EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D1014

94/1014/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 1994 για την έγκριση ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού που αφορά τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στην περιφέρεια της Λομβαρδίας, η οποία υπάγεται στο στόχο αριθ. 2, στην Ιταλία (Το κείμενο στην ιταλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

OJ L 382, 31.12.1994, p. 48–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/1014/oj

31994D1014

94/1014/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 1994 για την έγκριση ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού που αφορά τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στην περιφέρεια της Λομβαρδίας, η οποία υπάγεται στο στόχο αριθ. 2, στην Ιταλία (Το κείμενο στην ιταλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 382 της 31/12/1994 σ. 0048 - 0050


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Δεκεμβρίου 1994 για την έγκριση ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού που αφορά τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στην περιφέρεια της Λομβαρδίας, η οποία υπάγεται στο στόχο αριθ. 2, στην Ιταλία (Το κείμενο στην ιταλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό) (94/1014/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4253/88 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1988 για τις διατάξεις εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 για την αποστολή των διαρθρωτικών ταμείων, την αποτελεσματικότητά τους και το συντονισμό των παρεμβάσεών τους μεταξύ τους, καθώς και με τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των λοιπών υφισταμένων χρηματοδοτικών οργάνων (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2082/93 (2), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 1 τελευταίο εδάφιο,

Μετά από διαβούλευση της επιτροπής για την ανάπτυξη και ανασυγκρότηση των περιφερειών και της ειδικής επιτροπής του άρθρου 124 της συνθήκης,

Εκτιμώντας:

