασίες που έχουν κινηθεί λόγω παρατυπιών που ανακοινώθηκαν, κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 και σχετικά με τις σημαντικότερες αλλαγές που έχουν επέλθει στις διαδικασίες αυτές, αναφέροντας ιδίως:

- τα ποσά που ανακτήθηκαν ή αναμένεται να ανακτηθούν,

- τα συντηρητικά μέτρα που έχουν λάβει τα δικαιούχα κράτη μέλη για την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών,

- τις διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες που έχουν κινηθεί για την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και την επιβολή κυρώσεων,

- τους λόγους μιας ενδεχόμενης παύσης των διαδικασιών ανάκτησης- στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή ενημερώνεται στο μέτρο του δυνατού, πριν ληφθεί απόφαση,

- την ενδεχόμενη παύση των ποινικών διώξεων.

Τα εν λόγω κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις διοικητικές ή δικαστικές αποφάσεις ή τα κυριότερα στοιχεία των αποφάσεων που αφορούν την παύση των εν λόγω διαδικασιών.

2. Όταν το δικαιούχο κράτος μέλος κρίνει ότι η ανάκτηση ενός ποσού δεν είναι εφικτή στο παρόν και στο μέλλον, ενημερώνει την Επιτροπή, με ειδική ανακοίνωση, σχετικά με το μη ανακτηθέν ποσό και με τους λόγους για τους οποίους, κατά τη γνώμη του, το ποσό αυτό βαρύνει είτε την Κοινότητα είτε το κράτος μέλος. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι επαρκώς λεπτομερή, ώστε να είναι σε θέση η Επιτροπή, μετά από σχετικές διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες αρχές του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, να καθορίσει τον υπεύθυνο για τις δημοσιονομικές επιπτώσεις δυνάμει του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1164/94.

3. Στην περίπτωση της παραγράφου 2, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει ρητά από το εν λόγω κράτος μέλος να κινήσει διαδικασία ανάκτησης.

Άρθρο 6

Σε περίπτωση που δεν έχει διαπιστωθεί καμία παρατυπία κατά τη διάρκεια μιας περιόδου αναφοράς, τα δικαιούχα κράτη μέλη ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή, μέσα στην ίδια προθεσμία μ' εκείνη του άρθρου 3 παράγραφος 1.

Άρθρο 7

Σε περίπτωση που, μετά από ρητή αίτηση της Επιτροπής, οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους αποφασίσουν να κινήσουν ή να συνεχίσουν δικαστική διαδικασία για την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, η Επιτροπή δύναται να αναλάβει τη δέσμευση να καταβάλει στο κράτος μέλος εξ ολοκλήρου ή εν μέρει τα δικαστικά έξοδα και τα έξοδα που έχουν άμεση σχέση με τη διαδικασία αυτή, μετά από προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών, ακόμη και αν η διαδικασία αυτή δεν τελεσφορήσει.

Άρθρο 8

1. Η Επιτροπή διατηρεί με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη τις κατάλληλες επαφές για τη συμπλήρωση των πληροφοριών που παρέχονται σχετικά με τις παρατυπίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 5, και ιδίως σχετικά με τις δυνατότητες ανάκτησης των ποσών.

2. Ανεξαρτήτως των επαφών που αναφέρονται στη παράγραφο 1, η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη, όταν η φύση της παρατυπίας επιτρέπει να υποτεθεί ότι οι ίδιες ή παρόμοιες ενέργειες θα ήταν δυνατό να διαπραχθούν σε άλλα κράτη μέλη.

3. Η Επιτροπή οργανώνει σε κοινοτικό επίπεδο ενημερωτικές συσκέψεις για τους αντιπροσώπους των ενδιαφερομένων κρατών μελών, με σκοπό την από κοινού εξέταση των πληροφοριών που έχει λάβει βάσει των άρθρων 3, 4 και 5 και την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ιδίως όσον αφορά τα διδάγματα που προκύπτουν σχετικά με τις παρατυπίες, τα μέτρα πρόληψης και τις διώξεις.

4. Σε περίπτωση που, από την εφαρμογή ορισμένων ισχυουσών διατάξεων, δημιουργείται κενό επιζήμιο για τα συμφέροντα της Κοινότητας, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή αλληλοενημερώνονται μετά από αίτηση είτε ενός από αυτά είτε της Επιτροπής με σκοπό την κάλυψη του κενού αυτού.

