Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R1627

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1627/94 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1994 για τη θέσπιση των γενικών διατάξεων για τις ειδικές άδειες αλιείας

OJ L 171, 6.7.1994, p. 7–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 006 P. 86 - 92
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 006 P. 86 - 92
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 002 P. 173 - 179
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 002 P. 173 - 179
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 002 P. 173 - 179
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 002 P. 173 - 179
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 002 P. 173 - 179
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 002 P. 173 - 179
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 002 P. 173 - 179
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 002 P. 173 - 179
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 002 P. 173 - 179
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 002 P. 209 - 215
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 002 P. 209 - 215

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1627/oj

31994R1627

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1627/94 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1994 για τη θέσπιση των γενικών διατάξεων για τις ειδικές άδειες αλιείας

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 171 της 06/07/1994 σ. 0007 - 0013
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 4 τόμος 6 σ. 0086
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 4 τόμος 6 σ. 0086


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1627/94 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουνίου 1994 για τη θέσπιση των γενικών διατάξεων για τις ειδικές άδειες αλιείας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Εκτιμώντας:

ότι, κατά το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3690/93 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1993 για τη θέσπιση ενός κοινοτικού καθεστώτος που θα καθορίζει τις ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις άδειες αλιείας (4), το Συμβούλιο πρέπει να θεσπίσει τις γενικές διατάξεις σχετικά με τις άδειες αλιείας για κοινοτικά σκάφη και για σκάφη υπό σημαία τρίτης χώρας που αλιεύουν στην κοινοτική αλιευτική ζώνη-

ότι, κατά τα άρθρα 4 και 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1992 για τη θέσπιση κοινοτικού συστήματος για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια (5), το Συμβούλιο μπορεί να θέτει, για την πρόσβαση των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών στα ύδατα και τους πόρους, ορισμένες προϋποθέσεις που μπορούν να συνεπάγονται την υποχρέωση κατοχής ειδικής άδειας αλιείας-

ότι το Συμβούλιο αποφασίζει, κατά περίπτωση, τον καταλληλότερο ορισμό ενός τύπου αλιείας, προσδιορίζοντας, ενδεχομένως, μεταξύ άλλων, τα αποθέματα ή τις ομάδες αποθεμάτων, τις ζώνες ή/και τα αλιευτικά εργαλεία, για τον καθορισμό ενός συστήματος ειδικών αδειών αλιείας για τον οικείο τύπο-

ότι, ωστόσο, προς το παρόν, δεν κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθούν ειδικές άδειες αλιείας και για τα μικρά σκάφη που αλιεύουν αποκλειστικά στα χωρικά ύδατα του κράτους μέλους της σημαίας, αφού είναι δυνατό να ρυθμιστεί, ενδεχομένως, η αλιευτική προσπάθεια των σκαφών αυτών με άλλα μέσα-

ότι, στο πλαίσιο των αλιευτικών συμφωνιών μεταξύ της Κοινότητας και των τρίτων χωρών, για τις αλιευτικές δραστηριότητες των σκαφών υπό σημαία τρίτης χώρας που αλιεύουν σε κοινοτική αλιευτική ζώνη πρέπει να απαιτείται αλιευτική άδεια συμπληρουμένη από ειδική άδεια αλιείας-

ότι πρέπει να καθοριστούν, σε κοινοτικό επίπεδο, οι διαδικασίες με τις οποίες κάθε κράτος μέλος εκδίδει και διαχειρίζεται τις ειδικές άδειες αλιείας για σκάφη υπό τη σημαία του, καθώς και οι διαδικασίες με τις οποίες η Επιτροπή εκδίδει και διαχειρίζεται τις αλιευτικές άδειες οι οποίες συνοδεύονται από τις ειδικές άδειες αλιείας και ισχύουν για σκάφη υπό σημαία τρίτης χώρας τα οποία αλιεύουν στην κοινοτική αλιευτική ζώνη-