ότι η διαδικασία προγραμματισμού των διαρθρωτικών παρεμβάσεων που υπάγονται στο στόχο αριθ. 2 καθορίζεται στις παραγράφους 8 έως 10 του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1988 για την αποστολή των διαρθρωτικών ταμείων, την αποτελεσματικότητά τους και το συντονισμό των παρεμβάσεών τους μεταξύ τους, καθώς και με τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των άλλων υφισταμένων χρηματοδοτικών οργάνων (3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2081/93 (4) 7 ότι, εντούτοις, το άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4253/88 προβλέπει, προκειμένου να απλουστευθούν και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες προγραμματισμού, ότι τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν με ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού τις πληροφορίες που απαιτούνται για το πρόγραμμα περιφερειακής και κοινωνικής ανασυγκρότησης που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 και τις πληροφορίες από το άρθρο 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4253/88 7 ότι το άρθρο 10 παράγραφος 1 τελευταίο εδάφιο προβλέπει ότι η Επιτροπή εκδίδει, στην περίπτωση αυτή, ενιαία απόφαση που αφορά ένα ενιαίο έγγραφο και συμπεριλαμβάνει τόσο τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 όσο και τη συνδρομή των ταμείων που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 3 τελευταίο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4253/88 7 ότι η Επιτροπή έχει καταρτίσει, με την απόφαση 94/169/ΕΚ (5), έναν πρώτο κατάλογο βιομηχανικών περιοχών σε παρακμή τις οποίες αφορά ο στόχος αριθ. 2 για την περίοδο μεταξύ 1994 και 1996 7 ότι η ιταλική κυβέρνηση υπέβαλε στην Επιτροπή, στις 29 Απριλίου 1994, το ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού, που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4253/88, για την περιφέρεια της Λομβαρδίας 7 ότι το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 και στο άρθρο 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4253/88 7 ότι οι εκτελεσθείσες δαπάνες δυνάμει του παρόντος ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού είναι επιλέξιμες, σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4253/88, από την 1η Ιανουαρίου 1994 7 ότι το ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού που υπέβαλε το συγκεκριμένο κράτος μέλος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την περιγραφή των αξόνων προτεραιότητας που επιλέγησαν καθώς και τις αιτήσεις για παροχή συνδρομής από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), καθώς και ενδείξεις για την προγραμματιζόμενη χρησιμοποίηση των πόρων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ) και άλλων χρηματοδοτικών μέσων, που προβλέπονται για την υλοποίηση του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού 7 ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4253/88, η Επιτροπή καλείται να εξασφαλίσει, στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης, το συντονισμό και τη συνοχή μεταξύ της συνδρομής των Ταμείων και της παρέμβασης της ΕΤΕ και των άλλων χρηματοδοτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβάσεων της ΕΚΑΧ και των λοιπών ενεργειών διαρθρωτικού χαρακτήρα 7 ότι η ΕΤΕ συμμετέχει στην επεξεργασία του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4253/88, που εφαρμόζονται κατ' αναλογία με τη σύνταξη ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού 7 ότι δήλωσε ότι προτίθεται να συμμετάσχει στην υλοποίηση του εγγράφου αυτού σύμφωνα με τις θεσμικές διατάξεις που τη διέπουν 7 ότι, εντούτοις, σ' αυτό το στάδιο δεν ήταν δυνατό να εκτιμηθούν με ακρίβεια τα ποσά των κοινοτικών δανείων που αντιστοιχούν στις ανάγκες της χρηματοδότησης 7 ότι το άρθρο 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1866/90 της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 1990 περί ρυθμίσεων σχετικά με τη χρησιμοποίηση του Ecu στην εκτέλεση του προϋπολογισμού των Διαρθρωτικών Ταμείων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2745/94 (2), προβλέπει ότι στις αποφάσεις της Επιτροπής για την έγκριση ενιαίου έγγραφου προγραμματισμού η διαθέσιμη κοινοτική συνδρομή για το σύνολο της περιόδου και η ετήσια κατανομή της καθορίζονται σε Ecu, σε τιμές του έτους κατά το οποίο λαμβάνεται η απόφαση, και αποτελούν αντικείμενο αυτόματης αναπροσαρμογής 7 ότι η ετήσια αυτή κατανομή πρέπει να συμβιβάζεται με την προοδευτική αύξηση των πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων όπως εμφαίνεται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 7 ότι η αυτόματη αναπροσαρμογή βασίζεται σε ένα μόνο συντελεστή ετησίως που αντιστοιχεί στους συντελεστές που εφαρμόζονται κάθε χρόνο στις πιστώσεις του κοινοτικού προϋπολογισμού βάσει των μηχανισμών τεχνικής προσαρμογής των δημοσιονομικών προοπτικών 7 ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4254/88 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1988 για τις διατάξεις εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2083/93 (4), ορίζει στο άρθρο 1 τις ενέργειες στη χρηματοδότηση των οποίων μπορεί να συμμετάσχει το ΕΤΠΑ 7 ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4255/88 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1988 για τις διατάξεις εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (5), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2084/93 (6), ορίζει στο άρθρο 1 τις ενέργειες στη χρηματοδότηση των οποίων μπορεί να συμμετάσχει το ΕΚΤ 7 ότι το ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού καταρτίσθηκε κατόπιν συμφωνίας με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 7 ότι το ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού πληροί τους όρους και περιέχει τα στοιχεία που απαιτεί το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4253/88 7 ότι το άρθρο 9 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4253/88 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή τα ενδεδειγμένα δημοσιονομικά στοιχεία που θα της επιτρέπουν την εξακρίβωση της τήρησης της γενικής αρχής της προσθετικότητας 7 ότι η ανάλυση των στοιχείων που υπέβαλαν οι ιταλικές αρχές στα πλαίσια της εταιρικής σχέσης, δεν επιτρέπει ακόμη την εν λόγω εξακρίβωση 7 ότι επιβάλλεται, ως εκ τούτου, η αναστολή των πληρωμών μετά την πρώτη προκαταβολή που προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 του ιδίου κανονισμού, έως ότου η Επιτροπή επαληθεύσει την τήρηση της αρχής της προσθετικότητας 7 ότι η παρούσα παρέμβαση πληροί τους όρους του άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4253/88 και ότι κατά συνέπεια τίθεται σε εφαρμογή με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, που συνεπάγεται τη χρηματοδότηση από περισσότερα του ενός ταμεία 7 ότι ο δημοσιονομικός κανονισμός, της 21ης Δεκεμβρίου 1977, που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2730/94 (8), προβλέπει στο άρθρο 1 ότι για τις νομικές υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί για ενέργειες των οποίων η υλοποίηση επεκτείνεται σε πάνω από ένα δημοσιονομικό έτος, υπάρχει προθεσμία εκτέλεσης που πρέπει να καθορισθεί όσον αφορά τον δικαιούχο, σύμφωνα με την κατάλληλη διαδικασία, κατά την παροχή της ενίσχυσης 7 ότι το άρθρο 20 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4253/88 προβλέπει, με την επιφύλαξη των χρηματοδοτικών διαθεσίμων, μια ενιαία ανάληψη υποχρεώσεων, όταν η κοινοτική συνδρομή δεν ξεπερνά 40 εκατομμύρια Ecu για το σύνολο της περιόδου προγραμματισμού 7 ότι πληρούνται όλες οι υπόλοιπες απαιτούμενες συνθήκες για την παροχή της συνδρομής του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται το ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού, το οποίο καλύπτει την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 1994 έως 31 Δεκεμβρίου 1996, για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στην περιφέρεια της Λομβαρδίας, που υπάγεται στο στόχο αριθ. 2, στην Ιταλία.

Άρθρο 2

Το ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού περιέχει τα ακόλουθα κύρια στοιχεία:

α) τους κύριους άξονες προτεραιότητας που ελήφθησαν υπόψη για την κοινή δράση, τους συγκεκριμένους, ποσοτικά προσδιορισμένους στόχους τους, την εκτίμηση του αναμενομένου αντίκτυπου και τη συνοχή τους με τις οικονομικές, κοινωνικές και περιφερειακές πολιτικές στην Ιταλία 7 οι άξονες προτεραιότητας είναι οι εξής:

1. βελτίωση των υφιστάμενων βιομηχανιών,

2. ανασυγκρότηση των τομέων της οικονομίας που δεν είναι βιώσιμοι,

3. προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στην περιοχή 7 β) τη συνδρομή των διαρθρωτικών ταμείων όπως ορίζεται στο άρθρο 4 7 γ) τις λεπτομερείς διατάξεις εφαρμογής του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού, οι οποίες περιλαμβάνουν:

- τις διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης,

- τις διατάξεις δημοσιονομικής εκτέλεσης,

- τους κανόνες συμμόρφωσης προς τις κοινοτικές πολιτικές 7 δ) τις διαδικασίες εξακρίβωσης της τήρησης της αρχής της προσθετικότητας 7 ε) τις προβλεπόμενες διατάξεις για τη συμμετοχή των αρμοδίων για το περιβάλλον αρχών στην εφαρμογή του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού 7 στ) τα διαθέσιμα μέσα για τεχνική βοήθεια αναγκαία για την προετοιμασία, εφαρμογή ή προσαρμογή των σχετικών ενεργειών.