Άρθρο 9

Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά τα κράτη μέλη στα πλαίσια της συμβουλευτικής επιτροπής για το συντονισμό στο τομέα της καταπολέμησης της απάτης για το ύψος των ποσών τα οποία αφορούν οι αποκαλυφθείσες παρατυπίες και για τις διάφορες κατηγορίες παρατυπιών, ανάλογα με τη φύση τους, με μνεία του αριθμού τους.

Άρθρο 10

1. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας, ώστε οι ανταλλαγείσες μεταξύ τους πληροφορίες να παραμείνουν εμπιστευτικές.

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό δεν δύνανται ιδίως να διαβιβάζονται σε άτομα εκτός εκείνων τα οποία, λόγω των καθηκόντων που ασκούν στα κράτη μέλη ή στα κοινοτικά όργανα, πρέπει να τις γνωρίζουν, εκτός αν το κράτος μέλος που παρέσχε τις πληροφορίες έχει δώσει ρητά τη συγκατάθεσή του.

3. Τα ονόματα φυσικών ή νομικών προσώπων είναι δυνατόν να κοινοποιούνται σε άλλο κράτος μέλος ή σε άλλο κοινοτικό όργανο μόνο εφόσον η ανακοίνωση αυτή μπορεί να χρησιμεύει για την πρόληψη ή τη δίωξη παρατυπιών ή για τη διαπίστωση πιθανών παρατυπιών.

4. Οι πληροφορίες που κοινοποιούνται ή αποκτώνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, υπό οποιαδήποτε μορφή, καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο και τυγχάνουν της προστασίας που παρέχεται στις ανάλογες πληροφορίες από την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους που τις έλαβε, καθώς και από τις αντίστοιχες διατάξεις που εφαρμόζονται στα κοινοτικά όργανα.

Εξάλλου, οι πληροφορίες αυτές δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους πλην εκείνων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, εκτός εάν υπάρχει ρητή συγκατάθεση των αρχών από τις οποίες προέρχονται και υπό την προϋπόθεση ότι οι διατάξεις που ισχύουν στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η αρχή που τις έλαβε δεν αντιτίθενται σ' αυτή την κοινοποίηση ή χρησιμοποίηση.

5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 δεν αποτελούν εμπόδιο για τη χρησιμοποίηση, στα πλαίσια δικαστικών ενεργειών ή διαδικασιών που κινήθηκαν λόγω παράβασης της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με τα διαρθρωτικά ταμεία και τα χρηματοδοτικά διαρθρωτικά μέσα, των πληροφοριών που λαμβάνονται κατ' εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που παρέσχε τις εν λόγω πληροφορίες ενημερώνεται σχετικά με τέτοια χρησιμοποίηση.

6. Όταν ένα κράτος μέλος ανακοινώνει στην Επιτροπή ότι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, του οποίου το όνομα έχει κοινοποιηθεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, αποδείχθηκε, μετά από συμπληρωματική έρευνα, ότι δεν ενέχεται σε παρατυπία, η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως τα πρόσωπα στα οποία κοινοποίησε το όνομα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Το πρόσωπο αυτό δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως πρόσωπο ενεχόμενο στην εν λόγω παρατυπία βάσει της πρώτης κοινοποίησης.

Άρθρο 11

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από το ταμείο συνοχής και από το δικαιούχο κράτος μέλος, τα ανακτηθέντα ποσά κατανέμοννται μεταξύ της Κοινότητας και του κράτους μέλους, ανάλογα με τις αντίστοιχες δαπάνες τους.

Άρθρο 12

1. Σε περίπτωση που οι παρατυπίες αφορούν ποσά σε βάρος του κοινοτικού προϋπολογισμού κατώτερα των 4.000 Ecu, τα δικαιούχα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 5, μόνο αν η Επιτροπή τις έχει ρητά ζητήσει.

2. Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα σύμφωνα με τη συναλλαγματική ισοτιμία που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σειρά C, και ισχύει την πρώτη εργάσιμη ημέρα του έτους κατά το οποίο διαβιβάστηκαν οι πληροφορίες σχετικά με τις παρατυπίες.

Άρθρο 13

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η περίοδος από τη ημέρα έναρξης ισχύος έως το τέλος του σχετικού ημερολογιακού τριμήνου θεωρείται τρίμηνο για τους σκοπούς των άρθρων 3 και 5.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 1994.

Για την Επιτροπή

Peter SCHMIDHUBER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 130 της 25. 5. 1994, σ. 1.

Top