ότι η Επιτροπή πρέπει να μπορεί να εξασφαλίζει ότι το κράτος μέλος της σημαίας τηρεί το κοινοτικό δίκαιο κατά τη διαχείριση των ειδικών αδειών αλιείας-

ότι, για να εξασφαλιστεί μια συνεπής πολιτική διατήρησης και διαχείρισης πόρων, χρειάζονται διαδικασίες διαβίβασης των πληροφοριών που περιέχονται στις εθνικές άδειες αλιείας-

ότι η δυνατότητα εφαρμογής των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 31 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1993 για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου της κοινής αλιευτικής πολιτικής (6), συμπεριλαμβανομένης της αναστολής ή ανάκλησης μιας άδειας αλιείας, μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση του ελέγχου της εκμετάλλευσης των πόρων και ότι, κατά την έννοια αυτή, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους της σημαίας πρέπει να μπορούν να κινούν διαδικασία αναστολής ή ανάκλησης μιας ειδικής άδειας αλιείας με διοικητική απόφαση-

ότι πρέπει έτσι να οριστούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διαδικασιών ενημέρωσης, σε επίπεδο κρατών μελών, μεταξύ των αρχών ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων και των αρχών δίωξης των παραβάσεων, του κράτους μέλους της σημαίας-

ότι, για τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων για τις οποίες απαιτούνται ειδικές άδειες αλιείας, πρέπει να καθοριστούν γενικοί κανόνες συνεργασίας μεταξύ των αρχών που είναι αρμόδιες για την έκδοση και διαχείριση των ειδικών αδειών αλιείας και των αρχών ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων-

ότι πρέπει να εφαρμόζεται το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92 καθώς και το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2847/93, διατάξεις που αφορούν την εμπιστευτικότητα, στα στοιχεία που συλλέγονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού- ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει συνεπώς να λάβουν τα δέοντα μέτρα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις γενικές διατάξεις σχετικά με:

α) τις ειδικές άδειες αλιείας για τις αλιευτικές δραστηριότητες κοινοτικών αλιευτικών σκαφών για τις οποίες ισχύουν κοινοτικά μέτρα που διέπουν τις συνθήκες πρόσβασης στα ύδατα και τους πόρους και θεσπίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92. Οσάκις το Συμούλιο ορίζει τις συνθήκες πρόσβασης, αξιολογεί τη σκοπιμότητα προσφυγής στις ειδικές άδειες αλιείας-

β) τις αλιευτικές άδειες και τις ειδικές άδειες αλιείας που ισχύουν για τα αλιευτικά σκάφη υπό σημαία τρίτης χώρας τα οποία αλιεύουν στην κοινοτική αλιευτική ζώνη δυνάμει αλιευτικών συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της χώρας αυτής-

γ) τις διαδικασίες διαβίβασης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις εθνικές άδειες αλιείας.

23. Τα σκάφη υπό σημαία κράτους μέλους των οποίων το συνολικό μήκος δεν υπερβαίνει τα δέκα μέτρα, και τα οποία αλιεύουν αποκλειστικά στα χωρικά ύδατα του κράτους μέλους της σημαίας, απαλλάσσονται από την υποχρέωση να διαθέτουν ειδική άδεια αλιείας.

Άρθρο 2

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως:

α) "ειδική άδειας αλιείας", η άδεια αλιείας η οποία χορηγείται εκ των προτέρων σε κοινοτικό αλιευτικό σκάφος, συμπληρώνει την αλιευτική του άδεια και του επιτρέπει να ασκεί αλιευτική δραστηριότητα επί καθορισμένο χρονικό διάστημα, σε καθορισμένη ζώνη και για καθορισμένο τύπο αλιείας, σύμφωνα με τα μέτρα που θεσπίζει το Συμβούλιο-