Άρθρο 3

Για λόγους αναπροσαρμογής, η ετήσια κατανομή της μέγιστης συνολικής χορήγησης που προβλέπεται για τη συνδρομή των διαρθρωτικών ταμείων είναι η εξής:

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

Άρθρο 4

Η συνδρομή των διαρθρωτικών ταμείων που χορηγείται δυνάμει του παρόντος ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού ανέρχεται σε μέγιστο ποσό 23 εκατομμυρίων Ecu.

Οι λεπτομέρειες παροχής της χρηματοδοτικής συνδρομής, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής συμμετοχής των ταμείων στους διάφορους άξονες και μέτρα που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού, καθορίζονται στο σχέδιο χρηματοδότησης που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Η προβλεπόμενη εθνική χρηματοδοτική συμμετοχή η οποία ανέρχεται σε 42 εκατομμύρια Ecu για το δημόσιο τομέα και 11 εκατομμύρια Ecu περίπου για τον ιδιωτικό τομέα, μπορεί να καλυφθεί εν μέρει με κοινοτικά δάνεια από την ΕΚΑΧ και την ΕΤΕ.

Άρθρο 5

1. Η κατανομή μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων του συνόλου της διαθέσιμης κοινοτικής συνδρομής είναι η εξής:

- ΕΤΠΑ: 18,84 εκατομμύρια Ecu,

- ΕΚΤ: 4,16 εκατομμύρια Ecu.

2. Οι αναλήψεις υποχρεώσεων του προϋπολογισμού που θα πραγματοποιηθούν με την έγκριση του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού αφορούν στο σύνολο της κοινοτικής συνδρομής.

3. Η χρηματοδοτική συνδρομή θα ανασταλεί μετά την πληρωμή της πρώτης προκαταβολής που προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4253/88 έως ότου η Επιτροπή επαληθεύσει την τήρηση της αρχής της προσθετικότητας, βασιζόμενη στα κατάλληλα στοιχεία που παρέχει το κράτος μέλος.

Άρθρο 6

Η κατανομή μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων καθώς και η διαδικασία παροχής της συνδρομής μπορούν να μεταβληθούν μεταγενέστερα, ανάλογα με τα διαθέσιμα κονδύλια και τους δημοσιονομικούς κανόνες βάσει των προσαρμογών που αποφασίσθηκαν σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 25 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4253/88.

Άρθρο 7

Η κοινοτική ενίσχυση αφορά δαπάνες που συνδέονται με ενέργειες τις οποίες καλύπτει το παρόν ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού, οι οποίες έχουν αποτελέσει αντικείμενο, στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, διατάξεων νομικώς δεσμευτικών και για τις οποίες τα αναγκαία χρηματοδοτικά μέσα έχουν ειδικά αναληφθεί το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1996. Η προθεσμία για να ληφθούν υπόψη οι δαπάνες των ενεργειών αυτών ορίζεται στις 31 Δεκεμβρίου 1998.

Άρθρο 8

Το ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού πρέπει να εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου και, ιδίως, τις διατάξεις των άρθρων 6, 30, 48, 52 και 59 της συνθήκης ΕΚ και των κοινοτικών οδηγιών για το συντονισμό των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Άρθρο 9

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ιταλική Δημοκρατία.

Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 1994.

Για την Επιτροπή Bruce MILLAN Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ. L 374 της 31. 12. 1988, σ. 1.

(2) ΕΕ αριθ. L 193 της 31. 7. 1993, σ. 20.

(3) ΕΕ αριθ. L 185 της 15. 7. 1988, σ. 9.

(4) ΕΕ αριθ. L 193 της 31. 7. 1993, σ. 5.

(5) ΕΕ αριθ. L 81 της 24. 3. 1994, σ. 1.

(1) ΕΕ αριθ. L 170 της 3. 7. 1990, σ. 36.

(2) ΕΕ αριθ. L 290 της 11. 11. 1994, σ. 4.

(3) ΕΕ αριθ. L 374 της 31. 12. 1988, σ. 15.

(4) ΕΕ αριθ. L 193 της 31. 7. 1993, σ. 34.

(5) ΕΕ αριθ. L 374 της 31. 12. 1988, σ. 21.

(6) ΕΕ αριθ. L 193 της 31. 7. 1993, σ. 39.

(7) ΕΕ αριθ. L 356 της 31. 12. 1977, σ. 1.

(8) ΕΕ αριθ. L 293 της 12. 11. 1994, σ. 7.

Top