β) "αλιευτική άδεια και ειδική άδεια αλιείας ενός αλιευτικού σκάφους υπό σημαία τρίτης χώρας", η εκ μέρους της Επιτροπής βεβαίωση των στοιχειωδών πληροφοριών σχετικά με τα αναγνωριστικά στοιχεία, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον εξοπλισμό του σκάφους, συνοδευόμενη από προαπαιτούμενη άδεια που του επιτρέπει δραστηριότητες στην κοινοτική αλιευτική ζώνη, τηρουμένου του κοινοτικού δικαίου καθώς και της αλιευτικής συμφωνίας με την οικεία χώρα.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν μια άλλη ονομασία εφόσον από αυτή προκύπτει σαφώς ότι πρόκειται για άδεια κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

1. Η ειδική άδεια αλιείας η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 7 πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα Ι.

2. Η αλιευτική άδεια και η ειδική άδεια αλιείας που ισχύουν για τα σκάφη υπό σημαία τρίτης χώρας πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 4

1. Το κράτος μέλος της σημαίας εκδίδει και διαχειρίζεται τις ειδικές άδειες αλιείας των σκαφών υπό τη σημαία του σύμφωνα με τις κοινοτικές διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων και των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92.

2. Η Επιτροπή χορηγεί και διαχειρίζεται, για λογαριασμό της Κοινότητας, τις αλιευτικές άδειες και τις ειδικές άδειες αλιείας των σκαφών υπό σημαία τρίτης χώρας, σύμφωνα με τους οικείους κοινοτικούς κανόνες και τις διατάξεις που εμπεριέχονται στις αλιευτικές συμφωνίες με την οικεία χώρα, ή θεσπίζονται κατ' εφαρμογή των συμφωνιών αυτών.

Άρθρο 5

1. Το κράτος μέλος της σημαίας δεν μπορεί να χορηγήσει ειδική άδεια αλιείας εάν το οικείο σκάφος δεν διαθέτει άδεια αλιείας σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3690/93 ή εάν η άδεια έχει ανασταλεί ή έχει αφαιρεθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 του εν λόγω κανονισμού.

2. Η ειδική άδεια αλιείας παύει να ισχύει όταν η άδεια αλιείας του σκάφους αφαιρείται οριστικά και αναστέλλεται όταν η άδεια αλιείας αφαιρεθεί προσωρινά.

Άρθρο 6

1. Μόνο τα σκάφη που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχεία α) και β) και τα οποία διαθέτουν ισχύουσα ειδική άδεια αλιείας δύνανται υπό τους όρους της ειδικής άδειας να αλιεύουν, να κρατούν επί του σκάφους, να μεταφορτώνουν και εκφορτώνουν ψάρια από το απόθεμα ή την ομάδα αποθεμάτων που αναφέρεται στην ειδική άδεια, εξαιρουμένων των διατάξεων παρέκκλισης σχετικά με τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα, για τα οποία αποφασίζει το Συμβούλιο κατά περίπτωση.

2. Κάθε ειδική άδεια ισχύει για ένα μόνον αλιευτικό σκάφος.

3. Τα αλιευτικά σκάφη μπορούν να διαθέτουν πολλές διαφορετικές ειδικές άδειες αλιείας.

Κοινοτικά σκάφη που αλιεύουν στην κοινοτική ζώνη αλιείας και στην ανοικτή θάλασσα

Άρθρο 7

1. Το κράτος μέλος της σημαίας προσδιορίζει τα σκάφη που ενδέχεται να ασκήσουν αλιευτική δραστηριότητα υποκείμενη στους όρους πρόσβασης του άρθρου 1 στοιχείο α). Εξασφαλίζει ότι τα σκάφη αυτά πληρούν τους όρους πρόσβασης που έχει θέσει το Συμβούλιο και διαβιβάζει τις σχετικές πληροφορίες στην Επιτροπή.

2. Η Επιτροπή εξετάζει τις πληροφορίες που παρέχει το κράτος μέλος, επαληθεύει την τήρηση των κοινοτικών διατάξεων και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί δυνάμει του άρθρου 13 και ανακοινώνει τις διαπιστώσεις της στο κράτος μέλος μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες.

Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία προτάσει της Επιτροπής, μπορεί να θέσει διαφορετική προθεσμία, στο πλαίσιο ειδικής εφαρμογής του καθεστώτος των ειδικών αδειών αλιείας.

3. Το κράτος μέλος της σημαίας μπορεί να χορηγήσει την ειδική άδεια αλιείας, μετά την παραλαβή των διαπιστώσεων της Επιτροπής ή μετά τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 2.

4. Για να εξασφαλιστεί η τήρηση των κοινοτικών μέτρων διατήρησης και διαχείρισης των αλιευτικών πόρων, που έχουν ληφθεί σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92, το κράτος μέλος της σημαίας λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης, ενδεχομένως, και της τροποίησης ή της αναστολής, μερικής ή ολικής, της ειδικής άδειας αλιείας και ενημερώνει την Επιτροπή.

Άρθρο 8

1. Αν το κράτος μέλος της σημαίας θεσπίσει δυνάμει του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92 εθνικές διατάξεις, υπό μορφή εθνικής ειδικής άδειας αλιείας, όσον αφορά την μεταξύ των σκαφών ατομική κατανομή των διαθέσιμων αλιευμάτων που του χορηγήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 του εν λόγω κανονισμού, ανακοινώνει ετησίως στην Επιτροπή τα στοιχεία που αφορούν τα σκάφη τα οποία επιτρέπεται να ασκούν αλιευτική δραστηριότητα σε έναν καθορισμένο ιχθυότοπο σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές.

2. Εάν τα κράτη μέλη, δυνάμει του άρθρου 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92, θεσπίσουν ειδικό εθνικό καθεστώς χορήγησης ειδικών αδειών, κοινοποιούν ετησίως στην Επιτροπή τον κατάλογο των στοιχείων που αποτελούν μέρος των αντίστοιχων αιτήσεων χορήγησης αδείας και τα σχετικά συνολικά δεδομένα της αλιευτικής προσπάθειας.

Αλιευτικά σκάφη υπό σημαία τρίτης χώρας που αλιεύουν στην κοινοτική ζώνη αλιείας

Άρθρο 9

1. Σύμφωνα με τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης των πόρων, τα οποία ισχύουν για σκάφη υπό σημαία τρίτης χώρας και έχουν θεσπισθεί από το Συμβούλιο, οι αρμόδιες αρχές της τρίτης χώρας διαβιβάζουν στην Επιτροπή τις αιτήσεις αδειών αλιείας και ειδικών αδειών αλιείας για σκάφη υπό τη σημαία του που δύνανται να αλιεύουν στην κοινοτική ζώνη αλιείας, στο πλαίσιο των αλιευτικών δυνατοτήτων που παραχωρεί στην εν λόγω χώρα η Κοινότητα.

2. Η Επιτροπή εξετάζει τις ανωτέρω αιτήσεις και χορηγεί τις άδειες αλιείας και τις ειδικές άδειες αλιείας συμφώνως προς τα μέτρα που θεσπίζει το Συμβούλιο και τις διατάξεις που εμπεριέχονται στην αλιευτική συμφωνία με την οικεία χώρα ή θεσπίζονται βάσει αυτής.

3. Η Επιτροπή ενημερώνει τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές που ορίζουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις χορηγούμενες άδειες αλιείας και ειδικές άδειες αλιείας.

Άρθρο 10

1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή τις διαπιστούμενες παραβάσεις του σκάφους υπό σημαία τρίτης χώρας.

2. Βάσει της κοινοποίησης, η Επιτροπή μπορεί να αναστείλει ή να αφαιρέσει την άδεια αλιείας και τις ειδικές άδειες αλιείας που έχουν χορηγηθεί στο εν λόγω σκάφος σύμφωνα με το άρθρο 9. Μπορεί επίσης να μην του χορηγήσει πλέον άλλη άδεια αλιείας ή ειδική άδεια αλιείας. Η απόφαση της Επιτροπής κοινοποιείται στην τρίτη χώρα της σημαίας.

3. Η Επιτροπή κοινοποιεί αμέσως στις ελεγκτικές αρχές των ενδιαφερομένων κρατών μελών τα μέτρα που λαμβάνει, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 2.

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 11

Το κράτος μέλος της σημαίας συμπληρώνει το ή τα δελτία που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3690/93, με όλα τα στοιχεία τα σχετικά με τις ειδικές άδειες αλιείας που χορηγεί στα υπό τη σημαία του σκάφη, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού, εφόσον τα εν λόγω στοιχεία δεν έχουν ήδη συλλεγεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 109/94 της Επιτροπής της 19ης Ιανουαρίου 1994 περί πίνακα αλιευτικών σκαφών της Κοινότητας (7), ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη η συνεργασία που προβλέπεται στο άρθρο 14.

Άρθρο 12

Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη χοργήγηση των ειδικών αδειών αλιείας του άρθρου 7, και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα του συστήματος. Κοινοποιούν στα λοιπά κράτη μέλη και στην Επιτροπή το όνομα και τη διεύθυνση των εν λόγω αρχών, ενημερώνουν δε την Επιτροπή για τα λαμβανόμενα μέτρα το αργότερο έξι μήνες μετά τη θέση εν ισχύει του παρόντος κανονισμού και, σε περίπτωση τροποποιήσεων, το συντομότερο δυνατόν.

Άρθρο 13

1. Μετά την κοινοποίηση βάσει του άρθρου 33 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2847/93 ή των ρυθμίσεων για την εφαρμογή διεθνούς συστήματος ελέγχου, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους της σημαίας κινούν, εφόσον είναι σκόπιμο βάσει του εσωτερικού δικαίου, διαδικασίες που δύνανται, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, να καταλήξουν σε:

- χρηματικό πρόστιμο,

- κατάσχεση των απαγορευμένων εργαλείων και αλιευμάτων,

- συντηρητική κατάσχεση του σκάφους,

- προσωρινή ακινητοποίηση του σκάφους,

- αναστολή της ειδικής άδειας αλιείας,

- ανάκληση της ειδικής άδειας αλιείας,

λαμβανομένων υπόψη των ενδεχομένων κυρώσεων που επέβαλαν οι αρμόδιες αρχές οι οποίες διαπίστωσαν την παράβαση.

2. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου 1 αποφασίζονται από την Επιτροπή, με τη διαδικασία του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92, κατά τρόπον ώστε το κράτος μέλος της σημαίας να δύναται να εφαρμόζει την παράγραφο αυτή υπό ίσους και διαφανείς όρους.

Άρθρο 14

1. Τα κράτη μέλη της σημαίας και τα κράτη μέλη που είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο εντός των υπό κυριαρχία ή δικαιοδοσία τους θαλασσίων υδάτων, συνεργάζονται προς εξασφάλιση της τήρησης των όρων που αναγράφονται στις ειδικές άδειες αλιείας.

2. Προς τούτο, το κράτος μέλος της σημαίας ενημερώνει το υπεύθυνο για τον έλεγχο κράτος μέλος:

α) για τα στοιχεία τα σχετικά με τις ειδικές άδειες αλιείας τις οποίες χορηγεί σε πλοία δυνάμενα να αλιεύσουν στα εν λόγω θαλάσσια ύδατα, κατά τη στιγμή της εκδόσεως αυτών των αδειών-

β) κατά τη διάρκεια της αλιευτικής περιόδου, αμελλητί, αιτήσει μεν του υπεύθυνου για τον έλεγχο κράτους μέλους, για το έγκυρο της ειδικής άδειας αλιείας που έχει το σκάφος το οποίο αλιεύει στα εν λόγω θαλάσσια ύδατα, ιδία δε πρωτοβουλία, για τις ειδικές άδειες αλιείας των οποίων έχει λήξει η ισχύς.

3. Αιτήσει της Επιτροπής ή του υπεύθυνου για τον έλεγχο κράτους μέλους, το κράτος μέλος της σημαίας ανακοινώνει αμελλητί στην Επιτροπή τις πληροφορίες που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 2 στοιχείο β).

Άρθρο 15

Οι διατάξεις του άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92 και του άρθρου 37 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 εφαρμόζονται στα στοιχεία που συλλέγονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 16

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των άρθρων 7, 8 και 10 αποφασίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92.

Άρθρο 17

Το Συμβούλιο αποφασίζει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1994 επί των προτεινομένων από την Επιτροπή διατάξεων εφαρμογής του καθεστώτος των ειδικών αδειών αλιείας έναντι των σκαφών υπό σημαία κράτους μέλους που αλιεύουν στα ύδατα τρίτης χώρας βάσει αλιευτικής συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας και της χώρας αυτής, έχοντας υπόψη τις νομικές επιπτώσεις στη νομοθεσία των κρατών μελών εκ της εφαρμογής του καθεστώτος αυτού.

Άρθρο 18

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1995.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 27 Ιουνίου 1994.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ

(1) ΕΕ αριθ. C 310 της 16. 11. 1993, σ. 13.

(2) ΕΕ αριθ. C 20 της 24. 1. 1994, σ. 540.

(3) ΕΕ αριθ. C 34 της 2. 2. 1994, σ. 73.

(4) ΕΕ αριθ. L 341 της 31. 12. 1993, σ. 93.

(5) ΕΕ αριθ. L 389 της 31. 12. 1992, σ. 1.

(6) ΕΕ αριθ. L 261 της 20. 10. 1993, σ. 1.

(7) ΕΕ αριθ. L 19 της 22. 1. 1994, σ. 5.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΣΥΜΑΙΑ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Ι. Ταυτότητα του σκάφους

Α. Σκάφος

1. Όνομα του σκάφους:

2. Σημαία του σκάφους:

3. Λιμένας νηολογήσεως:

4. Αριθμός νηολογήσεως:

5. Εξωτερικά στοιχεία αναγνώρισης:

6. Διεθνής κωδικός κλήσεως και ραδιοσυχνότητα:

Β. Εφοπλιστής

1. Όνομα(τα) του (των) ιδιοκτήτη(τών) ή του πλοιοκτήτη:

Διεύθυνση:

2. Όνομα(τα) του (των) ναυλωτή(ών):

Διεύθυνση:

[σε περίπτωση νομικού προσώπου ή ένωσης, όνομα(τα) του (των) αντιπροσώπου(ων)]

ΙΙ. Τεχνικά χαρακτηριστικά και εξοπλισμός

1. Τύπος του πλοίου:

2. Κύριος τύπος αλιευτικού εργαλείου:

1.

2.

3.

4.

3. Δύναμη του κινητήρα:

4. Μήκος - Μέγιστο

- Μεταξύ καθέτων ή

- Άλλα πρότυπα (1)

5. Χωρητικότητα - "Όσλο" ή

- "Λονδίνο" ή

- "Άλλα πρότυπα"

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

ΙΙΙ. Όροι αλιείας

1. Προβλεπόμενη αλιευτική μέθοδος:

2. Αλιευτική ζώνη:

3. Είδη ψαριών που του επιτρέπεται να αλιεύει:

4. Ημερομηνία έκδοσης:

5. Περίοδος ισχύος της ειδικής άδειας:

6. Λοιποί όροι:

(1) Για πλοία μήκους κάτω των δέκα μέτρων.

Top